77989

Оператор цикла с параметром

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор for действует следующим образом. Вначале вычисляются начальное и конечное значение счетчика. Далее счетчику присваивается начальное значение. Затем значение счетчика сравнивается с конечным значением. Далее, пока счетчик меньше или равен конечному значению (в первым варианте) или больше или равен (во втором варианте), выполняется очередная итерация цикла. В противном случае происходит выход из цикла

Русский

2015-02-05

30 KB

2 чел.

Лекция №5

Оператор цикла с параметром

Частно при решения задач необходимо многократно выполнять определенную последовательность действий. Такие повторяющиеся действие называются циклами. В языке Object Pascal возможно организации 3-х видов циклов.

  1.  С параметром (оператор for)
  2.  С предусловием (оператор while)
  3.  С постусловием (оператор repeat)

Оператор цикла for организует выполнение последовательности операторов заранее известного число раз. Существуют два варианта оператора:

  1.  С увеличением счетчика:

for <счетчик>:=<начальное значение> to <конечное значение> do <оператор>;

  1.  С уменьшением счетчика:
  2.  for <счетчик>:=<начальное значение> downto <конечное значение> do <оператор>;

Здесь

<счетчик> - переменная порядкого типа – параметр цикла

<начальное значение> и <конечное значение> - выражения, которые должны быть совместимые с параметром цикла;

<оператор> - это оператор, который выполняется в цикле – тело цикла.

Если в цикле необходимо выполнить группу операторв, то ее следует заключить в операторном скобке beginend.

Оператор for действует следующим образом. Вначале вычисляются начальное и конечное значение счетчика. Далее счетчику присваивается начальное значение. Затем значение счетчика сравнивается с конечным значением. Далее, пока счетчик меньше или равен конечному значению (в первым варианте) или больше или равен (во втором варианте), выполняется очередная итерация цикла. В противном случае происходит выход из цикла. Выполнение очередной итерации включается в себя сначала выполнение тела цикла, а затем присвоение счетчику следующего большого значения (в первом варианте) или следующего меньшего значения (во втором варианте). Если параметр цикла целого типа, то это означает увеличение либо уменьшение его на 1. В первом варианте начальное значение должно быть меньше конечного, а во втором варианте – больше конечного. В противном случае тело цикла не будет выполнено ни разу.

Пример 1.

Напечатать столбиком все целые числа от 30 до 45.

Program hhh;

  Var i:integer;

   Begin

   For i:=30 to 45 do

    Readln;

     End.

Пример 2.

Найти сумму всех целых чисел от 10 до 50

Program uuu;

  Var i,s:integer;

   Begin

s:=0;

  for i:=10 to 50 do s:=s+1;  

   Writeln;

    Readln;

     End.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23415. Дослідження роботи дешифратора (демультиплексора) 271 KB
  Мета роботи: Ознайомитися з роботою дешифратора демультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності дешифратора демультиплексора. Зібрати схему для дослідження дешифратора 3х8 в основному режимі за рис.
23416. Дослідження роботи мультиплексора 314.5 KB
  Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора. Зібрати схему для дослідження мультиплексора за рис.
23417. Дослідження роботи суматора 375 KB
  Мета роботи: Ознайомитися з роботою суматора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці відповідності суматора. Зібрати схему для дослідження 4розрядного суматора за рис.
23418. Исследование работы оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 948 KB
  Матрица состоит из 16 ячеек памяти mem_i. Схема элемента матрицы одной ячейки памяти приведена на рис. Каждая ячейка памяти адресуется по входам XY путём выбора дешифраторами адресных линий по строкам Ах0Ах3 и по столбцам Ау0Ау3. При этом в выбранной ячейке памяти срабатывает двухвходовой элемент И U1 рис.
23419. Дослідження роботи логічних елементів «НІ», «І», «І-НІ», «АБО», «АБО-НІ» 474 KB
  В цій схемі два двопозиційні перемикачі А і В подають на входи логічної схеми І рівні 0 контакт перемикача в нижньому положенні або 1 контакт перемикача у верхньому положенні. Подайте на входи схеми всі можливі комбінації рівнів сигналів А і В і для кожної комбінації зафіксуйте рівень вихідного сигналу Y. Заповніть таблицю істинності логічної схеми І 7408. Подайте на входи схеми всі можливі комбінації рівнів вхідних сигналів і спостерігаючи рівні сигналів на входах і виході за допомогою логічних пробників заповніть таблицю істинності...
23420. Дослідження роботи тригерів 74.5 KB
  Зберіть схему рис. Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали: S=0 R=1; S=0 R=0; S=1 R=0; S=0 R=0. Зберіть схему рис.
23421. Дослідження роботи лічильників 107.5 KB
  Дослідження лічильника що підсумовує. Подаючи на вхід схеми тактові імпульси за допомогою ключа С і спостерігаючи стан виходів лічильника за допомогою індикаторів складіть часові діаграми роботи лічильника що підсумовує. б Визначте коефіцієнт перерахунку лічильника. Зверніть увагу на числа сформовані станами інверсних виходів лічильника.
23422. Дослідження роботи регістрів 172 KB
  Завантаження інформації в регістр провадиться синхронно з позитивним перепадом тактового імпульсу якщо на входах М N є напруги низького рівня логічного 0. Якщо на одному із цих входів напруга високого рівня після приходу позитивного тактового перепаду в регістрі повинні залишитися попередні дані. Якщо на входи G2 G1 подано напругу активного низького рівня дані що утримуються в регістрі відображаються на виходах 1Q.4Q присутність хоча б однієї напруги високого рівня на входах дозволу G2 і G1 викликає Z стан розмикання для вихідних...
23423. Виртуальная компания – реальность XXI века 120.12 KB
  Для участников виртуальной организации присущи не только определенные роли но и статусы. Статус гарантирует предоставление возможности по доступу к контенту различный уровень анонимности конформность поведения определенных участников виртуальной компании групповую идентичность. Принципы формирования виртуальных компаний[1] Управление виртуальной компанией базируется на представлениях инициаторов проекта работодателей разработчиков. Архитектура сети выбирается с учетом максимальной эффективности деятельности виртуальной компании в...