7727

Кримінологічна безпека

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Кримінологічна безпека Програмна анотація Джерела кримінологічних загроз об’єкта економіки. Система забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Заходи особистої кримінологічної безпеки. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Кримінологічна...

Украинкский

2013-01-28

120.19 KB

9 чел.

Кримінологічна безпека

Програмна анотація

Джерела кримінологічних загроз об’єкта економіки.

Система забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки.

Заходи особистої кримінологічної безпеки.

ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ

 1. Кримінологічна  безпека
 2. Суб’єкти зовнішніх загроз безпеки
 3. Економічна розвідка
 4. Промисловий шпіонаж
 5. Організована злочинність
 6. Добросовісна конкуренція
 7. Недобросовісна конкуренція

 1.  Внутрішні загрози безпеки
 2.  Система забезпечення кримінологічної безпеки
 3.  Основні підсистеми безпеки
 4.  Допоміжні підсистеми безпеки
 5.  Особиста безпека
 6. Безпека особистого майна

Рекомендована література: 4, 14, 41.


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. ДЖЕРЕЛА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ ОБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ

Фундаментом у забезпеченні кримінологічної безпеки є комплексний системний підхід у створенні та функціонуванні служб безпеки, їх взаємодія між собою та з правоохоронними органами.

Суб’єкти зовнішніх загроз

Організована злочинність

Окремі особи, що виношують протиправні та деструктивні дії

Недержавні організації та окремі особи, які займаються промисловим шпіонажем

Спецслужби іноземних держав

Кримінологічна безпека передбачає забезпечення захисту об’єктів економіки від посягань організованої злочинності та промислового шпіонажу.

Стратегія економічної війни

 1.  ліберальні промови;
 2.  протекціоністська практика;
 3.  намагання домінувати у валютній сфері;
 4.  нерівноправні тарифні угоди;
 5.  конкуренція з порушенням економічних норм;
 6.  безмірний торговий експансіонізм.
 7.  

Основні наслідки економічної війни:

втрата економічної незалежності слабких держав;

 1.  безробіття;
 2.  

Економічна розвідка — сфера таємної діяльності щодо збору, аналізу і використанню особливо цінної інформації, що охоплює всі сфери ринкової економіки.

загроза стабільності загальної ситуації у світі.

Мета економічної розвідки — забезпечення конкурентної переваги для досягнення успіху в ринковій економіці.

Принципи  економічної  розвідки:

 1.  Підпорядкованість завдань і цілей національним економічним інтересам;
 2.  Незалежність вибору об’єктів економічної розвідки від політичних, воєнних та інших відносин між державами;
 3.  Постійність ведення;
 4.  Стимулювання економічної розвідки компаніями, фірмами і фінансово-промисловими групами, які зацікавлені в розвідувальній інформації;
 5.  Дестабілізуючий та деструктивний вплив на об’єкти економіки та економічну структуру держав розвідки.

Завдання  промислового шпіонажу:

 1.  Оволодіння ринками збуту;
 2.  Підробка товарів;
 3.  Дискредитація чи усунення конкурентів;
 4.  Перепродаж фірмових секретів;
 5.  Зрив переговорів по контрактах;
 6.  Шантаж окремих осіб;
 7.  Створення умов для підготовки та проведення терористичних і диверсійних акцій.

Об’єкти  промислового  шпіонажу:

 1.  фінансові звіти та прогнози;
 2.  маркетинг та стратегія цін;
 3.  технічна специфікація існуючої та перспективної продукції;
 4.  перспективні плани розвитку виробництва;
 5.  фінансовий стан об’єкта економіки;
 6.  умови продажу чи злиття об’єктів;
 7.  організаційна структура об’єкта;
 8.  умови контрактів;
 9.  

Сучасна організована злочинність — це стійкі злочинні угруповання, які мають

ієрархічну організаційну побудову

масштабність діяльності з виходом за кордон та зв’язками з міжнародною мафією

відпрацьовану систему конспірації і захисту від правоохоронних органів

корумпованість

згуртованість на конкретній основі

бандитській

націона -лістичній

контрабандно–

валютній

антиконституційній

найважливіші елементи системи безпеки, кодів та процедур доступу до інформаційних центрів.

КОНКУРЕНЦІЯ

ДОБРОСОВІСНА

 1.  Створення кращих товарів з одночасним зменшенням собівартості.
 2.  Надання більш якісних послуг та ін.

НЕДОБРОСОВІСНА

 1.  Економічний шпіонаж.
 2.  Корупція.
 3.  Неправдива реклама.
 4.  Підробка під продукцію конкурента.
 5.  Демпінг та ін.

Способи одержання інформації:

законні:

 1.  збір і аналіз інформації з офіційно опублікованих джерел;
 2.  відвідування виставок та ярмарок, влаштованих конкурентами;
 3.  придбання і дослідження виробів конкурента  (зворотна інженерія);

незаконні:

 1.  вивідування потрібної інформації у спеціалістів конкурента;
 2.  переманювання ведучих спеціалістів з метою одержання потрібної інформації;
 3.  підкуп співробітників із ключових відділів конкурента;
 4.  засилка агентів на фірму чи в близьке оточення ведучих спеціалістів;
 5.  викрадення креслень, документів, зразків виробів;
 6.  негласний контроль за кореспонденцією;
 7.  незаконне одержання інформації в державних чиновників шляхом підкупу;
 8.  одержання інформації з використанням технічних засобів (контроль телефонних розмов, встановлення підслуховуючої апаратури і т. п.);
 9.  обманні переговори і, після одержання інформації, відмова від предмету переговорів (договори, угоди);
 10.  обманне пропонування роботи спеціалістам із фірм суперників з метою заволодіння інформацією.

Технічні   засоби  одержання інформації:

 1.  спеціальна звукозаписуюча апаратура;
 2.  прилади для зняття інформації з телефонних ліній зв’язку;
 3.  міні-радіозакладки;
 4.  апаратура для зняття інформації з вікон за допомогою лазерних випромінювачів;
 5.  навідні мікрофони;
 6.  спеціальні системи спостережень і передача відеозображення;
 7.  спеціальна фотоапаратура;
 8.  прилади спостереження;
 9.  прилади нічного бачення;
 10.  апаратура для виявлення радіоактивного та іншого випромінювання.

Внутрішні загрози кримінологічної безпеки об’єкта економіки

Внутрішні загрози кримінологічної безпеки об’єктів економіки   є   категоріями    постійними    і   залежать   від

масової обізнаності і дисциплінованості населення країни.

 

До внутрішніх загроз кримінологічної безпеки об’єктів економіки належать:

 1.  порушення встановленого режиму збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю;
 2.  порушення порядку користування технічними засобами;
 3.  порушення порядку та правил дотримання безпеки на об’єкті, що створює передумови для реалізації злочинними елементами своїх намірів та до виникнення надзвичайних ситуацій.

Найбільш типовими причинами та умовами, які сприяють розголошенню відомостей, що містять комерційну таємницю, є:

 1.  відсутність персональної відповідальності посадових осіб за збереження цінних відомостей;
 2.  допуск до цінних відомостей невиправдано широкого кола осіб;
 3.  порушення правил спеціального діловодства;
 4.  відсутність умов для підтримання на належному рівні режиму захисту;
 5.  недотримання встановленого порядку проведення особливо важливих нарад, конфіденційних переговорів;
 6.  порушення пропускного режиму та охорони об’єкта;
 7.  незахищеність технічних каналів від витоку цінних відомостей;
 8.  не систематичне і не грунтовне проведення із співробітниками профілактичних навчань, спрямованих на попередження порушень режиму захисту;
 9.  недосконалий контроль за додержанням режиму захисту відомостей, що містять комерційну таємницю.
Зовнішні та внутрішні кримінальні впливи на  об’єкти економіки мають досить широкий та різнобічний за змістом діапазон і підривають не тільки економічну стабільність окремого об’єкта, але й загрожують безпеці країни в цілому.

Своєчасне виявлення і нейтралізація проявів внутрішньої та зовнішньої загроз безпеки є першочерговим завданням усіх сил та засобів державних правоохоронних органів та підприємницьких структур безпеки.

Відповідальними

за забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки є:

 1.  посадові особи об’єкта,
 2.  персонал об’єкта,
 3.  підрозділ безпеки об’єкта,
 4.  державні правоохоронні органи.

2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

системи кримінологічної безпеки об’єкта економіки:

 1.  Захист законних прав та інтересів об’єкта і його співробітників;
 2.  Збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують  обстановку на об’єкті;
 3.  Вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;
 4.  Протидія технічному проникненню із злочинними намірами;
 5.  Своєчасне виявлення і недопущення проникнення на об’єкт структур промислового шпіонажу, організованої злочинності та окремих осіб з протиправними намірами;
 6.  Захист співробітників об’єкта від насильницьких посягань;
 7.  Виявлення, попередження і припинення можливої протиправної чи іншої негативної діяльності співробітників об’єкта;
 8.  Зберігання матеріальних цінностей і відомостей, які містять комерційну таємницю;
 9.  Фізична і технічна охорона будівель, споруд, території та транспортних засобів об’єкта.

Кримінологічну безпеку об’єкта економіки  забезпечують заходи:

 1.  організаційно-управлінські,
 2.  режимні і правові,
 3.  технічні і спеціальні,
 4.  профілактичні і пропагандистські,
 5.  соціально-психологічні

Система забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки включає:

ОСНОВНІ   ПІДСИСТЕМИ:

 1.  Економічної розвідки;
 2.  Внутрішньої безпеки;
 3.  Безпеки будівель і споруд;
 4.  Фізичної безпеки;
 5.  Технічної безпеки;
 6.  Безпеки зв’язку;
 7.  Комп’ютерної безпеки;
 8.  Захисту комерційних таємниць;
 9.  Психолого-соціологічна;
 10.  Пожежної безпеки;
 11.  Безпеки перевезень;
 12.  Радіаційно-хімічної безпеки;
 13.  Пропагандистського забезпечення;
 14.  Перевірки механізму системи безпеки.

ДОПОМІЖНІ   ПІДСИСТЕМИ:

 1.  Оповіщення;
 2.  Дії в критичних ситуаціях;
 3.  Режиму проведення зустрічей та переговорів;
 4.  Взаємодії з правоохоронними органами;
 5.  Навчання персоналу об’єкта;
 6.  Навчання служби безпеки.

Підсистема  економічної  розвідки є базою для успішного розвитку та функціонування будь-якого об’єкта економіки і спрямована на досягнення конкурентної переваги об’єкта. Основним завданням даної підсистеми є своєчасне добування інформації та її аналіз і обробка.

Підсистема внутрішньої безпеки об’єкта забезпечує недопущення проникнення на об’єкт осіб для економічного шпіонажу чи організованої злочинності, уникаючи двох крайностей: надмірної довіри до персоналу та створення обстановки суцільного стеження та підозрілості.

Підсистема  забезпечення кримінологічної  безпеки  будівель і споруд передбачає використання сучасних технічних засобів та функціонування ускладненої пропускної системи.

Підсистема  фізичної  безпеки забезпечує захист керівництва та персоналу об’єкта та їх сімей від терористичних актів. За керівництвом об’єкта закріплюється  персональна охорона, спеціально обладнані службові кабінети, автотранспорт та ін.

Підсистема  технічної  безпеки здійснює інструментальну перевірку приміщень, де відбуваються конфіденційні переговори і звідки можливе знімання цінної для конкурентів інформації.

Підсистема  безпеки  зв’язку забезпечує комплексний захист від перехвату конфіденційних відомостей, що передаються телефонним, телеграфним, факсимільним, радіо-  та іншими видами зв’язку.

Підсистема  комп’ютерної  безпеки набула особливої ваги в наш час, коли застосування комп’ютерної техніки стає все більш популярним. Спектр навмисних чи ненавмисних порушень комп’ютерної безпеки дуже широкий. При аналізі зловмисних порушень необхідно виявити їх мотиви, цілі і наслідки, визначити потенційних ініціаторів таких дій. Особи, що у своїй роботі користуються комп’ютерною технікою, повинні бути ознайомлені із спеціальними правилами забезпечення охорони цінних відомостей, закладених у комп’ютерні робочі програми.

Підсистема  захисту  комерційних таємниць є одною з ключових у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Захист визначених керівником даного об’єкта економіки відомостей здійснюється через:

 1.  договірну систему при прийомі на роботу працівників, а також при їх звільненні;
 2.  спеціальне діловодство;
 3.  обмежений порядок доступу до визначеної інформації, належним чином устатковуються приміщення та сховища.

Психолого-соціологічна  підсистема забезпечує відповідну підготовку керівництва і персоналу об’єкта для ведення переговорів з партнерами, передбачає вивчення та підтримання морально-психологічного клімату серед співробітників об’єкта та ін.

Підсистема  пожежної безпеки має велике значення через значну потенційну шкоду, яку може заподіяти пожежа на об’єкті. Система охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння передбачає:

 1.  раннє виявлення підвищення температури вище встановлених параметрів;
 2.  раннє виявлення диму чи полум’я;
 3.  раннє виявлення парів речовин, що утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші;
 4.  оповіщення співробітників та чергового персоналу;
 5.  дистанційне, автоматичне та ручне включення стаціонарних засобів пожежогасіння;
 6.  евакуацію персоналу із службових приміщень;
 7.  навчальну підготовка персоналу.

Підсистема  безпеки  перевезень передбачає заходи щодо попередження та знешкодження злочинних посягань на грошові кошти, цінні папери, дорогоцінності та інші матеріальні цінності об’єкта під час їх транспортування.

Інформаційно-аналітична  підсистема забезпечує науково обгрунтоване узагальнення та аналіз інформації з виявленням як негативних так і позитивних тенденцій і на цій основі напрацьовуються пропозиції щодо їх нейтралізації чи подальшого розвитку.

Підсистема  радіаційно-хімічної безпеки має своєчасно виявити і нейтралізувати наміри кримінальних елементів заподіяти шкоди об’єкту та його персоналу з використанням радіоактивних і отруйних речовин, підтримувати параметри повітряного середовища в установлених нормах, забезпечити персонал засобами колективного та особистого захисту.

Підсистема  пропагандистського забезпечення спрямована на формування в країні та за її межами об’єктивної думки про об’єкт економіки, його керівників та трудовий колектив для зміцнення авторитету і довіри в органах державної влади, серед партнерів та клієнтів.

Підсистема  контролю механізму функціонування  системи безпеки є вагомою ланкою в забезпеченні кримінологічної безпеки на основі принципів об’єктивності, конкретності, систематичності, цілеспрямованості, застосовуючи спостереження, обслідування, експеримент.

Допоміжні  підсистеми виконують завдання забезпечення функціонування основних підсистем. Основні та допоміжні підсистеми передбачають взаємозалежність і взаємопідстраховку.

Зазіхання на особисте майно

Посягання на здоров’я і життя

Шантаж

Шахрайство

3. ЗАХОДИ ОСОБИСТОЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Найбільш поширеними є зазіхання на особисте майно. Однією із найбільш поширених крадіжок є викрадення речей із квартир. Надійна охорона будинку чи квартири допомагає уникнути квартирних крадіжок.

Основні рекомендації щодо забезпечення безпеки особистого майна:

 1.  постійно тримайте закритими двері квартири, будинку, гаража, хвіртку та ворота у дворі, а при вашій відсутності — вікна, кватирки, двері балконів і терас;
 2.  застосовуйте технічні засоби: сигнальні пристрої, охоронні жалюзі, ставні;
 3.  не залишайте ключі в замковому отворі та не ховайте їх у доступні місця;
 4.  не залишайте в квартирі малознайомих людей;
 5.  якщо відкриваєте двері незнайомому, залишайте ланцюжок накинутим;
 6.  вимагайте від службовців показати службове посвідчення;
 7.  не піддавайтесь впливу від поважних манер незнайомця;
 8.  ні за яких обставин не впускайте незнайомця в квартиру;
 9.  при необхідності викликайте міліцію за телефоном 02;
 10.  За тривалої відсутності:
 11.  не слід розголошувати відомості про свою відпустку чи намір залишити квартиру, щоб кудись поїхати;
 12.  нагляд за своєю квартирою чи будинком необхідно довірити родичам, друзям чи сусідам, з якими ви знаходитесь у добрих стосунках;
 13.  зверніть увагу, щоб поштову кореспонденцію не доставляли, або щоб її щоденно забирали сусіди;
 14.  надійним захистом є встановлення вимикача з годинниковим механізмом, який би вмикав час від часу світло з нерегульованим інтервалом;
 15.  цінні речі слід помістити в надійне місце, з якого вони не можуть бути викрадені.

Основні рекомендації

щодо забезпечення безпеки транспортних засобів:

 1.  завжди виймати ключ запалення;
 2.  включати сигналізацію;
 3.  щільно закривати всі вікна, закривати двері і багажник, ховати антену;
 4.  користуватись баком для палива, що замикається;
 5.  не залишати в машині документи і особливо документи на автомобіль, запасний ключ від машини, цінні речі.

Деякі особи для свого збагачення використовують шантаж та шахрайство.

Рекомендації як уникнути шахрайства:

 1.  не користуйтесь послугами незнайомих осіб для придбання дефіцитних товарів, вирішення питань прописки, отримання житла, встановлення телефону та ін.;
 2.  не купуйте у незнайомих осіб коштовних речей, виробів із дорогоцінних металів, облігацій;
 3.  не грайте, особливо на вулиці та в парках, в азартні ігри, не погоджуйтесь на ворожіння і т.п.;
 4.  уважно перевіряйте через ланцюжок на дверях документи у всіх “посадових осіб”, які прийшли до вас взяти податок, провести обшук, зібрати гроші на благодійні акції.

Основні рекомендації щодо забезпечення особистої фізичної безпеки:

 1.  не дайте себе спровокувати;
 2.  запобігайте непродуманим діям і образливим висловлюванням;
 3.  залишайтесь спокійним, обєктивним і, по можливості, врівноваженим;
 4.  уникайте ситуацій, які загрожують насильством,  прогнозуйте обставини, будьте напоготові на вулиці, у ліфті, щоб швидко піти, втекти або дати відсіч.

До особливо тяжких форм насильницьких посягань є згвалтування через їх важкі фізичні і психологічні наслідки.

Çàõîäè çàñòåðåæåííÿ ³ ñïîñîáè ïîâåä³íêè, ÿê³ äîïîìîæóòü âáåðåãòèñü â³ä íàñèëëÿ:

 1.  Сторонні особи не повинні знати, що ви живете одна, не розголошуйте своє імя, а ввечері закривайте штори на вікнах;
 2.  Якщо до вас надходять таємні або образливі телефонні дзвінки, сповістіть про це міліцію;
 3.  Якщо ви одна, не впускайте в квартиру незнайомих, користуйтесь дверним вічком або переговорним пристроєм;
 4.  Не давайте ніяких відомостей про себе по телефону;
 5.  Уникайте того, щоб вночі повертатися додому одній, а якщо вже так сталося, то краще йти гарно освітленими вулицями, і навіть довшими шляхами. Уникайте вулиць з густими кущами і темними підїздами;
 6.  Не реагуйте на оклики чи свист;
 7.  Ніколи не сідайте в чужі машини;
 8. Повертаючись додому, тримайте напоготові ключа, щоб зразу зайти у квартиру;
 9. Якщо на вас напали, кричіть якомога голосніше, якщо можна розраховувати на допомогу; якщо ж ні — намагайтесь розговорити нападника і привести його до нормального стану. Ніколи не втрачайте надії на допомогу.

Рекомендації безпечного користування вогнепальною зброєю:

 1.  Ніколи, навіть жартома, не направляйте на людей вогнепальну зброю;
 2.  Завжди вважайте, що зброя заряджена;
 3.  Ніколи не залишайте зброю, підготовлену до пострілу;
 4.  При розряджанні і заряджанні зброї ствол має бути направлений вниз;
 5.  Зброя ніколи не повинна потрапляти до рук дітей;
 6.  Зброю і патрони завжди зберігайте у футлярах, які закриваються, а ключі ховайте від дітей;
 7.  Забезпечуйте неможливість потрапляння вашої зброї в інші руки;
 8.  Не поспішайте навчати дітей користуватися зброєю.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1.  Дайте визначення поняттю “кримінологічна безпека”.
 2.  Назвіть суб’єктів зовнішніх загроз кримінологічної безпеки об’єкта економіки.
 3.  Опишіть стратегію економічної війни та її наслідки.
 4.  Назвіть основні принципи економічної розвідки.
 5.  Яку мету переслідує промисловий шпіонаж?
 6.  Наведіть способи  та технічні засоби добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу.
 7.  На яких принципах побудована діяльність злочинних угруповань?
 8.  Що ви розумієте під добросовісною і недобросовісною  конкуренцією?
 9.  Назвіть методи добування інформації.
 10.  Перерахуйте внутрішні загрози кримінологічної безпеки об’єкта економіки.
 11.  Назвіть умови, що сприяють розголошенню комерційних таємниць об’єкта економіки.
 12.  Які структури забезпечують кримінологічну безпеку об’єкта економіки?
 13.  Назвіть основні завдання системи забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки.
 14.  Охарактеризуйте діяльність основних підсистем кримінологічної безпеки об’єкта економіки.
 15.  Назвіть допоміжні підсистеми кримінологічної безпеки об’єкта економіки.
 16.  Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?
 17.  Як уникнути шахрайства?
 18.  Які заходи рекомендується виконувати, щоб уникнути насильства?
 19.  Назвіть основні правила безпечного користування вогнепальною зброєю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28831. Бихевиоризм. Предпосылки бихевиоризма, критика традиционной психологии, влияние ассоциативной психологии. Философские основы бихевиоризма (прагматизм, позитивизм), понятие о предмете и методе психологии в бихевиоризме 34 KB
  4 Функциональная психология оказала определенное влияние на бихевиоризм психология должна стремиться быть более объективной и поэтому изучать поведение а не сознание душу или разум. Торндайк: психология должна исследовать поведение а не психические элементы или опыт сознания. псих изучать формирование поведенческих реакций и на этой основе изучать человеческое поведение как результат научения. предсказывать поведение человека в каждой конкретной ситуации и в последующем управлять этим поведением.
28832. Развитие необихевиоризма. Изменение представлений о структуре поведенческого акта 56.5 KB
  принципы поведения организмов стоящих на более низких ступенях развития аналогичны таковым принципам поведения организмов стоящих на более высоких ступенях развития. особое значение анализу поведения единичных организмов психологи должны научиться предсказывать влияние отдельных переменных на компоненты поведения отдельного организма. концепция оперантного поведения: Люди да и животные в реальной жизни редко действуют согласно классической схеме S R респондентное поведение или обусловливанием типа С стимульным. Последствия...
28833. Гештальтпсихология 82.38 KB
  Гештальтпсихология возникла из исследований восприятия. В исследованиях ученых были открыты свойства воображения восприятия и др. Принципы гештальта Целостность восприятия и его упорядоченность достигаются благодаря следующим принципам: Близость. Работы посвящены исследованию зрительного восприятия.
28834. Французская социологическая школа 46.5 KB
  Говорил о существовании коллективного сознания совокупность общих у членов одного и того же общества интересов верований убеждений чувств ценностей. исследовал структуру сознания и личности Изучая структуру сознания Жане подчеркивал что все высшие проявления духа строятся на основе низших где действие чувство и разум слиты воедино. Трехуровневая структура сознания: элементарные ощущения затем память а на ней базируется Я или личность. Ввёл в психологию понятие поле сознания это наибольшее число простых или относительно...
28835. Генетическая психология 54.5 KB
  Генетическая психология Швейцарский психолог Жан Пиаже 18961980 один из наиболее известных ученых чьи работы составили важный этап в развитии генетической психологии. Научные интересы Пиаже еще с юности были сосредоточены на биологии и математике. Пиаже начинает читать лекции в Женевском университете и работать в Женевском доме малютки. В середине 20 в Пиаже создает свой основной труд Введение в генетическую эпистемологию возглавляет Международный центр по генетической эпистемологии в составе Женевского университета.
28836. Гуманистическая психология 47.5 KB
  Гуманистическая психология как альтернатива психоанализу и бихевиоризму: представления о природе человека экзистенциальная философия предмет и методы исследований Основные методологические принципы и положения гуманистической психологии: а человек целостен и должен изучаться в его целостности; б каждый человек уникален поэтому анализ отдельных случаев case study лучше чем статистические обобщения; в человек открыт миру переживание человеком мира и себя в мире главная психологическая реальность; г человеческая жизнь должна...
28837. Когнитивная психология 54 KB
  психологии порождено скорее общим направлением и логикой развития психологии чем открытиями конкретных ученых тем не менее деятельность двух психологов в наибольшей степени способствовала её возникновению. Миллер создал первый научный Центр когнитивной психологии и начал разрабатывать новые методы изучения познавательных процессов восприятия памяти мышления речи и проводили анализ их генезиса. Положительное в метафоре компьютера то что интеллект не рассматривается как набор последовательных малосвязанных этапов переработки информации...
28838. Естественно-научная парадигма в русской психологии 74 KB
  Роль психологии вооружить общество знаниями о психических явлениях и о законах деятельности души направить развитие нравственности морального поведения человека. Когда рефлекс обрывается не перейдя в движение не получив внешнего выражения завершающая часть рефлекса а она несет в качестве движения познавательную нагрузку уходит вовнутрь превращается в мысль хотя и незримую но продолжающую служить организатором поведения. Поэтому в механизме поведения реализуемом по типу рефлекса действует рефлекторное кольцо. Павлова: предмет и...
28839. Русская философская психология 74 KB
  Предмет психологии это наука о явлениях духа а не о его сущности сущность человек понять не может давалось обоснование исследовательского метода интроспективный анализ и индуктивное из частного общее обобщение описывались основные психологические законы законы ассоциаций по сходству смежности и причинности предлагалась классификация разделов психологии и давался очерк истории психологии. В лекциях Троицкого по психологии обнаруживается сочетание разнообразных подходов к психическому: вопреки эмпирической установке которая в...