77995

Создание вычисляемых полей и полей выбора

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Сделать двойной щелчок на компоненте Tble1 вызвать редактор полей; В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел dd ll fields CtrlF добавление всех полей базы данных или dd Field Ctrl добавление определенных полей базы данных; В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел New добавление нового поля; В разделе Fields Properties свойство поля указать имя поля тип данных компоненту и размер...

Русский

2015-02-05

52.5 KB

6 чел.

Создание вычисляемых полей и полей выбора

Вычисляемое поле – это поле БД значение, которого вычисляется на основании значений других полей записи.

Данное поле не содержится в базе данных, а только выводит значения при работе приложения. Эти поля нельзя использовать как ключевые.

Пример: По полю «Год рождения» рассчитать возраст студента с помощью вычисляемого поля.

  1.  Разместить компоненты на форме:  Table1, DBGrid1, DBNavigator, DataSourse и пдключить базу данных.
  2.  Сделать двойной щелчок на компоненте Table1(вызвать редактор полей);
  3.  В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел Add all fields (Ctrl+F) -добавление всех полей базы данных или Add Field (Ctrl+A) -  добавление определенных  полей базы данных;
  4.  В редакторе полей правой кнопкой мыши в всплывающем меню выбрать раздел New (добавление нового поля);
  5.  В разделе Fields Properties (свойство поля) указать имя поля, тип данных, компоненту и размер (рис 56);

Рис. 56 – Определение параметров  вычисляемого поля

  1.  Переключить группу радиокнопок на Calculated  и  нажать кнопку [Ok];
  2.  В окне редактора появится новое поле, в инспекторе объектов установите значение DisplayLabel равным «имя на русском»;
  3.  Выйдите из редактора полей и в инспекторе объектов компоненты Table1 на событии OnCalcFields щелкните (это событие наступает каждый раз как надо обновить значение вычисляемых полей таблицы);
  4.  В обработчике событий необходимо ввести оператор, вычисляющий значение нового поля.

Например: Вычисляемое поле Vozrast , а поле Year – год рождения (рис. 57):

 Table1Vozrast.Value:=2008 – Table1God_roj.Value;

Рис. 57 – Определение вычисляемого поля


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64453. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 292 KB
  Слабка фінансова система значна зовнішня заборгованість виражена в іноземній валюті недосконалий нагляд та втручання держави в розподіл та оцінку кредитів підсилюють ризики банківських систем таких країн зіштовхнутися з кризами.
64454. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 219 KB
  Одним із завдань України щодо інтеграції у європейський освітній простір є потреба у суспільно визнаній оцінці якості освіти. Аналіз науковометодичної літератури показав що з огляду на започатковані процеси реформування активізувалися...
64455. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ ПЛОСКИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 1.71 MB
  Явище дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль на періодичних гратках широко використовується в техніці зокрема для створення частотних і поляризаційних фільтрів антен діаграмообразуючих пристроїв генераторів дифракційного...
64456. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛАЗЕРНИХ І ГІБРИДНИХ ПРОЦЕСІВ НАПЛАВЛЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 3.93 MB
  Саме до них належать нові гібридні технології спрямовані на розширення можливостей лазерної обробки за рахунок спільного використання лазерного випромінювання з іншими джерелами теплової енергії електричною дугою струменем плазми високочастотним...
64457. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 224 KB
  За умови використання сучасних інноваційних підходів у відновлені судноплавної галузі і як результат у зміні кадрової політики судноплавних компаній України стане можливим використання українського флоту збудованого з використанням екологічно безпечних технологій та залучення морських...
64458. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВЕДУЧИХ МОСТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 572 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати якість роботи основних елементів ведучих мостів сільськогосподарських тракторів загального призначення та з урахуванням аналізу статистичних відмов визначити...
64459. Глибинне шліфування турбінних лопаток з важкооброблюємих матеріалів із застосуванням планетарних шліфувальних головок 911.45 KB
  Підвищення продуктивності обробки при звичайних методах шліфування завжди супроводжується підвищенням температури у зоні різання, що приводить до дефектів у вигляді шліфувальних тріщин та припалинь.
64460. ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 221.5 KB
  Актуальність проблеми просторового формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи обумовлюється тим що у 17 регіонах галузі агропродовольчого комплексу домінують в структурі валової доданої вартості.
64461. Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин 214.5 KB
  Мета роботи: підвищення якості відновлених шліцьових валів обґрунтування методу і параметрів обробки що забезпечують мінімальний рівень напружень. Завдання досліджень: провести статистичний аналіз чинників і характеру...