78470

Клинико-рентгенологические признаки легочного инфильтрата. Наиболее частые причины легочного инфильтрата. Тактика ведения больных с легочным инфильтратом

Доклад

Медицина и ветеринария

Легочной инфильтрат - клинико-рентгенологический признак воспалительного изменения легочной паренхимы за счет экссудативно-пролиферативных процессов, сопровождающихся потерей воздушности, эластичности и уплотнением структур легочной ткани.

Русский

2015-02-07

102 KB

1 чел.

Вопрос: Клинико-рентгенологические признаки легочного инфильтрата. Наиболее частые причины легочного инфильтрата. Тактика ведения больных с легочным инфильтратом.

Легочной инфильтрат - клинико-рентгенологический признак воспалительного изменения легочной паренхимы за счет экссудативно-пролиферативных процессов, сопровождающихся потерей воздушности, эластичности и уплотнением структур легочной ткани.

Причины:

 •  Воспалительные процессы в легких:

- пневмонии (первичное бронхоаэрогенное неспецифическое инфекционно-воспалительное поражение паренхимы легких);

- туберкулез легких (микобактериальная казеозная пневмония, очагово-инфильтративная форма);

 •  Инфаркт легкого (острое нарушение легочного кровотока вследствие тромбоэмболии мелких и средних ветвей легочной артерии);
 •  Замещение легочной паренхимы опухолевой тканью (обструктивно-ателектатическое перифокальное воспаление паренхимы);
 •  Замещение легочной паренхимы фиброзной тканью (очаговый пневмофиброз, пневмосклероз);
 •  Пневмомикозы (легочный аспергиллез или кандидоз);
 •  Эозинофильный «мигрирующий» инфильтрат (эозинофилия Леффлера);
 •  Диффузные интерстициальные заболевания легких (идиопатический фиброзирующий альвеолит, саркоидоз и др.);
 •  Ателектаз;

Легочной инфильтрат в виде одиночной круглой тени:

 •  очагово-инфильтративном туберкулезе легких;
 •  пневмонии (очаговой или шаровидной);
 •  туберкуломе;
 •  кистозных образованиях в легких (пневмокиста, гамартрома, эхинококк и др.);
 •  периферическом раке (очагово-шаровидная форма);
 •  солитарном метастазе опухоли в легкое;

Множественные округлые тени:

 •  Множественных метастазах в легкие;
 •  Множественных туберкуломах;
 •  Поликистозных образованиях;
 •  Множественных очаговых инфильтративных тенях при пневмонии или туберкулезе;
 •  Множественных крупных гранулемах (кистах) инородных тел;

Ограниченное (очаговое) усиление легочного рисунка:

 •  Бронхоэктатической болезни I ст. (очаговая форма);
 •  Бронхоальвеолярном раке легкого (начальная стадия);
 •  Очаговом постпневмоническом фиброзе;
 •  Обтурационном пневмоните;

Диффузное усиление легочного рисунка:

 •  Возрастном диффузном пневмосклерозе;
 •  Диффузном пневмосклерозе при ХОБЛ;
 •  ОРДС;
 •  Застойных явлениях в легких при декомпенсированном течении ХСН;

Клинико-функциональные признаки легочного инфильтрата:

 •  острое или подострое появление респираторных симптомов поражения легочной;
 •  паренхимы (кашель, боль в грудной клетке при дыхании, выделение мокроты, симптомы легочной недостаточности, интоксикация и др.);
 •  отставание экскурсии пораженного легкого (при одностороннем процессе);
 •  укорочение или притупление перкуторного звука над областью инфильтрата;
 •  разнообразная аускультативная картина над зоной инфильтрата;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24582. Документування аудиторських послуг 26.5 KB
  Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Суть робочої документації Робоча документація це записи за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки тести отриману інформацію і відповідні висновки які робляться під час проведення аудиторської перевірки....
24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...
24585. Поняття і види аудиторських послуг 39 KB
  Аудиторські організації та підприємціаудитори які провадять свою діяльність одноосібно можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Уся інша робота аудитора це супутні аудиту послуги. Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку операційну перевірку та компіляцію трансформацію обліку. Аудиторські послуги як правило не атестовані тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта.
24586. Планування конкретної аудиторської перевірки 34.5 KB
  Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 Планування згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства наявних норм і стандартів умов договору із замовником професійних знань та досвіду. Мета планування Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту виявленні проблем які слід перевірити якнайдетальніше. Документальне оформлення Характер планування залежить від організаційної форми...
24587. Планування аудиторської діяльності 30 KB
  Планування аудиторської діяльності. Обов'язковою умовою успішної діяльності будьякого підприємства є планування. Нормативна база з аудиту МСА 300 Планування регламентує лише порядок планування аудиторської перевірки визначає порядок підготовки загального плану і розроблення програми проведення аудиту і не визначає порядок планування аудиторської діяльності. У літературі з аудиту питання планування аудиторської діяльності також майже не висвітлювалось.
24588. Контроль якості роботи аудиторів 29 KB
  Контроль якості роботи аудиторів Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і процедур контролю якості аудиторських послуг які гарантують що всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з Національними стандартами аудиту та Законом України Про аудиторську діяльність . Зміст строки й обсяг аудиторських процедур та політики аудиторської фірми щодо контролю якості залежать від таких чинників як розміри і характер діяльності аудиторської фірми її дислокація рівень організації перевірки і відповідних суджень про...
24589. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення 32 KB
  Основними нормативними документами що визначають головні засади аудиторської діяльності є Закон України Про аудиторську діяльність Національні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України. Згідно з Законом України Про аудиторську діяльність до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту практичне виконання аудиторських перевірок аудиту та надання інших аудиторських послуг. За національним законодавством На жаль національне законодавство обмежує рамки аудиту аудитом фінансової...
24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Субєкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...