78174

Дослідження електричного вібратора та плоских електромагнітних хвиль

Лабораторная работа

Физика

В лаораторній роботі ми експериментально визначили діаграми спрямованості елекричного вібратора, дослідили відбивання плоских ЕМХ від межі розділу діелектрик-провідник, діелектрик-поглинаюче покриття. Побудували графік залежностей визначених величин від кута падіння.

Украинкский

2017-10-18

83 KB

1 чел.

Міністерство освіти України

Звіт з лабораторної роботи №8

“ Дослідження електричного вібратора та плоских електромагнітних хвиль.”

   В роботі використовувались прилади:

  1. Генератор;
  2. Вимірювальний підсилювач;
  3. Лабораторна установка.

   Принципова схема лабораторної установки:

Дослідження направленості випромінювання електричного вібратора:

В електричній площині

10°

20°

30°

50°

70°

90°

110°

130°

150°

160°

E

0

0.1

1

2

5

12

19

17

10

3

2

E’

0

0.004

0.0043

0.087

0.22

0.52

0.83

0.73

0.43

0.13

0.087

170°

180°

190°

200°

210°

230°

250°

270°

290°

310°

330°

340°

350°

1

0

1

3

7

14

22

23

16

6

2

1

0.5

0.043

0

0.043

0.13

0.3

0.6

0.96

1

0.69

0.26

0.087

0.043

0.022

В магнітній площині

20°

40°

60°

80°

100°

120°

140°

160°

E

0

10

11

12

14

13

17

18

19

E’

0.45

0.45

0.5

0.55

0.64

0.58

0.77

0.82

0.86

180°

200°

220°

240°

260°

280°

300°

320°

340°

22

20

17

14

12

9

8

10

10

1

0.91

0.77

0.64

0.55

0.41

0.36

0.45

0.45

Діаграма направленості вібратора в електричній площині

Діаграма направленості вібратора в магнітній площині

Дослідження відбиття плоских ЕМХ

Залежність амплітуди ЕМП від відстані до екрана

Без поглинаючого покриття

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U

8

20

2

27

17

3

26

19

3

31

U’

0.26

0.65

0.07

0.87

0.55

0.1

0.84

0.61

0.1

1

З поглинаючим покриттям

Z

0

1.5

3

4.5

6

7.5

9

10.5

0

1.5

U

8

12

15

12

13

18

21

18

8

12

U’

0.38

0.57

0.71

0.57

0.62

0.86

1

0.86

0.38

0.57

Залежність відстані між мінімумами амплітуди ЕМП від кута падіння

Результати теоретичного й експериментального досліджень

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

в розр.

1.65

1.77

1.86

2.02

2.28

2.72

3.5

5.12

10.08

в експер.

1.5

1.7

1.8

2

2.2

3

3.3

5.5

10.3

Висновки з роботи:

В лаораторній роботі ми експериментально визначили діаграми спрямованості елекричного вібратора, дослідили відбивання плоских ЕМХ від межі розділу діелектрик-провідник, діелектрик-поглинаюче покриття. Побудували графік залежностей визначених величин від кута падіння.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35265. Тема. Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом. 89 KB
  Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом. Мета: навчитися вирішувати нелінійні рівняння методом ітерацій скласти програму. Дано рівняння fx=0 де fx безперервна функція. Замінимо рівняння fx=0 рівносильним йому рівнянням х= х де= xq 1.
35266. Тема. Знаходження значення інтеграла по формулам НьютонаКотеса. 28.5 KB
  h void min {double bhSI; int in; cout Vvedite bn n ; cin b n; doublex=new double[n]; doubley=new double[n]; doubleH=new double[n]; h=b n; x[0]=; fori=0;i =n;i {x[i]=x[0]ih; y[i]=1 sqrt2x[i]x[i]3; } switchn {cse 4:{H[0]=0.
35267. Тема. Знаходження інтеграла за формулами прямокутників. 24 KB
  h void min {double bhSI; int in; cout Vvedite bn n ; cin b n; doublex=new double[n]; doubley=new double[n]; h=b n; x[0]=; fori=0;i =n;i {x[i]=x[0]ih; y[i]=1 sqrtx[i]x[i]1; } S=0.
35268. Тема. Знаходження інтегралу за формулами трапецій. 47.5 KB
  Знаходження інтегралу за формулами трапецій. навчитися знаходити значення інтегралу за формулами трапецій. Дан інтеграл число розбивок формула трапецій Оцінка похибки: де 12.
35269. Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь складання алгоритму 34.5 KB
  Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса. Яка умова застосування методу Гауса. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса...
35270. Тема. Знаходження інтегралу за формулами трапецій. 181 KB
  h void min {double bhSynI; int ni; cout Vvedite nijnii predel : ; cin ; cout Vvedite verhnii predel b: ; cout Vvedite verhnii predel b: ;; cin b; cout Vvedite n: ; cin n; doublex=new double [n]; doubley=new double [n]; h=b n; S=0; x[0]=; fori=1;i =n1;i {x[i1]=x[0]ih; y[i]=1 pow3x[i]x[i]0.5; S=Sy[i]; I=b nSy[0]y[n] 2; cout I= I; } } .
35271. Тема. Знаходження інтегралу за формулами трапецій. 22.5 KB
  h void min { int n; double bhT ; cout Enter bn n ; cin b n; h=b n; doublex=new double[n]; x[0]=; forint i=0;i =n;i {x[i]=x[0]ih;} doubley= new double [n]; for i=0; i =n; i { y[i]=1 sqrtx[i]x[i]0.
35272. Тема. Обчислення інтегралу по формулі Сімпсона. 26 KB
  Обчислення інтегралу по формулі Сімпсона. Навчитися обчислювати інтеграл по формулі Сімпсона; склаcти алгоритм. Обчислити інтеграл по формулі Сімпсона при заданому значенні 16 include iostrem. Які проста та узагальнена формули Сімпсона Сформулюйте ідею методу Якою повинна бути розбивка відрізку на частини Яка оцінка похибки методу Сімпсона Який ступінь точності методу Який звязок формули Сімпсона та НьютонаКотеса .
35273. Тема. Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці. 36 KB
  h void min { int klj; double [3][3]b[3][3]y0[3]y1[3]y2[3]y3[3]y4[3]yn1yn2yn3yn4Sum1Sum2Sum3Sum4; double x1x2x3x4d0d1d2d3102030213132; cout Vvedite mtritsy endl; fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l cin b[k][l]; } cout Vvedite nylevou vektor endl; fork=0;k =3;k cin y0[k]; fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l { yn1=b[k][l]y0[l]; Sum1=Sum1yn1; } y1[k]=Sum1; } fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l { yn2=b[k][l]y1[l]; Sum2=Sum2yn2; } y2[k]=Sum2; } fork=0;k =3;k {...