77263

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

Доклад

Биология и генетика

Нервы его подключичной части В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют плечевое сплетение pi. brchilis которое образовано передними ветвями четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов. Из этих пучков происходят длинные нервы иннервирующие кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности. Из латерального пучка происходят: 1 мышечнокожный нерв п.

Русский

2015-02-02

15.59 KB

0 чел.

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют

плечевое сплетение, pi. brachialis, которое образовано передними ветвями

четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов.

Подключичная часть плечевого сплетения представлена тремя

пучками, располагающимися по отношению к подмышечной артерии

латерально, медиально и сзади: fasciculus lateralis, fasciculus medialis и fasciculus

posterior. Из этих пучков происходят длинные нервы, иннервирующие

кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности.

Из латерального пучка происходят:

1 -мышечно-кожный нерв, п. musculocutaneus, иннервирует переднюю

группу мышц плеча; его конечной ветвью является латеральный кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii lateralis;

2 - латеральный корешок срединного нерва, radix lateralis п. mediani.

Из медиального пучка происходят:

1 - медиальный кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области плеча;

2 - медиальный кожный нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области предплечья;

3 - локтевой нерв, п. ulnaris, который в области плеча ветвей не

отдает; он располагается сначала в медиальной борозде двухглавой мышцы

плеча, затем проходит через заднюю медиальную локтевую борозду и через

локтевой канал попадает в локтевую борозду на предплечье;

4 - медиальный корешок срединного нерва, radix medialis п. mediani.

Из заднего пучка происходят:

1 - лучевой нерв, п. radialis, который входит в верхнее отверстие

плечемышечного канала (проходит вместа с a. profunda brachii из a. brachialis)

и выходит через его нижнее отверстие в передней латеральной локтевой

борозде. Он отдает ветви к трехглавой мышце плеча, а также кожные ветви

- задний кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii posterior, и задний кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii posterior;

2 - подмышечный нерв, п. axillaris, пройдя через четырехстороннее

отверстие (вместе с a. circumflexa humeri posterior), отдает двигательные

ветви к малой круглой и к дельтовидной мышцам. Из-под заднего края

дельтовидной мышцы он выходит под названием латеральный кожный нерв

плеча, и. cutaneus brachii lateralis.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4631. Аналіз основних дидактичних концепцій 121.5 KB
  Аналіз основних дидактичних концепцій. У сучасну епоху особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління. Формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну до...
4632. Дидактичні принципи розробки електронних підручників 137 KB
  Аналіз поняття електронний підручник. Дидактичні вимоги дозмісту та структури електронних підручників. Концепція розробки та дидактичні принципистворення ЕНП. Висновки...
4633. Розрахунок електричних мереж та вибір апаратів захисту 93.5 KB
  Розрахунок електричних мереж та вибір апаратів захисту. Вибір перерізу електричних дротів за нагріванням. Нагрівання провідників створюється проходженням по ним струму, який для однофазної мережі визначається, А: Лінія освітлення Лінія розеток ко...
4634. Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці 69 KB
  Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці. Нормування й контроль шуму здійснюється відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні зву...
4635. Освітлення виробничих приміщень 466 KB
  Освітлення виробничих приміщень Перевірний розрахунок природного освітлення. Для виконання перевірного розрахунку креслять необхідні креслення приміщень (при бічному освітленні - поперечний розріз і план приміщення, при горішньому - поперечний, п...
4636. Регулювання якості повітряного середовища 92.5 KB
  Регулювання якості повітряного середовища Кондиціонування повітря Кондиціонер типу спліт-система має два блока, один розташовується усередині приміщення, другій зовні на стіні будівлі. У першому блоці розташовані компресор, вентилятор, в...
4637. Охорона праці. Конспект лекцій. Нещасні випадки та види інструктажів 214.5 KB
  Лекція Основні визначення в галузі охорони праці. Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому....
4638. Дослідження машини постійного струму 61 KB
  Дослідження машини постійного струму Мета роботи. Ознайомитися з конструкцією та паспортом машини. Оволодіти способами передпускової розмітки виводів машини постійного струму та розрахунками за паспортними даними. Обладнання та прилади. Машина...
4639. Исследование характеристик диодов и стабилитронов 55 KB
  Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...