77692

Ограничения емкости дисков

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Соответствующие ограничения определяются как интерфейсом T так и версиями BIOS см. Кроме того в зависимости от версии BIOS значение этого ограничения может находиться еще ниже например на отметке в 84 Гбайт или даже 512 Мбайт. Это может случиться в результате наложения ограничений для T на ограничения BIOS что в конечном итоге может привести к еще большим ограничениям. BIOS обращается к драйверу жесткого диска с помощью прерывания INT13h которое предоставляет функции чтения и записи на диск на уровне секторов.

Русский

2015-02-05

36.5 KB

0 чел.

Ограничения емкости дисков

Интерфейсы ATA/IDE имеют ограничение емкости диска. Соответствующие ограничения определяются как интерфейсом ATA, так и версиями BIOS (см. табл.). В разное время это ограничение составляло  разные значения, например 136,9 Гбайт. Кроме того, в зависимости от версии BIOS, значение этого ограничения может находиться еще ниже, например на отметке в 8,4 Гбайт или даже 512 Мбайт. Это может случиться в результате наложения ограничений для ATA на ограничения BIOS, что в конечном итоге может привести к еще большим ограничениям.

BIOS обращается к драйверу жесткого диска с помощью прерывания INT13h, которое предоставляет функции чтения и записи на диск на уровне секторов. Прерывание INT13h требует указания определенного сектора, при этом каждый сектор адресуется его цилиндром, головкой и расположением сектора. Этот интерфейс обращения к диску называется CHS-адресацией и используется операционной системой и дисковыми утилитами низкого уровня.

Изначально интерфейс прерывания 13h был реализован IBM в BIOS для контроллера жесткого диска компьютера PC XT. Этот интерфейс был создан в 1983 году, а в 1984 был включен в BIOS системной платы PC AT. Интерфейс использует числа для адресации отдельного сектора, цилиндра и головки. В табл.  приведены ограничения CHS параметров прерывания INT13h для стандартной BIOS.

Таблица . Ограничения ATA/IDE на емкость диска

Спецификация

Максимальное число

секторов

Максимальный объем,

байт

Максимальный

объем

Интерфейс ATA

267 386 880

136 902 082

560 136,9 Гбайт

Стандартная CHS BIOS

1 032 192

528 482 304

528,5 Мбайт

CHS BIOS с трансляцией

16 505 072

8 455 716 864

8,4 Гбайт

Улучшенная BIOS (EDD BIOS)

18 446 744 073 709 551 600

9 444 732 965 739 290 430 000

9 444 Эбайт

Таблица. Ограничения CHS параметров для прерывания BIOS INT13h

Поле

Размер поля, бит

Максимальное значение

Диапазон

Число используемых значений

Цилиндры

10

1 024

0–1 023

1 024

Головки

8

256

0–255

256

Секторы

6

64

0–63

64

Поскольку цилиндры адресуются 10 битами, то можно использовать максимум 1 024 цилиндра (от 0 до 1 023). Максимальное количество головок, с которыми можно работать через BIOS, равно 256; они нумеруются от 0 до 255. И наконец, секторы, с которыми еще больше проблем. Секторы на дорожке адресуются 6 битами, значит, можно адресовать максимум 64 сектора. Однако, поскольку нумерация начинается не с 0 а с 1, суммарное количество секторов на дорожку, с которым может работать BIOS, не должно превышать 63.

Эти ограничения распространяются на все версии BIOS и на все программы, которые используют стандартную адресацию CHS и интерфейс INT13h. Подставив максимальные значения для адресации CHS, мы получим диск с 1 024 цилиндрами, 256 головками и 63 секторами на дорожку.

Из этих расчетов видно, что максимальный размер диска, который можно адресовать через интерфейс BIOS INT13h, равен приблизительно 8,4 Гбайт, а точнее, 7,8 Гбайт. В декабре 1998 года Международная  электротехническая комиссия (МЭК) приняла в качестве международного стандарта ряд префиксных наименований и символов двоичной системы счислений, используемых при обработке и передаче данных.

стр 489


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42849. Маркетингове дослідження компанії MTI 592.77 KB
  MTI українська компанія багатопрофільний ІТхолдинг один з найбільших гравців ринку інформаційних технологій України яка була заснована у 1991 році. Фактори макро і мікро середи в якому працює MTI. Компанія MTI є одним з найбільш великих в Україні постачальників комп'ютерної і офісної техніки.
42850. Розробка бізнес-плану діяльності підприємства 228.87 KB
  Організаційний план, планування показників по праці. Розраховані такі показники: середня тривалість щорічної відпустки, баланс робочого часу одного середньооблікового робітника, планова тривалість робочої зміни, корисний фонд робочого часу одного виробничого робітника на плановий рік, чисельність робітників на нормованих роботах та загальну чисельність працівників
42851. Розрахунок та оптиматизація характеристик системи електрозв’язку 117.29 KB
  1Перетворення аналогового сигналу в сигнал ІКМ5 2.3 Кодування сигналу та розробка коректую чого кодуза варіантом.4 Опис маніпуляції сигналу. В таблиці застосовані наступні позначення: Рс потужність сигналу Вт; Рс Рш.
42852. ДИЗАЙН: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СТИЛІ ІНТЕР'ЄРУ. КЛАСИЧНИЙ СТИЛЬ ДИЗАЙНУ В ІНТЕРЄРІ 55.75 KB
  Дизайн виник на початку 20 ст. як реакція на стихійне формування візуальних і функціональних властивостей предметного середовища. Дизайн розробляє зразки її раціональної побудови, відповідні складного функціонуванню сучасного суспільства. Іноді під дизайном розуміють лише одну з його областей - проектування естетичних властивостей промислових виробів. Дизайн, однак, вирішує більш широкі соціально-технічні проблеми - функціонування виробництва, споживання, існування людей в предметній середовищі.
42853. Організація перевезень вантажів у змішаному сполученні 281.5 KB
  Одним з головних факторів, визначаючим ефективність перевізного процесу та умов функціонування обслуговуючим автомобільним транспортом підприємств, є партіонність перевезень. На сьогоднішній день перевезення дрібнопартіонних вантажів займає важливу роль у транспортному процесі. Цей вид перевезень набув популярності серед доставки товарів широкого вжитку (продуктів харчування, промислових товарів та ін.) на короткі відстані (мережа торгових кіосків, магазинів, супермаркетів міста).
42854. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 895.5 KB
  В любом государстве существуют и решаются проблемы, ради которых и существует государство. В гражданском, демократическом обществе предполагается, что государство призвано осуществлять функции, порученные ему его гражданами. Содержание общественных (государственных и муниципальных) расходов непосредственно связано с функциями федеральных
42856. Интерфейс программирования приложений (АРІ). Серверное программное обеспечение 390.35 KB
  Server от англ. В состав названного пакета входят следующие компоненты: Windows NT Server – сетевая операционная система; System Mngement Server – система администрирования сети; SQL Server – сервер управления базами данных; SN Server – сервер для соединения с хосткомпьютерами; Exchnge Server – сервер системы электронной почты; Internet Informtion Server – сервер для работы с Internet. Windows NT 2000 Server способна обеспечить совместное использование файлов печатающих устройств предоставить услуги по соединению с рабочими...
42857. Веб-браузер. Понятие «Браузерный движок» 1.06 MB
  Так как данная курсовая работа является частью большого информационного проекта мне была дана задача изучить и описать некоторые моменты создания портала которые нужны для обеспечения полноценной работы проекта позволяющего нашим студентам и не только студентам полностью узнать нужную им информацию не отходя от своего персонального компьютера. Данная работа являет собой больше теоретическую основу для создания и полноценной работы нашего портала так как никаких практических...