77249

Глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Медиальный продольный пучок

Доклад

Биология и генетика

oculomotorius IIIсмешанный: Ядра серое вещество среднего мозга: N. ciliris Место выхода из мозга foss interpedunculris 3 Место выхода из черепа fissur orbitlis superior. trochleris IV двигательный: Ядрасерое вещество среднего мозга: N.obliquus superior 2 Место выхода из мозга сбоку от velum medullre superius.

Русский

2015-02-02

14.76 KB

0 чел.

28. Глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Медиальный продольный пучок.

1. N.oculomotorius III(смешанный):

1) Ядра (серое вещество среднего мозга):

  1.  N.nervi oculomotorii – парное, состоит из 5 частей, двигательное(сегменты сверху вниз иннервируют: m.levator palpebrae superioris; m.rectus superior; m.obliquus inferior; m. rectus inferior; m. rectus medialis)
  2.  N.centralis impar(Перлиа) – конвергенционное (взаимосвязано с каудальными сегментами двигательных ядер отдельных сторон, отвечающих за иннервацию медиальных прямых мышц глаза)
  3.  N.accessorii n.oculomotorii(Якубовича) – вегетативные (отвечают за иннервацию m.constrictor pupillae et m.ciliaris)

2) Место выхода из мозга – fossa interpeduncularis

3) Место выхода из черепа – fissura orbitalis superior.

2. N.trochlearis IV (двигательный):

1) Ядра(серое вещество среднего мозга):

  1.  N.nervi trochlearis – двигательное(иннервирует m.obliquus superior)

2) Место выхода из мозга – сбоку от velum medullare superius.

3) Место выхода из черепа - fissura orbitalis superior.

3.N.abducens VI(Двигательный):

1)Ядра(серое вещество моста):

  1.  N.motorius n.abducentis – двигательное (Проецируется на colliculus facialis, окружено волокнами двигательного ядра лицевого нерва, иннервирует m.rectus lateralis)

2) Место выхода из мозга – между мостом и пирамидой.

3) Место выхода из черепа – fissure orbitalis superior.

Медиальный продольный пучок(fasciculus longitudinalis medialis)

Функция: обеспечение сочетанного поворота головы и глаз.

  1. Начинается от крупных ядер РФ среднего мозга: n.interstitialis(Кахаля) et n.comissurae posterior(Даркшевича), которые координируют работу двигательных ядер III, IV, VI пар ЧН; двигательных ядер XI пары и ДЯПРСМ шейных сегментов, отвечающих за иннервацию мышц шеи; латерального вестибулярного ядра ЧН VIII  пары.
  2. После координации и интеграции деятельности указанных ядер импульсы направляются в f.longitudinalis medialis
  3. В стволе головного мозга тракт проходит в покрышке и в переднем канатике спинного мозга, отдавая коллатерали к указанным ядрам; посегментно заканчивается на нейронах ДЯПРСМ 6 верхних шейных сегментов
  4. Аксоны добавочного ядра XI пары ЧН и ДЯПРСМ направляются к скелетным мышцам шеи.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35311. Основи теорії держави та права. Правові відносини 94 KB
  Найхарактернішою ознакою соціальних норм є нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, тобто вказують, як варто себе вести у тій чи іншій конкретній ситуації; по-друге, вони є правилами загального характеру, для них характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата (адресуються всім, хто може опинитись у визначених соціальними нормами умовах).
35312. Основи конституційного права України. Загальна характеристика органів державної влади в Україні 92 KB
  Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади. Український парламент складається з 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.
35313. Тема: Використовування програми Провідник Мета: придбати уміння і навик роботи з програмою Провідник.. 303.5 KB
  1 відкрити вікно теки диска D: і створити в ній скажімо теку Petrenko букви латинські; 2 перейменувати теку Petrenko в теку Петренко букви кирилиці; з теки диска D: скопіювати в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 4 з теки диска D: перемістити в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 5 видалити з теки Петренко переміщений туди файл або теку; відновити в теці Петренко видалений раніше об'єкт; 7 виділити в теці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в теку Петренко; 8 виділити в теці...
35314. Тема: Створення зміна та видалення локальних облікових записів користувачів за допомогою MMC. 1.4 MB
  Індивідуальне завдання Зараз ви створите новий локальний обліковий запис користувача й призначите для неї пароль за допомогою категорії Облікові записи користувачів User ccounts. І нарешті ви видалите локальний обліковий запис користувача за допомогою категорії Облікові записи користувачів User ccounts. Клацніть Пуск Strt Панель керування Control pnel і Облікові записи користувачів User ccounts. У вікні Облікові записи користувачів User ccounts у розділі Виберіть завдання Pіck А Tsk клацніть Створення облікового запису...
35315. Резервування і ініціалізація памяті на асемблері 56 KB
  Одержати виконуваний файл програми з прикладу. Вивести на екран вікно регістрів процесора. Описати всі вхідні в це вікно регістри і прапори, а також їх призначення (письмово).
35316. Основи трудового права України. Підстави розірвання трудового договору 83 KB
  Трудовий договір укладається у письмовій або усній формах прийняття на роботу оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця.
35317. Основи цивільного та сімейного права України. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя 96.5 KB
  Сімейне право - це галузь права, що врегульовує сімейно-шлюбні та прирівняні до них відносини. Сімейні відносини регулюються Сімейним кодексом (СКУ) та іншими нормативно-правовими актами.
35318. Основи аудиту, конспект лекцій 718.5 KB
  Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
35319. Тема. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом Зейделя Мета. 46.5 KB
  Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом Зейделя Мета. Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом Зейделя с заданою точністю; скласти програму. Методом Зейделя вирішити систему лінійних рівнянь з точністю до 0001. У чому суть методу Зейделя Які формули метода Зейделя У якому випадку ітерації по методу Зейделя зходяться Як оцінити похибку наближень коренів системи лінійних рівнянь по методу Зейделя У чому відмінність розрахунків наближеного рішення системи лінійних рівнянь по методу ітерацій і по методу...