77235

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле

Доклад

Биология и генетика

precentrlis inferiorчасто сливается с верхней в единую предцентральную борозду gyrus frontlis inferior Проекционные центры участки коры полушарий большого мозга представляющие собой корковую часть анлизатора имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами. Ассоциативные центры участки коры не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами. Центры лобной доли.

Русский

2015-02-02

80.82 KB

2 чел.

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле.

Борозды лобной доли:

1.s. precentralis superior

2.s.precentralis inferior(часто сливается с верхней в единую предцентральную борозду)

3. s.frontalis superior

4.s.frontalis inferior

Извилины:

1. gyrus precentralis

2.gyrus frontalis superior

3.gyrus frontalis medius

4.gyrus frontalis inferior

Проекционные центры- участки коры полушарий большого мозга, представляющие собой корковую часть анлизатора, имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами.

Ассоциативные центры- участки коры, не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами, связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами.

Центры лобной доли.

  1.  Проекционный центр двигательных функций или двигательный анализатор (кинестетический центр) – кора предцентральной извилины  и парацентральной дольки. В 4 слое коры заканчивается tr.talamocorticalis (70%)- проприоцептивная ч-ть. А в 5 слое начинаются tr. corticospinalis, corticonuclearis. Сознательные движения. Имеется соматотопическая локализация двигательных функций( моторный гомункулюс).
  2.  Ассоциативный центр речи (речедвигательный) или центр артикуляции речи (Брока).  Кора задней трети нижней лобной извилины. Далее по кортиконуклеарному пути к мышцам, обеспечивающим произнесение звуков.
  3.  Ассоциативный центр письменных знаков, или двигательный анализатор письменных знаков, центр графии. Кора заднего отдела средней лобной извилины. Сюда информация поступает из центра праксии (кора надкраевой извилины),а затемв предчентральеую извилину, откуда по кортикоспинальному пути к мышцам верхней конечности.
  4.  Ассоциативный центр сочетанного поворота головы и глаз. Кора среднего отдела средней лобной извилины. Регуляция сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18191. ГЕНЕЗИС ОБДАРОВАНОСТІ 105.5 KB
  Тема 2. ГЕНЕЗИС ОБДАРОВАНОСТІ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання основних підходів до визначення ґенезу обдарованості диференціації та звязку явищ обдарованості та талану інтелекту та креативності впливу чи
18192. ВИДИ ОБДАРОВАНОСТІ 147.5 KB
  Тема 3. ВИДИ ОБДАРОВАНОСТІ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання основних критеріїв систематизації видів обдарованості підходів до визначення окремих видів обдарованості та їх головні характеристики. Тема 3. ВИДИ
18193. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 164 KB
  Тема 4. ІНДИВІДУАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання класифікації типів особистості обдарованих дітей особливості обдарованих д...
18194. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 172 KB
  Тема 6. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання основних підходів до визначення принципів мети змісту методів форм навчання обдарованих дітей та шляхів підготовк
18195. ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 2.26 MB
  Хрестоматія до курсу модулю ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Укладач РАЗУМНА А.Г. Складена у відповідності до робочої навчальної програми для слухачів ІПО із спеціальності Психологія...
18196. Операційні системи 52.5 KB
  Лекція 1 Операційні системи: Вступ Операційні системи ОС займають важливіше місце в сукупності сучасних системних програмних засобів які складають програмне забезпечення електроннообчислювальних машин. Вони є основою організації обчислювального процесу...
18197. Основні поняття, класифікація ОС 49 KB
  Лекція 2 Основні поняття класифікація ОС У процесі еволюції виникло кілька важливих концепцій які стали невід'ємною частиною теорії й практики ОС. Тут дається їхній короткий опис. Системні виклики У будьякій операційній системі підтримується механізм що до
18198. Функції, види операційних систем 36.5 KB
  Лекція 3 Функції види операційних систем Операційна система ОС це комплекс програм; забезпечує керування комп'ютером як єдиним цілим тоді як насправді комп'ютер складається з багатьох частин його взаємодія з навколишнім середовищем людиною прикладними програм
18199. Операційна система: призначення й склад 39 KB
  Лекція 4 Операційна система: призначення й склад На IBMсумісних персональних комп'ютерах використовуються операційні системи корпорації Microsoft Windows вільно розповсюджуєма операційна система Linux. На персональних комп'ютерах фірми Apple використовуються різні версії опер...