77263

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

Доклад

Биология и генетика

Нервы его подключичной части В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют плечевое сплетение pi. brchilis которое образовано передними ветвями четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов. Из этих пучков происходят длинные нервы иннервирующие кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности. Из латерального пучка происходят: 1 мышечнокожный нерв п.

Русский

2015-02-02

15.59 KB

0 чел.

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют

плечевое сплетение, pi. brachialis, которое образовано передними ветвями

четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов.

Подключичная часть плечевого сплетения представлена тремя

пучками, располагающимися по отношению к подмышечной артерии

латерально, медиально и сзади: fasciculus lateralis, fasciculus medialis и fasciculus

posterior. Из этих пучков происходят длинные нервы, иннервирующие

кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности.

Из латерального пучка происходят:

1 -мышечно-кожный нерв, п. musculocutaneus, иннервирует переднюю

группу мышц плеча; его конечной ветвью является латеральный кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii lateralis;

2 - латеральный корешок срединного нерва, radix lateralis п. mediani.

Из медиального пучка происходят:

1 - медиальный кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области плеча;

2 - медиальный кожный нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области предплечья;

3 - локтевой нерв, п. ulnaris, который в области плеча ветвей не

отдает; он располагается сначала в медиальной борозде двухглавой мышцы

плеча, затем проходит через заднюю медиальную локтевую борозду и через

локтевой канал попадает в локтевую борозду на предплечье;

4 - медиальный корешок срединного нерва, radix medialis п. mediani.

Из заднего пучка происходят:

1 - лучевой нерв, п. radialis, который входит в верхнее отверстие

плечемышечного канала (проходит вместа с a. profunda brachii из a. brachialis)

и выходит через его нижнее отверстие в передней латеральной локтевой

борозде. Он отдает ветви к трехглавой мышце плеча, а также кожные ветви

- задний кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii posterior, и задний кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii posterior;

2 - подмышечный нерв, п. axillaris, пройдя через четырехстороннее

отверстие (вместе с a. circumflexa humeri posterior), отдает двигательные

ветви к малой круглой и к дельтовидной мышцам. Из-под заднего края

дельтовидной мышцы он выходит под названием латеральный кожный нерв

плеча, и. cutaneus brachii lateralis.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17266. Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів 27.5 KB
  Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів У відповідності з ПСБО 9 €œЗапаси€ при відпуску запасів у виробництво продажі оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів Середньозв...
17267. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів 29 KB
  Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів Запаси у балансі повинні відображатися за найменшою з двох оцінок: за початковою вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації якщо на дату балан
17268. Облік готівкових операцій 39.5 KB
  Облік готівкових операцій Порядок ведення касових операцій в Україні регулюється Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні€ затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Порядок ведення касових операцій у національній валю...
17269. Облік безготівкових операцій 48.5 KB
  Облік безготівкових операцій Підприємства зберігають свої грошові кошти на поточних рахунках в банках України на договірних засадах. Розрахунки здійснюються у безготівковій або готівковій формах у порядку визначеному нормативними актами Національного банку України...
17270. Облік розрахунків з підзвітними особами 29.5 KB
  Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть на рахунку 372 €œРозрахунки з підзвітними особами€. Тут обліковують розрахунки з працівниками підприємства у сумах виданих їм під звіт на господарські потреби та на службові відряд...
17271. Організація оплати праці на підприємстві 29 KB
  Організація оплати праці на підприємстві. Економічні правові та організаційні засади оплати праці працівників які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами установами та організаціями усіх форм власності та господарювання в
17272. Первинний облік праці та її оплати 26 KB
  Первинний облік праці та її оплати. Під час оформлення на роботу між працівником і підприємством укладають контракт – трудовий договір. Зарахування на роботу оформляється €œНаказом розпорядженням про прийняття на роботу€ форма П1. На кожного працівника заводиться ...
17273. Облік розрахунків з оплати праці 39.5 KB
  Облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків з оплати праці ведуть на рахунку 66 €œ Розрахунки за виплатами працівникам € у розрізі субрахунків 661 €œРозрахунки за заробітною платою€ 662 €œРозрахунки з депонентами€. На кредиті рахунку відображають нараховану пр
17274. Облік виробничих витрат 40 KB
  Облік виробничих витрат Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств всіх форм власності регламентується ПСБО 16 €œВитрати€. У відповідності до цього стандарту витратами визнається зменшення активів або збільшення зо...