77609

Досвід роботи Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості по забезпеченню соціального захисту незайнятої молоді

Реферат

Социология, социальная работа и статистика

Молодь - одна з найвразливіших верств населення України. Покликання молоді є формування майбутнього української держави, ії розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні , наукові, культурні рубежі.

Украинкский

2015-02-03

179.1 KB

1 чел.

33

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Реферат

На тему: Досвід роботи Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості по забезпеченню соціального захисту незайнятої молоді

Гур’єва Тетяна Іванівна

Володимир-Волинський МРЦЗ

Начальник відділу організації

працевлаштування населення

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Вплив молодіжного безробіття на соціальне життя

суспільства………………………………………………………………………5

1.1 Молодь як носій інтелектуального потенціалу суспільства………..........5

1.2 Соціальні наслідки молодіжного безробіття……………………………...7

Розділ 2. Досвід роботи Володимир - Волинського центру зайнятості по забезпеченню соціального захисту молоді……………………………………9

2.1. Соціально-економічний стан Володимир-Волинського району………..9

2.2. Роль    Володимир-Волинського    центру        зайнятості у
регулюванні     молодіжного   ринку праці і соціального захисту

молодих людей…………………………………………………………………19

2.3. Шляхи удосконалення механізму надання соціальних послуг молоді…21

Висновки та пропозиції………………………………………………………...24

Список використаної літератури………………………………………………26

Вступ

Проблема безробіття зачіпає корінні інтереси багатьох мільйонів молодих людей та значною мірою охоплює найбільш активну частину населення - молодь.

Молодь - одна з найвразливіших верств населення України. Покликання молоді є формування майбутнього української держави, ії розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні , наукові, культурні рубежі. Але зараз молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, влаштуватися на роботу, створити міцну забезпечену сім'ю. І це повинні зрозуміти у владних структурах. Важливо, щоб молоді громадяни брали активну участь у підготовці законодавчих проектів, які безпосередньо стосуються їх життя. Сучасна молодь вже довела, що має активну життєву позицію, вона не байдужа до долі держави, у якій жити, працювати, творити.

Безробіття - це неминучий атрибут ринкової економіки. Масове безробіття серед молоді може спровокувати політичні потрясіння в суспільстві, викликати загрозливі для всього суспільства економічні, соціальні і духовні наслідки . Молодій людині сьогодні далеко не просто звикнути до нових реалій ринку праці, що формується, і постійної загрози вимушеного   безробіття, жорсткої конкуренції за робоче   місце.

Молодіжне безробіття - це незайнятість у суспільному виробництві працездатної молоді, яка бажає мати роботу. Безробіття виникає внаслідок перевищення на ринку праці пропозиції робочої сили над попитом на неї.

Безробіття, як показує досвід всіх країн з ринковою економікою, виводить перш за все із сфери праці, молодь. Визначальним для молоді є ії входження до трудової сфери. Саме на цьому етапі свого життя молоді люди зіштовхуються з труднощами і потребують розуміння і допомоги як з боку старшого покоління, так і з боку держави. Водночас, тривалі соціально - економічні трансформації на шляху до стабільного розвитку в Україні породили безліч нових і посилили дію давніх соціальних проблем, зокрема пов'язаних із зайнятістю. Варто зауважити, що молодь має досить великі та істотні переваги, порівняно з іншими віковими групами працездатного населення. У молодих людей триваліший період майбутньої працездатності, кращі показники фізичного здоров'я та витривалості, порівняно високий загальноосвітній рівень.

Основне завдання реферату спрямоване на висвітлення проблем по забезпеченню соціального захисту молоді. Питань, що стосуються молодіжного працевлаштування та молодіжного безробіття, і їхне місце на ринку праці України.

Тому проблема зайнятість молоді нині є надзвичайно актуальною і потребує системного підходу до її вирішення.  Адже молодь - це майбутнє суспільства.

Розділ 1. Вплив молодіжного безробіття на соціальне життя суспільства.

1.1     Молодь носій інтелектуального потенціалу суспільства.

Безробіття - об'єктивне явище ринкової економіки, пов'язане з динамікою економічного розвитку і відповідними змінами в попиті на робочу силу та зміною соціального статусу самого працівника. Молодь більшою мірою, ніж інші групи населення, підлягає під загрозу бути безробітною. Тому питання молодіжної зайнятості - це питання державної ваги. Адже добробут нації забезпечується прискіпливою увагою до вирішення проблем молоді, що стоять на шляху її становлення як основної продуктивної сили суспільства. Держава, не створюючи належних умов для реалізації потреб та інтересів молоді, може втратити велику кількість робочої сили, значний фізичний та інтелектуальний потенціал, так їй необхідний. Крім того, молодь має своє значення і свою роль в суспільстві, які обумовлені об'єктивними обставинами.

По-перше, молодь, являючись досить великою соціально-демографічною групою, займає важливе місце в народногосподарському виробництві, як єдине джерело поповнення трудових ресурсів.

По-друге, молодь, основний носій інтелектуального потенціалу суспільства. Вона має великі здібності до праці і творчості в усіх сферах життя.

По-третє, молодь має достатньо велику соціальну і професійну перспективу. Вона здібна, швидше інших соціальних груп суспільства засвоює нові знання, оволодіває новими професіями та спеціальностями. Можна зробити підсумок, що молодь - це не просто суб'єкт - приймач матеріальних і духовних надбань суспільства, але й творець нових, більш прогресивних і демократичних суспільних відносин.

Молодіжне безробіття негативно впливає на демографічну ситуацію. Спад життєвого добробуту, соціальна невпевненість, позначаються на кількості шлюбів, різко скорочується    народжуваність.

Безробіття завдає молоді великої моральної шкоди. Вона гостро відчуває свою незахищеність, непотрібність. Тому певна її частина не вірить, що можна змінити життя на краще, впадає у песимізм, схиляється до пияцтва, наркоманії, розпусти.

Проблема зайнятості молоді, їі участь у суспільно-корисних справах завжди була і є надзвичайно важливою. Для нашої економіки, яка знаходиться в економічній нестабільності, питання молодіжної зайнятості і безробіття набуло особливої гостроти. Вся складність молодіжного безробіття полягає в тому,  що  це  не  суто  проблема  функціонування  ринку праці. За даним МОП, більше половини молодих працівників живуть у бідності, багато їх працюють надурочно, мають тимчасові заробітки. Частка молоді серед безробітних зростає. Багато хто з них не може знайти роботу більше року. Імовірність працевлаштування молоді втроє нижча, ніж дорослих. А рівень безробіття серед молоді в Україні удвічі вищий, ніж серед усього економічно активного населення. Кількісний дисбаланс посилюється низьким рівнем заробітної плати. Отже, навіть наявність роботи сьогодні не гарантує молодій людині економічної стабільності.

1.2 Соціальні наслідки молодіжного безробіття.

Соціальними наслідками безробіття є погіршення рівня життя, створення атмосфери невдоволення. Безробітні формують окрему і досить специфічну соціальну групу, характерними ознаками якої є відрив від сфери виробництва, низький рівень доходів, падіння матеріального благополуччя, а звідси, як правило, й негативне ставлення до існуючого суспільства і державної влади.

Молодіжне безробіття, особливо тривале, справляє вкрай негативний вплив на все соціальне життя суспільства.

Морально-психологічні наслідки безробіття серед молоді пов'язані з негативними тенденціями в зміні соціальної психології і моралі молодого покоління. Незайнятість, безробіття, бездіяльність є справжньою особистою трагедією будь-якої молодої людини. Безробіття затягує молодь у злочинний світ. Багато юнаків і дівчат, які закінчують школу, середній спеціальний чи вищий навчальний заклад , втрачають шляхи до вдосконалення, самовизначення , духовного і фізичного розвитку. Безробіття, зубожіння, всезагальний психічний стрес веде до емоційної нестабільності, послаблення волі, втрати моральних устоїв, виникає трагедія особистості і суспільства взагалом. Безробітний виявляється викинутим на узбіччя суспільного життя. Відсутність перспективи отримати роботу, обмежені можливості додаткових заробітків спричиняють пригніченість, втрату самоповаги, навіть деградацію особистості, особливо у молоді. Породжуючи у людей синдром непотрібності, безробіття руйнує психіку, призводить до зростання злочинності. На жаль, поки що не вирішеною є проблема зайнятості молоді. Сьогодні цілком очевидно, що сучасна молодь, котра отримала певну освіту і фахову підготовку не має бажання працевлаштовуватися на підприємства, де працівники відправляються в неоплачувані відпустки , а заробітну плату отримують із затримками. Знайти роботу сьогодні не проблема: у базі даних ДСЗ - понад 2 млн. вакансій, Проте більшість з них уже не задовільняють потенційних працівників через малу зарплатню, переважно нижчу прожиткового мінімуму, і непрестижність професій.

Тому саме всі прояви соціальних негараздів мають спонукати усіх нас, хто наділений повноваженнями і довірою з боку держави і людей, до конкретних дій , щоб наша молодь повною мірою змогла реалізувати своє конституційне право на працю (ч. 1,2 ст. 43, ст. 46 Конституції України) і матеріальний достаток.

Відповідне місце у цій роботі належить службі зайнятості, яка охоплює широку систему заходів   соціального захисту молоді, а саме:

 •  регулювання рівня і тривалості безробіття;
 •  розвитку інституту служби зайнятості;
 •  наданні підприємствам дотацій для організації додаткових робочих місць;
 •  стимулювання до навчання, перекваліфікації;
 •  регулювання можливості працевлаштування за кордон;
 •  стимулювання до пошуку робочих місць;
 •  матеріальне забезпечення при втраті роботи;
 •  особливі гарантії працівникам, які втратили роботу в зв'язку із змінами в структурі виробництва;
 •  матеріальної допомоги в період професійног навчання та перепідготовки;
 •  виплати допомоги по безробіттю;
 •  сприяння розвитку підприємницької діяльності.

Реалізуються ці напрямки державною службою зайнятості в повному обсязі, до якої за сприянням у працевлаштуванні, або отриманні інших видів послуг, звертається значна кількість незайнятої молоді.

Розділ 2. Досвід роботи Володимир-Волинського центру зайнятості по забезпеченню соціального захисту молоді

2.1   Соціально-економічний стан Володимир-Волинського

району.

Соціальний захист молоді від безробіття є одним з пріоритетних напрямків в роботі служби зайнятості, в тому числі Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості   Волинської області.

Волинська область розташована у північно - захіній частині України, в зоні українського Полісся. Вона межує на сході з Рівненською областю, на півдні - із Львівською, на півночі межує з країною Білорусією, а на заході - з Польщею. Волинь приваблює неповторною красою своєю природи, древніми архітектурними комплексами, величними пам'ятками старовини. Як адміністративна територіальна одиниця Волинська область заснована у 1939 році. Ії територія  - 202.2 тисяч квадратних кілометрів ( 3,3% території України). Чисельність населення складає 1036 тисяч осіб. До складу області входять 16 районів та 4 міста обласного підпорядкування. Найбільші міста - Луцьк, Ковель, Володимир - Волинський , Нововолинськ. На території району протікає дві річки - Луга, Західний Буг. По території району проходить державний кордон. Населення міста Володимира-Волинського та району складає 65 тис. чол., в тому числі 38,0 тис.чол. - працездатне населення.

За двадцять один  рік діяльності державна служба зайнятості, ії працівники гідно пройшли свій шлях, виконуючи професійні обов'язки. А головним підсумком діяльності можна вважати стабілізацію на ринку праці : закриття та масове звільнення працівників уже в далекому минулому. Результат - справилися з безробіттям. І знайти роботу сьогодні здавалось би не проблема. У базі даних ДСЗ безліч вакансій. Проте більшість із них незадовільняють потенційних працівників через малу зарплату і непристижність професій.

Початок 2012 року для державної служби зайнятості України ознаменувався переходом центрів зайнятості на роботу за Єдиною технологією надання соціальних послуг (ЄТНаСП). Володимир - Волинський міськрайонний центр зайнятості працює з 21 березня 2012 року за ЄТНаСП. Насамперед особисті консультанти (такий новий статус надає технологія спеціалістам центрів зайнятості) покликані активізувати власні зусилля людей для влаштування свого життя, спонукати їх до активних дій, підвищити їхню відповідальність перед собою.

Станом на 01.10.12 до Володимир - Волинського міськрайонного центру зайнятості звернулось 2399 осіб з числа незайнятих громадян, що значно менше в порівнянні з минулими роками (додаток 1). Станом на 01.10.12 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 898 безробітних . Із загального числа безробітних 58,9 відсотка становлять жінки, 529 осіб та 50,2 відсотка - молодь у віці до 35 років, 451 осіб . Понад 48,2 відсотка склали безробітні із сільської місцевості.

Рівень безробіття в місті та районі станом на 01.10.2012 року становить - 2,07   відсотка.

Характерною рисою ринку праці нашого регіону є поширення незареєстрованої зайнятості молоді, масштаби якої швидко зростають з року в рік. Склад зайнятих у сфері незареєстрованої діяльності в народному господарстві міста та району неоднорідний . Частина молоді по суті зайнята індивідуальним підприємництвом . Це більша частина тих "човників", які їдуть у ближнє зарубіжжя, прикордонні райони Польщі та Білорусії. Економічний туризм сьогодні - вже не першооснова наступного капіталу, а перш за все можливість вижити в теперішній час.

Дедалі зростаючу частку нерегламентованої зайнятості становлять нелегальні трудові міграції молоді за кордон. Точних відомостей про чисельність молодих людей Волині, які працюють за кордоном, не має, оскільки в основному виїзд і працевлаштування здійснюється на свій страх і ризик і не реєструється в офіційних структурах. Відомі випадки групових виїздів у Росію на роботу вахтовим методом. Помітним явищем стала праця молодих Волинян у Польщі, Білорусії, Словаччині, Греції, добираються вони в пошуках роботи і заробітку і до країн Південно-Східної Азії, арабського Сходу.

Безробіття серед молоді негативно впливає на стан економіки, викликає значні соціальні негаразди. Незайнятість важким тягарем лягає на плечі молодих людей, знижує доходи, а отже і реальний рівень життя . Економічним лихом, соціальною катастрофою називають застійне безробіття, оскільки його наслідки відчуваються в усіх сферах, дошкуляють кожній молодій сім'ї, кожній молодій людині, призводять до сплеску злочинності, безпорядків, інших небажаних наслідків.

Надзвичайно гостра проблема - сучасний стан вищої школи, у зв'язку з можливістю наступного скорочення кількості студентів.

Проблема працевлаштування молоді полягає в тому, що не завжди кваліфікаційний рівень молодих людей відповідає вимогам роботодавців. Контингент безробітної молоді складається із випускників шкіл, училищ, технікумів, вузів, звільнених з лав Збройних сил, жінок, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми, що становить половину безробітних, а другу половину - молоді робітники і службовці у віці до 35 років. Умовно незайняту молодь можна поділити на дві групи : до першої увійде незайнята молодь, яка набула деяку професію або спеціальність, до другої - та частина, яка її немає. У найменш вигідному становищі опинилися молоді люди з незакінченою освітою - випускники загальноосвітніх шкіл, які в силу об'єктивних або суб'єктивних обставин не продовжили навчання та не працюють. Вони вперше вступають у трудову діяльність без набутої професії або спеціальності. Але й ті молоді люди, які працевлаштовуються без належної професії мають нестійке становище і у разі вивільнення будуть неконкурентноспроможними на ринку праці без направлення на професійне навчання . Тому, працівники центру зайнятості приділяють значну увагу професійній орієнтації незайнятої молоді на отримання професії до найму на роботу. Спеціалісти з профорієнтації ідуть у загальноосвітні школи, проводять "Уроки реального трудового життя", запровадили економічні екскурсії на підприємства, в кращі господарства. Організували масові профорієнтаційні заходи з презентації професії та послуг служби зайнятості. Всього протягом 2012 року 3832 учнів загальноосвітніх шкіл були охоплені профорієнтаційними послугами. Впроваджені нові форми роботи з молоддю, а саме  турніри КВК, заходи в дитячих літніх оздоровчих таборах, самопізнання через розв'язання тестів,  вікторини та конкурси, рольові ігри, що проводяться під час  " Днів відкритих дверей центру зайнятості". Було проведено 21 захід з батьками, в яких взяло участь 319 осіб. Центр зайнятості здійснив 30 виїзних акцій з використанням мобільних профорієнтаційних центрів, в яких взяло участь 4137 чоловік, з них 2364 учнівська молодь. Учасниками виїзних акцій є студенти, діти - інваліди, діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування ,  учні, випускники ЗОНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, незайняте та зайняте доросле населення. Крім того робота з молоддю включає охоплення учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів. З початку року 1501 учень - випускник був охоплений профорієнтаційними послугами.  У Володимир-Волинському відтворена мережа учбових комбінатів при учбових закладах , де учні разом з навчанням у школі отримують професії швеї, водія, секретар-друкарки та інші.

Зростають труднощі з працевлаштуванням молоді з вищою освітою, обумовленні зменшенням бюджетного фінансування науки, культури та інших сфер діяльності. Друга проблема - перенасиченість деякими престижними, вибраними за «компанію» професіями (спеціальностями): юристи, економісти. На ринку праці потрібні будівельники, працівники торгівлі, громадського харчування. Ось і результат вакансії є, а робітників немає. Випускникам вищих учбових закладів, професія та спеціальність яких не користується попитом на ринку праці, центр зайнятості пропонує пройти професійну підготовку або перепідготовку по сумісній або новій професії по скороченій програмі на курсах, з можливістю отримати диплом про другу спеціальність.

Загострюється проблема працевлаштування молоді, яка проживає в сільській місцевості. Серед вакансій на ринку праці можливість мати роботу в аграрному секторі дуже обмежена, 80% підприємств повідомляють про відсутність вакансій. А ті вакансії, що пропонуються не є привабливими для працевлаштування через низький рівень заробітної плати. Транспортна доступність - рейси з села не завжди приїжджають в місто на потрібний час або немає можливості повернутися додому після закінчення робочого дня, що тягне за собою відмову особи від запропонованої роботи.

Однією з форм соціального захисту молоді є працевлаштування на заброньованні     робочі     місця.  В     грудні  місяці  2011    року     прийняте

розпорядження міської ради "Про додаткові заходи зайнятості для окремих категорій населення " згідно якого заброньовано 2 робочих місця на підприємствах, установах та організаціях для молодих людей. Станом на 01.10.2012 показник працевлаштування на заброньовані робочі місця - виконано. Кожен рік при встановленні кількості заброньованих робочих місць центр зайнятості аналізує стан ринку праці, економічне становище підприємств, чисельність працюючих, обсяги прийнятих на роботу у минулому році по кожному з підприємств, а також враховано думку самих громадян, котрі відносяться до соціально - незахищених громадян.

Протягом 2012 року центром зайнятості було працевлаштовано 159 осіб з числа соціально-незахищених верств населення.

Особлива увага приділяється проблемі забезпечення зайнятості найбільш незахищеної категорії осіб - у віці до 18 років. З початку 2012 року до Володимир-Волинського центру зайнятості звернулось 7 осіб даної категорії. Усі неповнолітні знаходяться на особливому контролі у кожного спеціаліста. Вони охоплюються профорієнтаційними послугами, направляються на професійне   навчання по мірі формування груп. З початку року було працевлаштовано 5 молодих осіб віком до 18 років.  

     В умовах підвищення вимог працедавців до якісного підбору працівників та підвищення конкурентноздатності на ринку праці важливе значення має професійна підготовка молоді. Допомога працівників служби зайнятості полягає в допомозі молодій людині зробити усвідомлений вибір майбутньої професії відповідно до ії особистих схильностей, здібностей та вимог сучасного ринку праці. Одне з основних завдань - зорієнтувати людину на правильний вибір професії. І тим , хто прагне радикально змінити своє життя, служба зайнятості допоможе опанувати одну із професій. Вибір завжди є.  Досягнення цієї мети відбувається через надання соціальних послуг у сфері: професійної інформації, професійної консультації, професійного відбору, проходження профдіагностичних обстежень, конкурсного відбору на замовлення роботодавця. Важливим напрямком соціального захисту молоді є професійне навчання. За направленням служби зайнятості протягом 2012 року професійне навчання пройшли 193 безробітних, з них 9 осіб проходили навчання вперше, 69 осіб пройшли перепідготовку та підготовку, 115 підвищили кваліфікацію. Всього проходили навчання 336 осіб.

Постійно проводяться екзамени-аукціони за участю роботодавців, що дає свій результат.

Після закінчення навчання 158 безробітних було працевлаштовано, що становить 81.9% від загальної кількості.

Кожен регіональний ринок праці має свої особливості, свій набір професій, який користується попитом на той чи інший період. Від урахування цього фактору залежить рівень працевлаштування після завершення навчання та перенавчання. Інформацію про навчальні заклади, перелік професій, за якими організовується профнавчання, графік набору на навчання, довідник професій та спеціальностей для навчання незайнятого населення - все це розміщено в вільно доступних місцях для пошукачів роботи.

Піднесення ефективності професійної підготовки дає змогу молодим людям більш свідомо обрати нову професію. Відділ профорієнтації та профнавчання незайнятого населення центру зайнятості працює в таких напрямках :

 •  визначення потреби у професійному навчанні безробітних, в першу чергу молоді у віці до 35 років;
 •  висвітлення даних про навчальну базу професійної освіти;
 •  робота з безробітними (реєстрація, консультативна допомога, підбір професії для навчання, участь у контролі за процесом навчання);
 •  аналіз діяльності служби зайнятості по професійному навчанню.

Частина    молоді     вважає,  що    висока    кваліфікація    і    певний    рівень професійних знань поліпшує пошук роботи.

Найбільш уразлива група молоді - школярі. Для надання допомоги учнівській і незайнятій молоді у виборі професії передбачено проводити зустрічі працівників центру зайнятості з випускниками шкіл міста та району з  питань  професійної орієнтації та вибору професій в майбутньому, проведення тестування учнів з метою виявлення їх нахилів та здібностей і видачі рекомендацій щодо бажаних майбутніх професій. Здійснюється розробка буклетів, для ознайомлення незайнятої молоді про послуги, що надаються центром зайнятості. Такі заходи проводяться на початку весни (лютий, березень кожного року). І працювати з людиною треба не тоді, коли вона вже переступила поріг центру зайнятості, а коли вона стоїть перед вибором майбутньої професії. Реклама та роз'яснювальна робота повинна допомогати зламати існуючі стереотипи стосовно поширеної думки про те, що єдиний раз набута професія це раз і назавжди. При цьому випускники шкіл, закінчивши курси професійної підготовки, суттєво підвищують свої шанси на пошук роботи.

На молодіжний ринок впливають такі фактори:

 •  відсутність коштів для подальшого навчання у випускників загальноосвітніх шкіл;
 •  відсутність державного замовлення на спеціалістів для яких пошук першого робочого місця закінчується реєстрацією в центрі зайнятості;
 •  відсутність реального економічного заохочення роботодавця до працевлаштування молоді.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" передбачена одноразова виплата допомоги по безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності. Це приваблива для молоді соціальна послуга. Залучення безробітних до самозайнятості охоплює шість етапів: орієнтація на підприємництво, профконсультування, професійне навчання, розробка бізнес - плану і його публічний захист, реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності, виплата одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Так, станом на 01.10.2012 проведено 22 семінарських занять з орієнтації на підприємницьку діяльність. В семінарах взяло участь 188 безробітних, з них 45чол. відкрили власну справу, в тому числі 24 особи молодь віком до 35 років (додаток 2).

На ринку праці в конкуренції за робочі місця перемагають найбільш кваліфіковані кадри з досвідом та конкурентоспроможними професіями, тому державна служба зайнятості сприяє в працевлаштуванні особам, і перш за все, молоді, яка не здатна на рівних конкурувати на ринку праці, шляхом працевлаштування за рахунок надання роботодавцю дотації на створені додаткові робочі місця. Так з одного боку - безробітний отримує роботу, з іншого - роботодавець не несе збитків у період (перший рік) роботи працівника на робочому місті. За 2012 рік міськрайонним центром зайнятості було працевлаштовано 94 безробітних на дотаційні місця, в тому числі 75 молодь віком до 35 років, що становить майже 80 відсотків.

Ефективним засобом соціальної підтримки безробітних є тимчасова зайнятість, їхня участь в оплачуваних громадських роботах. Важливим чинником працевлаштування молоді є рівень залучення до оплачуваних громадських робіт. Станом на 01.10.12р. у громадських роботах взяло участь 678 чоловік, з них 224 - молодь у віці до 35 років (додаток 3). Силами безробітних, залучених до громадських робіт, було благоустроєно паркову зону міста, проводилось  снігу, проведено озеленення міста, здійснювались підсобні та ремонтні роботи на міському стадіоні "Спартак" та спортивних майданчиках, культурно-мистецького центру. По всіх сільських радах проводились роботи по благоустрою територій, впорядковувались кладовища, пам'ятники захисникам, спортивні майданчики, дитячі садочки.

Працівники відділу організації працевлаштування населення та відділу активної підтримки безробітних мають можливість більш повно інформувати молодь, яка звертається в центр зайнятості щодо ситуації на ринку праці, послуг, які надаються службою зайнятості. Сприяють усвідомленню клієнтом власного становища і обранню реальних шляхів працевлаштування або самозайнятості.

Ефективним в роботі центру стали проведення ярмарок вакансій та професій. На такі заходи запрошуються різні категорії безробітних, які можуть ознайомитися зі становищем на ринку праці, з послугами, які надає служба зайнятості, проконсультуватись щодо вибору професії та працевлаштуватись, особливий наголос робиться на забезпечення умов працевлаштування молоді. Так, Володимир - Волинським міськрайонним центром зайнятості проведено 34 ярмарків вакансій та професій. Основним напрямком цих заходів являється якісний відбір клієнтів та підвищення престижу робочих професій, які користуються попитом на ринку праці міста та району. Після проведення таких заходів було працевлаштовано 72 безробітних, 75 було направлено на громадські роботи та 32 особи були направлені на навчання.

З початку року працевлаштовано службою зайнятості 840 молодих осіб у віці до 35 років, що становить 61,0 відсотків від загальної чисельності працевлаштованих. За 2011 рік цей показник на 42 особи менше, що становить 56.6 відсотки (додаток 4).

Цікавими для безробітних є проведені семінар - тренінги за участю соціальних партнерів. Такі тренінги проводять досвідчені спеціалісти і молодь залюбки відвідує такі тренінги. Таких заходів з початку року було проведено 37. Молоді учасники залюбки проходять тестування, приймають участь в рольових іграх.

Питання зайнятості, особливо молоді, спонукає службу зайнятості перебувати у постійному пошуку нових методів та стилів його вирішення. Прикладом цього є створення студентських центрів кар’єри на базі навчальних закладів різного рівня акредитації, які стають орієнтиром не лише у пошуку робочого місця, а й у виборі майбутнього продовження навчання. Так, 5 квітня 2012 року за ініціативи і сприяння служби зайнятості було відкрито центр кар'єри у Володимир - Волинському агротехнічному коледжі. У вестибюлі навчального закладу були представлені стенди « Побудуй свою кар’єру» , « Хто володіє інформацією, той володіє світом», «Свівбесіда з роботодавцем», «Написання резюме», «Ринок праці актуальний». На цих інформаційних стендах можно було віднайти інформацію про актуальні професії в регіоні, вакантні місця та список популярних професій сьогодення. Крім того, кожний студент мав змогу ознайомитися із першими кроками у світ започаткування власної справи, паспортами підприємств, установ міста і району, а також пройти комп’ютерне профдіагностичне тестування та ознайомитися із роботою Інтернет –порталу «Труд». В центрі кар'єри постійно проводяться презентації «Побудуй успішну кар’єру», Ярмарки кар’єри, професіографічні екскурсії, семінари « Особливості зайнятості молоді».     

У сфері профінформаційного та консультативного обслуговування молоді впроваджуються активні форми роботи. З безробітними проводяться семінари, які допомагають усвідомити особисту відповідальність за власні дії щодо пошуку роботи.

2.2   Роль    Володимир-Волинського   центру   зайнятості    у регулюванні молодіжного ринку праці і соціального захисту

молодих людей.

Основою реалізації політики зайнятості молоді, регулювання молодіжного ринку праці і соціального захисту молодих людей є регіональні програми зайнятості населення. Одним з основних напрямів роботи Володимир - Волинського міськрайонного центру зайнятості була реалізація Програми зайнятості населення. Проблема молодіжного безробіття - одна з головних у роботі. Адже існує реальна загроза, що саме представники молодого покоління в недалекому майбутньому будуть складати основну частину в структурі безробітних.

Основна турбота і піклування держави завжди зосереджується на питанні трудового становлення молоді, адже втрати суспільства від безробіття молодих людей дуже великі - втрачається фах, існує реальна загроза втягування їх у кримінальні структури та сферу нерегламентованної зайнятості.

Завдяки новому підходу при обслуговуванні безробітних по ЄТНаСПу та тісному взаємозв'язку служби зайнятості з роботодавцями, зменшився термін  перебування на обліку безробітних і становить 4 місяців.

Сьогодні центр зайнятості працює по ЄТНаСПу і це дало позитивні зрушення в роботі. Працівники центру зайнятості надають максимум якісних соціальних послуг незайнятим громадянам у можливо найкоротший час. Основними напрямками роботи центру зайнятості в умовах нової єдиної технології обслуговування незайнятого населення є активізація власних зусиль клієнтів щодо пошуку роботи, влаштування свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, сім'єю та суспільством. Змінити мислення людини - це дуже трудомісткій та болісний процес. Одне з основних завдань служби зайнятості - зорієнтувати людину на правильний вибір професії. Слід націлювати клієнтів, а особливо молодь, на те, що якщо ви здібна людина із хорошим багажем знань, треба вірити - завжди знайдеться роботодавець, який вас оцінить. А тим, хто прагне радикально змінити своє життя, ми допоможемо опанувати одну із 570 професій. Ми працівники центру зайнятості на підставі аналізу інформуємо органи місцевої влади, освіти, навчальні заклади, громадськість, дітей та їхніх батьків про кон'юктуру ринку праці. Доносимо до їх свідомості, яких спеціалістів потребує сучасний ринок праці, працівники яких спеціальностей мають найвищу зарплату, яких типових помилок припускаються молоді люди, вибираючи свій професійний шлях. Подібні та інші заходи з професійної інформації реально впливають на досягнення відповідності спеціальностей і професій, за якими навчальні заклади здійснюють підготовку, потребам економіки.

Так на 01.10.12р. в нашому центрі зайнятості знаходиться на обліку 424 молодих людей у віці до 35 років. З перших днів перебування  на  обліку  ця  категорія  громадян  залучається  до  всіх  форм активної політики зайнятості:

 •  наданні підприємствам   дотацій для  організації додаткових робочих місць;
 •  стимулювання до навчання, перекваліфікації;
 •  регулювання   можливості працевлаштування за кордоном;
 •  стимулювання до пошуку робочих місць;
 •  матеріальне забезпечення при втраті роботи;
 •  особливі   гарантії   працівникам,   які   втратили   роботу   в зв'язку   із змінами     в   структурі виробництва;
 •  матеріальної     допомоги     в   період     професійного     навчання     та перепідготовки;
 •  виплати допомоги по безробіттю;
 •  сприяння розвитку підприємницької   діяльності.

Реалізуються ці напрямки державною службою зайнятості в повному обсязі, до якої за сприянням у працевлаштуванні, або отриманні інших видів послуг, звертається  значна кількість незайнятої молоді.

2.3   Шляхи удосконалення механізму надання соціальних

послуг молоді.

В нинішніх умовах внаслідок економічних перетворень та відсутності продуманої політики, молодь України поставлена у складне економічне і соціальне становище.

До негативних наслідків недостатньої уваги держави до молодіжних проблем слід віднести: зниження рівня відтворення робочої сили молодих працівників, економічне і соціально-політичне розшарування молоді, зменшення питомої ваги зайнятих у виробництві, недостатнє використання інтелектуального потенціалу молодих працівників тощо. Економічна ситуація в нашому регіоні істотно впливає на масштаби ринку праці і визначає зростання кількості і питомої ваги безробітних у сукупній робочій силі. Працевлаштування молодих людей стримується вкрай обмеженою потребою народного господарства міста та району в нових працівниках. Сьогодні державі потрібні інженери, вчителі, медичні працівники, продавці, робітники, водії. Проте більшість вибирає значно престижніші, на їхню думку, професії менеджерів, юристів , економістів. Але ринок праці ними вже переповнений: на кожне місце 50 претендентів. Сьогодні важко знайти роботу юристам, економістам, менеджерам та подібних фахівців. Тому молоді представники цих спеціальностей, які недавно закінчили вищий навчальний заклад, змушені масово перекваліфіковуватись, оскільки роботодавці не мають бажання брати у штат людину без досвіду роботи, тому що знають, що українські вузи готують спеціалістів з високою теоритичною базою, але з недостатньою практичною підготовкою. І доки держава не почне дбати про підвищення престижності затребуваних професій, дисбаланс на ринку праці зберігатиметься. Такий дисбаланс на ринку праці держава має вирішувати шляхом розширення програм підготовки та перепідготовки за професіями і спеціальностями, які користуються попитом роботодавців.

Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці, є недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких залишаються з проблемою віч-на-віч. Тому одним з найважливіших завдань роботи з молоддю є сприяння працевлаштуванню випускників.

Важливою проблемою на сьогоднішній день є відсутність державного прогнозування потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. Тому й виникають на ринку праці диспропорції попиту й пропозиції дипломованих фахівців. Та знайти хорошого спеціаліста дуже непросто. Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду.

Професійна підготовка і навчання молоді - велика проблема не лише для служби зайнятості. Нею постійно повинно опікуватися усе суспільство. Прогнозувати які професії нині потрібні для виробництва і управління, без яких не обійтися у майбутньому необхідно на державному рівні.

Результативною формою сприяння зайнятості молоді є розвиток підприємницької діяльності. Підприємництво та мале підприємництво  дає можливість створення нових робочих місць. Серьозною проблемою для молодих людей, які бажають організувати власний бізнес є доступ до інформації щодо кредитування малого бізнесу. Крім того в країні наявна обмеженість кредитних ресурсів.

Забезпечення зайнятості кожної молодої особи потребує індивідуального підходу.

На державному рівні: вдосконалювати правову і нормативну бази, розробляти і реалізовувати спеціальні програми, шукати різноманітні шляхи покращення механізму тимчасової фінансової підтримки безробітних.

На рівні базового центру зайнятості :

 •  поглиблення співпраці між центром зайнятості, роботодавцями, профспілками;
 •  створення нових та додаткових робочих місць за рахунок всіх джерел фінансування;
 •  навчання та перенавчання незайнятої молоді професіям, які користуються попитом на ринку праці, навчання під замовлення;
 •  приділяти значну увагу організації профінформаційної та інформаційної роботи (консультації, семінари, клуби, засоби масової інформації).
 •  розширення сфери організації оплачуваних громадських робіт;
 •  розвиток малого підприємства шляхом надання одноразової виплати допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю;
 •  організовувати зустрічі з роботодавцями та з колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. Забезпечувати широке висвітлення позитивного досвіду засобами масової інформації.
 •  впровадження економічного механізму, надання пільг для забезпечення заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць для молоді.

Висновки та пропозиції

Висвітлюючи тему випускної роботи по забезпеченню соціального захисту молоді можна зробити висновок, що на масштаби, структуру і рівень зайнятості молоді великий вплив мають ринкові відносини.

Вирішення проблеми зайнятості молоді потребує:

 •  визначити потребу у спеціалістах та фахівцях на ринку праці України, учбовим закладам готувати спеціалістів під реальну потребу країни, регіону;
 •  інформувати органи державної влади, управління освіти, навчальні заклади, громадськість, дітей та їхніх батьків про кон'юктуру на ринку праці;
 •  відповідність кваліфікації претендента на робоче місце вимогам роботодавця;
 •  попередження проблеми безробіття, яке повинно починатися не з моменту реєстрації безробітних у службі зайнятості, а тоді коли людина ще працює, або вчиться ;
 •  розробка та запровадження в життя науково обгрунтованого механізму економічного стимулювання працедавців, які працевлаштовуватимуть неповнолітніх, випускників навчальних закладів, молодих осіб, позбавлених батьківського піклування;
 •  активізація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді;
 •  навчання та перенавчання за професіями, що користуються попитом на ринку праці;
 •  посилити роботу в напрямку проведення ярмарків вакансій та ярмарків професій;
 •  пропагування інформації про діяльність інших організацій, які опікуються молоддю;
 •  використання засобів масової інформації та інтернет - ресурси.

Захист молоді на ринку праці є основним завданням молодіжної політики, як на державному , та і на регіональному рівнях.

Проблема молодіжного безробіття , соціальної захищеності молодих людей на ринку праці є в даний час найактуальною, оскільки між цією та іншими проблемами молоді ( наркоманія, злочинність та інше) існує прямий зв'язок. Захист молоді - це велика необхідність, тому що молодь - майбутнє всього суспільства, держави. Жодна подія в житті суспільства не відбувається без участі молоді. Молодь впливає на суспілні процеси,  визначаючи майбутнє держави, викристовуючи свою мобільність, гнучкість та інтелектуальний потенціал. Залучення молоді в суспільні процеси країни є одним з перспективних напрямків забезпечення повної зайнятості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Конституція України - К.: Просвіта, 1996р.
 2.  Про загальнообов'язкове     державне     соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 2 березня 2000року 1533 - ІІІ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rada/gov.ua.
 3.  Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803-12 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rada/gov.ua.
 4.  Про затвердження Положення про порядокорганізації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rada/gov.ua.
 5.  Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової ЇЇ виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 307 від20.11.2000 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rada/gov.ua.
 6.  Про затвердження порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних:  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України  №1 від 10.01.2001 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rada/gov.ua.
 7.  Соціологія молоді. Курс лекцій.- К., 1999 рік.
 8.  Диплом - ознака безробіття. Соціальний захист. №7, 2002 рік.
 9.  Робота для тих, хто її шукає. Соціальний захист. №5, 2002 рік.
 10.  Статистична звітність Володимир  - Волинського міськрайонного центру зайнятості за 2011 - 2012 роки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41988. ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ГЕНЕРАТОРІВ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ І ПИЛКОПОДІБНОЇ НАПРУГИ 207.5 KB
  На рис.14.2 показано схема генератора синусоїдальних коливань на БТ з цепочкой R-параллель. Цепочка R-параллель являє собою коло R – C (три звена), обеспечивающая фазовый сдвиг 180о на рабочей частоте (цепь позитивного зворотного зв'язку). Резистори R1 и R2 создают необходимое смещение. Частота генерації примерно равна
41990. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 170 KB
  Интегратор на ОУ Недостатком этой схемы является дрейф выходного напряжения обусловленный напряжением смещения и входными токами ОУ. Выходное напряжение этой схемы при подаче на нее скачка входного напряжения амплитудной Uвх изменяется в соответствии с выражением: Uвых = Uвх[1 exp ]. На начальном интервале переходного процесса при t R2С изменение выходного напряжения Uвых будет достаточно близко к линейному и скорость его изменения может быть вычислена из выражения: . Суммирование постоянного и переменного напряжения.
41991. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ (ОУ) 202 KB
  Идеальный усилитель имеет следующие свойства: бесконечный коэффициент усиления по напряжению А→ ∞; бесконечное полное входное сопротивление Zвх → ∞; нулевое полное выходное сопротивление Zвых → 0; равенство нулю выходного напряжения Uвых = 0 при равных напряжениях на входах U1 = U2; бесконечная ширина полосы пропускания ∆fпр= ∞. За входным каскадом следуют один или несколько промежуточных; они обеспечивают уменьшение напряжения сдвига на выходе усилителя до близкой к нулю величины и усиление по напряжению и по току....
41992. ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА (БТ) 422 KB
  В БТ ток через кристалл обусловлен движением носителей заряда обоих знаков и электронов и дырок. В полевых транзисторах протекание тока через кристалл обусловлено движением носителей заряда одного знака электронов или дырок. Он имеет структуру состоящую из чередующихся областей с различными типами электропроводности: npn или pnp рис.
41993. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 692.5 KB
  Краткие теоретические сведения Задание тока базы с помощью резистора Схема транзисторного каскада с общим эмиттером представлена на рис. В этом режиме ток коллектора максимален и не управляется током базы: DCIб IкIKH 5.1 где IKH ток коллектора насыщения определяется сопротивлением Rк в цепи коллектора и напряжением источника питания Ек: IKHEK RK. Для...
41994. Проектирование и создание отчетов в среде Visual FoxPro 9.0 706.97 KB
  0 Открываем уже созданную ранее базу выбираем вкладку Documents переходим на заголовок Reports и нажимаем New. Выбираем Report Wizrd далее если необходимо создать отчет к связанным формам выбираем One to Mny Report Wizrd а если создать отчет к одинарной форме нашей базы то выбираем Report Wizrd. В нашем случае выбираем Report Wizrd. Затем в левой колонке выбираем таблицу для которой необходимо создать отчет.
41995. Дослідження структури та складових BІOS (Base Іnput Output System) 68.5 KB
  Мета роботи: розглянути складові частини BIOS з допомогою яких створюється парольний захист комп'ютера и визначити методи погроз та атак на паролі BIOS.exe програма для перепрограмування BIOS з можливістю зберігання змісту існуючого у файл.exe програма для розпаковки головного модуля BIOS із файлу створеного з допомогою wdflsh.exe та редагування його змісту в тому числі і інструментального паролю BIOS а також отримати новий двійковий файл для перепрограмування BIOS.
41996. Дослідження файлової системи NTFS 625 KB
  Теоретичні відомості Файловая система NTFS New Technology File System формирует на логических дисках следующую структуру: MFT Mster File Tble метафайл содержащий информацию о информационных файлах и их местонахождении на логическом диске. MFTMirror копия файла MFT содержащая информацию только о служебных метафайлах которая чаще всего располагается в середине логического диска. Помимо программы загрузчика IPL2 в BootSector размещаются поля со следующей информацией: Смещение байт Описание 0 Команда JMP xxxx 3...