77856

Компенсация морального вреда

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Компенсация морального вреда Моральный вред – физические или нравственные страдания испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ. В случае причинения морального вреда по решению суда он подлежит денежной компенсации которая определяется с учетом...

Русский

2015-02-05

23.5 KB

2 чел.

47. Компенсация морального вреда

    Моральный вред – физические или нравственные страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ.

    В случае причинения морального вреда по решению суда он подлежит денежной компенсации, которая определяется с учетом:

 1) требований разумности и справедливости;

 2) характера причиненных физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего;

 3) степени вины причинителя вреда, когда вина является основанием возмещения вреда;

 4) иных заслуживающих внимания обстоятельств.

    Компенсировать нематериальное благо в денежном выражении можно только гражданину.

    Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

    Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

- в иных случаях, предусмотренных законом. Например, исходя из применения закона «О защите прав потребителей».

    Единого размера для компенсации морального вреда законодатель не установил.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56025. Синквейн на уроках математики (на примере работ учащихся 7 класса) 156.5 KB
  Для прочного усвоения знаний, отработки умений и приобретения конкретных навыков учащимся необходимо иметь способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Но как развить такие важные умения? Ответ на данный вопрос: создание математических синквейнов.
56026. Іван Сірко 2.93 MB
  Література: історичні пісні перекази про Івана Сірка повість М. Мотивація навчальної діяльності учнів Загудів степ запорозький Як Чорнеє море Понеслися запорожці Облавою в поле Ой не вітер в полі грає Не орел літає Ото ж Сірко з товариством...
56027. Система усних вправ як засіб реалізації проблеми дидактичної підтримки процесу навчання математики 122.5 KB
  Поряд із підготовкою учнів які в подальшому у своїй професійній діяльності будуть користуватися математикою важливим стає забезпечення деякого гарантованого рівня підготовки усіх школярів незалежно від спеціальності яку вони оберуть в майбутньому. Вони розвивають в учнів уважність спостережливість ініціативу підвищують дисципліну і викликають інтерес до роботи. Усні вправи дають можливість без великих затрат часу багаторазово програвати типові ситуації та прийоми міркувань проводити роботу з формування логічної та мовної культури...
56028. Виды упражнений по совершенствованию техники чтения учащихся начальной школы 72.5 KB
  Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности как средство самовоспитания и саморазвития но и как сложный комплекс умений и навыков имеющий...
56029. Скандинавія 57 KB
  Нормани з’являлися біля европейського узбережжя на своїх кораблях під червоними або полосатими парусами зі страшними головами змій чи драконів на кормі. Учні працюють зі слайдом № 5 та відповідають на питання вчителя : Де знаходиться Скандинавський півострів Хто такі нормани Які народи виокремлилися від норманів Чим займалися нормани і чому Як у різних країнах називали цей народ Робота з текстом підручника с. Які були...
56030. Брейн-ринг «Знання – це скарб» 48.5 KB
  Саме для цього потрібно частіше відступати від стандартного методу викладання і шукати нові форми подання навчального матеріалу. Представлення команд супроводжувались презентацією кожного з учасників а щоб раціонально розрахувати людські ресурси ми обрали лише одного ведучого.
56031. Здоров’я – найдорожчий скарб 53.5 KB
  Мета: поглибити поняття про те, що для людини головне – це здоровя. Створити умови для закріплення знань учнів з питань здорового способу життя; розширити поняття про те, що від здоровя дітей залежить здоровя нації, а значить благополуччя і добробут всієї України, її майбутнє.
56032. Здоров`я - це скарб 44 KB
  Unser Zeil ist heute tiber die Rolle des Sportes und tiber die Rolle des Sportes und tiber die gesunde Lebensweise zu sprechen und am Ende der Stunde unseren kleinem Schulem die Vorschl ge zu diesem Thema zu prasentieren.
56033. Від цікавого до складного 78 KB
  Смак до вивчення математики приходить під час розв?язування задач, які потребують логічного мислення, просторової уяви та кмітливості. Таке заняття цікаве, але водночас і складне.