77240

КОРКОВО-СПИННОМОЗГОВЫЕ ПУТИ. ПОКАЗАТЬ ИХ НА ТАБЛИЦЕ, ПРЕПАРАТЕ

Доклад

Биология и генетика

Также проводит тормозные импульсы от коры полушарий большого мозга к нейронам двигательных ядер передних рогов спинного мозга т. оказывает тормозное действие на сегментарный аппарат спинного мозга. Тракт идет в нисходящем направлении во внутреннюю капсулу занимая передние 2 3 задней ножки В стволе головного мозга тракт проходит в prs bsilris I зона и в пирамидах продолговатого мозга В области нижней границы продолговатого мозга большая часть волокон каждой пирамиды переходит на противоположную сторону 80 образуя с аналогичными...

Русский

2015-02-02

439.43 KB

2 чел.

КОРКОВО-СПИННОМОЗГОВЫЕ ПУТИ. ПОКАЗАТЬ ИХ НА ТАБЛИЦЕ, ПРЕПАРАТЕ

Tractus corticospinalisпирамидный. Проводит сознательные двигательные нервные импульсы, обеспечивающие управление скелетной мускулатуры туловища и конечностей, выполнение точных высокодифференцированных движений. Также проводит тормозные импульсы от коры полушарий большого мозга к нейронам двигательных ядер передних рогов спинного мозга, т.е. оказывает тормозное действие на сегментарный аппарат спинного мозга.

  1. Аксоны больших пирамидных клеток V слоя коры предцентральной извилины и парацентральной дольки собираются в корково-спинномозговой тракт.
  2. Тракт идет в нисходящем направлении во внутреннюю капсулу, занимая передние 2/3 задней ножки
  3. В стволе головного мозга тракт проходит в pars basilaris  (I зона) и в пирамидах продолговатого мозга
  4. В области нижней границы продолговатого мозга большая часть волокон каждой пирамиды переходит на противоположную сторону (80%), образуя с аналогичными волокнами противоположной стороны перекрест пирамид, decussatio pyramidum, направляясь в боковой канатик в составе tr. Corticospinalis lateralis; 20% неперекрещенных волокон продолжаются в передний канатик спинного мозга, составляя tr. Corticospinalis anterior
  5. Волокна tr. Corticospinalis lateralis, достигнув своего сегмента, заканчиваются ДЯПРСМ своей стороны
  6.  Tr. Corticospinalis anterior располагается в переднем канатике спинного мозга только на уровне шейных и грудных сегментов; в области comissura alba его волокна переходят на противоположную сторону к ДЯПРСМ; небольшая часть волокон этого тракта заканчивается на ДЯПРСМ своей стороны
  7. К мускулатуре верхней части туловища в составе кортикоспинальных трактов проходят три группы волокон: неперекрещенные волокна в составе переднего корково-спинномозгового тракта и перекрещенные волокна в составе переднего и бокового кортикоспинальных путей. Следовательно, сегментарный аппарат спинного мозга, отвечающий за иннервацию  мускулатуры туловища, особенно дыхательной, находится под тройным тормозным воздействием нейронов коры полушарий БМ своей и противоположных сторон
  8. Аксоны мотонейронов ДЯПРСМ покидают СМ в составе передних корешков СМН и достигают скелетной мускулатуры
  9. При поражении пирамидных нейронов и кортикоспинальных путей – центральные параличи или парезы
  10. При поражении периферического двигательного нейрона или его аксона возникает периферический паралич.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24680. Раціональне і економічне використання ресурсів 26.5 KB
  На підприємствах для кожного цеху виходячи з умов вирва застосовують конкретний метод обліку використання на вирво матеріалів. Для контролю використання сировини матеріалів на вирві застосовують метод: Інвентарний метод у разі неможливості або недоцільності використання партіонного методу застосовують інвентарний метод обліку відхилень від норм . цінностей та необхідністю деталізації в обліку. Він потребує належної організації обліку фактичного витрачення за операціями і проведення перевірок невикористаної сировини та матеріалів.
24681. Нормативний метод 28 KB
  В поєднанні з позамовним та попередільним методами обліку витрат для оцінки і контролю за використанням виробничих ресурсів підприємства в цілому та його структурних підрозділів. Поточний облік фактичних витрат виробництва з відокремленим обліком витрат за нормами та обліком відхилень від норм. Індекс відхилень = сума відхилення витрати за нормами В залежності від галузі промисловості в практиці можна виділити 3 варіанти організації нормативного методу: 1. Облік ведеться за нормативними витратами: Нормативні витрати Відхилення = Фактичні...
24682. Господарська діяльність підприємств 32.5 KB
  Специфіка цих факторів і методика їх дослідження залежить від особливостей технології а також від використання видів сировини матеріалів палива та енергії. Також в будьякому випадку та за будьяких умов необхідно виявити вплив двох факторів : 1 зміни питомої витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції фактор норми; 2 зміни собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів фактор цін. Собівартість заготовлення матеріалів складається з наступних трьох частин: [21 с. Зміна питомих витрат сировини й матеріалів може...
24683. Стандартні витрати 36 KB
  Стандарти відображають заплановані витрати на одиницю продукції величина яких базується на обґрунтованих нормах витрат ресурсів.Система калькулювання стандартних витрат це система яка застосовується для:1 контролю витрат;2 прийняття рішень щодо цін;3 оцінка виконання бюджетів;4 усвідомлення витрат;5 управління за відхиленнями.Система калькулювання стандартних витрат включає:1.
24684. Система директ - костинг 34 KB
  Маржинальний дохід розраховується:Маржинальний дохід =Виручка відреалізаціїЗмінні витратиОпераційнийприбуток =Маржинальний дохід Постійні витратиКоли маржа з змінних витрат тільки відшкодовує суму постійних витрат досягається мертва точка або точка критичного обсягу коли фінансовий результат дорівнює нулю Переваги системи директ костинг: дана система дає можливість розмежувати змінні та постійні витрати визначити релевантність витрат та вплив на них; спрощується калькулювання собівартості за центрами відповідальності....
24685. Управлінський облік, будучи продовженням фінансового обліку, має з ним реальний, справжній взаємозв’язок і певні відмінності 28.5 KB
  Взаємодія управлінського і бухалтерського обліку досягається на основі наступності послідовності і комплексного використання первинної інформації єдності норм і нормативів а також єдності нормативнодовідкової інформації в цілому доповнення інформації одного виду обліку даними другого одноразової фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку взаємопроникнення методів або їх елементів наближення облікової інформації до місць прийняття рішень єдиного підходу до розробки задач управлінського і фінансового обліку...
24686. Управлінський облік. Предмет управлінського обліку 26.5 KB
  управлінського персонала різного рівня для плануванняоцінки та контролю всередині підприємства Предметом управлінського обліку виступає сукупність обєктів в процесі всього циклу управління підприємством.Обєктами обліку виступають виробничі ресурси запаси обладнання трудові ресурси та господарські процеси.Методом управлінського обліку виступає сукупність різних прийомів і способів за допомогою яких відображаються обєкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. КонтрольМетою управлінського обліку є оптимізація витрат...
24687. Організація обліку за центрами відповідальності 42.5 KB
  Центри відповідальності організуються шляхом делегування відповідним підрозділом підприємства певних повноважень і відповідальності. Основними принципами організації системи обліку за центрами відповідальності є: визначення контрольованих статей витрат і доходів за умови що менеджер керівник повинен відповідати тільки за ті витрати і доходи які він може контролювати і на величину яких може впливати; персоніфікація облікових документів тобто зазначення в документах керівника який відповідає за конкретні статті витрат і доходів; ...
24688. Користувачі інформації 24 KB
  Внутрішні керівники різних рівнів управліннязабезпечується інформацією на всіх рівнях управління для прийняття поточних рішень 2. Зовнішні акціонерикредиторипостачальникипокупціінвесториподаткові і державні организабезпечується інформацієюяка характеризує результати яких досягло підприємство за минулі звітні роки.