77994

Процедуры. Формальные и фактические параметры

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Задачу вызова процедуры обработки при возникновении соответствующего событие берет на себя Delphi. Различают два вида подпрограмм: процедуры и функции. Отличие функции от процедуры заключается в том что с именем функции связано значение поэтому имя Функции можно использовать выражениях. Структура процедуры Процедура начинается заголовком за которыми следуют: раздел объявления констант; раздел объявления типов; раздел объявления переменных; раздел инструкций.

Русский

2015-02-05

35.5 KB

5 чел.

Процедуры. Формальные и фактические параметры.

Процедурное программирование

 При программирование в Delphi работа программиста заключается в основном в разработке процедур (подпрограмм) обработки событий. При возникновении события автоматически запускается процедура обработки события, которую и должен написать программист.

Задачу вызова процедуры обработки, при возникновении соответствующего событие, берет на себя Delphi. В языке Object Pascal основной программной единицей является подпрограмма.

Различают два вида подпрограмм: процедуры и функции.

Как процедура, так и функция, представляют собой последовательность , предназначенную для выполнения некоторой работы.

Отличие функции от процедуры заключается в том, что с именем функции связано значение, поэтому имя Функции можно использовать выражениях.

Структура процедуры

Процедура начинается заголовком, за которыми следуют:

- раздел объявления констант;

- раздел объявления типов;

- раздел объявления переменных;

- раздел инструкций.

Объявление процедуры в общем виде выглядит следующим образом:

Procedure Имя (СписокПарметров);

const // начало раздела объявления констант

type // начало раздела объявления типов

var // начало раздела объявления переменных

begin // начало раздела инструкции

end;

Заголовок процедуры состоит из слова Procedure, за которым следует имя процедуры.

Если у процедуры есть параметры, то они указываются после имени процедуры в скобках. Если в процедуре используются именованные константы, то они объявляются в разделе объявление констант, который начинается словом const.

 За разделом констант следует раздел объявления типов, начинающийся словом type.

После раздела объявления типов идет раздел объявления переменных, в которым объявляются (перечисляются) все переменные, используемые в программе.

Раздел объявления переменных начинается словом var.

За разделом объявление переменных расположен раздел инструкций.

Раздел инструкций начинается словом begin и заканчивается словом end, за которым следует символ “точка с запятой”.

В разделе инструкций находится исполняемые инструкции процедура. Все переменные используемые в программе делается на глобальное и локальные. Глобальные переменные могут используется в основной программе и в процедурах. Описывают их в основной программе. Локальные переменные действуют внутри процедуры, там же и описываются.

Формальное переменные используются в процедуры и передают свой значения фактическим параметрам, при условии:

1.Количество формальных и фактических переменных должно быть одинаковым .

2.Должно быть соответствие типов формальных и фактических параметров.

3.Должен сохронятся порядок следования параметров .

Пример:

Вызов процедуры поиска максимального из двух чисел МАХIMUM(5.7): где МАХIMUM-имя процедуры.5.7.Мах-фактические параметры.

PROCEDURE МАХIMUM: C:=A Eles C:=B:

End;

A.B- параметры значения поступают в процедуру. С- параметры –переменная является результатам процедуры.

При вызове процедуры ее переменные А получает значения 5.В получает значение 7. После выполнения переменная Мах получает значение С.

Ниже, в качестве примера, приведен фрагмент программы вычисления стоимости пакупки-процедура summa.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76010. Письмо великої букви И. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчення букв 40.5 KB
  Вірш Осінь І. Як помандрує по гаях З чарівним пензлем у руках Все розмалює на путі Берези стануть золоті І ми її уклінно просим: Заходь у гості славна осінь Заходить ДівчинкаОсінь. Осінь. Добрий день в добрий час Рада рада бачить Вас Я Осінь золота.
76011. Повторення вивчених букв. Розвиток зв’язного мовлення 93.5 KB
  Назвіть букви що позначають голосні звуки. Скільки їх в українській мові Озвучте звуками букви що залишилися. Чи всі букви які є у цьому слові ви вивчили Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності А для чого нам потрібно вивчати букви...
76012. Музика мого народу. Жартівливі і жартівливо-танцювальні пісні. Троїсті музики 88 KB
  Мета: Визначити поняття «Жартівлива і жартівливо-танцювальна пісня». Визначити поняття «Троїсті музики». Познайомити учнів з жартівливими піснями, виявити їх взаємини з музичною творчістю народу. Прийти до висновку, що народна музична творчість – є віддзеркалення життя народу, душа народу.
76013. Брейн-ринг «Відгадай елемент» 68.5 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про хімічні елементи зацікавити учнів фактами з історії їх відкриття та внеском вчениххіміків у цей процес; виховувати зацікавленість учнів предметом історією науки. Обладнання: мультимедійна дошка презентація гри таймер періодична таблиця хімічних елементів.
76016. Що за диво ці казки! The Magic World of Fairy Tales 966.5 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Казка»; розвивати уміння застосовувати набуті знання сприяти морально-етичному вихованню школярів, виховувати інтерес до вивчення літератури.