77897

Сравнительный анализ договора поручения, комиссии, агентского договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Сравнительный анализ договора поручения комиссии агентского договора По договору поручения одна сторона поверенный обязуется совершить от имени и за счет другой стороны доверителя определенные юридические действия. По договору комиссии одна сторона комиссионер обязуется по поручению другой стороны комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени но за счет комитента. По агентскому договору одна сторона агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны принципала...

Русский

2015-02-05

27 KB

9 чел.

38. Сравнительный анализ договора поручения, комиссии, агентского договора

    По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

    По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

    По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

 По субъектному составу: поверенные, доверитель (П); комиссионер, комитент (К); агент, принципал (А).

  Представители: поверенный, комиссионер, агент. По юридическим характеристикам: безвозмездный (возмездный если предусмотрено договором), срочный (П); всегда возмездный, срочный или бессрочный (К,А).

  От чьего имени действуют: от имени доверителя (П); от своего имени (К); от имени принципала и от своего (А).

  За чей счет действует представитель: за счет доверителя (П); за счет комитента (К); за счет принципала (А).

  По предмету договора: юридический действия (заключение сделки, представительство (П); только сделки (К); юридические действия (сделки, представительство, иные действия, самый широкий по предмету (А).

  По возникновению прав и обязанностей по сделкам: у доверителя по сделке совершенной поверенным (П); у комиссионера (К); в зависимости от чьего имени действовал агент (если от своего имени – у агента, если от имени принципала – у принципала (А).

  По форме заключения договора: доверитель обязан выдать доверенность (П); выдача доверенности не требуется (письменно или устно) (К); на основании договора или выданной доверенности (А).

  По характеру совершаемых действий: представитель обязан лично исполнить поручение (П); м.б. исполнен 3м лицом, путем заключения субкомиссионного договора (К); путем заключения субагентского договора (А).

  По сроку предоставления отчетности: обязан отчитаться по исполнению договора или по прекращению договора перед доверителем, доверитель обязан принять отчет немедленно (П); отчет комиссионера по исполнению им сделки, в течение 30 дней комитент должен принять и сообщить принял исполнение или нет (К); агент должен отчитаться по мере исполнения им действий, принципал должен в течение 30 дней представить возражения (А).

  По возможности одностороннего отказа от договора: возможен отказ поверенного, отмена поручения доверителем в любое время, но при этом необходимо уведомить другую сторону за 30 дней (П); комиссионер, комитент могут отказаться, срок уведомления при этом не требуется (К); односторонний отказ возможен только для бессрочного договора, срочный договор - в определенных случаях, уведомление не требуется (А).

    Сходство: договоры об оказании услуг; одна сторона всегда выступает представителем другой стороны перед 3 лицами.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68998. Організація множин, операції над множинами 34.5 KB
  Множина - це невпорядкований набір різних об’єктів однакового типу. У мові Паскаль використовують тільки скінченні множини, причому всі елементи множини повинні бути однакового типу, визначеного в Паскалі. Тип елементів множини називається базовим.
68999. Процедури та функції 53.5 KB
  У математиці за допомогою функцій задають залежності одних величин від інших які називають аргументами. В алгоритмічних мовах розглядають лише функції для яких можна задати алгоритм визначення їхніх значень. Мова Паскаль допускає тільки такі функції значення яких належать до простих типів.
69000. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ В РЕЖИМІ ПЕРЕМИКАННЯ 89 KB
  Режим перемикання транзисторного ключа (рис.14.1) залежить від значень напруг на вході UЗВ, живлення ЕС і опору RН, які забезпечують два статичних стану транзистора: вмикнуто (режим насичення) і вимкнуто (режим відсічки). Розглянемо фізичні процеси в транзисторі в стані вимкнуто.
69001. ІНДИКАТОРНІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ПРИЛАДИ 93 KB
  Конструкція та принцип роботи В електронно-променевій трубці ЕПТ електричний сигнал перетворює ться в світловий. Конструкція ЕПТ Під час попадання електричного променю на люмінофор з останнього вибиваються вторинні електрони. ЕПТ поділяються на три групи: осцилографічні індикаторні кінескопи.
69002. Шуми електронних приладів. Фізична природа шумів 186.5 KB
  Шуми або флюктуації є випадковими процесами. Виникають з подачею напруги живлення на електроди елементу. Їх можна прослуховувати через динамік на вході радіоприймача і підсилювача або побачити на екрані осцилог-рафа. Шуми накладаються на корисні сигнали та рівні постійних напруг і струмів живлення...
69003. P-n перехід у стані рівноваги. Утворення електронно-діркового переходу 342.5 KB
  Розглянемо напівпровідник н п який має дві прилеглих області: одна з провідністю nтипу друга – pтипу. Оскільки концентрація дірок у дірковій області pp напівпровідника вище ніж в електронній pn а концентрація електронів у електронній області nn вище ніж у дірковій np між областями буде існувати...
69004. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В р-n ПЕРЕХОДІ ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ 105.5 KB
  Оскільки концентрація рухомих носіїв заряду в рп переході менша ніж в областях п та р напівпровідника опір рп переходу буде більший ніж опір області п та р тому можна вважати що вся напруга прикладається до рп переходу При дії зовнішньої напруги порушується рівновага між дифузійним і дрейфовим струмами в рп переході...
69005. Фізичні процеси в біполярних транзисторах з декількома p-n переходами 308 KB
  Для забезпечення інжекції вприскування дірок з емітера в базу необхідна пряма емітерна напруга. Це відбувається тому що товщина бази W значно менше дифузійної довжини вільного пробігу дірок LP. Колекторна напруга вибирається зворотною UК тому виникає екстракція втягування дірок із бази...
69006. БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА З ІНДУКОВАНИМ КАНАЛОМ 141.5 KB
  При відсутності напруги UЗВ і за наявності напруги UСВ опір між стоком і витоком що визначається двома підключеними назустріч рn переходами великий а струм ІС дуже малий 109. З подачею напруги UЗВ 0 в напівпровіднику виникає електричне поле яке вилучає електрони поверхневого шару підложки...