77610

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ

Реферат

Социология, социальная работа и статистика

Завдяки високому інтелектуальному потенціалу мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес визначаючи майбутнє суспільства держави та світового співтовариства.

Украинкский

2015-02-03

283.5 KB

29 чел.

PAGE  14

Міністерство соціальної політики України

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості   України

РЕФЕРАТ

на тему:

“ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ МОЛОДІ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ”

(з досвіду роботи Бережанського районного центру зайнятості

Тернопільської області)

                                                                            

Олійника Богдана Мироновича

Бережанський районний центр зайнятості

Тернопільської області,

Заступник начальника відділу надання соціальних послуг

КИЇВ – 2012

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………. 3

 1.  Особливості ринку праці Бережанського району ………….…5.
 2.   Здійснення профорієнтаційної роботи з молоддю……………7
 3.  Особливості сприяння працевлаштування молоді в сучасних умовах ринку праці………..............................................................................12
 4.  Соціальне партнерство з державними установами, громадськими організаціями та  засобами  масової інформації…………………..….........14
 5.  ВИСНОВКИ ……………………………………………….....17
 6.  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………......19
 7.  ДОДАТКИ……………………………………………….…....21


ВСТУП

Актуальність теми обумовлена тим, що молодь – головна рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення молоді робочими місцями.

Покликанням молоді є формування майбутнього української держави, її розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні, наукові, культурні рубежі. Але зараз молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, влаштуватися на роботу, створити міцну забезпечену сім'ю. І це повинні зрозуміти у владних структурах. Важливо, щоб молоді громадяни брали активну участь у підготовці законодавчих проектів, які безпосередньо стосуються їхнього життя. Сучасна молодь вже довела, що має активну життєву позицію, вона не байдужа до долі держави, у якій їй жити, працювати, творити. Однак, актуальність проблеми характеризують, зокрема, такі цифри, що на сьогодні приблизно половина безробітних - молоді люди віком до 35 років, а рівень безробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій.

Природно, що на ринку праці, де розгортається боротьба за робочі місця, виграють найбільш кваліфіковані кадри, які мають конкурентоспроможні професії. В цих умовах одна частина молоді, яка ще не встигла набути професію або трудового досвіду, а інша не має належної кваліфікації, не є конкурентоспроможними на ринку праці і тому часто стають осторонь суспільного виробництва.

Цьому сприяють і об’єктивні соціально-економічні умови, оскільки процесу трудової поведінки молоді ще не протистоять певні уставлені уявлення про життєві та суспільні цінності. Увагу молоді часто привертає сфера тіньової діяльності. Де можна більше заробити, не маючи професії або відповідної кваліфікації. Між тим така діяльність, як правило, не надає   молоді перспектив для майбутнього утвердження в ринкових умовах. Отже молодь виявляючи найбільшу мобільність, в той же час більшою мірою ніж інші групи населення, підпадає під загрозу бути безробітною.

Вагомими  причинами безробіття молоді в Україні є і необґрунтований, а часто й помилковий вибір громадянами професій, спеціальностей, які не мають попиту на ринку праці. Часто необдуманий професійний вибір призводить до того, що випускники професійно - технічних, вищих навчальних закладів не можуть працевлаштуватись за обраним фахом, а особи без професій, особливо випускники шкіл - знайти відповідний  вид діяльності.

Проблеми безробіття надзвичайно багатогранні. Проте вирішити їх неможливо без збалансування на ринку праці попиту і пропозиції робочої сили в її професійно-кваліфікаційному плані. Ефективному розв’язанню цього завдання повинна сприяти активна профінформаційна діяльність служби зайнятості.

Мета - детальне вивчення  особливостей, які є найбільш вагомими у сприянні працевлаштування молоді у сучасних умовах ринку праці.

Завдання:

 •  Розкрити  на прикладі Бережанського  районного центру зайнятості  можливості сприяння працевлаштуванню молоді в сучасних умовах ринку праці.
 •  
  1.ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ситуація на ринку праці району є складною.

Чисельність населення району із року в рік зменшується, за станом на  1 жовтня 2012 року становила 42,3 тис. осіб, у тому числі міське складає 17,7 тис. чол.

Зменшення чисельності населення району відбувається внаслідок його природного і міграційного скорочення. Все більше молоді виїжджає за кордон у пошуках роботи та пристойного заробітку. Зазначимо, що значна частина молоді зорієнтована на працю поза державним сектором економіки та на отримання доходів в сфері нерегламентованої зайнятості.

У структурі трудових ресурсів 58 відсотків становить працездатне населення працездатного віку, решта 9 відсотків – працюючі у старшому віці.

Основну частину трудових ресурсів 75,9% складає зайняте населення. Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності за останні п’ять років зменшилась на 6,8%. Середньорічний темп зменшення становить 1,4%.

Індикатором, що дозволяє оцінити залучення людських ресурсів у трудовий процес є показник економічної активності населення. У складі трудових ресурсів Бережанщини було майже 20,8 тис. осіб економічно активного населення, з них 95,0% зайняті у всіх сферах економічної діяльності та 5,0 % - зареєстровані безробітні.

Структурна переорієнтація економіки району суттєво визначила зміни в кон’юнктурі зайнятості в усіх сферах економічної діяльності.

В районі спостерігається прогресуюча тенденція до зменшення кількості зайнятих безпосередньо в галузях економіки району (в середньому на 4,0 % щорічно за останні 5 років). Це явище має місце в усіх галузях економіки.

Протягом 9 місяці 2012 року на обліку в службі зайнятості в пошуку роботи перебувало 2308 незайнятих громадян, з них молоді віком до 35 років 1132 осіб з них Випускники ПТУ -52 осіб , випускники вузів-77 осіб, випускники ЗОШ-10 осіб. Зміни чисельності незайнятої молоді у 2009-2011 роках відображено  у Таблиці 1 та Діаграмі 1(див Додаток1).

У 2012 році залишалася диспропорція між попитом та пропозицією робочої сили. Кількість незайнятої молоді, яка перебувала на обліку в службі зайнятості станом на 01.10.2012 року, значно перевищувала кількість вільних робочих місць. (Див. Додаток 2.)

Станом на 01.10. 2012 року  вдалося працевлаштувати на вільні та новостворені робочі місця 874 особи, з них молоді 387 осіб. Зміни чисельності працевлаштованих осіб віком до 35 років відносно до всіх працевлаштованих незайнятих громадян за період у 2009-2011 рр. відображено на Діаграмі 3,4. (див Додаток 3)

Динаміка працевлаштування осіб віком до 35 років в 2009-2011 рр. відображено в Діаграмі 5(див Додаток 4)


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МОЛОДІ

Районною службою зайнятості вживаються заходи  щодо сприяння зайнятості і захисту молоді від безробіття через професійну орієнтацію, професійне навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовку, також підвищення  трудової, творчої та підприємницької активності  шляхом організації службою зайнятості  для цієї категорії громадян різнотематичних семінарів, індивідуальних та групових  консультацій.

Професійна інформація являє собою науково обґрунтовану систему організації і проведення роботи, спрямованої на засвоєння людиною інформації про світ професій, перспективи їхнього розвитку та вимоги до працівника, форми й умови оволодіння професією, можливості професійного зростання, про потреби ринку праці  у працівниках певної професії і спеціальності, умови працевлаштування та набуття професії.

Сьогодні у райцентрі зайнятості є достатня кількість інформаційно-консультаційних матеріалів. Вони розміщені у доступних і зручних для користування місцях.

У першу чергу це матеріали про послуги державної служби зайнятості, ринок праці. Обов’язковим є наявність блоку інформації про професії: професіопапки, тематичні консультаційні папки.

Окремим блоком подаються матеріали з професійної підготовки, які включають матеріали, що містять перелік професій, за якими районний центр зайнятості  здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; довідкові матеріали про навчальні заклади області, ЦПТО ДСЗ та паспорти підприємств. Серед матеріалів довідники навчальних закладів України, Тернопільщини та ЦПТО, професій та спеціальностей для навчання незайнятого населення. Безробітним тут пропонуються програми навчання за професіями, яким навчає  обласний центр зайнятості. Корисною для безробітних є інформація про перелік професій, з яких передбачається організація  навчання у поточному місяці.

У профінформаційному секторі молодим людям пропонуються довідники з навчальної мережі Тернопільщини та інших областей України, довідник посад, за якими можна працевлаштуватися відповідно до спеціальностей, отриманих у вищих навчальних закладах.

Значним попитом у  молоді користуються періодичні видання. Тут можна переглянути оголошення, надруковані у газетах та журналах Тернопільщини, Києва та інших регіонів України з інформаціями про вакансії, з питань підприємництва, в т.ч. сільського туризму. А знайшовши вакансію, безпосередньо із служби зайнятості вони мають можливість безкоштовно зателефонувати роботодавцю  і домовитися про співбесіду.

Комп’ютер  вільного доступу, який знаходиться в профінформаційному секторі   центру  зайнятості надає послуги безробітним у пошуку роботи за допомогою Інтернету.  

З метою підвищення профобізнанності та виявлення професійних намірів клієнтів служби зайнятості  в інформаційному секторі на комп’ютері вільного доступу організовано самотестування безробітних, особливо молоді. Клієнт може сам, ознайомившись з інструкцією, може визначити свої професійні наміри, спрямування за допомогою таких як “Методика Голланда, “ДДО” (диференціально-діагностичний опитувальник інтересів).

Окремим блоком пропонується клієнтам інформація про підприємництво та самозайнятість. Це матеріали щодо передумов та можливостей участі клієнтів в індивідуальній трудовій діяльності і підприємництві, а саме започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. У блоці розміщені тематичні консультаційні папки: „Ваша бізнес-ідея”, „Особистість у бізнесі”, „Жінка у бізнесі”, „Бізнес-план”, „Правові основи підприємництва”, „Вчимося підприємництву”, „Державна реєстрація” та ін. У районному центрі зайнятості у блоці матеріалів з орієнтації на підприємництво та самозайнятість є матеріали про забуті професії народного промислу: коваль, вишивальниця,   гончар, пічник та ін.

Крім  консультацій, відвідувачі сектору знаходять багато брошур, журналів, книг, відеоматеріалів щодо започаткування підприємництва, маркетингу, розробки бізнес-плану. В центрі  є  адреси і телефони багатьох організацій, котрі надають підтримку бізнесу, підприємцям-початківцям. Спеціалісти центру зайнятості допомагають звернутися до них.

Тут же молодим людям  пропонується пройти навчання на підприємця-початківця.

Найважливішим елементом концепції самодопомоги, спрямованої на активізацію власних зусиль клієнта є набуття конкретних навичок у вирішенні проблем свого працевлаштування. Це досягається через залучення безробітних до активної роботи на семінарах техніки самостійного пошуку роботи. Ось чому інформація про семінари представлена на стендах профінформаційного сектора. У  районному центрі зайнятості поряд з інформацією про семінари розміщені поради щодо самостійного пошуку роботи, написання резюме, оголошень, листів до роботодавців, поведінки під час співбесіди з роботодавцем. Поряд знаходяться місцеві періодичні видання, які містять інформацію про вакансії. У цьому ж блоці інформаційних матеріалів розміщені паспорти основних підприємств, організацій району.  До цих матеріалів додаються статті з місцевих періодичних видань про ці підприємства.

Інформаційні матеріали, які знаходяться у профінформаційних секторі райцентру зайнятості, розміщені на паперових носіях, а також є велика кількість  відеоматеріалів: про професії, навчальні заклади, послуги служби зайнятості.

Здійснюється постійне поповнення сектору матеріалами завдяки тісній співпраці усіх підрозділів базового центру зайнятості, співробітництву з підприємствами, установами та організаціями району, використанню районних засобів масової інформації. Сприяє цьому і регулярне спілкування з безробітними, вивчення їх запитів та міри їх задоволення.

З метою підвищення оперативності обслуговування відвідувачів у профінформаційних секторах розташовані покажчики щодо розміщення систематизованого матеріалу.

Організація профінформаційного обслуговування безробітних реалізується за принципом надання пріоритетності формам самостійної роботи відвідувача з інформаційними матеріалами. Тобто безробітні мають можливість отримати інформацію без попереднього запису. Сам клієнт визначає час, частоту, тривалість відвідування сектору з метою отримання інформації, вільно вибирає потрібну йому інформацію.

Отримати потрібну йому інформацію відвідувач починає тільки-но переступивши поріг сектору. Розміщена вона на дошках оголошень, стендах, до послуг клієнта також листівки, буклети тощо. Однак, навіть познайомившись з нею, багатьом буває нелегко зробити вибір професії, напрямок професійного навчання, підвищення кваліфікації. Тут потрібні не лише знання, бо наміри і мотиви кожного клієнта різні, до того ж вони далеко не завжди відповідають конкретним можливостям кожної особи. Тоді на допомогу приходить профінформатор або профконсультант. Систематична робота клієнта у профінформаційному секторі сприятиме усвідомленому сприйняттю інформації про послуги служби зайнятості, вибору оптимальної сфери діяльності з урахуванням ситуації на ринку праці та самозайнятості. Усім відомо, що той, хто володіє інформацією, той володіє світом.

В умовах сьогоднішнього розвитку суспільства одним із методів боротьби з безробіттям є здійснення заходів щодо його запобігання. На Бережанщині зростає чисельність молоді, яка не має визначених професійних планів, кожна третя молода людина віком до 35 років - непрацююча. Однією з  причин цього - брак інформації, що стосується питань професійного вибору в сучасних умовах, професій що користуються попитом на ринку праці, а також незнання своїх особистісних психофізіологічних особливостей та можливостей. Тому в районному  центрі зайнятості проводиться робота над розвитком системи профінформаційних заходів для молоді. Повнота інформування про ринок праці та професії, які користуються попитом, профорієнтаційні послуги досягається за допомогою комплексу системних заходів, які проводять  з незайнятим та зайнятим населенням району.

Значну інформаційно-консультаційну роботу веде щомісячна газета “Бережанське віче”. У поточному році були підготовлені спеціальні випуски сторінок газети з профорієнтаційної тематики для молоді та з питань підприємництва. («Робота закордоном», Конкурс малюнка «Професії очима дітей», «Випускник 2012», «Розпочніть власну справу!», «Обираємо майбутню професію разом».)

Протягом 9місяців 2012 року на обліку у службі зайнятості перебувало 1132 осіб до 35 років. З них 1064 молодих людей отримали профорієнтаційні послуги, 9 - це особи віком  до 18 років.

Безробітна молодь, залучається до навчання та перенавчання за кошти фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття. Протягом минулого року  до такого навчання було залучено 160 безробітних молодих громадян, а за 9 місяців 2012 року професійне навчання проходило 122 особи. На даний час всі безробітні після закінчення навчання працевлаштовані. Навчання через службу зайнятості здійснюється за 45 професіями (спеціальностями) та за 12 напрямками проводиться підвищення кваліфікації. Організовується також через службу зайнятості навчання молоді основам підприємництва.

За 9 місяців 2012 року профорієнтаційні послуги завдяки службі зайнятості отримали 4143 чол. незайнятого населення, з них, 1064 особи віком до 35 років. Загальна кількість отриманих незайнятим населенням профорієнтаційних послуг за поточний рік становить 9604 в т.ч. для молоді - 3523. Порівняльний аналіз наданих профорієнтаційних послуг Бережанським районним центром зайнятості за 2009 – 2011 роки відображено в Діаграмі 6,7 (додаток 4,5).  У загальній чисельності послуг незайнятому населенню за 9 місяців 2012 64.8% становлять профінформаційні, 35,2% - профконсультаційні. Профорієнтаційні послуги надавались також і для зайнятого населення. Ними було охоплено 1961 особа, в тому числі  1409 осіб - учні загальноосвітніх шкіл, та 1444- особи що навчаються в закладах різних типів. Діаграма 8 (додаток 5)


3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ

Із 2308 осіб незайнятих громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості за 9 місяців 2012 р., 1132 особи або 49 відсотків становила молодь віком до 35 років.

За 9 місяців 2012 року службою зайнятості працевлаштовано 387 чол. молоді. Для забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування  соціально незахищених категорій населення, у т.ч. і для  молодих осіб  на підприємствах, в організаціях та установах заброньовано 23 одиниці робочих місць, із них 18 одиниць робочі місця для молоді, а саме:

 •  для молоді, яка закінчила загальноосвітню школу - 1 од. роб. місць;
 •  для молоді, яка закінчила вищі навчальні заклади - 5 од. роб. місць;
 •  для молоді, яка закінчила професійно-технічні навчальні заклади - 4 од. роб. місць;
 •  для осіб, звільнених зі Збройних Сил України – 5 од. роб. місць;

Станом на 01.10. 2012 працевлаштовано 7 чол. молоді на заброньовані робочі місця.

Згідно  зі ст.30 Закону України „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” передбачено можливість  надання  роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування  України на випадок  безробіття дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням служби зайнятості. З початку року  службою зайнятості  працевлаштовано 32 особи молоді на дотаційні робочі місця.

Одним із шляхів вирішення питання зайнятості випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти є забезпечення гарантії першого робочого місця шляхом реалізації норм Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю. Держаним бюджетом України на 2012 рік для Бережанщини з державних коштів на дотації роботодавцям для працевлаштування молодих осіб на перші робочі місця виділено 35,8 тис. грн., що дозволить працевлаштувати 7 осіб.

Перелік професій та спеціальностей, за якими надається дотація роботодавцю складається із 24 професій та 33 спеціальностей, що дозволить працевлаштувати молодь у будівництві, промисловості, фінансових структурах, сільському господарстві, закладах охорони здоров’я, транспорті та зв’язку, освіті, лісовому господарстві. Механізм реалізації державних гарантій, умови, строки, порядок надання дотацій передбачено наказом Міністерства праці та соціальної політики від 25.02.2008 №82(із змінами).

У Бережанському центрі зайнятості станом на 01.10.2012 р. шляхом надання дотацій роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем працевлаштовано 6 осіб. По професіях кухар-1 чол. штукатур - 1 чол., кондитер – 2 чол., слюсар з ремонту автомобілів – 1 чол., електрогазозварник – 1 чол.

З метою зниження  напруги на ринку праці району центром зайнятості  вживаються відповідні заходи щодо  сприяння безробітним громадянам в їх працевлаштуванні шляхом організації громадських робіт.

За 9 місяців 2012 року  у громадських роботах брало участь 376 чол., в тому числі 78 чол. – молодь до 35 років, що становить 20.7 %  від загальної чисельності усіх незайнятих громадян, які брали участь у громадських роботах.

До основних напрямів діяльності центру зайнятості належить також залучення громадян до підприємницької діяльності. Започаткування власної справи не найлегший шлях у працевлаштуванні, але він дає вихід із ситуації при дефіциті робочих місць, нестабільності ринку праці і відсутності сприятливих перспектив на поліпшення найближчим часом економічної ситуації в країні. Це справа для найбільш активних і рішучих, які покладаються на власні сили, займаючись індивідуальною трудовою діяльністю.

Протягом 9 місяців 2012 року  підвищили свій кваліфікаційний рівень з основ підприємницької діяльності  18 осіб, із них 6  – молодь до 35 років.
4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО  З ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У профорієнтаційній роботі районний центр зайнятості співпрацює зі спеціалістами системи освіти,  центром соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, підприємствами та організаціями. У вирішенні питань професійного інформування молоді активну участь беруть комісії в справах неповнолітніх, педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл, батьківські комітети.

Профорієнтаційна робота в школах проводиться в таких напрямках:

 •  професійне інформування
 •  професійне консультування
 •  методичне забезпечення

Для забезпечення соціального захисту молоді і сприяння її професійному самовизначенню в умовах ринку праці, службою зайнятості розгорнуто широкомасштабну профорієнтаційну роботу: 14  шкіл району забезпечені профорієнтаційними стендами та «Барометрами професій». Проводяться заходи з школярами, вчителями, батьками та учнями шкіл: «Презентації професій», «Професіографічна екскурсія» «Дні відкритих дверей навчального закладу» «Презентація навчального закладу» «Групова профконсультація із застосуванням профдіагностичного обстеження для учнів шкіл» « Профорієнтаційний урок - семінар для учнівської молоді» «Профорієнтаційний семінар для працівників закладів освіти» «Про інформаційний семінар для батьків «Професійне майбутнє Вашої Дитини»,

Планується проект у формі профорієнтаційної міжшкільної пізнавально розважальної гри «Моя професія. Як і чому?». Розроблена концепція інтелектуально-пізнавальної гри «Час професіонала», яка вже другий рік проводиться між школами району. Цього року було проведено 6 таких заходів в яких прийняло участь 300 дітей.

Проводиться семінари для  безробітної молоді: “Оволодій новою професією”, «Уроки реального трудового життя”, професіографічні екскурсії, презентації професії, ярмарки професії.

Досвід показує, що досить ефективною формою профорієнтаційної роботи зі школярами та молоддю є проведення професіографічної зустрічі. Добре проведена зустріч школярів з представником професії, яка презентується, залишає глибокий слід у свідомості учнів, спонукаючи їх до пізнавальної активності. З метою оптимізації системи професійної орієнтації у школі службою зайнятості встановлено 24 профорієнтаційних термінали у загальноосвітніх школах району. За 9 місяців 2012 року проведено 13 заходів для учнівської молоді з використанням профорієнтаційного терміналу, в яких взяло участь 408 школярів. А також 4 профорієнтаційні заходи з використанням терміналів для батьків школярів та 3 заходи для педагогічних колективів, в яких взяли участь відповідно 87 батьків та 52 працівники освіти. Крім цього районним центром зайнятості з початку року проведено 20 профорієнтаційних заходів для учнівської молоді з використанням мобільних центрів професійної орієнтації в яких взяло участь 884 школярі.

Протягом 2012 року проводилась робота з налагодження співпраці з роботодавцями. Так, спеціалісти районного центру зайнятості взяли активну участь у проведенні “круглих столів”, ярмарків вакансій. Круглі столи різної тематики були також проведені за ініціативи районного центру зайнятості. Спеціалісти служби зайнятості постійно брали участь у семінарах, нарадах з роботодавцями, де презентували послуги служби зайнятості.

Протягом звітного періоду налагоджувались напрямки співпраці з міською та селищними радами. Профінформаційна робота з молоддю у  Бережанському районному центрі зайнятості включає і інформування про можливості отримання професії, послуги служби зайнятості через засоби масової інформації.

Протягом 2012 року при тісній співпраці Бережанського районного центру зайнятості з засобами масової інформації було надруковано та передано в ефір 14 матеріалів профорієнтаційного спрямування. Авторами статей виступають працівники районного центру зайнятості, а також кореспонденти місцевої газети. На сторінках газети неодноразово висвітлювався інформація про заходи для молоді, які організовувалися центром зайнятості. Крім цього інформація про проведені заходи постійно висвітлюється на Веб-порталі.


ВИСНОВКИ

Тема працевлаштування молоді в, зокрема в нашій праценадлишковій області, завжди була актуальна та проблематична. Відсутність достатньої кількості вільних робочих місць на регіональному ринку праці, невміння презентувати себе роботодавцю, акцентувати його увагу на своїх знаннях та переконувати, що саме вони гідні зайняти відповідну вакансію не дозволяє молоді знайти роботу. Тому, молодим людям, які не знайшли себе на ринку праці необхідно звернутися до центру зайнятості, де вони зможуть ознайомитися із наявними вакансіями, відвідати семінари з пошуку роботи та складання резюме, отримати іншу необхідну інформацію. Як свідчить досвід роботи, у людини, яка має доступ до інформації про шляхи професійного становлення, вибору професії, професійного навчання, підвищення кваліфікації, потребу у певних професіях на ринку праці,  рівень мотивації до  побудови успішної професійної кар’єри і  подальшого працевлаштування, включаються значно швидше.

Розглянувши особливості, які сприяють працевлаштуванню молоді в сучасних умовах ринку праці на прикладі  роботи Бережанського районного центру зайнятості можна зробити наступні висновки:

Профорієнтаційна робота сприяє зайнятості молоді. Проведені заходи дають позитивний результат. Робота з молоддю продиться ще у шкільному віці, адже чим більше школярі будуть знати про професії, навчальні заклади, ринок праці, тим свідоміше будуть підходити до вибору свого подальшого життєвого шляху, що в свою чергу зменшить рівень безробіття молоді.

Організація професійного навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації дає нові  можливості працевлаштування по професіях актуальних на ринку праці. Щоб не бути безробітним навчатись потрібно за такими професіями, яких потребує сучасний ринок праці.  

Одним із шляхів вирішення питання зайнятості молоді є працевлаштування на заброньовані робочі місця.

Важливу роль у працевлаштуванні молоді відіграє створення додаткових робочих міць за рахунок дотації з ФЗДССВБ, а також забезпечення молоді, яка отримала вищу, або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю з держбюджету. Особливою умовою є те, що трудовий договір, з молодою особою, працевлаштованою на дотаційне робоче місце  не може бути розірваним у зв’язку з скороченням чисельності упродовж двох років. Роботодавець зобовязаний неухильно дотримуватися законодавства про працю.

Тимчасова зайнятість створює умови для спроби сил молодими людьми в різних видах діяльності та забезпечує додаткову соціальну підтримку.  Оплачувані громадські роботи ведуться постійно. Вони ведуться на замовлення роботодавців, місцевих громад, просто на потребу дня і до знаменних дат.

Сприяє зайнятості молоді залучення до організації підприємницької діяльності. Започаткування власної справи – це можливість молоді розкрити свій потенціал, це вихід із ситуації при дефіциті робочих місць.

У вирішенні питань зайнятості молоді повинні брати участь комісії у справах неповнолітніх, педагогічні колективи шкіл, підприємства, організації, установи. Адже державну політику сприяння зайнятості молоді можна успішно втілювати в життя лише при скоординованих спільних діях державних органів і громадських організацій.  Від цього буде тільки користь.

Розглянуті особливості, на мою думку, впливають на рівень зайнятості молоді, проте роботу по даному напрямку потрібно продовжувати, вдосконалювати відповідно до сучасних умов ринку праці.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. №1533-ІІІ

2. Закон України “Про зайнятість населення” № 665 від 21 листопада 1997 року.

3. Закон України « Про затвердження Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем» від 25 лютого 2008 року N 82

4. ”Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності”: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 р.№307.

5. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затверджений. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 .02. 2007 р. № 219.

6. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. №578.

7. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 27квітня 1998 р.№578.

8. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України/ Ю.Маршавін, Л. Ляміна, Л.Фокас та ін.-К.:ІПК ДСЗУ, 2000р.

9. Бесіда як один з основних методів профконсультаційної роботи в службі зайнятості: Метод. Реком.-К.:ІПК ДСЗУ.

10. Ляміна Л.Є. Форми та методи психологічної підтримки клієнтів служби зайнятості // Бюлетень ІПК ДСЗУ.-2002.-№2.

11. Рекомендації щодо  організації працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомоги по безробіттю одноразово .- Київ  ДОЗУ, 2008.

12.Концепція державної системи професійної орієнтації населення. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008р. №842.


Додаток 1

Таблиця 1.

Чисельність незайнятої молоді, яка перебувала на обліку в Бережанському районному центрі зайнятості

у 2009-2011 роках.

2009

2010

2011

Чисельність незайнятої молоді віком до 35 років

1495

1273

1392

з них:

випускники ВУЗів

95

90

105

Випускники ПТУ

22

42

60

випускники ЗОШ

16

14

10

Інші категорії незайнятої молоді

1362

1127

1217

Діаграма 1.


Додаток 2

Таблиця 2

Потреби в робочій силі в Бережанському районі станом на 01.10.2010-2012рр

2010

2011

2012

Кількість вакантних посад

1140

1111

956

З них укомплектовано

932

891

763

В тому числі молоддю віком до 35 років

420

391

387

Діаграма 2.


Додаток 3

Діаграма 3

Діаграма 4

Додаток 4

Діаграма 5

Діаграма6

Додаток5

Діаграма 7

Діаграма8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73454. Государственное управление защитой населения от катастроф природного и техногенного характера 124 KB
  Целью данной работы как раз и является исследование системы управления защитой населения в чрезвычайных ситуациях с её недостатками и достоинствами дача оценки работе МЧС в конкретных случаях.
73456. Современное состояние автоматизированных банковских систем в России 121.5 KB
  В соответствии с этим очевидна необходимость обладания современной автоматизированной банковской системой (АБС), позволяющей эффективно обрабатывать все возрастающие информационные потоки, а также непосредственно осуществлять операции на каждом этапе создания банковского продукта.
73457. Основные способы передачи звукоподражательной лексики на язык перевода 120 KB
  Звукоподражанием в морфологии принято считать неизменяемые слова воспроизводящие звуки издаваемые живыми существами механизмами или характерные для явлений окружающей среды хаха кваква и т. Систему звукоизобразительной лексики можно условно поделить на три группы...
73458. МЕТОДИКО–ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 116 KB
  Наверно каждый город может похвастаться своими местными культурными мероприятиями которые проходят в рамках одного города или региона. Данный фестиваль проводится в разных городах России и в каждом городе проводится по своему.
73460. Основания для предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов 102.5 KB
  Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки рассрочки инвестиционного налогового кредита. Ни для кого не секрет что рассчитаться по налогам с бюджетом компания должна в установленные сроки. В таких случаях законодатель предусмотрел возможность изменения срока уплаты налога.
73461. Роль монастырей в русской культуре 99.5 KB
  Сохранению национального самосознания, национальной культуры русского народа немало содействовали в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. Всего с ХIV до половины ХV века на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей.