78617

Определение потерь напора в подъемных трубах фонтанных скважин, давления на забое и К. П. Д подъемника

Научная статья

Производство и промышленные технологии

Требуется определить гидравлические потери напора, забойное давление и К. П. Д. подъемника при фонтанировании по подъемным трубам и по эксплуатационной колонне. При фонтанировании скважины при том же дебите и забойном давлении по 190-мм эксплуатационной колоне уменьшатся гидравлические сопротивления и повысится устьевое давление.

Русский

2017-03-01

56 KB

0 чел.

Определение потерь напора в подъемных трубах фонтанных скважин, давления на забое и К. П. Д  подъемника.

Задача. Скважина фонтанирует за счет гидростатического напора без выделения свободного газа в подъемных трубах.

Требуется определить гидравлические потери напора, забойное давление и К. П. Д. подъемника при фонтанировании по подъемным трубам и по эксплуатационной колонне.

Исходные данные:

  • Глубина скважиныH=3300 м;
  • Внутренний диаметр эксплуатационной колонныD = 190 мм;
  • Подъемные трубы с внутренним диаметромd = 89 мм спущены до верхних перфорационных отверстий;
  • Дебит скважиныQ = 300 т/сут;
  • Рабочее давление на устье скважины при фонтанировании по 89-мм трубамpy= 11,5 МПа;
  • Коэффициент продуктивности скважиныK = 110 т/сут*МПа;
  • Плотность нефти ρ = 880 кг/м3;
  • Кинематическая вязкость нефти при средней температуре в скважине 383K ν = 0,00001 м2/с.

Фонтанирование по 89-мм подъемным трубам.

Средняя скорость движения нефти

м/с.

Критерий Рейнольдса

Re .

Режим турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления

Гидравлические потери напора при движении нефти 89-мм колонне труб

Мпа.

Гидростатическое давление столба нефти в скважине

Мпа.

Забойное давление

Мпа.

К. П. Д. подъемника при фонтанировании по 89-мм колонне

.

Перепад давления на забое

Мпа.

Пластовое давление

Мпа.

Общий К. П. Д. фонтанирования (при движении нефти из пласта на поверхность)

.

Фонтанирование по 190-мм эксплуатационной колонне.

При фонтанировании скважины при том же дебите и забойном давлении по 190-мм эксплуатационной колоне уменьшатся гидравлические сопротивления и повысится устьевое давление.

Средняя скорость движения нефти

м/с.

Критерий Рейнольдса

.

Режим турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления

.

Устьевое давление

Мпа.

К. П. Д. подъемника при фонтанировании по 190-мм эксплуатационной колонне (без учета потерь на штуцере)

Вывод:Из примера видно, что если скважина не осложнена песком и не требуется производить закачку или циркуляцию жидкости, то выгодно не спускать подъемные трубы, а фонтанирование вести по обсадной колонне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65269. Оптимальне автоматизоване управління технологічним процесом залізорудного комбінату на основі прогнозу технологічних показників для підвищення прибутку підприємства 17.29 MB
  Причини такого стану полягають у тому що у практиці аналізу процесів управління досить поширене припущення про детермінованість технологічних процесів гірничорудного виробництва їх ергодичність але таке припущення досить обмежене.
65270. НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 135 KB
  Виникає потреба осмислити потужні можливості та ризики які повязані з такими практиками. В їх системі особлива роль належить новітнім біотехнологічним практикам які виникли в галузі сучасної фундаментальної науки досить широко використовуються в житті людини змінюючи його.
65271. Ефективність використання селену і марганцю в складі преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України 257.5 KB
  Маючи в адміністративному районі області регіоні підприємство або лінію з виробництва преміксів потужність якої становитиме 1 від загального виготовлення комбікормів можна за рахунок місцевих сировинних ресурсів забезпечити повноцінну і збалансовану годівлю сільськогосподарських тварин у тому числі свиней.
65272. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 224.5 KB
  Реформування адміністративного права є одним з найважливіших завдань у сфері вітчизняного права над вирішенням якого працюють ученіадміністративісти представники органів законодавчої виконавчої та судової гілок влади громадськість.
65273. Розроблення двошарових композиційних електрохімічних покриттів системи Ni–B–Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості виробів з вуглецевих сталей 6.65 MB
  Для поверхневого захисту виробів надання їм декоративного вигляду чи певних функціональних властивостей у промисловості широко використовують гальванічні покриття нікелем хромом їх сплавами і багатошаровими композиціями цих металів.
65274. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології 188.5 KB
  Методи механічного оброблення різанням дають можливість варіювати параметрами шорсткості оброблюваних поверхонь в порівняно вузьких межах. Оброблення на основі ППД застосовується для підвищення втомної міцності зносостійкості поверхонь тертя контактної міцності...
65275. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ З КЕРОВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ 5.76 MB
  Розвиток і широке поширення локальних і корпоративних комп'ютерних мереж для інформаційних систем різного призначення вимагає постійного вдосконалювання мережних технологій. Проблеми використання комп'ютерних мереж пов'язані з перевищенням строків і бюджету...
65276. СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНИЦЬКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (СЕРЕДИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) 188 KB
  За умов бездержавності та жорсткого колоніального гніту Російської та Австро-Угорської імперій представники народницької історіографії концентрували увагу на соціально-економічному та культурному становищі народних мас.
65277. Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву 609.5 KB
  Створення абразивостійкого сплаву шляхом застосування такої технології та компонентів які разом з ефективністю надання необхідних властивостей матеріалу не призводили б до суттєвого підвищення вартості є актуальною задачею.