77235

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле

Доклад

Биология и генетика

precentrlis inferiorчасто сливается с верхней в единую предцентральную борозду gyrus frontlis inferior Проекционные центры участки коры полушарий большого мозга представляющие собой корковую часть анлизатора имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами. Ассоциативные центры участки коры не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами. Центры лобной доли.

Русский

2015-02-02

80.82 KB

2 чел.

Борозды и извилины лобной доли. Динамическая локализация функций в лобной доле.

Борозды лобной доли:

1.s. precentralis superior

2.s.precentralis inferior(часто сливается с верхней в единую предцентральную борозду)

3. s.frontalis superior

4.s.frontalis inferior

Извилины:

1. gyrus precentralis

2.gyrus frontalis superior

3.gyrus frontalis medius

4.gyrus frontalis inferior

Проекционные центры- участки коры полушарий большого мозга, представляющие собой корковую часть анлизатора, имеющие непосредственную морфофункциональную связь через проводящие пути с подкорковыми центрами.

Ассоциативные центры- участки коры, не имеющие непосредственной связи с подкорковыми центрами, связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами.

Центры лобной доли.

  1.  Проекционный центр двигательных функций или двигательный анализатор (кинестетический центр) – кора предцентральной извилины  и парацентральной дольки. В 4 слое коры заканчивается tr.talamocorticalis (70%)- проприоцептивная ч-ть. А в 5 слое начинаются tr. corticospinalis, corticonuclearis. Сознательные движения. Имеется соматотопическая локализация двигательных функций( моторный гомункулюс).
  2.  Ассоциативный центр речи (речедвигательный) или центр артикуляции речи (Брока).  Кора задней трети нижней лобной извилины. Далее по кортиконуклеарному пути к мышцам, обеспечивающим произнесение звуков.
  3.  Ассоциативный центр письменных знаков, или двигательный анализатор письменных знаков, центр графии. Кора заднего отдела средней лобной извилины. Сюда информация поступает из центра праксии (кора надкраевой извилины),а затемв предчентральеую извилину, откуда по кортикоспинальному пути к мышцам верхней конечности.
  4.  Ассоциативный центр сочетанного поворота головы и глаз. Кора среднего отдела средней лобной извилины. Регуляция сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3562. Сучасна українська літературна мова 198.5 KB
  Лекція 1 Українська мова: походження, розвиток і функціонування План Предмет та завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мова і мовлення. Функції мови. Походження та основні етапи розвитку української мови. Літературна мова....
3563. Адвокатура в Україні 244 KB
  Адвокатура в Україні 1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура України здійснює свою діяльн...
3564. Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови 84 KB
  Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови. У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі...
3565. Послідовність рішення задачі по розробці програми 78 KB
  Послідовність рішення задачі по розробці програми Послідовність рішення задачі по розробці програм складається з наступних етапів: Формулювання задачі в термінах деякої прикладної області знань, Формалізація задачі, побудова математичної та інформац...
3566. Основні визначення. Приклади алгоритмів 122 KB
  Основні визначення. Приклади алгоритмів Аналіз (від др. греч. «розкладання, розчленовування») — операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, виконуван...
3567. Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. 46 KB
  Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. Персональний комп’ютер можна представити з допомогою двох невід’ємних складових частин: апаратна частина, програмне забезпечення. Апаратні складові частини можна розділити ...
3568. Основи мови С# 302 KB
  Основи мови С# Створення мови C# Не зважаючи на те, що курс Алгоритмізації та програмування , як одним із своїх компонентів, передбачає реалізацію розроблених алгоритмів на існуючих мовах програмування. Я хотів би зупинитися на деяких особливостях м...
3569. Типи даних C# 88.5 KB
  Типи даних C# Цей розділ присвячений універсальній системі типів .NET Common Type System (CTS), яка знаходиться в центрі Microsoft .NET Framework. CTS визначає не тільки всі типи, але і правила, яким Common Language Runtime (CLR) слідує відносно ого...
3570. Синтаксис мови програмування C# 164.5 KB
  Синтаксис мови програмування C# У цьому розділі ми розглянемо основу будь-якої мови програмування — його здатність виконувати привласнення і порівняння за допомогою операторів. Ми побачимо, які оператори є в С# і яке їх старшинство, а потім заг...