78547

Знай, люби, бережи природу рідного краю

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Змістові питання Розкрити цінності природи для людини Показати різноманітність кімнатних рослин Скласти правила догляду за кімнатними рослинами Визначити рослини в народній творчості Визначити групи птахів за способом живлення та місцем проживання...

Украинкский

2015-02-08

4.85 MB

31 чел.

Харцизький міський відділ освіти

Харцизької міської ради

Харцизька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов

І-ІІІ ступенів  № 26

ПРОЕКТ

«Знай, люби, бережи природу рідного краю»

на уроках курсу «Я і Україна»

Харцизьк-2013
АНКЕТА

Назва роботи: Екологічний проект «Знай, люби, бережи природу рідного краю»

Прізвище, ім’я, по батькові учасника: Короневська Ніна Миколаївна  

Домашня поштова адреса: 87740,  Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Толстого, 44

Повна назва місця роботи (навчання): Харцизька  спеціалізована  школа з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів  № 26 Харцизької міської ради Донецької області

Посада учасника: учитель початкових класів

Поштова адреса закладу: 86700, Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Адамця, 113

Телефон (мобільний, домашній): (095) 106-89-25

Телефон (робочий): 4-23-96

Електронна пошта (особиста): nina.koronevskaya@mail.ru

НАВЧАЛЬНО – ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПРОЕКТ

Тип проекту: 

груповий, середньотривалий

Приблизний час, необхідний для реалізації

навчального проекту: 

2 місяці


У проекті брали участь учні 3-А класу Харцизької  спеціалізованої  школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів №26, віком 8-9 років:

Басула Даніїл Сергійович

Веселкова Еліна Олексіївна

Гавриков Олександр Миколайович

Горбов Станіслав  Ігорович

Золотухіна Тамара Вадимівна

Кралін Лев Борисович

Лисенко Єлизавета  Василівна

Омельченко Марія Віталіївна

Осипишина Юлія  Максимівна

Пазенко Іван Євгенович

Пшеничних Максим  Юрійович

Рижков Никита Сергійович

Русінов Остап Денисович

Свинарьова  Анжела Дмитрівна

Спігіна Дарина Едуардівна

Федоровський  Данило Володимирович

Фокіна Катерина Станіславівна

Шебанов Олексій Володимирович

Шутова Катерина Максимівна

Ющишен Богдан Олександрович


Ключове  питання

Вивчення природи рідного краю

Тематичні питання

Формування уявлення учнів про цінність природи для життя людей, залежність життя людей від стану навколишнього середовища, про охорону живої та неживої природи

Виховання любові та дбайливого ставлення до природи.

Змістові питання

 •  Розкрити цінності природи для людини
 •  Показати різноманітність кімнатних рослин
 •  Скласти правила догляду за кімнатними рослинами
 •  Визначити рослини в народній творчості
 •  Визначити групи птахів за способом живлення та місцем проживання
 •  Розкрити сезонні закономірності  в житті птахів
 •  Формувати поняття «перелітні» та «зимуючі» птахи
 •  Формувати уявлення про значення птахів, рослин, тварин для природи та людини.
 •  Провести конкурс малюнків на тему « Я люблю природу»


Анотація

Даний проект розроблений і проведений з учнями 3-А класу Харцизької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 26.

Реалізація проекту надала можливість підвищити самоосвітню діяльність учнів, якість знань школярів з теми «Рідний край. Охорона і збереження природи», сформувати уміння працювати з комп’ютером, розвинути критичне мислення і творчі здібності дітей.

Мета проекту: 

виховання в учнів бережного ставлення до навколишнього середовища, а саме до птахів, рослин, тварин; формування почуття відповідальності за свої дії та активної життєвої позиції.

Завдання проекту:

 •  формувати уявлення учнів про цінність природи для життя людей, залежність життя людей від стану навколишнього середовища, про охорону живої та неживої природи, про участь школярів в охороні та збереженні природи;
 •  знати про значення Червоної книги і заповідних територій для охорони природи, учити робити висновки, узагальнення, доводити власну думку; набувати досвіду роботи на комп'ютері в програмах Word, Ехсеl та Роwег Роіпt;
 •  розвивати вміння висувати проблему, шукати шляхи її розв'язання; проводити досліди, спостереження та обробляти одержані результати; учити дітей працювати самостійно, у групах; виховувати прагнення берегти  природу.

 

Міжпредметні зв’язки:

навчальний курс «Я і Україна» (природознавство), читання, інформатика, образотворче мистецтво.

Клас       3клас

Нормативно-правове забезпечення проекту:

Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова кабінету Міністрів України від 06.12.2005р. № 1/9-695)

Навчальна програма з предмета "Я і Україна" (1-4 класи).

Формування на доступному учням рівні системи знань, яка опосередковано відображає закони й закономірності природи та суспільства й місце людини в ній.

Розвиток розумових здібностей, їхньої емоційної сфери пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження й спілкування в спільній діяльності.

Виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, людей, самого себе.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Для учнів:

Учні удосконалять свої читацькі навички, уміння виділяти головне в прочитаному тексті.

Усно і письмово зможуть висловлювати свої думки.

Учитимуться працювати з додатковою літературою на задану тему.

Навчаться розподіляти ролі в команді, працювати в команді; нести відповідальність за свою частину роботи.

Учні поширять свої знання про тваринний та рослинний світ.

У спільній діяльності активізується пізнавальна активність учнів, сформується уявлення про значення та цінність  природи для життя людей.

Для вчителя та батьків:

Розвивати інтелектуальних та творчих здібностей школярів.
Створити умови для екологічного виховання.
Прищеплювати почуття смаку до пошукової роботи.

Забезпечити активний відпочинок молодших школярів.

Навчити шукати й використовувати інформацію за проектом.
Навчити представляти свою роботу, аргументувати свою позицію. 

Діяльність учнів

Учні створюють презентації за інформаційними матеріалами, що знайшли самостійно або за рекомендаціями учителя, та результатами екологічного дослідження. Разом з батьками виготовляють годівниці.

У ході роботи учасники проекту дали відповіді на тематичні й змістові питання. 


Схема навчального проекту

І етап. 

На попередніх уроках природознавства учні ознайомлюються з  інформацією  вчителя, ключовими та тематичними питаннями, обирають тему учнівського проекту для дослідження, закріплюють знання про цінність природи для життя людей, залежність життя людей від стану навколишнього середовища, про охорону живої та неживої природи, про участь школярів в охороні та збереженні природи, про значення Червоної книги й заповідних територій для охорони природи.

ІІ етап. 

Об’єднання учнів у групи за вподобаннями та планування роботи над проектом

1 група - «Квіткарики» - з’ясовують різноманітність кімнатних рослин,

формують практичні уміння та правила догляду за кімнатними рослинами, визначають значення кімнатних рослин  в житті людини. Рослини в народній творчості. Готують матеріали  для презентації.

2 група - «Пізнайки» - досліджують історію виникнення лікарських рослин, їх різноманітність, корисні властивості. Експертна група  проводить дослідження про використання лікарських рослин людиною. Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації. Створюють групову презентацію про лікарські рослини, презентують її перед іншими групами.

3 група - «Пошуковці» -  визначають групи птахів за способом живлення та місцем проживання, розкривають  сезонні закономірності  у житті птахів,

з’ясовують поняття «перелітні» та «зимуючі» птахи, формують уявлення про значення птахів для природи та людини. Підбирають вірші, прислів’я, загадки про птахів та складають збірку. Набувають умінь збирати та обробляти інформацію. Учаться ефективно використовувати засоби електронних засобів інформації.

4 група - «Розумники» - працюють з енциклопедіями, формують уявлення про екологічні проблеми рідного краю, причини їх виникнення, шляхи подолання; розширюють  уявлення про Червону книгу України; знайомляться  з заказниками, заповідниками, національними парками Донецької області; оцінюють стан навколишнього середовища та шукають вихід зі встановленої екологічної ситуації;

ІІІ етап. 

Вхідні знання та навички

 •  Учні повинні володіти елементарними знаннями про тварин, рослини, птахів;
 •  користуватися ПК та іншими цифровими ресурсами. Уміти  знаходити інформацію в друкованих виданнях (за списком учителя) на задану тему;
 •  добирати ілюстративний матеріал до тексту;
 •  під керівництвом батьків знаходять у мережі Інтернет малюнки та відповідну інформацію.

ІV етап. 

Оцінювання й самооцінювання результатів дослідження діяльності в процесі роботи над проектом.


Тема:
 

«Знай ,люби, бережи природу рідного краю» 

Мета:  

 •   розвивати знання дітей про взаємозв'язок людини з природою;
 •   учити берегти і примножувати природні багатства;
 •   виховувати любов до природи. 

Кредо проекту

Людина і природа невіддільні одне від одного, тісно взаємопов’язані.  Природа, природні багатства — основа, на якій живе й розвивається людське суспільство, першоджерело задоволення і матеріальних, і духовних потреб. Тому їх потрібно берегти і ми повинні знати, розуміти природні процеси й співпрацювати з Природою, зважаючи на її закони.

Усі люди живуть на одній планеті, і ніхто не може розраховувати на те, що інші вирішать його проблеми, а кожен мусить з іншими, у дружбі і мирі створювати своє майбутнє.

«Щастя - це бути з природою, бачити її, розмовляти з нею»

А. Толстой


Сьогодні ми презентуємо творчий звіт за еколого – натуралістичним проектом «Люби, знай і бережи свій рідний край». Під час роботи над проектом ми використали власні спостереження, інформацію з мережі Інтернет, періодичних видань, художньої та наукової літератури, об'єдналися в групи.

Щоб досягти успіху, треба старанно й наполегливо працювати. А  що для вас, діти, означає успіх на уроці? (Відповіді дітей)

- Бажаю вам  усім досягти успіху.

Учитель. 

- Шановні, друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до великої планети, назва якої «Жива природа». Ми спробуємо ще раз довести всім, що природа одна, і хоч яка вона безмежна і неосяжна, але така беззахисна й вразлива, а людина – частина природи, що  вносить свій вклад або у розвиток природи, або

у її безповоротне знищення. 


Першими будуть звітувати «Пошуковці». 

Зелені рослини на вікнах

Кімнатні рослини прикрашають приміщення. Це наші великі друзі. Вони поліпшують склад повітря, зволожують його, полегшуючи тим самим дихання людям. Коли за вікном зима, сніг, квітучий сад на підвіконні нагадує про тепле   літо.

Квіти створюють святковий настрій, заспокоюють нервову систему, відволікають від важких думок, наповнюють приємним запахом повітря. А догляд за ними — це відпочинок, що відновлює сили.

Усі кімнатні рослини — «мандрівники», які прибули до нас із різних країн світу. Це маленькі, але справжні рослини тропічних лісів Бразилії, пустель Африки та Мексики. На нашому підвіконні, наче на живій рослинній карті, бачимо втілення людської фантазії.

 

- Розгляньте на дошці  малюнки кімнатних рослин.

- Які рослини зображені на них?

- Знайдіть такі самі серед тих, що є в класі.

- Які ви ще знаєте кімнатні рослини?

(Доповіді дітей.)

Квітучі кімнатні рослини особливо прикрашають приміщення в холодний осінньо-зимовий період. Рослини можна підібрати так, що вони будуть цвісти, змінюючи одна одну цілий рік. Наприклад: пеларгонія, сенполія, фуксія, азалія та багато інших.

Незамінні для озеленення приміщень красиволистяні рослини. Листя в них декоративне, різноманітної форми та забарвлення. Різний у них і характер росту. Є й стрункі, і виткі, і повзучі, і ампельні — їх підвішують, щоб звисали.

Особливо цікаві ті рослини, що накопичують у своїх соковитих органах воду (сукуленти). Їх батьківщина — спекотні пустелі та кам’янисті плоскогір’я південних країн. Серед них найбільше кактусів, у яких немає листя, а їх функцію виконують потовщені зелені стебла. Форму кактуси мають різну: циліндричну, колоноподібну, кулясту, тригранну. Поверхня буває гладенькою, ребристою, зморшкуватою. Ззовні вкриті дрібними колючками та восковим нальотом. Така будова дає кактусам можливість запасати вологу під час дощів, а потім дуже економно її використовувати.

На кактусах з’являються великі, різної форми й забарвлення, квітки (не буває лише синіх). Деякі цвітуть лише вночі. У себе на батьківщині кактуси широко використовують і в їжу, і на корм худобі та й для інших потреб. Із високорослих кактусів створюють живі колючі паркани, або використовують як будівельний матеріал, або замість дров.

Доглядаючи за кактусами, слід пам’ятати, що вони дуже вибагливі до світла, тому краще ростуть на південних, південно-східних або східних вікнах. Якщо кактуси влітку винести на свіже повітря, то вони загартуються, будуть менше хворіти, швидше рости та краще цвісти.

Велике значення для розвитку кактусів має правильний і своєчасний полив. Слід пам’ятати, що в кактусоводів-початківців кактуси не цвітуть саме тому, що їх надмірно поливають. Узимку поливаються кактуси рідко — раз в 7-10 днів.


Узамбарська фіалка

Батьківщина — Узамбарські гори Африки.

Одна з найпоширеніших кімнатних рослин, що цінується за красу листків, квіток та тривале цвітіння.

Узамбарська фіалка — невелика трав’яниста рослина. Листки бархатисті, округлої форми, іноді із загнутими вгору краями. Верхній бік листків яскраво зелений, нижній — блідо-зелений. Квітки невеликі. Під час масового цвітіння на одній рослині можуть цвісти одночасно від 80 до 100 квіток. Квітування триває майже 8 місяців.

Узамбарська фіалка добре росте на освітлених вікнах з північного, північно-східної і північно-західної сторін. Потерпає від прямих сонячних променів. Потребує помірного поливу. Розмножується листками, живцями в будь-яку пору року.

Монстера

Монстера — могутня ліана. Має довге, тонке стебло, яке потребує опори. Листя велике, шкірясте, темно-зелене, блискуче, розрізане. На вузлах стебла розвиваються повітряні корені, які звисають донизу. Листки монстери мають цікаву особливість: у похмуру погоду чи при рясному поливі вони «плачуть» — виділяють великі краплини води. На батьківщині монстера цвіте й дає плоди, які за смаком нагадують банан, а за ароматом — ананас. Монстери однаково легко переносять і яскраве освітлення, і недостатність його, але чутливі до протягів. Люблять обприскування. Полив помірний. Великі зразки добре використовувати для декорування залів, холів.

Пропонується робота в групах.

На дошці записані назви квітів: алое, пеларгонія (герань, калачики), азалія, аспарагус, бальзамін, гортензія, колеус, монстера, плющ, примула, традесканція, сенполія (фіалка), шефлера, фуксія.

Закінчіть речення.

  1 група  

До кімнатних рослин з яскравим гарним листям належать:....

  2 група

До кімнатних рослин з великими різноманітної форми, яскравими квітками належать:....

  3 група

До рослин, що накопичують воду у своїх соковитих стеблах або листках, належать:....

  4 група

На пелюстках «квітки» запишіть, що необхідно рослині для життя.

  

 •  Що зайве? Чому?
 •  Герань, примула, сенполія, традесканція, матіола — кімнатні рослини. (Відповіді дітей.)
 •  Чим відрізняється життя кімнатних рослин від життя рослин у природі?
 •  Як треба звільняти листки від пилу? Чому так?
 •  Поміркуйте, чому верхній шар ґрунту в горщику треба розпушувати?
 •  Розкажіть, як треба поливати кімнатні рослини.

(Відповіді дітей.)


Діти знайомляться з правилами  догляду за кімнатними рослинами.

- Помилуйтесь квітковим різнобарв’ям , яке дарує нам природа. Яка квітка , на вашу думку , е найкращою? Обґрунтуйте свій вибір.

Виступ 3 групи - «Пошуковці»

 •  Ми досліджували   історію виникнення лікарських рослин, їх різноманітність, корисні властивості.
 •  Подорожуючи околицею міста,  учитель зацікавила нас незвичайними рослинами лікарями.
 •  Ми дізналися про те, що на території нашого міста  росте велика кількість лікарських рослин. 
 •  Об’єктом дослідження стали лікарські рослини нашого краю.
 •  Ми мали за мету-зрозуміти цінність лікарських рослин, познайомитись з їх цілющими властивостями, різноманітністю, правилами збору, продовжити роботу з охорони довкілля.
 •  Отже, відправляємось у країну лікувальних трав.

Діти представляють дослідницький матеріал про лікувальні рослини

Виступ дітей

- Зробивши крок в історію, дізналися, що перші згадки про лікарські рослини належать батькові медицини – Гіппократові. 

- Перших лікарів називали знахарями, ведунами, тому, що вони багато знали про цілющі властивості кожної рослини.

-  Народні травознаї за тисячі років зуміли накопичити безліч відомостей про корисні властивості рослин. І в наших аптеках,серед багатьох сучасних препаратів займають гідне місце трави, настоянки з трав, пігулки на трав'яній основі.

-  Ми з'ясували, що навколо нас ростуть такі лікарські рослини:

Липа - допомагає при застуді. Верба - знижує температуру, застосовується при головному болю. Звіробій -  при захворюванні шлунку. Мати-й-мачуха -допомагає при запаленні легенів, від кашлю. Подорожник – використовують при ранах, порізах. 


Липа

Липа — особливо чарівна в червні—липні, коли серед зеленого листя розкриваються її жовтувато-білі рясні пухнасті квітки. Цвіт має медово-солодкий аромат, який приваблює бджіл. Із квіток липи бджоли збирають багато нектару й виробляють липовий мед. Плоди - горішки з довгастим приквітковим листком, за допомогою якого горішки липи розмножуються саме взимку, коли на гілках немає листя.

Липа не тільки медонос і окраса нашої природи, вона ще й лікарська рослина. Квіти липи збирають, сушать і заварюють як чай для лікування людей. З м’якої деревини виготовляють різні вироби.

Нагідки

Російською мовою їх прозвали «ноготками», їхнє насіння дуже нагадує «ноготки» - кігтики в кішки: таке ж загнуте, гостре з одного кінця.

Сьогодні нагідки — майже бур’ян, а був час, коли ця гостя з далекого теплого півдня вважалася рідкісною, навіть «королівською» квіткою. У Парижі стоїть статуя королеви, а в руках  квітка - календула. Нагідки ще називають календулою (лат. назва і квіти її красиві, запах приємний і догляду не потребують - невибагливі. До XIX ст. її вирощували лише заради красивих квітів. Потім придивилися - і виявилося, що в ній є багато лікувальних речовин. Так квітка-окраса стала ще й квіткою-цілителькою.

Чистотіл звичайний

   Ця рослина швидко виходить з-під снігу з зеленим листям, швидко починає розвиватися і вже в травні цвіте жовтими яскравими квітками. Листки красиві, перисті. Зірвавши стебло, можна побачити, як витікає жовтий сік. Сік цей отруйний, тому рослину не поїдають тварини. Одночасно чистотіл — лікарська рослина, і сама її назва говорить про те, що люди використовують її для лікування. Насіння чистотілу поїдають мурашки і цим сприяють розмноженню.

 

 


Калина

Калина — це кущ.

Ця рослина — символ України.

Весною калина розцвітає мов дівчина в білому платті. А взимку стоїть калина в червоному намисті, красива й урочиста. Ягоди калини полюбляють всі: і люди, і птахи. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, та дуже корисні: лікують і надають бадьорості.

Проводжаючи сина в далеку дорогу, мати напувала його калиновим чаєм, а з собою давала хліб з калиною.

Коли в домі свято, день народження, обов’язково поряд з хлібом кладуть калину.

Калина — це харчова, лікарська, медоносна та декоративна рослина. З неї готують повидло, варення, компоти, киселі, мармелади, начинку для цукерок, приправи до м’ясних страв. Калина - фарбувальна рослина.

У народній медицині використовують від застуди свіжі ягоди з медом та водою, уживають при кашлі, серцевих захворюваннях, соком калини очищають обличчя — щоб рум’янилося.

Цілющі властивості. Калина - користь і здоров’я.

Калину застосовують як ліки при багатьох хворобах. Для лікування використовують плоди, квіти і кору. Ліки з калини є кровоспинним, заспокійливим засобом, їх приймають при простудному кашлі, гарячці, при тривалій хрипоті, серцевих захворюваннях. Водний настій п’ють протии фурункулів, екземи, різних висипів на шкірі. Настоєм квітів і ягід полощуть горло при ангінах, промивають рани.


Бабусині рецепти

 •  Моя бабуся змішує плоди калини з цукром, і сік, який утворюється

при цьому лікує всіх, коли хтось кашляє, або хворіє грипом.

 •  А в нас полощуть горло настоєм квітів, ягід, листків калини.
 •  Моя мама робить напій для святкового столу з калинових ягід.
 •  4 гронця калини, 2 зубки часнику, 5 цибулин все перетирають. Утвореним соком закапують ніс при нежиті.
 •  Калиновим соком у давнину дівчата рум’янили личко, щоб бути гарними.

Релаксація. Діти п’ють липовий чай із калиновим варенням.

- Які лікарські рослини використовуються у твоїй сім’ї?

(Відповіді дітей.)

 

- Отже, ми йдемо далі.

- Чи добре ми знаємо тварин, які знаходяться з нами по сусідству? Які повадки у тварин і птахів? Я думаю, що на ці й інші питання з важкістю зможуть дати відповідь багато дітей і дорослих. Справа в тому, щоб побачити в природі тварин, а тим паче спостерігати за ними - задача важка, потребує спеціальної підготовки, навичок, терпіння, захопленості. Діти, а як ви вважаєте, чому без птахів не обійтись?

(Відповіді дітей.)

- Птахи – друзі нашого дитинства, вісники радощів, вірні наші помічники, захисники лісів і полів , садів і городів. Птахи – це краса і таємниця.

Виступ дітей 3 групи - «Пізнайки»

В Україні зареєстровано близько 360 видів птахів, але не всі вони постійно живуть тут. Одні з них - осілі птахи — перебувають на певній території протягом цілого року або кочують на невеликі відстані. Це — горобці, синиці, дятли, сороки, ворони, сойки.

Зимуючі птахи прилітають до нас лише на зиму. Це — омелюхи, снігурі, чижі.

Перелітних птахів можна побачити лише восени й навесні, коли вони ніби «транзитом» пролітають через нашу територію. Це — рожевий мартин, поморник, білий журавель (стерх).

Гніздові (перелітні) - прилітають в Україну лише на час гніздування. Навесні та влітку будують гнізда, виводять пташенят, а восени відлітають на зимівлю в райони з більш м’яким кліматом: в Африку, Південну і Південно-Східну Азію, Південну і Західну Європу.

Перельоти птахів - щорічні далекі переміщення птахів з області гніздування в область зимівлі. Походження перельотів птахів остаточно не з’ясовано. Першими відлітають птахи, що живляться літаючими комахами, потім — зерноїдні. Птахи летять із різною швидкістю. Після 1-2 діб перельоту птахи зупиняються на 5-10 діб перепочити.

Інші птахи можуть летіти 3-4 тис. км над океаном (60-70 год) без перепочинку (деревні славки). При перельотах вони орієнтуються за допомогою сонця, зірок, за місцевістю та магнітним полем Землі.

-Чому птахи покидають рідні місця?

(Відповіді дітей.)

- Птахи не бояться морозу, тому що їхнє тіло вкрите пір’ям. Тоді чому ластівки відлітають у вирій, а горобці — ні?  

- Чим живляться солов’ї, зозулі, ластівки, стрижі, зяблики, мухоловки. Чому вони відлітають на зиму в теплі краї?

Пропонується робота в групах

     1 група - доведіть, що ластівка, синиця, сойка — птахи. (Хід міркувань: тіло всіх птахів вкрите пір’ям. Вони мають дзьоб і крила. Тіло ластівки, синиці, сойки вкрите пір’ям. У них є дзьоб, крила. Отже, вони - птахи).

    2 група - доведіть, що сова - птах.

    3 група - доведіть, що горобець, сорока, ворона, синиця — осілі птахи.

    4група - доведіть, що ластівка, лелека, шпак, чапля - перелітні (гніздові) птахи.

Складіть коротку розповідь про роль птахів у природі. Використайте допоміжні слова: знищення шкідників, розповсюдження плодів і насіння.

- Назви тих птахів, які занесені до Червоної книги України: змієїд. ластівка, беркут. дрохва, лелека, синиця, журавлі — степовий і сірий.

- 1 квітня – Міжнародний день птахів. У цей день в 1906 році була підписана Міжнародна конвенція про охорону птахів. Цей день проходить кожен рік у рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» . 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція по охороні птахів. День птахів це не тільки річниця конвенція, але й час прильоту пернатих на весні. Звичай давнини – пекти в цей день жайворонків з тіста і співати особливі пісні – заклички. Одна з найстаріших традицій – розвішувати в цей день різні «птичі домівки».

- Розкажіть про хороші справи, зроблені вами для птахів.


Мандруємо до лісу:

дихати свіжим повітрям, слухати спів пташок, шелест дерев і побачити щось цікаве. 


Діти розвішують годівниці.

Пригадали  правила поведінки в природі:

 1.  Гучна музика злякає птахів.
 2.  Для вогнища збирають сухі гілки.
 3.  Не можна залишати після себе сміття.
 4.  Вогнище потрібно закидати піском, землею або залити водою.
 5.  Брати яйця пташок не можна.
 6.  Брати тварин не можна.
 7.  Не слід чіпати мурашник.
 8.  Ховатися під одиноким деревом не можна, бо може влучити блискавка.
 9.  Не можна бити змій.
 10.  Не можна зривати квіти, бо можуть трапитися рідкісні.

- Ми дізнавались про способи захисту природи. Дійсно, довкілля потребує постійного догляду.

У Конституції України записано: «Кожен повинен не заподіяти шкоди природі…».

- З цією метою було створено Червону книгу - своєрідний реєстр рідкісних рослин і тварин, яким загрожує загибель через недбале, злочинне ставлення до них людей.

- Чи думав хтось із вас, як багато значить для людини те, що ми звемо природою?! Про те, що Батьківщина для кожного з нас також починається з рідної природи, знайомої, близької змалечку? Ліси та гори, поля та луки, моря та річки, степи і навіть пустелі - все це знайомі, рідні картини, з якими пов’язане святе поняття - Батьківщина.


Виступ дітей 4 групи - «Розумники»

Охорона природи — це не просто розум

Але мало просто любити природу. Мало милуватися нею. Її ще треба оберігати, охороняти, допомагати їй боротися з багатьма труднощами й небезпеками.

Якщо не думати про завтрашній день, не берегти природні багатства, вони швидко вичерпаються: землі втратять свою родючість, ріки й озера обміліють чи забрудняться різними відходами заводів ; фабрик... Навіть повітря, яким ми дихаємо, також може забруднюватися, і це дуже небезпечно для здоров’я людини.

Існують заповідники, заказники, природні національні парки, пам’ятники природи. Як і в усьому світі, Червона книга заведена й в Україні.

Червона книга України

В Україні затверджено третє видання Червоної книги. Тепер  недоторканними є всі види кажанів та осетрові

Незабаром  має побачити світ нова Червона книга України. Цілих п’ять років Міністерство охорони навколишнього природного середовища затримувало її видання нібито через фінансові труднощі. І ось нарешті третє видання Червоної книги затверджено. Кількість видів у третій редакції порівняно з другим виданням збільшилася на 456 видів, з яких 285 видів - рослини і гриби, 171 вид  тварини.

Загалом нова книга містить 826 рослин та грибів і 542 тварини.


Нарешті до Червоної книги України потрапили осетер російський та севрюга звичайна. За роки незалежності кількість цих риб зменшилася  фактично на 99% (за оцінками Київського еколого-культурного центру). Проте вилов осетрових тривав до сьогодні - квота вилову становить 60 т риби на рік. Оскільки осетрова, так звана чорна, ікра коштує більш ніж $1000 за кілограм, рибалкам буде завдано мільйонних збитків. На думку екологів, саме через осетра країна так довго чекала на третю редакції Червоної книги

Відтепер Червоною книгою охоронятимуться всі без винятку види кажанів, які є в Україні: і рідкісні, і не рідкісні.  Річ у тім, що відрізнити деякі схожі види кажанів під силу лише кільком фахівцям у країні. Як наслідок виникали такі  ситуації, як 2003 року в парку Київського політехнічного інституту: під час його реконструкції було знищено колонії  червонокнижних кажанів. Тож, щоб уникнути винищення рідкісних тварин, довелося включити до «червоного» списку й решту його родичів. Тема кажанів активно обговорюється в Україні.


ПОЛИН СУЦІЛЬНОБІЛИЙ

Хамефіт. Сланкий напівкущик до 40 см заввишки, здерев’янілий у нижній частині, з численними густо улисненими вкороченими неплідними пагонами. Рослина повстисто-павутинисто опушена білими волосками, утворює своєрідні сріблясто-сірі подушки. Квітконосні стебла нечисленні, підведені. Листки на неплідних пагонах або в розетках при основі стебла черешкові, пірчастороздільні, або двопірчасторозсічені, в обрисі яйцеподібні, 2–4 см завдовжки та 1–2 см завширшки. Сегменти листків лінійно-ланцетні. Суцвіття — кошики на на зігнутих ніжках, зібрані у волоть. Квітки численні, жовтуваті. Сім’янки оберненояйцеподібні 1,5–1,7 мм завдовжки, 0,5–0,6 мм завширшки, коричнювато-бурі, тонкоборозенчасті. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується вегетативно.Занесено до Європейського червого списку, Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Гірка» та заказнику місцевого значення «Пристінському» (Донецька обл.). Необхідно додатково створити заказники в усіх місцезнаходженнях виду, контролювати стан популяцій. Заборонено розробку кар’єрів з видобування крейди, надмірне випасання худоби, терасування та заліснення схилів, руйнування місць існування.

СОН ЛУЧНИЙ (С. ЧОРНІЮЧИЙ, С. БОГЕМСЬКИЙ)

Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–40 см заввишки з товстим, кореневищем і прямостоячим, одноквітковим, густо м’яковолосистим, напіврозетковим стеблом. Листки тричі пірчасторозсічені, опушені, прикореневі довгочерешкові, з’являються до цвітіння або під час цвітіння; верхні листки (3) зростаються основами в дзвоникоподібну обгортку (покривало) з лінійними, м’яко-волосистими частками.

Квітка поникла, вузька дзвоникоподібна, 2–4 см в діаметрі, з 6 яйцеподібних або широко-яйцеподібних, темно-фіолетових, зовні пухнастих листочків оцвітини. Цвіте у квітні–травні; плодоносить у червні. Плодики волосисті. Розмножується насінням.

   ГОРНОСТАЙ

Невелика тварина, довжина тіла самців - 26-31, самок - 20,5-26,8 см; маса, відповідно: 158,3-320 та 142,5–205 г. Має невисоке щільне хутро, яке влітку набуває коричневато-жовтувато-сірого, а взимку, окрім кінцевої чорної третини хвоста, — білого забарвлення. Занесено до ІІ видання ЧКУ, Червоного списку МСОП і як вид, що підлягає охороні, до Бернської конвенції. Охороняється на території державних заповідників (Дунайський, Луганський, Український степовий, Чорноморський, Карпатський, Канівський, Розточчя, Поліський та ін.), національних парків та інших об`єктів ПЗФ.

Ландшафтні парки Донецької області (Донецький кряж (регіональний ландшафтний парк, Клебан-Бик (парк), Меотида, Половецький степ (парк) Слов'янський курорт.

Заповідники Донецької області (Кальміуський заповідник, Кам'яні Могили, Крейдова флора (заповідник), Хомутовський степ).

Витрачати природні багатства треба обережно, дбайливо, економно. Щоб не вичерпувати, а навпаки — примножувати їх. Як же ми розуміємо зараз охорону природи? Це — охорона і водночас розумне, економне використання природних багатств.

Ми завжди повинні пам’ятати, що природа — це наш дім і від того, які ми з вами в ньому господарі, залежить його благополуччя.

Закріплення та осмислення знань.

1 Вікторина

 •  Як треба доглядати за кімнатними рослинами?
 •  Кімнатні рослини треба ставити ближче до (сонця).
 •  Ґрунт повинен бути завжди (вологим).
 •  Поливати рослини треба водою (кімнатної температури).
 •  Ґрунт у горщику треба (розпушувати).
 •  Листя треба протирати (губкою).
 •  Яка пташка має найдовший хвіст? (сорока)   
 •  Де синиці в’ють гнізда? (у дуплах дерев)
 •  Які птахи виводять пташеня? (клести)
 •  Яка пташка ходить по днищу водоймищ? (оляпка)
 •  Яка пташка не висиджує яйця? (зозуля)
 •  На які дві групи діляться птахи? (зимуючі і перелітні)
 •  Як називається наука про птахів? (орнітологія)
 •  Які оповідання, твори, вірші ви читали на уроках читання?
 •  Назвіть якомога більше народних прикмет, пов’язаних із птахами.
 •  Закує зозуля на голе дерево – буде неврожай.
 •  Якщо граки прилетіли прямо на гнізда – буде рання весна.
 •  Ворони купаються ранньою весною до тепла.
 •  Журавель прилетів – скоро лід зійде.
 •  Голуби розворкотілися – на тепло.
 •  Жайворонок з’явився – до тепла, а зяблик до холоду.


2. Групова робота .

Позмагайтесь, хто назве більше.

 •  Назвіть птахів, які мешкають у нашій області.
 •  Назвіть якомога більше перелітних птахів.
 •  Назвіть якомога більше зимуючих птахів.
 •  Назвіть великих птахів України.
 •  Назвіть маленьких птахів.

3. Узагальнення і систематизація знань

Робота в парах

 •  Упізнати за описом пташку (дятел).

Поясніть,  яку користь приносить ця пташка.

4. Кросворд «Природа»

Розв’язавши кросворд, довідатися про скарб, який є найдорожчим і найціннішим у світі.

1Ш

П

А

К

2Г

О

Р

О

Б

Е

Ц

Ь

3Л

И

С

И

Ц

Я

4М

У

Р

А

Х

И

5П

Р

О

Л

І

С

О

К

6В

Е

Д

М

І

Д

Ь

7К

О

Н

В

А

Л

І

Я

1. Це весняний чорний птах  називають його (Шпак)

2. За вікном сніжок, піднялася віхола та не страшно пташці, що сидить під стріхою. (Горобець)

3. Хитра кума сліди замела. (Лисиця)

4. Вправні будівельники майструють дашок З соснових гілок. (Мурахи)

5. Я найперша квітка в гаю, синім цвітом зацвітаю. (Пролісок)

6. Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)

7. Білі дзвіночки висять, гойдаються, як вони називаються? (Конвалії)

- Який найдорожчий скарб у світі?

- Хто повинен охороняти природу?

- Які справи щодо охорони природи може виконувати кожен з вас?

5. Оцінювання результатів. Самооцінка учнів в участі проекту. Оголошення підсумків презентацій.

Висловлювання вражень від уроку-проекту

Гра « Мікрофон»

 •  Міні цікаво було дізнатися про…
 •  Найбільшим відкриттям для мене було..

- З настанням весни ми вступаємо в наступний і заключний етап проекту «Місто своїми руками» і вкладаємо посильну працю по покращенню екології нашого міста.  Ми висадимо на території школи сосонку, яка буде надійним вкладом в озеленення нашого міста і збагачення природи рідного краю.

- Діти, ви гарно попрацювали, зібрали багато цікавого матеріалу і зразково представили. Дякую вам за роботу.


Література

 1.  

Баханов К. О. Життєтворчі проекти в навчанні історії України. Посібник для вчителів. К. О. Баханов, В. А. Нищета. - Вид. група «Основа», 2008. -109 ст.

 1.  Все про все на світі Київ, « Махаон- Україна № 2004, с.71
 2.  Забродська Л. М. Онопрієнко О. В., Цимбаляру А. Д., Хоружа Л. Л. Інформаційно-методичне забезпечення проектно - технологічної діяльності вчителя. Науково - методичний посібник за ред. Цимбалару А. Д., Онопрієнко О. В. - Вид. група «Основа». 2007. - 208 ст.
 3.  Коваль Н.С., Грушинська І. В., Варакута О.М. «Готуемось до уроків       природознавства 3 клас», Тернопіль «Підручники посібники 2000
 4.  Окул М., Пашковська Н., Метод проектів у дії. // Завуч. - 2005. - N99. - ст. 11
 5.  Погорелова С.Н, Тетьоркіна В.А. «Я і Україна. Навколишній світ» Матеріали до уроків. Посібник для вчителя. Харків Видавництво «Ранок». Веста 2002
 6.  Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технологи навчання: теорія, практика, досвід. - «А.П.Н.» 2002. -136 ст.
 7.  Тарасенко Г. С. «Навчаємо пізнавати природу» Позакласна виховна робота з молодшими школярами». Харків. Видавнича група «Основа» 2008
 8.  «Твоя перша енциклопедія».- Київ «Махаон- Україна № 2004, с.96
 9.   Яришева Н.Ф. «Основи природознавства. Природа України», - К.: Вища школа, 1995. – 335 с.

ПАНОРАМА ПОДІЙ

К А Л Е Й Д О С К О П

 •  Початок роботи – у бібліотеці
 •  Екскурсія до парку
 •  Працюють «Квіткарики»
 •  Наш урок
 •  На екскурсії у СЮН


Початок роботи – у бібліотеці

Екскурсія до парку

Екскурсія до парку


Екскурсія до парку


Працюють «Квіткарики»


Наш урок


На екскурсії у СЮН


«Чаювання»


     
Харцизька спеціалізована школа

з поглибленим вивченням

іноземних мов І-ІІІ ступенів № 26

 

                                                         Роботу підготувала

                                                         учениця 3-А класу

                                                         Лисенко Єлизавета

                                                         Учитель Короневська Н.М.

                        Зміст

 1.  Твір «Лісова красуня»…………………………………....3
 2.  Повідомлення з Червоної Книги про степову білку…4
 3.  Цікаві факти…………………………………………..…..7
 4.  Характерні особливості білки…………………………..8
 5.  Поетична сторінка………………………………………..9
 6.  Білочка в моїй уяві……………………………………...10

                          Твір

                 Лісова красуня

На околицях мого міста багато лісів. У самому місті є великі красиві парки й сквери. Дуже часто там можна побачити білочок.

Восени ми із мамою гуляли в ботанічному саду. «Дивись, яка краса!»    раптом зупинила мене мама. Була осінь, листя вже облетіло. Тонкими гілочками біля самої верхівки великого дерева стрімко пересувалася білка. Витягуючи тонке руде тільце, розпушивши хвіст, вона легко скакала з гілки на гілку, з одного дерева на інше. Здавалось, ось-ось не втримається, впаде. Нічого подібного!

Легко спустившись на землю, білочка підбігла до годівниці. Їх повісили дбайливі люди. Тут вони залишають зернята, хлібні крихти для птахів та дрібних звірят. Я затамував подих. Білочка була зовсім близько. Сіла на задні лапки, а у передніх зажала знайдений горішок. Вона була дуже пухнаста, руда, а хвостик трохи світліший та сіруватий. На вухах шерсть китичками. Великими темними очима білочка дивилась просто на мене. Мить і вона стрілою помчала стовбуром дуба, знову опинилась на самому вершечку.

Скільки в її рухах спритності й краси! Білочки у цьому саду звикли до людей і беруть частування інколи просто з долоні. Мама сказала, що наступного разу ми не забудемо трохи горіхів для лісової красуні.

                        

   Повідомлення з Червоної Книги

                    Степова білочка


   У наші дні звичайна білка все ще часто зустрічається в багатьох лісах Європи і Азії. Проте у Великій Британії білки з'являються дедалі рідше. Чисельність цієї популяції білки залежить від наявності кормів. Основна причина цього явища – харчова конкуренція з боку сірої білки.

СПОСІБ ЖИТТЯ

   За допомогою  сильних  задніх   лапок з гострими   

кігтиками звичайна білка чудово лазить по деревах.  

Вона  віддає  перевагу  сосновим  лісам з  багатим

підліском, але пристосувалася і до життя в змішаних

та  листяних лісах.   Раніше  білки  зустрічалися  у  

сільській місцевості, а тепер їх все частіше        можна спостерігати у міських садах та парках. Білки, що живуть                     у       міських     парках і садках, беруть їжу, яку їм приносять         люди,  проте їхні лісові родичі прагнуть уникати людей.
   За винятком шлюбного періоду, білки ведуть одиночний спосіб життя. У холодні зими іноді в одному гнізді живе декілька тварин; ймовірно, вони зігрівають одне одного своїми тілами. Гніздо білок побудоване з гілок і має кулясту форму. Усередині воно вистелене м'яким рослинним матеріалом. Білки, що не мають свого гнізда, живуть у покинутих дуплах дерев. Окрім покинутого дупла дятла, вони можуть тимчасово поселитися і в порожніх гніздах сорок або ворон. Звичайна білка линяє двічі на рік. Проте хвіст линяє за цей період тільки один раз. Влітку в неї коротка і ніжна рудувато-коричнева шерсть, яку з серпня по листопад поступово замінює густіша і темніша зимова шерсть. Забарвлення цих білок сильно варіює не тільки в залежності від виду, але й у межах одного виду воно міняється залежно від району, сезону, віку тощо.

                                      

                                          РОЗМНОЖЕННЯ

   Білка   приводить   дитинчат  тоді, коли  

у   природі  є  вдосталь їжі.  Самка  може  мати

до двох приплодів на рік. У кожному приплоді

в середньому буває від 2 до 4 білченят. Спаровування  білок  може  тривати  з   грудня  

по   липень   (час   залежить  від   регіону).  У

період гону   декілька самців переслідують самку. Самка вибирає самця,    який їй найбільше подобається, і злучається тільки з ним. Під час     вагітності високо на дереві вона влаштовує гніздо з гілок, яке має форму   кулі, з      двома, розташованими збоку входами. Всередині гніздо вистелене      м'якими рослинами та пухом. У перші дні після пологів самка           перебуває неподалік від гніздаі регулярно годує білченят.
   Через три тижні у дитинчат розплющуються очі і починає рости шерсть. У віці семи тижнів вони починають виходити з гнізда і приймати тверду їжу. Проте мати годує їх молоком ще приблизно три тижні.

                                                 ЇЖА

       Білки ведуть активний денний спосіб життя.  

Вони проводять дні у пошуках їжі, частину якої

відразу ж з'їдають, а іншу ховають  у  схованки,

таким  чином   роблячи  запаси на  зиму.   Коли

кількість їжі зменшується, білки виходять на пошуки корму вже з самого ранку. Раціон звичайної і сірої білок дуже подібний. В Англії скоротилося чисельність звичайних білок, оскільки сірі білки, що живуть тут, є їхніми безпосередніми харчовими          конкурентами. Протягом всього року білки харчуються насінням дерев – сосновими і кедровими шишками. Більшу частину корму вони ховають у густому чагарнику або у покинутому гнізді-схованці, щоб пізніше повернутися   сюди і з'їсти. Багатьом випадало бачити білок, що гризуть шишки. При цьому      звір тримає шишку передніми лапками і крутить її, обгризаючи лусочки, під якими заховане насіння. Меню білок залежить від регіону, в якому      вони проживають, і, крім насіння, зазвичай складається   з квітів, молодих пагонів, комах, горіхів, плодів шипшини і грибів. Білки рідко їдять       жолуді.    Іноді навесні вони руйнують гнізда дрібних птахів, поїдаючи їхні яйця. Лісники   не полюбляють їх за   те, що вони, щоб дістатися до соковитого лика, обривають з дерев кору.

  

                

Цікаві факти

ЧИ  ВІДОМО, ЩО...

 •  У більшості видів білок цього роду немає китичок на вухах. Вони ростуть тільки у звичайної і північноамериканської білок.
 •  Представники роду білок-крихіток - дуже дрібні звірки. їхня довжина сягає ледве 7-10 см.
 •  У Фінляндії і на півночі Росії живе інший родич звичайної білки - летюча білка. Вона може долати невеликі відстані між деревами, планеруючи за допомогою розкритої, вкритою шерстю літальної перетинки.
 •  Люди завжди вважали білку приязним звіром. її зображення знайдені на мозаїках романської і деяких азіатських культур.

  

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛКИ


  
Хвіст: використовується для підтримування рівноваги під час   переміщення по гілках.  Крім  того, білка накривається ним під                  час сну. Рухи хвоста свідчать про настрій тварини.


  
Вібриси: довгі і дуже чутливі, допомагають орієнтуватися. Білка має чутливі волоски також на передніх лапках, череві і біля і основи хвоста.


   Зір: довгі і дуже чутливі, допомагають орієнтуватися. Білка має чутливі волоски також на передніх лапках, череві і біля і основи хвоста.


   Зимова шерсть: Зимова шерсть густіша і темніша, ніж літня. Має попелястий відтінок. Китички на вухах стають довшими.

Місце існування:

            Поетична сторінка

Білка

Я веселий звірок,
Плиг з ялинки на дубок.
В сосні дупло, в дуплі тепло,
А хто в дуплі живе в теплі?

Червонясту шубку має
По гілках вона стрибає
Хоч мала вона на зріст
Та великий має хвіст.

Хвіст трубою, спритні ніжки -
Плиг із гілки на сучок!
Носить все вона горішки
В золотий свій сундучок

Білка

Хвіст трубою, спритні ніжки -
Плиг із гілки на сучок!
Носить білочка горішки
В золотий свій сундучок.

В неї очі, мов горішки,
Кожушинка хутряна,
Гострі вушка, наче ріжки,
У дуплі живе вона.Поетична частина
З Червоної книги
Ми малюємо


Дякую за увагу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2868. Станки строгально-протяжнои группы 8.54 MB
  Станки строгально-протяжнои группы. Назначение и разновидности строгальных и долбежных станков. На строгальных и долбежных станках обрабатывают плоские поверхности, прямолинейные канавки, пазы, различные выемки, фасонные линейчатые поверхности и т...
2869. Технология изделий интегральной техники 3.57 MB
  Весь потенциал твёрдотельной электроники скрывался в единственном экспериментальном образце транзистора, действие которого было не понятно даже его творцам. Через 10 лет твёрдотельные приборы уже выиграли сражение с лампами за...
2870. Корпус подшипника насоса водяного ЗИЛ 431410 812.45 KB
  Выбрать способ получения отливки для условий крупносерийного производства детали: корпус подшипника насоса водяного ЗИЛ 431410. Описать способ получения заготовки. Разработать технологический процесс изготовления литейной формы ручной фо...
2871. Стационарные задачи квантовой механики 10.61 MB
  Стационарные задачи квантовой механики Итак – уравнение Шрёдингера для стационарных состояний, а волновая функция частицы, находящейся в стационарном квантовом состоянии, имеет вид , где. Плотность вероятности для частицы при это...
2872. САПР управляющих программ 2.55 MB
  Основным направлением развития технологических процессов в металлообработке в настоящее время является повышение производительности и гибкости. Это объясняется тем, что значительно растет номенклатура деталей в мелко- и среднесерийном производстве, ...
2873. Ядерная модель атома 5.88 MB
  Ядерная модель атома Резерфорд на основании результатов эксперимента по рассеянию частиц на атомах металлической фольги обосновал планетарную модель строения атома. Согласно этой модели, атом состоит из тяжёлого положительно заряженного ядра очень малых размеров...
2874. Квантовые системы из одинаковых частиц 9.6 MB
  Квантовые системы из одинаковых частиц Квантовые особенности поведения микрочастиц, отличающие их от свойств макроскопических объектов, проявляются не только при рассмотрении движения одной частицы, но и при анализе поведения системы микрочасти...
2875. Законы теплового излучения. Фотоэффект 9.36 MB
  При рассмотрении проблемы электромагнитного излучения твердых тел классическая физика столкнулась с непреодолимыми трудностями. Данные теоретических расчетов существенно не совпадали с экспериментальными данными в области коротковолнового диапазона ...
2876. Резание материалов 2.33 MB
  Изучение геометрии токарного резца Цель работы. Изучение типов токарных резцов, их основных элементов и геометрических параметров. Приобретение навыков измерения геометрических параметров резцов и ознакомление с измерительными приборами...