77257

Вегетативная НС. Ее отличия от анимальной НС

Доклад

Биология и генетика

ВНС Центральный отдел Периферический отдел надсегментарные центры: вегетативные нервные волокна ядра гипоталамуса ретикулярная вегетативные ганглии формация мозжечок лимбическая вегетативные сплетения система кора полушарий...

Русский

2015-02-02

2.28 MB

0 чел.

Вегетативная НС. Ее отличия от анимальной НС.

ВНС обеспечивает нервную регуляцию функций различных органов (функциональный, сосудодвигательный, трофический контроль).

ВНС

                Центральный отдел                                                               Периферический отдел

1) надсегментарные центры:                                                     1) вегетативные нервные волокна

                ядра гипоталамуса, ретикулярная                                     2) вегетативные ганглии

                формация, мозжечок, лимбическая                                 3)  вегетативные сплетения

                система, кора полушарий                                                    4) вегетативные окончания

                                          

2) сегментарные центры:        

               парасимпатические ядра III,VII,IX,X пар ЧН

               крестцовые парасимпатические ядра S2-S4

                        симпатические ядра - латеральные

                                          промежуточные ядра C8-L3-4

                                                                                 ВНС

                          Симпатическая                                                              Парасимпатическая

Основные отличия

от анимальной НС

Эфферентное звено (главные различия)

1) Эффекторы: ВНС – инервирует практически все органы

                           Соматическая НС – только скелетные мышцы

2) Эфферентные пути (двухнейронные) прерываются в вегетативных ганглиях (в них возможно некоторое замыкание местных рефлексов, отсюда относительная автономность от ЦНС. В соматической такого нет).

Центральное звено (различий меньше)

1) На сегментарном уровне ЦНС соматические ядра располагаются на всех уровнях, а вегетативные – только в нескольких «очагах» (напр.: симпатика: латеральные промежуточные ядра C8-L3-4; парасимпатика: S2-S4)

2) Работа ВНС осуществляется независимо от сознания (непроизвольно), соматическая НС может конролироваться сознанием (произвольно).

Афферентное звено (различий практически нет)

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69104. Ініціалізація графічного режиму 52 KB
  Відеоадаптер персонального комп’ютера може працювати в одному із двох режимів - текстовому або графічному. У текстовому режимі на екрані дисплея відображаються лише символи. У графічному режимі мінімальним елементом зображення на екрані дисплея є піксел, або графічна точка.
69105. Графічні процедури й функції 80 KB
  Використання інших кольорових відтінків вимагає доволі складної техніки керування кольоровими палітрами, але її розгляд не належить до кола завдань даного підручника. Синтаксис процедур і функцій, що встановлюють кольори ліній і фону, наведено в табл. 5.1. Зазначимо, що установка кольору впливає...
69106. Побудова графіків функцій. Претворення координат і об’єктів 63 KB
  Для зображення графіка слід перевести логічні координати його точок у їх екранні еквіваленти. 3 урахуванням того що центр логічної системи координат збігається із центром екрана а також того що напрям екранної вісі ординат є зворотним до напряму логічної вісі ординат отримаемо таку формулу...
69107. Анімаційні ефекти 46.5 KB
  Найпростіший спосіб реалізації цього ефекту полягає в тому щоб намалювати зображення певним кольором а потім приховати його шляхом повторного малювання в тих самих графічних координатах кольором фону. Наступного разу зображення відтворюється вже в нових координатах.
69108. Фрактальні зображення 49.5 KB
  Залежно від початкових умов функція що описує таку систему перетворень може наблизитися до нескінченності збігтися до певного скінченного числа числового діапазону або нескінченно варіюватися у певному діапазоні. Множина Мандельброта визначається таким рівнянням...
69109. Теорія і методи структурного програмування 143 KB
  Згодом вона поділяється на підпрограми які декомпонуються на підмодулі наступного рівня. Під час низхідного проектування програми на верхніх рівнях абстракції деталі приховують а на нижніх рівнях вони описуються конкретною мовою програмування.
69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.