77989

Оператор цикла с параметром

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор for действует следующим образом. Вначале вычисляются начальное и конечное значение счетчика. Далее счетчику присваивается начальное значение. Затем значение счетчика сравнивается с конечным значением. Далее, пока счетчик меньше или равен конечному значению (в первым варианте) или больше или равен (во втором варианте), выполняется очередная итерация цикла. В противном случае происходит выход из цикла

Русский

2015-02-05

30 KB

2 чел.

Лекция №5

Оператор цикла с параметром

Частно при решения задач необходимо многократно выполнять определенную последовательность действий. Такие повторяющиеся действие называются циклами. В языке Object Pascal возможно организации 3-х видов циклов.

  1.  С параметром (оператор for)
  2.  С предусловием (оператор while)
  3.  С постусловием (оператор repeat)

Оператор цикла for организует выполнение последовательности операторов заранее известного число раз. Существуют два варианта оператора:

  1.  С увеличением счетчика:

for <счетчик>:=<начальное значение> to <конечное значение> do <оператор>;

  1.  С уменьшением счетчика:
  2.  for <счетчик>:=<начальное значение> downto <конечное значение> do <оператор>;

Здесь

<счетчик> - переменная порядкого типа – параметр цикла

<начальное значение> и <конечное значение> - выражения, которые должны быть совместимые с параметром цикла;

<оператор> - это оператор, который выполняется в цикле – тело цикла.

Если в цикле необходимо выполнить группу операторв, то ее следует заключить в операторном скобке beginend.

Оператор for действует следующим образом. Вначале вычисляются начальное и конечное значение счетчика. Далее счетчику присваивается начальное значение. Затем значение счетчика сравнивается с конечным значением. Далее, пока счетчик меньше или равен конечному значению (в первым варианте) или больше или равен (во втором варианте), выполняется очередная итерация цикла. В противном случае происходит выход из цикла. Выполнение очередной итерации включается в себя сначала выполнение тела цикла, а затем присвоение счетчику следующего большого значения (в первом варианте) или следующего меньшего значения (во втором варианте). Если параметр цикла целого типа, то это означает увеличение либо уменьшение его на 1. В первом варианте начальное значение должно быть меньше конечного, а во втором варианте – больше конечного. В противном случае тело цикла не будет выполнено ни разу.

Пример 1.

Напечатать столбиком все целые числа от 30 до 45.

Program hhh;

  Var i:integer;

   Begin

   For i:=30 to 45 do

    Readln;

     End.

Пример 2.

Найти сумму всех целых чисел от 10 до 50

Program uuu;

  Var i,s:integer;

   Begin

s:=0;

  for i:=10 to 50 do s:=s+1;  

   Writeln;

    Readln;

     End.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо пов’язана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.
65359. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень 1.55 MB
  Одним із об'єднувальних базисів для усіх цих задач є попередня обробка зображень наборів зображень та відеопослідовностей яка сьогодні ґрунтується на опрацюванні окремих зображень. Цим зумовлювався розвиток лише методів малої алґоритмічної складності які стосувались окремих зображень.
65360. Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів 347.5 KB
  За відсутності спотворень геомагнітне поле ГМП є стаціонарним має високу однорідність і величину модуля вектора індукції в широтній зоні України близько 50 мкТл. Так в дні магнітних бур при яких індукція ГМП змінюється менш ніж на...