77252

Тройничный нерв, его ядра, корешки, узел. Третья ветвь тройничного нерва

Доклад

Биология и генетика

tensor tympni m. lingulis В области основания черепа присоединяет chord tympni преганглионарные парасимпатические волокна от n. lingules – общая и вкусовая за счёт chord tympni чувствительность передних 2 3 языка rr. sublingules – к подъязычной и поднижнечелюстной слюнным железам слизистой оболочке дна полости рта десне нижней челюсти chord tympni заканчивается на gg.

Русский

2015-02-02

42.16 KB

0 чел.

Тройничный нерв, его ядра, корешки, узел. Третья ветвь тройничного нерва.

V пара, смешанный

Ядра:

 1. двигательное – n. motorius nervi trigemini
 2. чувствительные – nn. pontinus, mesencephalicus et spinalis

Корешки:

 1.  radix sensoria (центральные отростки аксонов ganglion trigeminale)
 2.  radix motoria (аксоны n. motorius nervi trigemini), portio minor n. trigemini

Ganglion trigeminale, тройничный узел

 1. лежит на impressio trigeminalis передней поверхности пирамиды височной кости в расщеплении твёрдой мозговой оболочки
 2. три ветви:
 3.  n. ophtalmicus
 4.  n. maxillaris
 5.  n. mandibularis

3-я ветвь тройничного нерва, n. mandibularis

 1. иннервация лица ниже угла рта: десны и зубов нижней челюсти, слизистой оболочки языка, щеки и нижней губы, кожи подбородка и нижней губы, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желёз, височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц, m. tensor tympani, m. tensor veli palatini, m. mylohyoideus, venter anterior m. digastrici; иннервация твёрдой оболочки мозга в области средней черепной ямки.

Выходит из черепа через foramen ovale, содержит чувствительные и двигательные соматические волокна.

Ветви:

 1.  n. alveolaris inferior:
 2. перед входом в canalis mandibularis отдаёт r. mylohyoideusдвигательную
 3. в canalis mandibularis образует plexus dentalis inferior - чувствительное:

rr. dentales inferiories

rr. gingivales inferiories

 1. из canalis mandibularis через foramen mentale выходит n. mentalis:

rr. mentales

rr. labiales inferiores

 1.  n. lingualis

В области основания черепа присоединяет chorda tympani - преганглионарные парасимпатические волокна от n. salivatorius superior n. facialis. В языке:

rr. linguales – общая и вкусовая (за счёт chorda tympani) чувствительность передних 2/3 языка

rr. sublinguales – к подъязычной и поднижнечелюстной слюнным железам, слизистой оболочке дна полости рта, десне нижней челюсти (chorda tympani заканчивается на gg. submandibulare et sublinguale; транзитом через ганглии идут чувствительные rr. ganglionares)
rr. isthmi faucium – слизистая нёбно-язычной дужки, нёбная миндалина

 1.  n. auriculotemporalis:

n. meatus acustici externi – к коже и хрящу

rr. membranae tympani

rr. temporales superficiales – к коже височной области

ramus communicans cum ganglion oticum (идут транзитом -> rr. parotidei, к ним присоединяются постганглионарные парасимпатические волокна  - секреторные)

 1.  n. buccalis (прободает m. buccalis -> слизистая оболочка и кожа щеки)
 2.  r. meningeus (возвращается через for. ovale:  -> твёрдая оболочка мозга в области средней черепной ямки)
 3.  rr. musculares:
 4.  n. massetericus
 5.  nn. temporales profundiк m. temporalis
 6.  nn. pterygoidei medialis et lateralis
 7.  n. musculi tensoris veli palatini
 8.  n. m. tensoris tympani

1– смешанная, 2-5 – чувствительные, 6 – двигательные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20957. Робота Антивірусу Касперського 593 KB
  Вивчення інтерфейсу У цім завданні вивчається інтерфейс Антивірусу Касперського. У ньому також розташовані посилання на інші вікна  Вікна настроювань призначеного для настроювання завдань і компонентів  Вікна статистики й звітів у якому можна одержати дані про результати роботи антивірусу  Вікна довідкової системи У ході виконання завдання потрібно буде по черзі викликати всі чотири вікна інтерфейсу Антивірусу Касперського й ознайомитися з їхнім зовнішнім виглядом. Після успішного завершення процесу установки Антивірусу Касперського в...
20959. Національно-культурне піднесення 1920-1930-х рр.. Українська культура в період тоталітаризму 1.42 MB
  Початок 1920-х років було для української культури позбавленим світлих перспектив. Розділ Україні між сусідніми державами гальмував національну інтеграцію, в тому числі і в сфері культури. Культурний потенціал Україні був підірваний руйнівними наслідками громадянської війни, часткової окупацією країни. Військове лихоліття не тільки знищило духовні і матеріальні цінності, а й основного творця культурних цінностей - інтелігенцію.
20960. ПАРОЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101 KB
  Текст програми include iostream include fstream include conio.h include string include iomanip include windows.h using namespace std; string decrypt string str { for unsigned int i=0; i str.size; i if str[i]=' ' str[i]=charabsshortstr[i]255; return str; } string encrypt string str { for unsigned int i=0; i str.
20961. Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання) 141.09 KB
  У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; Індивідуальні завдання: Метод €œспутаної шини€ Текст програми: DEFINT IN: DEFSTR S RANDOMIZE 231 CLS: LOCATE 1 1 Lot = 5 s = FOR i=1 TO 64:s=sCHR6525RND:NEXT PRINT s; text : sav = s s = FOR i=1 TO 192: s=sCHR255RND: NEXT 'шифрование FOR i = 0 TO Lot sc=MIDss1I3232 l=2^i:sl= : r= FOR j = 1 TO 32 kg=ASCMIDsc j 1 kl=ASCMIDs j 1...
20962. Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів підстановки (заміна) 69.72 KB
  Програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; а також оцінити правильність процедури €œшифрування – дешифрування€ відсутність зміни результату відносно початкового файлу. Підготовка даних полягає в: Введення вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 1 та занесення в нього вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 2 для подальшого занесення в нього результатів роботи програми; Введенні або автоматичному виборі ключа; Для режиму дешифрування якщо ключ...
20963. Шифрування та дешифрування даних з використанням режиму шифрування 98.95 KB
  Індивідуальні завдання: алгоритм Counter Mode CTR Текст програми AutoSeededRandomPool prng; SecByteBlock keyAES::DEFAULT_KEYLENGTH; prng.size ; byte ctr[ AES::BLOCKSIZE ]; prng.GenerateBlock ctr sizeofctr ; string plain = CTR Mode Test ; string cipher encoded recovered; try { cout plain text: plain endl; CTR_Mode AES ::Encryption e; e.size ctr ; The StreamTransformationFilter adds padding as required.
20964. Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів гамування 30.38 KB
  Індивідуальні завдання : конгруэнтные генераторы Линейными конгруэнтными генераторами являются генераторы следующей формы: в которых это nый член последовательности а предыдущий член последовательности. Период такого генератора не больше чем m. Если a b и m подобраны правильно то генератор будет генератором с максимальным периодом и его период будет равен m. Например для линейного конгруэнтного генератора b должно быть взаимно простым с m.
20965. Використання алгоритмів шифрування з відкритими ключами 45.99 KB
  Постановка задачі Необхідно розробити і налагодити дві програми: Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів. Програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; а також оцінити правильність процедури €œшифрування – дешифрування€ відсутність зміни результату відносно початкового файлу.09 funkcja f dla kazdej rundy czynniki pierwsze klucz zakryty p1 4 = 0 q1 4 = 0 p = 19; q = 23; n = pq; M = random n; print Message = M; print Cryptogram = C; C = M^2 n; m1= C ^...