77235

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле

Доклад

Биология и генетика

precentrlis inferiorчасто сливается с верхней в единую предцентральную борозду gyrus frontlis inferior Проекционные центры участки коры полушарий большого мозга представляющие собой корковую часть анлизатора имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами. Ассоциативные центры участки коры не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами. Центры лобной доли.

Русский

2015-02-02

80.82 KB

2 чел.

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле.

Борозды лобной доли:

1.s. precentralis superior

2.s.precentralis inferior(часто сливается с верхней в единую предцентральную борозду)

3. s.frontalis superior

4.s.frontalis inferior

Извилины:

1. gyrus precentralis

2.gyrus frontalis superior

3.gyrus frontalis medius

4.gyrus frontalis inferior

Проекционные центры- участки коры полушарий большого мозга, представляющие собой корковую часть анлизатора, имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами.

Ассоциативные центры- участки коры, не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами, связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами.

Центры лобной доли.

  1.  Проекционный центр двигательных функций или двигательный анализатор (кинестетический центр) – кора предцентральной извилины  и парацентральной дольки. В 4 слое коры заканчивается tr.talamocorticalis (70%)- проприоцептивная ч-ть. А в 5 слое начинаются tr. corticospinalis, corticonuclearis. Сознательные движения. Имеется соматотопическая локализация двигательных функций( моторный гомункулюс).
  2.  Ассоциативный центр речи (речедвигательный) или центр артикуляции речи (Брока).  Кора задней трети нижней лобной извилины. Далее по кортиконуклеарному пути к мышцам, обеспечивающим произнесение звуков.
  3.  Ассоциативный центр письменных знаков, или двигательный анализатор письменных знаков, центр графии. Кора заднего отдела средней лобной извилины. Сюда информация поступает из центра праксии (кора надкраевой извилины),а затемв предчентральеую извилину, откуда по кортикоспинальному пути к мышцам верхней конечности.
  4.  Ассоциативный центр сочетанного поворота головы и глаз. Кора среднего отдела средней лобной извилины. Регуляция сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...
83462. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 37.01 KB
  В міжнародному праві почали формуватися норми з яких витікають права та обовязки адресовані безпосередньо фізичним особам. Крім того прибічники визнання міжнародної правосубєктності фізичної особи підкреслюють що проявом міжнародної субєктності останньої є не тільки володіння правами та обовязками що витікають безпосередньо з міжнародного права але також судовий захист цих правяк і можливість виконання зобовязань причому через міжнародні органи. Проте у вітчизняній доктрині міжнародного права заперечується визнання статусу...
83463. Поняття визнання в міжнародному праві 35.51 KB
  Таке визначення визнання вказує поперше на те що це є акт політичний який залежить від політичних інтересів держави що визнає та подруге це є акт правовий тобто такий що тягне за собою правові наслідки встановлення дипломатичних консульських відносинукладення договорів та ін. Інститут визнання відноситься відповідно дестинаторами визнання є до визнання державиуряду повсталої сторони нації що бореться за свою незалежність. В ширшому розумінні визнання відноситься до будьякої правової ситуації наприклад визнання...
83464. Теорії визнання 36.65 KB
  Згідно з конститутивною теорією визнання лише визнання породжує відповідні правові наслідки та надає відповідні правові консти туюючі правовстановлюючі якості дестинатору визнання: державі міжнародну правосубєктністьуряду здатність представляти державу у міжнародних відносинах. Відповідно без визнання держава не може вважатися субєктом міжнародного права. Серед недоліків конститутивної теорії визнання потрібно зазначити поперше відсутність визначеної кількості актів визнання необхідних для надання дестинатору зазначених...
83465. Види визнання 36.34 KB
  Визнання держави має місце у випадках появи нової незалежної держави революційних та інших соціальних перетворень територіальних змін обєднання та розділу держав і т. Основним критерієм визнання держави є її незалежність та самостійність у реалізації ефективної та легітимної державної влади що означає законність її встановлення та підтримку з боку населення встановленого режиму. Визнання уряду означає визнання його здатності здійснювати ефективну державну владу в країні та представляти її на міжнародній арені.
83466. Визнання держав 34.95 KB
  В міжнародному праві існують дві теорії визнання держав конститутивна і декларативна. Конститутивна теорія: політичний акт визнання є попередньою умовою існування юридичних прав нової держави. Саме акт визнання іншими державами створює нову державу породжує і забезпечує її міжнародну правосубєктність. Визнання нової держави яка додержує умов державності має бути правовим обовязком.
83467. Форми визнання 36.2 KB
  Найбільш поширеним є визнання dejure яке є офіційним повним та остаточним. Воно передбачає встановлення між субєктами міжнародного права міжнародних відносин у повному обсязі та супроводжується як правило заявою про офіційне визнання та встановленням дипломатичних відносин. Визнання деюре носить безумовний характер та як правило не може буди відкликане.
83468. Визнання урядів 35.44 KB
  Значення і правові наслідки визнання нового уряду відрізняються від визнання нової держави. Визнання уряду надає йому можливість репрезентувати державу в міжнародних відносинах. Питання визнання уряду виникає лише в тому випадку коли уряд здобуває владу іншим аніж визначено в національному законодавстві шляхом. В міжнародному праві існують такі доктрини щодо визнання урядів: 1.
83469. Доктрини визнання урядів 35.14 KB
  Історії міжнародного права відомі спеціальні доктрини про визнання урядів, названі іменами міністрів закордонних справ Еквадору Карлоса Тобара (доктрина Тобара) і Мексики Хенаро Естради (доктрина Естради), що сформувалися на початку XX століття в практиці держав американського континенту.