77232

Конечный мозг, его развитие, строение (отделы, полость, ее стенки, части, белое и серое вещество). Границы долей полушарий большого мозга. Артерии большого мозга

Доклад

Биология и генетика

Границы долей полушарий большого мозга. Артерии большого мозга. Конечный мозг telencephlon является производным переднего мозгового пузыря и представлен двумя полушариями большого мозга hemispheri cerebrtes. Продольная щель мозга разделяет полушария между собой поперечная щель мозжечок от затылочных долей.

Русский

2015-02-02

15.86 KB

1 чел.

11. Конечный мозг, его развитие, строение (отделы, полость, ее стенки, части, белое и серое вещество). Границы долей полушарий большого мозга. Артерии большого мозга.

Конечный мозг, telencephalon, является производным переднего мозгового пузыря и представлен двумя полушариями большого мозга, hemispheria cerebrates. В каждом полушарии выделяют:

 1.  плащ, pallium, образующийся из дорсальной стенки мозгового пузыря;
 2.  обонятельный мозг, rhinencephalon;
 3.  базальные ядра, nuclei basales, развивающиеся из его вентрального отдела.
 4.  Внутри каждого полушария имеется полость — боковой желудочек, ventriculus lateralis, сообщающийся с III желудочком.

Продольная щель мозга разделяет полушария между собой, поперечная щель – мозжечок от затылочных долей.

Боковой желудочек:

 1.  Части:
 2.  Центральная:
  1.  Верхняя стенка: мозолистое тело
  2.  Дно: тело хвостатого ядра, таламус и свод
 3.  Передний рог:
  1.  Медиальная стенка: прозрачная перегородка
  2.  Латеральная стенка: головка хвостатого ядра
  3.  Передняя, верхняя, нижняя стенки: лобные щипцы
 4.  Задний рог:
  1.  Верхняя и латеральная стенки:затылочные щипцы
  2.  Остальные стенки: белое вещество затылочной доли
 5.  Нижний рог:
  1.  Латеральная и верхняя стенки: белое вещество височной доли
  2.  Медиальная и, частично, нижняя стенки: гиппокамп
 6.  Анатомические образования
 7.  В центральной части и нижнем роге – сосудистое сплетение бокового желудочка
 8.  На медиальной стенке:
  1.  Луковица заднего рога
  2.  Птичья шпора
 9.  На нижней стенке заднего рога – коллатеральный треугольник
 10.  Гиппокамп
 11.  На дне заднего рога – коллатеральное возвышение
 12.  Пластинка прозрачной перегородки, прозрачная перегородка, полость прозрачной перегородки

Доли полушарий:

 1.  Лобная доля, lobus frontalis. Sulcus centralis отделяет лобную долю от теменной.
 2.  Теменная доля, lobus parietalis. Sulcus parietooccipitalis отделяет теменную долю от затылочной.
 3.  Затылочная доля, lobus occipitalis
 4.  Височная доля, lobus temporalis. Sulcus lateralis отделяет височную долю от лобной и теменной.
 5.  Островок, залегает в глубине латеральной борозды

Артерии большого мозга:

 1.  Calculus anteriosus cerebri (Willisii)
 2.  a.cerebri anterior (ветвь a.carotis interna), соединяется с одноименной артерией противоположной стороны посредством a.communicans anterior; далее она огибает мозолистое тело, снабжая кровью медиальную поверхность полушарий и основание лобной доли
 3.  a.cerebri media (ветвь a.carotis interna), проходит по s.lateralis cerebri, снабжая кровью островок, большую часть лобной доли, теменную долю, верхнюю и срединную височные извилины
 4.  a.cerebri posterior ( ветвь a.basilaris), соединяется посредством a.communicans posterior c a.carotis interna; она питает затылочную долю, основание теменной и височной долей.
 5.  От этих артерий в толщу мозга проникают: кортикальные артерии, которые снабжают кровью кору головного мозга; медуллярные артерии – белое вещество; центральные артерии – базальные ядра и структуры промежуточного мозга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65694. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 287.5 KB
  У роботах попередніх років переважали рекомендації щодо обмеження працездатності хворих і встановлення інвалідності при перших проявах захворювання. У роботах останніх років звучать рекомендації щодо підтримки максимальної психо-емоційної...
65695. РОБОТА І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 1.99 MB
  Так практично не досліджена робота елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону. Відомо що переважна більшість конструкцій піддається дії повторних навантажень це також стосується і елементів кільцевого перерізу. З огляду на наведе дослідження особливостей роботи...
65696. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення 329 KB
  Велика кількість існуючих моделей та методологічних підходів до визначення СПП дає можливість керівникам здійснити вибір засобів прийняття рішення щодо подальшого розвитку підприємства проте жоден з існуючих підходів не є достатньо ефективним як за критерієм повноти аналізованої інформації...
65697. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 1.13 MB
  Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...
65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Обєктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...
65702. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) 157.5 KB
  У теперішній час формування інституту господарського товариства однієї особи у рамках національного законодавства України нерозривно повязане із розвитком та вдосконаленням його у світовій практиці враховуючи орієнтацію національної економіки на глобалізацію...