77243

Оболочки головного мозга. Межоболочечные пространства. Их сообщение с полостями головного мозга. А.В.Н. твердой мозговой оболочки

Доклад

Биология и генетика

Оболочки головного мозга. твердой мозговой оболочки. Оболочки головного мозга. Образует выросты грануляции паутинной оболочки Пахионовы grnultiones rchnoidles которые служат для оттока спиномозговой жидкости в кровеносное русло.

Русский

2015-02-02

16.3 KB

1 чел.

22. Оболочки головного мозга. Межоболочечные пространства. Их сообщение с полостями головного мозга. А.В.Н. твердой мозговой оболочки.

Оболочки головного мозга.

  1.  Dura matter encephali плотно срастается с костями черепа, особенно в области основания.
  2.  Паутинная оболочка arachnoidea encephali образована рыхлой соединительной тканью, тяжи которой направляются к сосудистой оболочке: тонкая, прозрачная, лишена сосудов. Образует выросты – грануляции паутинной оболочки(Пахионовы) granulationes arachnoidales, которые служат для оттока спиномозговой жидкости в кровеносное русло.
  3.  Сосудистая оболочка. Pia mater encephali, тесно прилегает к мозгу, заходя во все борозды и щели.

Паутинная+сосудистая=мягкая оболочка (leptomeninx)

Межоболочечные пространства.

  1.  Субдуральное (spatium subdurale) – между твердой и паутинной. Заполнено спиномозговой жидкостью
  2.  Подпаутинное (spatium subarachnoidea) между паутинной и сосудистой. Заполнено спиномозговой жидкостью.

Образование спиномозговой жидкости происходит путем транссудации из сосудистых сплетений мягкой мозговой оболочки. Отток в венозную систему- через пахионовы грануляции, частично в лимфатическую систему через периневральные пространства нервов, в которые продолжаются мозговые оболочки.

Подпаутинное пространство в области мозжечково-мостовой цистерны (cisterna cerebellomedularis) сообщается с IV желудочком через срединное отверстие 4го желудочка apertura mediana ventriculi quarti (foramen Magendi) и два боковых отверстия aperture laterals ventriculi quarti (foramen Luschka), ведущие в мосто-мозжечковую цистерну.

Твердая оболочка головного мозга получает артериальную
кровь из трех парных источников: 1 - передняя менингеальная артерия
(ветвь передней решетчатой артерии, отходящей от глазной артерии); 2
- средняя менингеальная артерия (из верхнечелюстной артерии); 3 - задняя
менингеальная артерия (из восходящей глоточной артерии).

Вены твердой мозговой оболочки впадают в ближайшие синусы и в крыловидное сплетение.
Иннервация осуществляется менингеальными ветвями тройничного и
блуждающего нервов. Кроме того, твердая мозговая оболочка получает
симпатические постганглионарные волокна в составе периартериальных
сплетений из шейного отдела симпатического ствола.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.