77019

Понятие и предмет административного права. Общественные отношения, регулируемые административным правом

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды управленческих отношений регулируемых нормами административного права: По субъектному признаку: между соподчиненными субъектами государственного управления вертикальные отношения; между субъектами исполнительной власти не находящимися в состоянии соподчинения горизонтальные отношения; между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления; между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями; между субъектами исполнительной власти и государственными служащими; между...

Русский

2015-02-01

24.55 KB

0 чел.

3.Понятие и предмет административного права. Общественные отношения, регулируемые административным правом.

Административное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований.

Виды управленческих отношений, регулируемых нормами административного права:

По субъектному признаку:

• между соподчиненными субъектами государственного управления (вертикальные отношения);

• между субъектами исполнительной власти, не находящимися в состоянии соподчинения (горизонтальные отношения);

• между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления;

• между субъектами исполнительной власти и общественными объединениями;

• между субъектами исполнительной власти и государственными служащими;

• между субъектами исполнительной власти и гражданами;

• между субъектами исполнительной власти и иными субъектами.

По признаку государственно-территориального устройства:

• между центральными органами федеральной исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Федерации;

• между органами исполнительной власти субъектов Федерации;

• между органами исполнительной власти субъектов Федерации и исполнительными органами местного самоуправления.

В зависимости от направления воздействия:

• внешние отношения, отношения в связи с реализацией полномочий органов исполнительной власти вовне;

• внутренние отношения, т. е. внутриорганизационные, внутрисистемные отношения.

Предмет административного права отличается динамичностью. Отдельные отношения, например таможенные, частично в сфере местного самоуправления, в настоящее время являются предметом правового регулирования таможенного, муниципального права, что обусловлено формированием новых отраслей российского права. Некоторые группы отношений на данном этапе составляют предмет административного права, что явилось результатом систематизации норм, устанавливающих административную ответственность, в КоАП.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо повязана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.
65359. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень 1.55 MB
  Одним із об'єднувальних базисів для усіх цих задач є попередня обробка зображень наборів зображень та відеопослідовностей яка сьогодні ґрунтується на опрацюванні окремих зображень. Цим зумовлювався розвиток лише методів малої алґоритмічної складності які стосувались окремих зображень.