77249

Глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Медиальный продольный пучок

Доклад

Биология и генетика

oculomotorius IIIсмешанный: Ядра серое вещество среднего мозга: N. ciliris Место выхода из мозга – foss interpedunculris 3 Место выхода из черепа –fissur orbitlis superior. trochleris IV двигательный: Ядрасерое вещество среднего мозга: N.obliquus superior 2 Место выхода из мозга – сбоку от velum medullre superius.

Русский

2015-02-02

14.76 KB

0 чел.

28. Глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Медиальный продольный пучок.

1. N.oculomotorius III(смешанный):

1) Ядра (серое вещество среднего мозга):

  1.  N.nervi oculomotorii – парное, состоит из 5 частей, двигательное(сегменты сверху вниз иннервируют: m.levator palpebrae superioris; m.rectus superior; m.obliquus inferior; m. rectus inferior; m. rectus medialis)
  2.  N.centralis impar(Перлиа) – конвергенционное (взаимосвязано с каудальными сегментами двигательных ядер отдельных сторон, отвечающих за иннервацию медиальных прямых мышц глаза)
  3.  N.accessorii n.oculomotorii(Якубовича) – вегетативные (отвечают за иннервацию m.constrictor pupillae et m.ciliaris)

2) Место выхода из мозга – fossa interpeduncularis

3) Место выхода из черепа – fissura orbitalis superior.

2. N.trochlearis IV (двигательный):

1) Ядра(серое вещество среднего мозга):

  1.  N.nervi trochlearis – двигательное(иннервирует m.obliquus superior)

2) Место выхода из мозга – сбоку от velum medullare superius.

3) Место выхода из черепа - fissura orbitalis superior.

3.N.abducens VI(Двигательный):

1)Ядра(серое вещество моста):

  1.  N.motorius n.abducentis – двигательное (Проецируется на colliculus facialis, окружено волокнами двигательного ядра лицевого нерва, иннервирует m.rectus lateralis)

2) Место выхода из мозга – между мостом и пирамидой.

3) Место выхода из черепа – fissure orbitalis superior.

Медиальный продольный пучок(fasciculus longitudinalis medialis)

Функция: обеспечение сочетанного поворота головы и глаз.

  1. Начинается от крупных ядер РФ среднего мозга: n.interstitialis(Кахаля) et n.comissurae posterior(Даркшевича), которые координируют работу двигательных ядер III, IV, VI пар ЧН; двигательных ядер XI пары и ДЯПРСМ шейных сегментов, отвечающих за иннервацию мышц шеи; латерального вестибулярного ядра ЧН VIII  пары.
  2. После координации и интеграции деятельности указанных ядер импульсы направляются в f.longitudinalis medialis
  3. В стволе головного мозга тракт проходит в покрышке и в переднем канатике спинного мозга, отдавая коллатерали к указанным ядрам; посегментно заканчивается на нейронах ДЯПРСМ 6 верхних шейных сегментов
  4. Аксоны добавочного ядра XI пары ЧН и ДЯПРСМ направляются к скелетным мышцам шеи.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23107. Прискорювачі заряджених частинок та принципи їх роботи 62.5 KB
  При непрямих методах прискорення електричне поле індукується змінним магнітним полем або використовується змінне електричне поле у вигляді біжучих або стоячих хвиль. Ідея прискорення заряджених частинок електричним полем яке породжується змінним магнітним полем. Основна складова – потужний електромагніт обмотка якого живиться змінним струмом з частотою сотні МГц. При зміні маг потока з’являється вихрове ел поле і на кожний електрон в камері діє сила eE.
23108. Общая характеристика экономики государственного сектора 262 KB
  Под государственным сектором экономики страны понимают сектор, представляющий и обслуживающий интересы всего населения. Государство является основным институтом, организующим и координирующим взаимоотношения граждан и социальных групп в стране и обеспечивающим условия для их совместной деятельности
23109. Сучасні уявлення про ядерні сили. Моделі атомного ядра 136.5 KB
  За сучасними поглядами сили між нуклонами є виявом сильної кваркглюонної взаємодії. Така частинканосій сильної міжкваркової взаємодії називається глюоном. При взаємодії глюонів з кварками колір кварків змінюється. Аромат кварків їхній електричний та баріонний заряди не змінюються тобто колір є найбільш важливою властивістю кварків при взаємодії.
23110. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 59.5 KB
  Теорія молекули водню. Відносне розміщення цих центрів атомних ядер визначає просторрову конфігурацію молекули при цьому стійкому рівноважному стану відповідає мінімум енергії молекули. Відносний рух ядер коливання ядер і обертання молекули як цілої – це окремі задачі. Таким чином для Н2 хвильове рівняння можна записати у вигляді: де V – потенціальна енергія молекули V=V1V2 – енергія першого ел.
23111. Методи визначення роботи виходу електрона 973.5 KB
  Методи визначення роботи виходу електрона. Енергію яку потрібно виконати для вибиття електрону з металу або рідини у вакуум називається роботою виходу. Еіон енергія іонізації А – робота виходу електрона за межі поверхні тіла – кін. Величина роботи виходу A в значній мірі залежить від чистоти поверхні емітера.
23112. Досліди Франка і Герца по визначенню потенціалів іонізації 52 KB
  При непружніх зіткненнях електрона з атомом відбувається передача енергії від електрона атому. Якщо внутрішня енергія атома змінюється неперервно то атому може бути передана будьяка порція енергії. Якщо ж стани атома дискретні то його внутрішня енергія при зіткненні з електороном повинна змінюватись також дискретно – на значення що дорівнюють різниці внутрішньої енергії атома в стаціонарних станах. Отже про непружньому зіткненні електрон може передати атому лише певні значення енергії.
23113. Методи отримання низьких температур 31.5 KB
  Для отримання та утримання низьких температур звичайно використовують зріджені гази. В посудині Дюара яка містить зріджений газ що знаходиться під атмосферним тиском. 1 Для отримання зріджених газів використовують спеціальні пристрої в яких сильно стиснутий газ при адіабатичному розширенні охолоджується що видно з рівняння адіабати . Але таким способом не можна отримати температури нижчі від температури конденсації газу.
23114. Методи визначення роботи виходу електрона 40.5 KB
  Методи визначення роботи виходу електрона. Енергію яку потрібно прикласти для вибиття електрону з металу або рідини у вакуум називається роботою виходу. Еіон енергія іонізації А – робота виходу електрона за межі поверхні тіла – кін. Величина роботи виходу A в значній мірі залежить від чистоти поверхні емітера.
23115. ОБЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 81 KB
  Любовь к обществу – естественное чувство человека, развиваемое и культивируемое разумом. Создав человека существом, обладающим способностью чувствовать, природа вдохнула в него любовь к наслаждениям и страх перед страданием. Общество является произведением природы, поскольку именно природа обусловливает жизнь человека в обществе