78451

Гасіння пожеж у підвалах будівель

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Гасіння пожеж у підвалах будівель. Вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж. Цивільні будівлі як правило складаються з підвалів поверхів та горищ розвиток та гасіння пожеж в яких мають свої характерні особливості.

Украинкский

2015-02-07

85 KB

41 чел.

Лекція № 8

Тема: Гасіння пожеж у підвалах будівель

П л а н    л е к ц і ї:

1. Особливості розвитку пожеж у підвалах будівель.

2. Гасіння пожеж у підвалах будівель.

3. Вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж.

Література:

1. Наказ МНС України від 02.07.2008 р. № 96 „Про затвердження Тимчасового статуту дій у НС”.  – ст. 175, 176

2. Наказ МНС України від 07.05.2007 № 312 „Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Частина перша для підрозділів державної пожежної охорони). – ст. 5.4.1.- 5.8.31

3. Клюс П.П., Пожежна тактика. – Харків: Основа, 1998. – с.245-256.

Зміст лекції:

1. Особливості розвитку пожеж у підвалах будівель.

Цивільні будівлі, як правило, складаються з підвалів, поверхів та горищ, розвиток та гасіння пожеж в яких мають свої характерні особливості.

Сучасні будівлі мають всі конструктивні елементи, виконані з неспалимих матеріалів. Планування підвалів залежить від їх призначення. Великі та складні підвали поділяють на секції, які сполучаються між собою. Приміщення, що розташовані в підвалах, мають обмежену кількість дверних та віконних прорізів. В адміністративних та громадських будівлях підвали будуються з кількох ярусів. Висота підвалів частіше перебуває у межах 1,8 - 2,2 м. Підвали сполучаються з поверхами та горищами через шахти ліфтів, за допомогою системи вентиляції та сміттєпроводів, через прорізи та люки в перекритті,  якими проходять різні інженерні комунікації. В сучасних будівлях виходи з підвалів розташовують безпосередньо на вулицю.

На розвиток та характер пожежі в підвалах цивільних будівель впливає горюче завантаження, що досягає 50 кг\м2, а за наявністю господарчих комірок воно може зростати до 80-100 кг\м2.

В залежності від особливостей підвалу, виду та властивостей горючих речовин і матеріалів та місця виникнення пожеж швидкість поширення вогню може бути різною. В початковий період розвитку пожежі горіння виникає і розповсюджується інтенсивно завдяки достатній кількості повітря, що знаходиться в об`ємі приміщень. Далі протягом перших 10-30 хв. понижується приплив свіжого повітря до зони горіння, зменшується швидкість розповсюдження вогню та швидкість вигоряння, збільшується концентрація продуктів згоряння.  Інтенсивне горіння спостерігається тільки в тих місцях підвалу, де складаються сприятливі умови для припливу свіжого повітря. В результаті розвитку пожежі в  підвалі виникає висока температура та його сильне задимлення. На практиці встановлено, що температура в підвалі приблизно на 300ОС нижча, ніж в умовах стандартного температурного режиму, що прийнятий для випробування будівельних конструкцій. Отже границі вогнестійкості будівельних конструкцій підвалів, що визначені при стандартному температурному режимі, в умовах пожеж підвищуються в 1,5 і більше разів, ніж  за технічними умовами на виготовлення цих конструкцій.

Вдихання повітря, що вміщує 0,4-0,5%  оксиду вуглецю, протягом кількох хвилин викликає смертельне отруєння.

Нагріті продукти горіння, що мають більший тиск, ніж тиск зовнішнього повітря, з підвалів через дверні та інші прорізи і отвори в будівельних конструкціях, а також через системи вентиляції, сміттєпроводів та ін. швидко просякають до сходових кліток, шахт ліфтів та розповсюджуються на верхніх поверхах будівель, утворюючи загрозу людям. В деяких випадках задимлення сходових кліток трапляється настільки швидко, що люди не встигають залишити свої квартири або робочі місця (сходова клітка 5-ти поверхового будинку заповнюється димом під час пожежі у підвалі протягом 1,5-3,0 хв.).

Вогонь з підвалів розповсюджується на поверхи та суміжні приміщення не тільки через сходові клітки, шахти ліфтів та різні комунікації, але й завдяки нагріванню металевих конструкцій та займанню від них горючих речовин. Крім того, під час затяжної пожежі межа вогнестійкості перекриттів стає недостатньою, що викликає їх обвал та швидке розповсюдження вогню.

Висновок по 1-му питанню: т.ч. ми вивчили оперативно-тактичну характеристику підвалів будівель, а також з’ясували особливості розвитку пожеж у підвалах.

2. Гасіння пожеж у підвалах будівель.

Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у підвалах є:

 •  забезпечення безпеки людям, що знаходяться в будівлі;
 •  створення умов для гасіння пожежі за допомогою видалення диму та зниження температури;
 •  ліквідація пожежі в межах приміщень підвалу, що горять.

Під час пожежі в підвалах розвідку організують та проводять одночасно у двох напрямках: в приміщеннях підвалу за допомогою ланок ГДЗС, а також на першому та вищих поверхах. Розвідку пожежі у підвалах організують в одному напрямку або, по можливості, у кількох напрямках. Її проводять ланки ГДЗС, які мають діючі стволи під напором води, коли прямують до приміщень, що горять. Під час розвідки визначають: планування підвалів, конструктивні особливості їх перекриття, загрозу та місця розповсюдження вогню на поверхи та горище: наявність і характеристику речовин та матеріалів, що горять; місця більш інтенсивного горіння та шляхи розповсюдження вогню у підвалі; можливі засоби випуску диму та зниження температури; які вогнегасні речовини доцільно використати для гасіння і місця їх вводу та інші.

Під час ведення розвідки на поверхах та сходових клітках, розташованих над підвалами, що горять, визначають: щільність їх задимлення, засоби видаляння диму та зниження температури; наявність та ступінь загрози людям, шляхи їх евакуації; імовірність та можливі місця переходу вогню з підвалу до поверхів та горища; наявність вентиляційних систем сміттєпроводів, порожнин у конструкціях; місця розкриття перекриттів для видаляння диму та зниження температури у підвалах, що горять, а також для вводу вогнегасних засобів для гасіння пожеж у підвалах.

Під час розвідки в місцях нагрівання або виходу диму проводять контрольні розкриття конструктивних елементів, а до місць розкриття подають стволи під напором води. За наявністю вентиляційних каналів, сміттєпроводів, порожнинних перегородок та перекриттів розвідку треба проводити на усіх поверхах та горищі.

Людей рятують та евакуюють  маршовими сходами через основні виходи, стаціонарними пожежними сходами та запасними виходами, через вікна і балкони за допомогою автодрабин та колінчатих автопідіймачів, висувних та штурмових драбин, за допомгою рятувальних вірьовок, а також виводять людей на горище або на покриття з подальшим переходом до сусідніх сходових кліток, що незадимлені, і виходом з будівлі. Для евакуації людей з перших поверхів, крім основних виходів, використовують драбини-палиці, встановлені у віконних прорізах.

Рятувальні роботи вважаються завершеними, коли всі приміщення звільнені від диму, ретельно перевірені та КГП впевнений, що всі люди, яким потрібна допомога, врятовані.

Після закінчення рятувальних робіт усі сили та засоби зосереджуються на оперативних дільницях  гасіння пожежі.

Під час гасіння пожеж у підвалах влаштовують бойові дільниці з гасіння, захисту та рятування людей. Оперативні дільниці з гасіння влаштовують з боку сходових кліток та входів у підвали або з фасаду будівель, де розташовані віконні прорізи, що ведуть до підвалу. На першому поверсі влаштовують ОД  із захисту, а з фасадів будівель або на сходових клітках влаштовують ОД з рятування людей.

Для забезпечення зв`язку і освітлення бойових позицій на ОД  під час гасіння пожеж у підвалах слід викликати підрозділи на автомобілях зв`язку та освітлення, а також технічної служби.

Введення сил та засобів під час пожеж у підвалах здійснюється у двох напрямках. Основні сили та засоби спрямовуються до підвалу, що горить, для гасіння пожежі, і водночас частину сил та засобів вводять на захист першого, а якщо необхідно, інших (що розташовані вище) поверхів та горища. Основними шляхами введення сил та засобів на гасіння є дверні та віконні прорізи. Якщо основні виходи розташовані далеко від осередку пожежі і умови підходу до нього ускладнені, то слід робити отвори у стінах та перекриттях підвалів над місцем горіння, щоб ввести засоби гасіння.

Для гасіння пожеж в підвалах використовують компактні і розпилені струмені води та розчинів змочувачів. Розпилені струмені застосовують також для осадження диму. Під час невеликих пожеж використовують стволи РС-50, РКС-50, а під час пожеж, що поширилися на великі площі - більш потужні, аж до лафетних.

Кількість стволів визначають виходячи з площі пожежі чи гасіння та інтенсивності подачі води для гасіння, яка дорівнює 0,1 л\(м2с) для підвалів адміністративних будівель, 0,15 л\(м2с) - для підвалів житлових будівель.

Якщо у підвалі утворилися висока температура та сильне задимлення і ланки ГДЗС не можуть проникнути до підвалу, щоб почати гасіння, то використовують повітряно-механічну піну середньої та високої кратності. Піна добре проникає в середину приміщень, уникаючи поворотів та підйомів, витискує нагріті продукти згоряння та швидко локалізує або повністю ліквідує пожежу. Під час заповнення піною приміщення, що горить, температура у ньому  швидко знижується до 40-60ОС. Піна краще заповнюватиме приміщення, якщо вона подається за потоком руху повітря. Цей факт треба ураховувати, коли організовується пінна атака. В деяких місцях підвалів може скластися замкнений об`єм, і тоді продукти згоряння заважатимуть просуванню піни. В таких випадках визначають межі цих зон та розкривають конструкції з метою видалення диму та ліквідації протитиску просуванню піни.

Після заповнення підвалу піною для огляду місця пожежі та ліквідації окремих осередків горіння направляють відділення або ланки ГДЗС з водяними стволами.

В місцях зміни кольору  штукатурки, виходу диму, конструкцій, що нагрілися, роблять контрольні розкриття та проливають водою.

Евакуацію майна з перших поверхів над місцем горіння здійснюють у випадку, коли воно пошкоджено високою температурою, димом та водою, а також коли воно заважає діям пожежних підрозділів та створює додаткове навантаження на перекриття, що може призвести до їх обвалу.

Висновок по 2-му питанню: т.ч. ми вивчили особливості гасіння пожеж у підвалах будівель і з’ясували що основними завданнями під час гасіння є:

 •  забезпечення безпеки людям, що знаходяться в будівлі;
 •  створення умов для гасіння пожежі за допомогою видалення диму та зниження температури;
 •  ліквідація пожежі в межах приміщень підвалу, що горять.

3. Вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В середу о двадцятій годині до оперативно-кординаційного центру столичної пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Героїв Дніпра, 32, що в Оболонському районі.

На момент прибуття МНСників підвал будинку був заповнений густим димом, який швидко розповсюдився на три під’їзди. Ще на під′їзді  вогнеборці  зустріли декілька осіб без певного місця проживання, які повибігали з одного з задимлених під′їздів. Сааме туди в першу чергу і направились рятувальники. Серед підвального лабіринту навпомацки вони знайшли чоловіка, якого винесли на вулицю. Ним виявився 68-річний бомж, який, до того ж,  перебував в нетверезому стані. Якраз це  і не дало йому покинути разом з співпляшниками небезпечне місце. Якби вогнеборці прибули б трохи пізніше, то це був би останній день в його житті.  А так, бідолаха  відбувся отруєнням чадним газом і був госпіталізований каретою швидкої. На проведення рятувальних робіт та гасіння осередку пожежі вогнеборцям знадобилося близько 15 хвилин. Після  того, як вогонь був приборканий, пожежники перевірили рівень задимлення в під’їздах – загрози здоров’ю мешканцям не було. За попередніми даними,  причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем осіб без певного місця проживання.
Доводиться констатувати факт що в зимовий період почастішали випадки пожеж в житлових та відселених будинках, що виникають внаслідок необережного поводження з вогнем безпритульних. Головне управління МНС в місті Києві звертається до житлово-комунальних установ з проханням проводити відповідну роботу щодо недопущення сторонніх осіб в підвали житлових будинків.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.03 о 01 год. 40 хв. на ЦППЗ ВПБ в Івано-Франківській області Держпожбезпеки МНС України поступило повідомлення про пожежу в підвалі житлового будинку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар ім. Пушкіна, 1. Житловий будинок 5–поверховий з горищним приміщенням розміром в плані 68х12 м, ІІ ступеня вогнестійкості, опалення центральне водяне, освітлення електричне, стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покриття шиферне по дерев’яних балках. Експлуатується з 1964 року. Підвал житлового будинку розміром в плані 68х12 м, розділений протипожежними стінами на три секції. Перша секція, де сталася пожежа, займає площу 300 м2. В даній секції підвалу є один евакуаційний вихід з торцевої частини будинку та один приямок з наглухо завареною та зацементованою металевою решіткою, віконний отвір забитий металевим листом із саморобними отворами. Відповідно до проекту та інвентарної справи в підвалі будинку для мешканців влаштовані комори, стіни яких виконані з дощок товщиною 20-40 мм.

Згідно з розкладом виїздів Івано-Франківського гарнізону о 01 год. 40 хв. на місце пожежі виїхав черговий караул СДПЧ-1 на чолі з начальником караулу старшим лейтенантом вн. сл. Бринецьким Т.Л. у складі трьох відділень: перше відділення на АЦ-40(130)63Б у складі п’яти чоловік, друге відділення на АЦ-40(131)137А у складі трьох чоловік та АД-30(131)ПМ506В під керуванням командира відділення-водія.

О 01 год. 48 хв. караул прибув до місця виклику. З підвалу йшов сильний дим. Бринецький Т.Л. віддав команду командиру першого відділення старшому сержанту вн. сл. Пшепінді В.М. на організацію ланки ГДЗС для ведення розвідки пожежі в підвалі, командиру другого відділення прапорщику вн. сл. Гавриліву В.Я. встановити другу автоцистерну на пожежний гідрант, що знаходився на відстані 80 метрів від входу в підвал,  прокласти магістральну лінію до входу в підвал, а також провести ланкою ГДЗС розвідку в першому під’їзді будинку для можливої евакуації людей.

На час прибуття підрозділу пожежа розповсюдилась на значну площу. О 01 год. 55 хв. ланка ГДЗС у складі начальника караулу Бринецького Т.Л., пожежного Заяця В.Й. та командира відділення Пшепінди В.М., взявши необхідне спорядження, в т.ч. 2 рукава “Б”, провівши бойову перевірку апаратів захисту органів дихання АСП-2, закріпившись зв’язкою ланки ГДЗС, в умовах щільного задимлення, складного планування приміщень та високої температури пішла в підвал. Під час проведення розвідки у підвалі за командою начальника караулу було нарощено рукавну лінію на 1 рукав “Б”. Близько 02 год. 12 хв. ланка виявила осередок пожежі та почала її гасіння. О 02 год. 15 хв. на місце пожежі прибув штаб пожежогасіння в складі помічника начальника штабу майора вн. сл. Глушкевича М.І. (КГП-2) та начальника тилу майора вн. сл. Кадлуба В.Ф., а також друге відділення ДПЧ-2 на АЦ-40(131)137А у складі трьох чоловік. На цей час особовий склад 2-го відділення СДПЧ-1 проводив евакуацію людей з першого під’їзду будинку. Помічник начальника штабу Глушкевич М.І. став заспокоювати громадян, попереджуючи паніку, а Кадлуб В.Ф. допомагав водію 2-го відділення СДПЧ-1 прокладати магістральну лінію до входу в підвал.

О 02 год. 21 хв. постовий поста безпеки пожежний СДПЧ-1 сержант вн. сл. Дідух І.Ф. повідомив ланку про завершення розрахункового часу та дав команду на її повернення із задимленого середовища. Приблизно у цей же час працівники, які входили до складу ланки, почули хлопки. Ланка ГДЗС, залишивши ствол на позиції, почала рухатись до виходу по прокладеній ними рукавній лінії. Рукавна лінія під тиском води прийняла колоподібну форму, частково попадала у відкриті двері комор, через що ланку ГДЗС начальник караулу два рази помилково виводив до ствола, залишеного на позиції.

О 02 год. 28 хв. про неповернення ланки ГДЗС в розрахунковий час постовий поста безпеки повідомив штаб пожежогасіння. О 02 год. 30 хв. начальник караулу Бринецький Т.Л. повідомив пост безпеки про те, що ланка ГДЗС вийти не може, та запросив допомогу, на що постовий поста безпеки повідомив, що готується резервна ланка. Ланка, яка знаходилась у підвалі, ще раз спробувала знайти вихід самостійно, на цей раз у зворотному порядку. Першим йшов Пшепінда В.М., другим Заяць В.Й., останнім Бринецький Т.Л. За поясненнями Пшепінди В.М., просуваючись по рукавній лінії, він неодноразово зачіпався за виступи комор та натикався на колючі предмети. Відчувши опір на зв’язці, він зупинився і почув оклик Бринецького Т.Л. про те, що зв’язка за щось зачепилась.  Заяцем В.Й. надавалась допомога Бринецькому Т.Л. у звільненні зв’язки, а Пшепінда В.М. тримав Заяця В.Й. за балони АСП-2. З того часу начальника караулу чутно не було. Враховуючи те, що запас повітря в балонах закінчувався, Пшепінда В.М. крикнув Зайцю В.Й. про те, щоб він дихав як можна менше, взяв його за руку, та прийняв рішення щодо очікування зустрічної ланки на тому місці де вони зупинились.

Майор внутрішньої служби Глушкевич М.І. організував та очолив ланку ГДЗС у складі 4-х чоловік, яка о 02 год. 30 хв. вирушила на пошук попередньої ланки. При просуванні по рукавній лінії до осередку пожежі на відстані 7-ми метрів від входу ними було виявлено командира відділення Пшепінду В.М. по його оклику та біля нього, на відстані близько 1-го метра, знайдено пожежного Заяця В.Й., у обох закінчилось повітря в АСП-2.  Пшепінда В.М. був виведений пожежними Глеком І.В. та Дідухом І.Ф. о 02 год. 36 хв., а пожежного Заяця В.Й., який знаходився в непритомному стані, винесено на свіже повітря Глушкевичем М.І. та  Кадлубом В.Ф. о 02 годині 38 хв. 

Необхідно відзначити те, що незважаючи на отриману інформацію о 02 год. 28 хв. від постового поста безпеки про неповернення ланки у розрахунковий час, помічником начальника ШПГ  майором вн. сл. Глушкевичем М.І. швидка медична допомога була викликана лише о 02 год. 39 хв.

Командиром відділення Пшепіндою В.М., у якого стан здоров’я на свіжому повітрі покращився, та пожежним Дідухом І.Ф. пожежному Заяцю В.Й. надавалась перша долікарська допомога до прибуття машини швидкої медичної допомоги, якою Заяць В.Й. та Пшепінда В.М. були доставлені в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Пошук Бринецького Т.Л. продовжувався.

О 02 год. 41 хв. до місця пожежі прибув начальник ВСіП ВПБ підполковник вн.сл. Лемішка В.С. (КГП-3). Було додатково організовано три ланки ГДЗС для пошуку начальника караулу Бринецького Т.Л., якого приблизно о 04 год. 30 хв. на відстані 9-ти метрів від входу в підвал в одній із комор, в 2 метрах від входу в неї, без ознак життя знайшла ланка ГДЗС у складі викладача навчального пункту майора вн. сл. Борисюка Р.З., начальника СДПЧ-1 майора вн. сл. Джумаджука М.В., командира відділення ДПЧ-2 старшини вн. сл. Гаврилюка М.З., тіло було під елементами будівельних конструкцій.

О 06 год. 00 хв. зусиллями Івано-Франківського гарнізону пожежної охорони під керівництвом начальника ВПБ полковника вн. сл. Яремчука В.П. пожежа була ліквідована  за допомогою 2 стволів ГПС-600, 4 стволів „Б” та з використанням 28 ланок ГДЗС.

Пожежний Заяць В.Й., який 21 березня 2003 року з місця пожежі був доставлений в обласну клінічну лікарню Івано-Франківської області, 27 березня 2003 року о 21 год. 00 хв., не приходячи до свідомості, помер.

І це не поодинокий випадок загибелі та травматизму особового складу. Тому хочу наголосити на необхідності дотримання заходів безпеки праці  під час гасіння пожеж у будівлях.

Оперативні дії в непридатному для дихання середовищі мають виконуватись в ізолюючих протигазах з дотриманням вимог безпеки, встановлених Настановою з ГДЗС та Тимчасовим Статутом (ч.2).

При ліквідації горіння у будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням  вживаються заходи щодо:

 •  перекриття заглушок на газопроводі;
 •  відключення подачі електроенергії;
 •  зниження температури і видалення диму з приміщення;
 •  охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям водяних струменів.

Для піднімання особового складу і ПТО забороняється використовувати  вантажні та пасажирські ліфти.

Висновок по 3-му питанню: т.ч. ми вивчили вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж у підвалах будівель.

Контрольні питання:

 1.  Яка оперативно-тактична характеристика підвалів будівель ?
 2.  Яка особливості розвитку пожеж у підвалах будівель?
 3.  Які особливості гасіння пожеж у підвалах будівель ?
 4.  Які вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж у підвалах будівель ?

Домашнє завдання:

1. Наказ МНС України від 02.07.2008 р. № 96 „Про затвердження Тимчасового статуту дій у НС”.  – ст. 175,176 – вивчити

2. Наказ МНС України від 07.05.2007 № 312 „Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Частина перша для підрозділів державної пожежної охорони). – ст. 5.4.1.- 5.8.31 - вивчити.

3. Клюс П.П., Пожежна тактика. – Харків: Основа, 1998. – с.245-256 - прочитати.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80801. Экологические требования при эксплуатации опасных производственных объектов 32.08 KB
  Организация эксплуатирующая опасный производственный объект обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного...
80802. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности 32.83 KB
  Внедрение результатов генноинженерной деятельность сопряжено с потенциальными отрицательными последствиями для природы. В связи с этим возникает потребность в правовом регулировании экологических отношений возникающих при осуществлении генноинженерной деятельности. Этим целям служит Федеральный закон О государственном регулировании генноинженерной деятельности .
80803. Меры обеспечения экологической безопасности 31.19 KB
  Экологическая безопасность обеспечивается комплексом правовых организационных финансовых материальных и информационных мер предназначенных для прогнозирования предотвращения ликвидации реальных и потенциальных угроз безопасности смягчения их последствий. Угроза экологической безопасности выражает повышенную вероятность гибели отдельных природных объектов существенного загрязнения отравления или заражения окружающей среды масштабы которых определяются исходя из размеров поражения окружающей среды его устойчивости возможности...
80804. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 32.12 KB
  Предупреждение чрезвычайных ситуаций это комплекс мероприятий проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций а также на сохранение здоровья людей снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Ликвидация чрезвычайных ситуаций это аварийноспасательные и другие неотложные работы проводимые при...
80805. Правовые меры обеспечения радиационной безопасности 30.43 KB
  Федеральный закон о радиационной безопасности населения закрепляет требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами ядерными материалами. При обращении с источниками ионизирующего излучения организации обязаны: 1соблюдать требования законодательства РФ норм правил и нормативов в области обеспечения радиационной безопасности; 2 планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности; 3 осуществлять систематический производственный контроль за радиационной обстановкой на...
80806. Правовой режим территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению 29.82 KB
  зона эвакуации территория вокруг Чернобыльской АЭС с которой в 1986 г. было эвакуировано население 30километровая зона; 2. зона первоочередного отселения; 3. зона последующего отселения; 4.
80807. Порядок обращения с отходами производства и потребления 31.6 KB
  была принята серия специальных законодательных и иных нормативноправовых актов полностью или частично регламентирующих обращение с отходами в рамках логического правотворчества что послужило прорывом в данной области. определил правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду впервые четко зафиксировал принципы государственной политики в сфере обращения с отходами: охрана здоровья человека поддержание и восстановление благоприятного...
80808. Понятие, система и источники международного экологического права 33.01 KB
  38 Устава Международного суда ООН источниками международного права охраны окружающей среды являются: международные договоры как общие так и специальные; международный обычай как доказательство всеобщей практики признанной в качестве правовой нормы; общие принципы права признанные цивилизованными государствами; вспомогательное право т. Источники международного экологического права разделяются: на общие Устав ООН конвенции общего характера регулирующие наряду с иными вопросами и охрану окружающей среды Конвенция ООН по...
80809. Международные экологические организации. Международные конференции по окружающей среде 32.62 KB
  Большой вклад в решение проблем охраны окружающей среды вносит ООН. В природоохранительной деятельности участвуют все главные органы и специализированные учреждения ООН Генеральная Ассамблея Экономический и Социальный Совет региональные экономические комиссии например Европейская экономическая комиссия Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД Организация объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДО Международная Организация Труда МОТ Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства...