77252

Тройничный нерв, его ядра, корешки, узел. Третья ветвь тройничного нерва

Доклад

Биология и генетика

tensor tympni m. lingulis В области основания черепа присоединяет chord tympni преганглионарные парасимпатические волокна от n. lingules общая и вкусовая за счёт chord tympni чувствительность передних 2 3 языка rr. sublingules к подъязычной и поднижнечелюстной слюнным железам слизистой оболочке дна полости рта десне нижней челюсти chord tympni заканчивается на gg.

Русский

2015-02-02

42.16 KB

0 чел.

Тройничный нерв, его ядра, корешки, узел. Третья ветвь тройничного нерва.

V пара, смешанный

Ядра:

 1. двигательное – n. motorius nervi trigemini
 2. чувствительные – nn. pontinus, mesencephalicus et spinalis

Корешки:

 1.  radix sensoria (центральные отростки аксонов ganglion trigeminale)
 2.  radix motoria (аксоны n. motorius nervi trigemini), portio minor n. trigemini

Ganglion trigeminale, тройничный узел

 1. лежит на impressio trigeminalis передней поверхности пирамиды височной кости в расщеплении твёрдой мозговой оболочки
 2. три ветви:
 3.  n. ophtalmicus
 4.  n. maxillaris
 5.  n. mandibularis

3-я ветвь тройничного нерва, n. mandibularis

 1. иннервация лица ниже угла рта: десны и зубов нижней челюсти, слизистой оболочки языка, щеки и нижней губы, кожи подбородка и нижней губы, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желёз, височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц, m. tensor tympani, m. tensor veli palatini, m. mylohyoideus, venter anterior m. digastrici; иннервация твёрдой оболочки мозга в области средней черепной ямки.

Выходит из черепа через foramen ovale, содержит чувствительные и двигательные соматические волокна.

Ветви:

 1.  n. alveolaris inferior:
 2. перед входом в canalis mandibularis отдаёт r. mylohyoideusдвигательную
 3. в canalis mandibularis образует plexus dentalis inferior - чувствительное:

rr. dentales inferiories

rr. gingivales inferiories

 1. из canalis mandibularis через foramen mentale выходит n. mentalis:

rr. mentales

rr. labiales inferiores

 1.  n. lingualis

В области основания черепа присоединяет chorda tympani - преганглионарные парасимпатические волокна от n. salivatorius superior n. facialis. В языке:

rr. linguales – общая и вкусовая (за счёт chorda tympani) чувствительность передних 2/3 языка

rr. sublinguales – к подъязычной и поднижнечелюстной слюнным железам, слизистой оболочке дна полости рта, десне нижней челюсти (chorda tympani заканчивается на gg. submandibulare et sublinguale; транзитом через ганглии идут чувствительные rr. ganglionares)
rr. isthmi faucium – слизистая нёбно-язычной дужки, нёбная миндалина

 1.  n. auriculotemporalis:

n. meatus acustici externi – к коже и хрящу

rr. membranae tympani

rr. temporales superficiales – к коже височной области

ramus communicans cum ganglion oticum (идут транзитом -> rr. parotidei, к ним присоединяются постганглионарные парасимпатические волокна  - секреторные)

 1.  n. buccalis (прободает m. buccalis -> слизистая оболочка и кожа щеки)
 2.  r. meningeus (возвращается через for. ovale:  -> твёрдая оболочка мозга в области средней черепной ямки)
 3.  rr. musculares:
 4.  n. massetericus
 5.  nn. temporales profundiк m. temporalis
 6.  nn. pterygoidei medialis et lateralis
 7.  n. musculi tensoris veli palatini
 8.  n. m. tensoris tympani

1– смешанная, 2-5 – чувствительные, 6 – двигательные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58064. Психічна і духовна складові здоров’я 96.5 KB
  11 Конфлікти і здоровя. Види конфліктів. Вплив конфліктів на здоровя. 1 МЕТА: надати учням поняття про конфлікти їх види вплив конфліктів на здоровя; формувати в учнів вміння адекватного оцінювання життєвих ситуацій; вміння обирати шляхи вирішення спільних проблем; вчити учнів запобігати конфліктних ситуацій та при їх виникненні вміти розвязувати конфліктні ситуації; розвивати в учнів розуміння почуттів і потреб інших людей; виховувати в учнів толерантне ставлення до чужих поглядів і переконань товариські стосунки.
58065. Формування здорового способу життя 2.02 MB
  Мета: сформувати поняття про здоровий спосіб життя як умову збереження і зміцнення здоровя. Обладнання та матеріали: фотографії й плакати які дають змогу ілюструвати різний спосіб життя формування здорового способу життя. Базові поняття й терміни: здоровя спосіб життя.
58066. Сприйняття мистецтва. Імпресіонізм. Відтворення дійсності у стилі імпресіонізм. Зображення на площині. Відтворення святкового настрою. Творча робота «Ялинка на майдані» 91.5 KB
  Мета: ознайомити учнів зі стилем мистецтва імпресіонізм з творчістю художників імпресіоністів; учити спостерігати вплив світла на зміну кольорів; формувати вміння передавати світло тіньові явища відповідно до змін часу доби та пори року...
58067. Доброта творит чудеса 72.5 KB
  Цель урока: Способствовать воспитанию в детях добрых человеческих взаимоотношений, отзывчивости и милосердия к окружающим, друг к другу.
58068. Анімалістичний жанр у живопису. Знайомство з творчістю М.Приймаченко. Створення етюду-малюнку пташки на кольоровому тлі: «Снігур» 126.5 KB
  Мета: Навчальна: розширювати знання учнів про анімалістичний жанр, продовжувати вчити малювати птахів, ознайомити учнів з творчістю видатної української художниці М.Приймаченко. Розвивальна: розвивати творчі здібності, фантазію, мислення, уяву.
58069. Формування корисних і шкідливих звичок 75 KB
  Учні повинні: Знати: різницю між корисними та шкідливими звичками; вплив корисних шкідливих звичок на здоровя. Уміти: наводити приклади впливу шкідливих звичок підлітків на здоровя; сказати Ні і відмовитися від пропозиції випитизакурити тощо.
58070. Види архітектури за призначенням. Житлова архітектура. “Ескіз власного будинку” 49 KB
  Види архітектури за призначенням. Основні поняття: стилі архітектури: античний середньовічний мусульманський китайський та японський новітніх часів; елементи архітектури: фасад колона арка дах вікно балкон сходи.
58071. Вивчення маленьких прелюдій Й.С. Баха як обовязкова частина поліфонічного репертуару в молодших і середніх класах ДМШ 90.5 KB
  Серед багатьох сотень, створених композитором вокальних, вокально-інструментальних, інструментальних творів, є дуже великі, масштабні твори, такі як: меси, хорали, оркестрові сюїти, органні токати, клавірні концерти, цикл ДТК...
58072. музичний образ поліфонія фуга; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічног. 39 KB
  Мета: розширити та поглибити знання учнів про творчість Й.С.Баха; закріпити визначення термінів і понять: «музичний образ», «поліфонія», «фуга»; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічного твору; надати уявлення про інструмент-оркестр – орган...