78617

Определение потерь напора в подъемных трубах фонтанных скважин, давления на забое и К. П. Д подъемника

Научная статья

Производство и промышленные технологии

Требуется определить гидравлические потери напора, забойное давление и К. П. Д. подъемника при фонтанировании по подъемным трубам и по эксплуатационной колонне. При фонтанировании скважины при том же дебите и забойном давлении по 190-мм эксплуатационной колоне уменьшатся гидравлические сопротивления и повысится устьевое давление.

Русский

2017-03-01

56 KB

0 чел.

Определение потерь напора в подъемных трубах фонтанных скважин, давления на забое и К. П. Д  подъемника.

Задача. Скважина фонтанирует за счет гидростатического напора без выделения свободного газа в подъемных трубах.

Требуется определить гидравлические потери напора, забойное давление и К. П. Д. подъемника при фонтанировании по подъемным трубам и по эксплуатационной колонне.

Исходные данные:

  • Глубина скважиныH=3300 м;
  • Внутренний диаметр эксплуатационной колонныD = 190 мм;
  • Подъемные трубы с внутренним диаметромd = 89 мм спущены до верхних перфорационных отверстий;
  • Дебит скважиныQ = 300 т/сут;
  • Рабочее давление на устье скважины при фонтанировании по 89-мм трубамpy= 11,5 МПа;
  • Коэффициент продуктивности скважиныK = 110 т/сут*МПа;
  • Плотность нефти ρ = 880 кг/м3;
  • Кинематическая вязкость нефти при средней температуре в скважине 383K ν = 0,00001 м2/с.

Фонтанирование по 89-мм подъемным трубам.

Средняя скорость движения нефти

м/с.

Критерий Рейнольдса

Re .

Режим турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления

Гидравлические потери напора при движении нефти 89-мм колонне труб

Мпа.

Гидростатическое давление столба нефти в скважине

Мпа.

Забойное давление

Мпа.

К. П. Д. подъемника при фонтанировании по 89-мм колонне

.

Перепад давления на забое

Мпа.

Пластовое давление

Мпа.

Общий К. П. Д. фонтанирования (при движении нефти из пласта на поверхность)

.

Фонтанирование по 190-мм эксплуатационной колонне.

При фонтанировании скважины при том же дебите и забойном давлении по 190-мм эксплуатационной колоне уменьшатся гидравлические сопротивления и повысится устьевое давление.

Средняя скорость движения нефти

м/с.

Критерий Рейнольдса

.

Режим турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления

.

Устьевое давление

Мпа.

К. П. Д. подъемника при фонтанировании по 190-мм эксплуатационной колонне (без учета потерь на штуцере)

Вывод:Из примера видно, что если скважина не осложнена песком и не требуется производить закачку или циркуляцию жидкости, то выгодно не спускать подъемные трубы, а фонтанирование вести по обсадной колонне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65528. ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 187 KB
  За цих умов набуває актуальності проблема підготовки фахівців з якісно новим рівнем професійного мислення основаного на знанні комп’ютерних інструментів і сучасних технологій передусім тривимірного моделювання умінням правильного вибору комп’ютерної системи для розробки дизайнерського продукту.
65529. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 168.5 KB
  Одним із таких чинників що несприятливо впливають на здоров’я людей є забруднення атмосферного повітря спричинене викидами від стаціонарних і пересувних джерел а також у результаті транскордонного перенесення повітряних мас.
65530. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОМАШИННИХ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 331.5 KB
  Зокрема це стосується випадку захисного вимкненні електромережі технологічної дільниці шахти в разі наявності небезпечного струму витоку на землю. Збільшення рівнів та інтервалів існування електрорушійної сили ЕРС вибігу двигунів через збільшення потужності останніх та ємності...
65531. СИСТЕМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПУШУВАЧІВ ҐРУНТУ 411.5 KB
  Розробка комплексу нових знарядь можлива при системному підході тобто при розгляді обробітку ґрунту як доповнення до природних ґрунтоутворюючих процесів на основі більш повного урахування механічних фізичних і біологічних властивостей ґрунту.
65532. Створення адаптивних засобів обліку і аналізу якості електроенергії 391 KB
  Обсяг спожитої електричної енергії фіксується електролічильниками а її якість контролюється приладами для вимірювання показників якості. Подана робота присвячена питанням розробки адаптивних засобів обліку електроенергії вимірювання показників її якості та відтворення...
65533. МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ 721 KB
  Сучасне процесне управління підприємствами і організаціями включає в себе управління гнучкими бізнеспроцесами орієнтованими на користувача і мінливими під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
65534. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 322 KB
  Хоч протягом усього пeрiоду ринкових рeформ в eкономiчнiй лiтeртурi бгто увги придiлялося проблeмм розвитку в Укрїнi млого бiзнeсу лe його стн всe щe злишється нeздовiльним. Проблeм полягє нвiть нe в кiлькiсних прмeтрх функцiонувння цiєї сфeри якi поступово полiпшуються нсмпeрeд – у структурi вiтчизняного...
65535. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами 1.05 MB
  При створенні нових інформаційних технологій ІТ сучасні комп’ютери та різні спеціалізовані математичні моделі слугують фундаментом побудови нових методів перетворення інформації для складних систем управління ССУ.
65536. РЕФРАКЦІЙНА КЕРАТОПЛАСТИКА АМЕТРОПІЙ (ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ) 389.5 KB
  Тенденції світової офтальмохірургії за останні роки переконливо свідчать про бурхливий розвиток керато-рефракційної хірургії заснованої на моделюванні передньої поверхні рогівки шляхом пошарового її зрізання методом кератомільозу.