77264

Формирование спинномозгового нерва, его ветви, состав волокон. Межреберные нервы

Доклад

Биология и генетика

СМН он отдает 4 ветви: менингеальную заднюю переднюю и белую соединительную. Передняя и задняя ветви r. При этом менингеальная и задняя ветви имеют сегментарный принцип иннервации передние ветви участвуют в образовании сплетений шейного плечевого поясничного и крестцового.

Русский

2015-02-02

14.99 KB

2 чел.

Формирование спинномозгового нерва, его ветви, состав волокон. Межреберные нервы.

СМН имеет два корешка. Задние корешки - чувствительные,

представлены центральными отростками псевдоуниполярных клеток,

расположенных в чувствительных узлах спинномозговых нервов. Передние

корешки - двигательные, из них C8-L3 содержат, кроме того, и симпатические

преганглионарные волокна. Двигательные волокна являются аксонами клеток

двигательных ядер передних рогов спинного мозга, а симпатические - аксонами

клеток промежуточно-латеральных ядер. Корешки соединяются на уровне

чувствительного узла спинномозгового нерва. СМН он

отдает 4 ветви: менингеальную, заднюю, переднюю и белую соединительную.

Менингеальная ветвь, г. meningeus, содержит чувствительные и симпатическиеволокна - иннервирует оболочки спинного мозга. Передняя и задняя ветви,

r. anterior et r. posterior, являются смешанными, содержат чувствительные,

двигательные и постганглионарные симпатические волокна - иннервируют

кожу и мускулатуру туловища и конечностей. При этом менингеальная и задняя

ветви имеют сегментарный принцип иннервации, передние ветви участвуют

в образовании сплетений (шейного, плечевого, поясничного и крестцового).

Передние ветви грудных спинномозговых нервов также имеют сегментарный

принцип иннервации. Белая соединительная ветвь, r. communicans albus,

представлена преганглионарными миелиновыми волокнами. Эта ветвь имеется

только у спинномозговых нервов С8-L3.

Межреберные нервы, rr. intercostales, препарируют вместе с

одноименными сосудами в составе межреберного СНП. Они являются

передними ветвями грудных спинномозговых нервов и содержат

чувствительные, двигательные и симпатические постганглионарные волокна.

Каждый межреберный нерв примерно на уровне передней подмышечной

линии отдает латеральную кожную ветвь, r. cutaneus lateralis; а на уровне

окологрудинной - переднюю кожную ветвь, r. cutaneus anterior. Шесть нижних

межреберных нервов, пройдя межреберный промежуток, располагаются

между внутренней косой и поперечной мышцами живота, проникают во

влагалище прямой мышцы живота, пронизывают ее и заканчиваются в

коже вблизи белой линии. Межреберные нервы иннервируют собственные

мышцы груди, мышцы живота, кожу груди и живота, молочную железу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5213. Робота з формулами в MS Excel 151.21 KB
  Робота з формулами Будова формули Будь-яка формула обов'язково починається зі знака Якщо про цей знак забути, то введене буде сприйнято як звичайний текст. Зрозуміло, що така формула працювати не буде. У загальному випадку ф...
5214. Побудова діаграм та графіків в MS Excel 33.33 KB
  Побудова діаграм та графіків 1. Робота з майстром діаграм Табличний процесор надає широкі можливості для подання даних в графічній формі.Серед них найбільш поширені діаграми. Діаграми використовуються для виявлення тенденцій зміни якогось пара...
5215. Розв’язування типових математичних задач засобами табличного процесора 55.23 KB
  Розв’язування типових математичних задачзасобами табличного процесора Задача підбору параметрів Означення.Задачею підбору параметра називається знаходження такого значення аргумента даної функції, при якому ця функція на...
5216. Робота з базами даних в MS Excel 152.64 KB
  Робота з базами даних в MSExcel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз та...
5217. Перетворення друкованих документів в електронну форму 31.47 KB
  Перетворення друкованих документів в електронну форму Способи подання інформації Основні різновиди природних даних, які здатний зберігати та обробляти комп'ютер, наступні: десяткові числа текст зображення звук. З м...
5218. Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 31.83 KB
  Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 1. Загальні відомості про презентації та пакет демонстраційної графіки PowerPoint Сучасний фахівець повинен вміти готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї установи,...
5219. Комп’ютерні мережі та способи їх організації 33.82 KB
  Комп’ютерні мережі. Загальні відомості про комп’ютерні мережі В наш час велике значення має використання комп’ютерів для створення мереж, які формують єдиний інформаційний простір. Комп’ютерна мережа - сукупність взаємозв...
5221. Глобальна компютерна мережа Інтернет 60 KB
  Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, до складу якої входять національні регіональні та локальні мережі в масштабах всієї земної кулі. Комп’ютери, які постійно підключені до мережі Інтернет і знаходяться у постійно ввімкненому стані