77328

IMPROVING THE DEVELOPMENT OF VISUALIZATION SOFTWARE

Научная статья

Информатика, кибернетика и программирование

Visuliztion helps to interpret results of vrious stges of clcultions. However there is problem of developing of visuliztion tools exist. To explin tht lets see which types of visuliztion tools re: Universl visuliztion systems cpble to disply visul objects of vrious clsses.

Английский

2015-02-02

30.5 KB

0 чел.

IMPROVING THE DEVELOPMENT

OF VISUALIZATION SOFTWARE

P.A.Vasev

IMM UrB RAS, Ekaterinburg

Computer graphics is used in many research projects which include numeric modeling. Visualization helps to interpret results of various stages of calculations. However, there is a problem of developing of visualization tools exist. To explain that, let’s see which types of visualization tools are:

  1.  Universal visualization systems, capable to display visual objects of various classes. For example, ParaView and AVS.
  2.  Specialized visualization systems, capable to display visual objects from subject domain of computing experiment or specific type. For example:: IVS 3D (geo-information), VENUS (molecular structures), VolVis (any three-dimensional arrays).
  3.  Custom visualization tools created for the given user (case).

Systems from classes (1) and (2) are good that allow to perform visualization of user’s data quickly. Thus systems from class (1) can even play a role of "a silver bullet» and act as uniform solution for all needs. However a drawback of such systems is that they are superfluous by the nature, possess the overloaded interface, and do not consider all nuances of the research project that leads to additional actions and time expenses for the user.

The best case for any user is the custom system created for his project and data, considering all user’s inquiries and wishes. However the development of systems from a class (3) is difficult, expensive and long process. The main reason is that development of such systems is conducted practically «from zero».

During development, a wide range of tasks is performed:

– selection of an execution environment (MFC, .NET Forms, VCL, Qt etc.),

– choice of graphic library (OpenGL, DirectX etc.) or rendering environment (VTK, OGRE, Open Inventor etc.),

– implementations of algorithms of rendering and interaction for required visual objects,

– programming of the windowing interface and so on.

To solve all the spectrum of these tasks skilled experts are involved, spending their time for these seem routine problems.

As a result of long-term work and creation of several dozens of custom systems of visualization the new vision had emerged. This is a vision of the environment which could simplify the solution of stated technical problems considerably. The given environment should comprise following features:

  1.  The expansible graphics kernel capable to display various visual objects - from primitive things (like axis, triangles, surfaces) to high-level objects (grids, graphs, solid data).
  2.  The expansible data processing kernel, for example for construction of isosurfaces, performing a filtration, features detection and so on.
  3.  Build-in scripting language to manage the environment. This includes data loading and processing, creation and management of visual objects, interaction with the user and so on.
  4.  Possibility to adjust any aspect of GUI, including placement of control elements of visualization parameters and other controls to interact with the internal scripts (3).

Creation of the similar environment will allow reducing essentially the resources demanded on working out custom systems of visualization. A developer can implement loading of any data in the built in scenario language, designate visual objects in the same language, expand capabilities of the environment with new visual objects, adjust the GUI and so on.

Thus, the development of visualization systems converts from the difficult project including set of routine technical problems, to process of adjustment, adaptation and expansion of the standard environment.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24637. Аналіз власного оборотного капіталу 35 KB
  Аналіз власного оборотного капіталу. Фінансовий стан підприємства залежить від того наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів оборотного капіталу. Поточні активи створюються як за рахунок власного капіталу так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано щоб наполовину вони були сформовані за рахунок власного а наполовину за рахунок позикового капіталу.
24638. Аналіз фінансової стійкості підприємства 25.5 KB
  Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників: 1.коефіцієнт автономії Кавт відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів: Кф = ф1 р430 р480 р620 р630 ф1 р380 Нормативне значення Кф = 1 3.
24639. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства 37 KB
  Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. В умовах ринкових відносин платоспроиожність підприємства вважається найважливійшою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства характеризується можливостями його здійснювати чергові платежі та грошові зобовязання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів які легко мобілізуються. Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобовязання підприємства:1.
24640. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства 27.5 KB
  Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства. Величина обігових коштів їхні структура і достатність характеризують кількісний бік обігових коштів проте є і якісний пов'язаний зі швидкістю їх обороту оборотністю. Між сумою обігових коштів та показниками оборотності існують тісні зворотні взаємозвязки. Прискорення оборотності цих коштів сприяє вирішенню фінансових проблем найбільш зручним способом за рахунок використання існуючих внутрішніх резервів підприємства.
24641. Оцінка витрат на оплату праці 29 KB
  Оцінка витрат на оплату праці. У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають значно меншу частку в собівартості продукції ніж матеріальні витрати. Проте загальновідомо що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізові витрат на оплату праці слід завжди приділяти першочергову увагу.
24642. Організація, зміст і методика проведення перспективного аналізу 28.5 KB
  Організація зміст і методика проведення перспективного аналізу Перспективний аналіз здійснюється у перспективній або довгостроковій системі управління. За допомогою перспективного аналізу визначаються можливі у перспективі економічні та соціальні результати розвитку науки і техніки розробляються науково обгрунтовані програми соціального економічного і технічного розвитку галузей народного господарства оптимальні управлінські рішення які забезпечують досягнення стратегічних цілей. Аналіз фактичних результатів діяльності за довготерміновий...
24643. Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності 28.5 KB
  Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності. Метою цього аналізу є виявлення та усунення негативних причин характерних для даної системи використання поточних резервів які сприяють досягненню поставленої мети. Поточний аналіз найбільш повний вид економічного аналізу що вбирає в себе результати оперативного аналізу і слугує базою для перспективного аналізу.
24644. Аналіз кредитоспроможності позичальника 59.5 KB
  Аналіз кредитоспроможності позичальника. До укладання кредитної угоди фахівець банку повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність потенційного позичальника тобто його здатність своєчасно повернути позичку вивчити фактори які можуть спровокувати її неповернення. Тому оцінка якості потенційного позичальника є одним із важливих етапів процесу кредитування. Одним з елементів оцінки кредитоспроможності є зясування персональних якостей потенційного позичальника.
24645. Обєкти та завдання економічного аналізу. Принципи його проведення 26.5 KB
  Обєкти та завдання економічного аналізу. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємств визначення впливу факторів на показники і їх роботу для виявлення недоліків і резервів а також розробка заходів спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації підвищення ефективності діяльності. Предметом економічного аналізу є фінансово господарська діяльність підприємства. Обєкти економічного аналізу це окремі явища і процеси проблеми питання наприклад виробнича діяльність наявність і...