77995

Создание вычисляемых полей и полей выбора

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Сделать двойной щелчок на компоненте Tble1 вызвать редактор полей; В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел dd ll fields CtrlF добавление всех полей базы данных или dd Field Ctrl добавление определенных полей базы данных; В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел New добавление нового поля; В разделе Fields Properties свойство поля указать имя поля тип данных компоненту и размер...

Русский

2015-02-05

52.5 KB

6 чел.

Создание вычисляемых полей и полей выбора

Вычисляемое поле – это поле БД значение, которого вычисляется на основании значений других полей записи.

Данное поле не содержится в базе данных, а только выводит значения при работе приложения. Эти поля нельзя использовать как ключевые.

Пример: По полю «Год рождения» рассчитать возраст студента с помощью вычисляемого поля.

  1.  Разместить компоненты на форме:  Table1, DBGrid1, DBNavigator, DataSourse и пдключить базу данных.
  2.  Сделать двойной щелчок на компоненте Table1(вызвать редактор полей);
  3.  В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел Add all fields (Ctrl+F) -добавление всех полей базы данных или Add Field (Ctrl+A) -  добавление определенных  полей базы данных;
  4.  В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел New (добавление нового поля);
  5.  В разделе Fields Properties (свойство поля) указать имя поля, тип данных, компоненту и размер (рис 56);

Рис. 56 – Определение параметров  вычисляемого поля

  1.  Переключить группу радиокнопок на Calculated  и  нажать кнопку [Ok];
  2.  В окне редактора появится новое поле, в инспекторе объектов установите значение DisplayLabel равным «имя на русском»;
  3.  Выйдите из редактора полей и в инспекторе объектов компоненты Table1 на событии OnCalcFields щелкните (это событие наступает каждый раз как надо обновить значение вычисляемых полей таблицы);
  4.  В обработчике событий необходимо ввести оператор, вычисляющий значение нового поля.

Например: Вычисляемое поле Vozrast , а поле Year – год рождения (рис. 57):

 Table1Vozrast.Value:=2008 – Table1God_roj.Value;

Рис. 57 – Определение вычисляемого поля


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity – це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces – це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: – API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по
18124. Spring Framework 86 KB
  Тема 9: Spring Framework Spring є Java framework який надає розробнику сукупність сервісів для побудови масштабованих J2EE програм. Spring реалізує в собі концепцію MVC. Inversion of Control IoC Іноді можна почути терміни Inversion of Control та Dependency Injection як взаємозамінні але це не зовсім вірно. Inversion of Co...
18125. Struts Framework 175 KB
  Тема 10: Struts Framework Apache Struts – це opensource framework для розробки Java EE web програм. В ньому використовується і розширюється Java Servlet API та надається базова інфраструктура для реалізації програми на основі шаблону проектування design pattern MVC. Базова платформа для використання Struts 2 вклю...
18126. Предмет та задачі фізичної електроніки 246.27 KB
  Предмет та задачі фізичної електроніки Що таке фізична електроніка Що за розділ фізики Так от: це наука котра займається вивченням властивостей електронів та іонів при швидкостях набагато менших швидкості світла. Фізична електроніка вивчає рух електронів та іонів у в...
18127. Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями 879.5 KB
  Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями Спочатку цей розподіл було знайдено чисто експериментально Фермі та Діраком. Задача полягає в тому щоб знайти число електронів що мають енергії в інтервалі Е Е dE тобто знайти функціюзакон розподілу електронів за е
18128. Термоелектронна емісія (ТЕЕ) 160.77 KB
  Термоелектронна емісія ТЕЕ ТЕЕ є випромінювання електронів розжареними тілами. Джерело енергії збудження електронів – теплова енергія гратки. Густина струму термоемісії для кожного тіла є універсальною функцією параметри якої залежать від природи цього тіла структ...
18129. Вплив зовнішнього електричного поля на термоемісію катоду 188.56 KB
  Вплив зовнішнього електричного поля на термоемісію катоду Для того щоб визначити струм емісії катода необхідно зібрати елементарну схему що містить вікуумний діод ВД й джерела живлення з вимірювальними приладами. Діод має пряморозжарюваний W катод 1 і анод 2. ...
18130. Вплив КРП на ВАХ дiоду 200.71 KB
  Вплив КРП на ВАХ дiоду На практицi зустрiчається декiлька випадкiв впливу КРП на ВАХ. Маємо вакуумний дiод у якого анод i катод виготовлено з одного матерiалу наприклад з вольфраму тобто еа=ек. В зв€язку з цим маємо таку картину. Рiвнi Фермi Eok=Eoa. Значить Vкрп=0. Ро