77234

Обонятельный мозг развивается из вентральной части конечного мозга и состоит из двух отделов: центрального и переферического

Доклад

Биология и генетика

Рецептор переферические отростки биполярных клеток 1 нейроны в regio olfctori сллизистой полости носа. Центральные отростки биполярных клеток образуют nn. Аксоны митральных клеток проходят в составе обонятельного тракта и вблизи обонятельного треугольника распадаются на три пучка: Медиальный пучок Промежуточный пучок Латеральный пучок Через переднюю спайку мозга в обонятельный тракт противоположной стороны к митральным клеткам обонятельной луковицы. Образованы центральными отростками биполярных клеток расположенных в обонятельной области...

Русский

2015-02-02

243.57 KB

1 чел.

Обонятельный мозг развивается из вентральной части конечного мозга и состоит из двух отделов: центрального и переферического.

Переферический отдел: 1. Bulbus olfactorius( к ней подходят 15-20 обонятельных нервов); 2.Tractus olfactorius; 3.trigonum olfactorium; 4. Substantia perforata anterior.

Центральный отдел: 1. Gyrus fornicatus- сводчатая извилина, которая заканчивается крючком, uncus; 2.hippocampus; 3.gyrus dentatus-зубчатая извилина.

Обонятельный путь. Важная особенность обонятельного пути в том, что нервные импульсы первоначально поступают в кору полушарий, и только затем – в подкорковые центры.

  1. Рецептор – переферические отростки биполярных клеток (1 нейроны) в regio olfactoria сллизистой полости носа.
  2. Центральные отростки биполярных клеток образуют nn. olfactorii, которые через решетчатую пластинку проникают в полость черепа к митральным клеткам обонятельной луковицы bulbus olfactorius ( 2нейрон) .
  3. Аксоны митральных клеток проходят в составе обонятельного тракта и вблизи обонятельного треугольника распадаются на три пучка:

Медиальный пучок

Промежуточный пучок

Латеральный пучок

Через переднюю спайку мозга в обонятельный тракт противоположной стороны к митральным клеткам обонятельной луковицы.

К нейронам обонятельного треугольника( 3 нейрон), переднего продырявленного вещества и нейронам ядер прозрачной перегородки своей и, частично, противоположной сторон.

От них – tr.olfactocorticalis medialis.

К крючку и парагиппокампальной извилине, т.е. в проекционный центр обоняния, образуя tr.olfactocorticalis lateralis. 

  1. Из проекционного центра обоняния нервные импульсы поступают в подкорковые центры ( сосочковые тела и передние ядра таламуса). При этом сосочковые тела и крючок связаны между собой проекционными волокнами, проходящими в составе свода. А между собой подкорковые центры связаны fasciculus mamillothalamicus ( Вик д'Азира). Сосочковые тела связаны с интеграционным центром среднего мозга fasciculus mamillotegmentalis ( с верхними холмиками; связь обеспечивает безусловнорефлекторные двигательные реакции в ответ на сильные запахи).
  2. Аксоны нейронов таламуса формируют два пучка. Один через заднюю ножку внутренней капсулы направляется к проекционному обонятельному центру новой коры, расположенному на вентральной поверхности лобных долей. Другой идет в интеграционный центр промежуточного мозга ( медиальные ядра таламуса).

Обонятельные нервы- nn. olfactoriiI пара ЧН. Образованы центральными отростками биполярных клеток, расположенных в обонятельной области слизистой полости носа. Не собираются в единый ствол, а формируют 15-20 пучков, которые проходят в полость черепа через решетчатую пластинку решетчатой кости и заканчиваются на митральный клетках обонятельной луковицы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємопов’язані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають суб’єктивні образи сприйманих об’єктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про об’єкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня об’єктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в пам’яті людини.