77897

Сравнительный анализ договора поручения, комиссии, агентского договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Сравнительный анализ договора поручения комиссии агентского договора По договору поручения одна сторона поверенный обязуется совершить от имени и за счет другой стороны доверителя определенные юридические действия. По договору комиссии одна сторона комиссионер обязуется по поручению другой стороны комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени но за счет комитента. По агентскому договору одна сторона агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны принципала...

Русский

2015-02-05

27 KB

14 чел.

38. Сравнительный анализ договора поручения, комиссии, агентского договора

    По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

    По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

    По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

 По субъектному составу: поверенные, доверитель (П); комиссионер, комитент (К); агент, принципал (А).

  Представители: поверенный, комиссионер, агент. По юридическим характеристикам: безвозмездный (возмездный если предусмотрено договором), срочный (П); всегда возмездный, срочный или бессрочный (К,А).

  От чьего имени действуют: от имени доверителя (П); от своего имени (К); от имени принципала и от своего (А).

  За чей счет действует представитель: за счет доверителя (П); за счет комитента (К); за счет принципала (А).

  По предмету договора: юридический действия (заключение сделки, представительство (П); только сделки (К); юридические действия (сделки, представительство, иные действия, самый широкий по предмету (А).

  По возникновению прав и обязанностей по сделкам: у доверителя по сделке совершенной поверенным (П); у комиссионера (К); в зависимости от чьего имени действовал агент (если от своего имени – у агента, если от имени принципала – у принципала (А).

  По форме заключения договора: доверитель обязан выдать доверенность (П); выдача доверенности не требуется (письменно или устно) (К); на основании договора или выданной доверенности (А).

  По характеру совершаемых действий: представитель обязан лично исполнить поручение (П); м.б. исполнен 3м лицом, путем заключения субкомиссионного договора (К); путем заключения субагентского договора (А).

  По сроку предоставления отчетности: обязан отчитаться по исполнению договора или по прекращению договора перед доверителем, доверитель обязан принять отчет немедленно (П); отчет комиссионера по исполнению им сделки, в течение 30 дней комитент должен принять и сообщить принял исполнение или нет (К); агент должен отчитаться по мере исполнения им действий, принципал должен в течение 30 дней представить возражения (А).

  По возможности одностороннего отказа от договора: возможен отказ поверенного, отмена поручения доверителем в любое время, но при этом необходимо уведомить другую сторону за 30 дней (П); комиссионер, комитент могут отказаться, срок уведомления при этом не требуется (К); односторонний отказ возможен только для бессрочного договора, срочный договор - в определенных случаях, уведомление не требуется (А).

    Сходство: договоры об оказании услуг; одна сторона всегда выступает представителем другой стороны перед 3 лицами.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82708. М.Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» 439 KB
  Мета: вчити правильно висловлювати свої думки, характеризувати героїв казки; удосконалювати діалогічне мовлення; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, уміння переказувати за малюнковим планом виховувати моральні принципи, дружбу, товариськості і взаємодопомоги.
82709. Мандрівка у творчість Наталі Забіли 57.5 KB
  Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту, вникати в суть прочитаного; соціальної – здатність працювати в групі...
82710. Чорна кішка, або магічне число сім 59 KB
  Мета: вдосконалювати вміння орієнтуватися в структурі тексту, аналізувати й виділяти головне у творі, формувати вміння висловлювати власні судження, оцінювати свої висловлювання та думки інших, аналізувати їх і робити висновки; розвивати критичне мислення, зв’язне мовлення, техніку читання...
82711. Хоч не пишно, аби затишно. Українська народна казка «Рукавичка» 169 KB
  Мета: поглиблювати знання учнів про казку як вид усної народної творчості вчити виділяти в тексті дійових осіб спостерігати за структурою і сюжетом казки; розвивати навички діалогічного мовлення правильно інтонувати речення; вдосконалювати техніку читання учнів використовуючи різні види робіт над текстом...
82712. Безпека в школі. Правила поведінки в школі 95 KB
  Мета: вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведінки в школі для збереження життя й здоров’я вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом; спонукати школярів до виконання правил безпечної поведінки в школі; виховувати відповідальність за свої вчинки.
82713. Добро все переможе 89.5 KB
  Мета. Розширити, уточнити, закріпити уявлення учнів про добро, дружбу, товаришування, розвивати товариські почуття, готовність бути доброзичливим, формувати у дітей соціальну компетентність, високу духовність, моральну чистоту, орієнтувати учнів на цінності особистості, виховувати добрі та поважні...
82714. Зв’язок слів у реченні. Поширення речень 82.5 KB
  Мета. Учити учнів встановлювати зв’язок між словами в реченні за питаннями, поширювати речення; розвивати мовлення дітей; збагачувати словниковий запас, удосконалювати вміння добирати влучні слова для побудови висловлювань; виховувати культуру спілкування, любов до художньої літератури.
82715. Микроклимат производственных помещений 82 KB
  Микроклимат производственных помещений – метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения.
82716. Расчёт холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 21.88 MB
  Централизованные системы холодного и горячего водоснабжения жилых зданий в настоящее время превратились в сложный технический комплекс, включающий в себя разветвленные сети трубопроводов, трубопроводную арматуру, насосное и теплообменное оборудование.