77019

Понятие и предмет административного права. Общественные отношения, регулируемые административным правом

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды управленческих отношений регулируемых нормами административного права: По субъектному признаку: между соподчиненными субъектами государственного управления вертикальные отношения; между субъектами исполнительной власти не находящимися в состоянии соподчинения горизонтальные отношения; между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления; между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; между субъектами исполнительной власти и государственными служащими; между...

Русский

2015-02-01

24.55 KB

0 чел.

3.Понятие и предмет административного права. Общественные отношения, регулируемые административным правом.

Административное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований.

Виды управленческих отношений, регулируемых нормами административного права:

По субъектному признаку:

• между соподчиненными субъектами государственного управления (вертикальные отношения);

• между субъектами исполнительной власти, не находящимися в состоянии соподчинения (горизонтальные отношения);

• между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления;

• между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями;

• между субъектами исполнительной власти и государственными служащими;

• между субъектами исполнительной власти и гражданами;

• между субъектами исполнительной власти и иными субъектами.

По признаку государственно-территориального устройства:

• между центральными органами федеральной исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Федерации;

• между органами исполнительной власти субъектов Федерации;

• между органами исполнительной власти субъектов Федерации и исполнительными органами местного самоуправления.

В зависимости от направления воздействия:

• внешние отношения, отношения в связи с реализацией полномочий органов исполнительной власти вовне;

• внутренние отношения, т. е. внутриорганизационные, внутрисистемные отношения.

Предмет административного права отличается динамичностью. Отдельные отношения, например таможенные, частично в сфере местного самоуправления, в настоящее время являются предметом правового регулирования таможенного, муниципального права, что обусловлено формированием новых отраслей российского права. Некоторые группы отношений на данном этапе составляют предмет административного права, что явилось результатом систематизации норм, устанавливающих административную ответственность, в КоАП.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66186. Розробка структури служби експлуатації електрообладнання і засобів автоматизації 166.5 KB
  Кожне електрогосподарство представляє собою велику кількість різноманітного електроустаткування, електроустановок, ліній електропередач, трансформаторних підстанцій, КТП, апаратури керування, захисту, силова і освітлювальна проводка.
66187. Лабораторная диагностика энтеровирусных инфекций 88.5 KB
  Цель: Изучение лабораторной диагностики полиомиелита и инфекций вызванных вирусами Коксаки и ЕСНО. Представителями рода являются вирусы полиомиелита Коксаки ECHO энтеровирусы типов 6871. Широко распространено носительство вирусов полиомиелита Коксаки ECHO.
66188. Монтаж люмінесцентних світильників 67.5 KB
  Люмінесцентні лампи відносяться до групи газорозрядних джерел світла. Всередину вводиться дозовану кількість ртуті яка при роботі лампи переходить в пароподібний стан. На кінцях лампи є цоколі з контактними штирями 1 для підключення лампи в ланцюг.
66189. Планування робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту електрообладнання 82 KB
  Планування ТО і ПР енергетичного обладнання здійснюється по нормативним значенням періодичності і трудомісткості цих заходів з планування умов експлуатації, що складаються в сільськогосподарському підприємстві.
66190. Лабораторная диагностика бешенства 86 KB
  Бешенство (синонимы: rabies, lyssa, hydrophobia - водобоязнь) – особо опасная инфекционная болезнь человека и теплокровных животных, передающаяся при контакте с инфицированным животным (укус, ослюнение микроповреждений)...
66191. Монтаж магнітного пускача 88.5 KB
  Пускач електромагнітний (магнітний пускач) - це низьковольтний електромагнітний (електромеханічний) комбінований пристрій розподілу та управління, призначений для пуску і розгону електродвигуна до номінальної швидкості, забезпечення його безперервної роботи, відключення живлення...
66192. Проектування та вибір бази електротехнічної служби господарства. Розрахунок забезпечення її запасних частин та матеріалами. Створення резервного фонду 182 KB
  Матеріально-технічне забезпечення базується на науково-обгрунтованих потребах матеріалів і запасних частин. Потрібна кількість апаратів, пристроїв та запасних частин визначається за нормами, що встановлені системою ПЗРЕсг.
66193. Морфология простейших 191.5 KB
  Округлые клетки с рубиновым ядром голубой цитоплазмой красными 5 жгутиками и аксостилем и ундулирующей мембраной. Удлиненные клетки с 1 жгутиком 1 ядром и ундулирующей мембраной. Клетки грушевидной формы с 2 ядрами и 4 парами жгутиков.
66194. Лабораторная диагностика герпесвирусных инфекций 186 KB
  Вирус простого герпеса – одна из самых распространенных вирусных инфекций человека, характеризующаяся лихорадочным состоянием и пузырьковыми высыпаниями, которые чаще всего локализуются на коже и слизистых оболочках.