77243

Оболочки головного мозга. Межоболочечные пространства. Их сообщение с полостями головного мозга. А.В.Н. твердой мозговой оболочки

Доклад

Биология и генетика

Оболочки головного мозга. твердой мозговой оболочки. Оболочки головного мозга. Образует выросты грануляции паутинной оболочки Пахионовы grnultiones rchnoidles которые служат для оттока спиномозговой жидкости в кровеносное русло.

Русский

2015-02-02

16.3 KB

0 чел.

22. Оболочки головного мозга. Межоболочечные пространства. Их сообщение с полостями головного мозга. А.В.Н. твердой мозговой оболочки.

Оболочки головного мозга.

  1.  Dura matter encephali плотно срастается с костями черепа, особенно в области основания.
  2.  Паутинная оболочка arachnoidea encephali образована рыхлой соединительной тканью, тяжи которой направляются к сосудистой оболочке: тонкая, прозрачная, лишена сосудов. Образует выросты – грануляции паутинной оболочки(Пахионовы) granulationes arachnoidales, которые служат для оттока спиномозговой жидкости в кровеносное русло.
  3.  Сосудистая оболочка. Pia mater encephali, тесно прилегает к мозгу, заходя во все борозды и щели.

Паутинная+сосудистая=мягкая оболочка (leptomeninx)

Межоболочечные пространства.

  1.  Субдуральное (spatium subdurale) – между твердой и паутинной. Заполнено спиномозговой жидкостью
  2.  Подпаутинное (spatium subarachnoidea) между паутинной и сосудистой. Заполнено спиномозговой жидкостью.

Образование спиномозговой жидкости происходит путем транссудации из сосудистых сплетений мягкой мозговой оболочки. Отток в венозную систему- через пахионовы грануляции, частично в лимфатическую систему через периневральные пространства нервов, в которые продолжаются мозговые оболочки.

Подпаутинное пространство в области мозжечково-мостовой цистерны (cisterna cerebellomedularis) сообщается с IV желудочком через срединное отверстие 4го желудочка apertura mediana ventriculi quarti (foramen Magendi) и два боковых отверстия aperture laterals ventriculi quarti (foramen Luschka), ведущие в мосто-мозжечковую цистерну.

Твердая оболочка головного мозга получает артериальную
кровь из трех парных источников: 1 - передняя менингеальная артерия
(ветвь передней решетчатой артерии, отходящей от глазной артерии); 2
- средняя менингеальная артерия (из верхнечелюстной артерии); 3 - задняя
менингеальная артерия (из восходящей глоточной артерии).

Вены твердой мозговой оболочки впадают в ближайшие синусы и в крыловидное сплетение.
Иннервация осуществляется менингеальными ветвями тройничного и
блуждающего нервов. Кроме того, твердая мозговая оболочка получает
симпатические постганглионарные волокна в составе периартериальных
сплетений из шейного отдела симпатического ствола.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових з’єднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.
64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.
64485. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 313.5 KB
  Економіко-політичні зміни трансформація законодавчої бази розширення зовнішньоекономічної діяльності викликають стрімкий розвиток ринку аудиторських послуг в Україні.
64486. Поліпшення енергетичних показників і паливної економічності бензинового двигуна в режимах повних навантажень 2.1 MB
  Актуальність теми полягає у тому що теоретичними та експериментальними дослідженнями показано як добавкою закису азоту до повітряного заряду можна одночасно покращити енергетичні показники і паливну економічність та створити сприятливі умови для роботи каталітичних нейтралізаторів.
64487. ЛЮБОМИР ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 179.5 KB
  Винара що зумовлює актуальність даної теми адже науковий доробок вченого є важливим надбанням української історичної думки. Винара в дослідження проблем історії України та української історіографії.