7863

Страхування майна

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Тема 8. Страхування майна План 1. Значення та види майнового страхування. 2. Страхувння майна юридичних осіб. 3. Страхування технічних ризиків. 4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 5. Страхування транспортних засобів і вантажів...

Украинкский

2013-01-29

183.5 KB

12 чел.

Тема 8. Страхування майна

План

1. Значення та види майнового страхування.

2. Страхувння майна юридичних осіб.

3. Страхування технічних ризиків.

4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

5. Страхування транспортних засобів і вантажів.

6. Страхування майна громадян.

7. Страхування фінансових ризиків.

8. Принципи організації системи депозитного страхування.

Рекомендована література

Основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15.

Додаткова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,12, 19, 26.

Міні - лексикон

Майнове страхування, оцінка страхова, авіаційне страхування, автотранспортне страхування, генеральний поліс, збиток прямий, збиток страховий, карго страхування, каско страхування, рівень страхового відшкодування, система депозитного страхування, страхування кредитів.

1. Значення та види майнового страхування.

Майнове страхування галузь страхової діяльності, у якій об'єктом страхування виступає майно в різноманітних його видах.

Класифікація майнового страхування:

 •  залежно від того, хто виступає як страхувальник.

Страхування майна юридичних осіб (виробничого майна)

об'єкт

майно підприємств

вантажі

засоби транспорту тощо.

Страхування майна фізичних осіб (особистого майна)

об'єкт

будівлі та квартири громадян

домашні тварини

транспорт тощо.

 •  залежно від виду страхових подій (застосовується для розробки методів визначення збитку і страхового відшкодування по кожній з наведених груп)

Страхування

 •  майна від пожежі та стихійного лиха (вогневе страхування)
 •  сільськогоспо-

дарських культур від стихійних явищ

 •  тварин на випадок загибелі в результаті хвороби і нещасних випадків
 •  засобів транспорту від аварій, угону та ін. небезпек

2. Страхування майна юридичних осіб.

Юридичними особами може бути застраховане майно:

 •  

 •  державне
 •  власне
 •  орендне
 •  

 •  заставне
 •  лізингове

Об'єктами страхування майна можуть бути інтереси, пов'язані з:

 •  володінням
 •  використанням
 •  розпорядженням майном

Види договорів майнового страхування:

 •  залежно від права власності на майно

основний

Усе майно, що належить підприємству:

 •  будівлі, споруди,

передавальні пристрої, силові та ін. машини, обладнання, транспортні засоби, риболовецькі судна, знаряддя лову, об'єкта незавершеного виробництва, інвентар, готова продукція, сировина, товари, матеріали та інше майно

додатковий

 •  манно, одержане підприємствами згідно з договором найму або прийняте від ін. підприємств та населення для переробки, ремону, перевезення, зберігання, на комісію тощо
 •  майно на час проведения експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках

Не приймаються на страхування:

 •  гроші готівкою
  •  акції, облігації та інші цінні папери
  •  рукописи, креслярські та ін. документи, бухгалтерські та ділові книги
  •  дорогоцінні метали
  •  технічні носії інформації (магнітні плівки, касети, магнітні диски)
  •  майно, яке знаходиться у застрахованому приміщенні, але не належить страхувальнику
  •  будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи знаходяться у зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та ін. стихійні явища.

Типи договорів страхування майна залежно

від ризику, який страхується

 •  Страхування від вогню, удару блискави, вибуху
 •  Комплексне або розширене страхування "від вогню та інших випадків", яке включає, крім ризиків пожежі та вибуху, додатково такі страхові події:

землетрус, зсув, обвал; буря; ураган; повінь; град, злива; осідання грунту; затоплення; шторм; цунамі; туман; пошкодження майна водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем; крадіжки зі зломом (пограбування)

 •  Від ризиків, що виникають під час ведення експериментальних та дослідницьких робіт

Договір страхування майна може бути укладено на:

 •  балансову вартість
 •  певну частку (відсоток) вартості
 •  договірну вартість

Майно, одержане підприємством за договором майнового найму

або прийнятого ним від інших організацій та населення

для переробки, ремонту та ін.

Страхова оцінка встановлюється

Основні фонди

Продукція у процесі виробництва або обробки

Товарно-матеріальні цінності

Об'єкти у стадії незавершеного будівництва

Експонати виставок, музейні коштовності,

колекції, авторські роботи, антикваріаті

* дописать

Страхова сума не може перевищувати дійсної вартості майна, яке страхувальник бажає застрахувати на момент укладання договору страхування.

Розмір страхової премії залежить від:

 •  ступеня страхового ризику
 •  страхового тарифу
 •  виду майна та умов зберігання майна
 •  технічного стану підприємства
 •  виду виробництва
 •  обсягу застрахованого майна
 •  страхової суми
 •  строку страхування
 •  форми внесення страхових платежів

Послідовність визначення розміру збитку та страхового відшкодування.

 •  Установлення факту страхового випадку
 •  Визначення розміру збитку і страхового відшкодування, складання страхового акта про страховий випадок
 •  Здійснення страхової виплати

Методика визначення збитку та страхового відшкодування залежить від:

 •  Об'єкта страхування (будівлі, засоби виробництва, товари)
 •  Суб'єкта страхування (державне підприємство, колгосп)
 •  Стихійного лиха (пожежа, землетрус, повінь тощо)

Страхове відшкодування = Збиток Х Страхова сума

Вартість майна

Не підлягають відшкодуванню збитки,завдані внаслідок:

 •  перебігу процесів, яких не можна уникнути в роботі або таких, що природно випливають з них
 •  того, що страхувальник не вжив належних заходів для рятування майна, забезпечення його зберігання і запобігання подальшому пошкодженню чи знищенню
 •  викрадення майна, якщо факт крадіжки не підтверджено міліцією або іншими правоохоронними органами

3. Страхування технічних ризиків.

У світовій практиці страхування технічних ризиків включає в себе:

 •  страхування будівельного підприємства від усіх ризиків
 •  страхування усіх монтажних ризиків
 •  страхування машин
 •  страхування електронних пристроїв.

Напрями страхування технічних ризиків

 •  Страхування самої техніки, устаткування, технологічних ліній та ін. на випадок виводу їх з ладу, порушення роботи.
 •  Страхування від непередбачених несприятливих наслідків, викликаних впровадженням технічних та технологічних новинок або їх зупиненням та зруйнуванням.

Передбачається захист від

 •  Прямих збитків застрахованих об'єктів
 •  Опосередкованих (побічних) збитків у вигляді додаткових витрат та неотриманого прибутку

Страхування будівельного підприємства від усіх ризиків

Страхування усіх видів будівельних об'єктів, у рамках якого надається страховий захист як від збитків, завданих будівельному об'єкту, спорудам на будівельному майданчику і/або будівельним машинам, так і від претензій третіх осіб внаслідок матеріального збитку або тілесного ушкодження, пов'язаного з будівництвом.

Забудовники

Страхувальники

Будівельні підприємці, що здійснюють проект, включаючи усіх підрядчиків.

Об’єкти страхування

 •  житлові будинки та конторські будівлі, лікарні, школи
 •  дорожні та залізничні об’єкти, аеропорти
 •  промислові споруди, електростанції
 •  будівельні машини
 •  допоміжні споруди
 •  мости, дамби, греблі, тунелі, іригаційні та дренажні споруди.

Страхові ризики

 •  пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія води або інших засобів, що використовувались для пожежогасіння
 •  повінь, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус
 •  бурі усіх видів
 •  землетрус, осідання грунту, зсув, обвал
 •  злом, крадіжка
 •  будь-який брак внаслідок халатності, необачності, необережності, злого наміру

Страхова сума – договірна вартість будівництва, включаючи вартість наданих забудовником будівельних матеріалів і/або виконаних ним робіт.

Оцінка ризику залежить від:

 •  характеру будівельного майданчика
 •  конструктивних особливостей об'єкта та властивостей будівельних матеріалів
 •  методів будівництва та заходів, що забезпечують виконання робіт
 •  ризиків, які впливають на виконання графіку робіт.

Страхування всіх монтажних ризиків

Забезпечує страхувальникові необхідне страхове покриття усіх ризиків, які виникають при монтажі машин та механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій.

 •  виробник чи постачальник монтажного об'єкта
 •  фірми, яким доручено виконати

монтаж

Страхувальники

 •  покупець монтажного об'єкта
 •  кредитор

Об'єкти страхування

 •  Монтаж та пробний пуск усіх видів машин, механізмів та конструкцій (турбін, генераторів, верстатів, повітряних ліній, трубопроводів)
 •  машини, пристрої та обладнання для проведення монтажу
 •  додаткові витрати з оплати надпланових робіт
 •  відповідальність перед третіми особами.

Страхова сума – вартість установок згідно з договором постачання, включаючи витрати з перевезення, митний збір, інші збори та витрати з монтажу.

Страхові тарифи: встановлюються на основі посібників з тарифікації, при проведенні масових страхових операцій передбачають звичайні, ступінь яких не збільшений.

Страхування машин

Об'єкти страхування – усі машини, апарати, механічне обладнання й установки (парові котли, турбіни, трансформатори, мішалки , компресори та ін.).

Страхова сума  вартість машин, які підлягають страхуванню.

Страховий тариф визначається окремо за кожним типом машин.

Приклади страхування у будівництві.

Страхування електронних пристроїв

Власник електронних систем:

 •  як експлуатаційник;
 •  як наймодавець установок;
 •  як фірма, що обслуговує застраховану установку.

Страхувальники

Наймач - від майнових збитків, за які він згідно з договором про найм несе відповідальність.

Об'єкти страхування

 •  усі електронні системи
 •  носії даних
 •  додаткові витрати, які пов'язані з виводом з ладу ЕОМ для обробки даних.

Страхова сума – вартість електронних пристроїв, які підлягають страхуванню.

Страхове відшкодування – вартість відновлення пристроїв у межах страхової суми чи ліміту відповідальності за кожним об'єктом. 

Страхові тарифи – розраховуються на основі нормативів звичайних ризиків з урахуванням специфічних особливостей ризику.

4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

Страхувальники – усі юридичні та фізичні особи, що займаються сільським господарством та використовують земельні угіддя.

Страховики – страхові компанії, які мають ліцензію на проведення цього виду страхування, достатні страхові резерви, розгалужену мережу філій та представництв, а також фахівців, добре ознайомлених з особливостями аграрного виробництва.

Об'єкти страхування

 •  Будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об"акти незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція
 •  Врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

плодоносного віку

 •  Сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі.

сім'ї бджіл у вуликах

 •  Дерева і плодово-ягідні кущі, виноградники.

Страхування врожаю сільськогосподарських

культур і багаторічних насаджень

Страхові випадки:

 •  посуха, вимерзання, заморозок, град, злива, буря, повінь, сель, пожежа
 •  вимокання, випрівання, спричинені стихійним лихом:
 •  зниження якості продукції окремих сільськогосподарських культур

Страхова сума:

Як правило, не вище за 70% вартості врожаю, яку можна визначити множенням планової площі посіву тієї чи іншої культури на середньорічну урожайність (у розрахунку на один гектар) за останні 5 років і на погоджену зі страховиком ціну на одиницю продукції

Розмір страхового забезпечення залежить від:

 •  Величини збитку
 •  Величини врожайності
 •  Універсальності страхування

Страхове відшкодування виплачується при наявності факторів

 •  

 •  Стихійного лиха
 •  Недобору врожаю

Страхування багаторічних насаджень

Об'єкти страхування

 •  Багаторічні насадження
 •  Врожай цих насаджень

Страхові випадки:

Повна загибель внаслідок морозів, сильних снігопадів, повені, бурі, зливи, граду, землетрусу, пожежі, посухи, а також їх повне знищення карантинними комахами.

Страхування тварин 

направлено на

Відшкодування збитку від:

 •  падежу, загибелі або вимушеного забою тварин
 •  крадіжки
 •  неправомірних дій третіх осіб

Зменшення та компенсацію збитків тваринницької продукції від:

 •  стихійних лих,
 •  пожеж
 •  інших несприятливих подій

Об'єкти страхування – поголів'я кожного виду сільськогосподарських тварин.

 •  продуктивна худоба     Обмежені страхові
 •  молодняк                      випадки
 •  племінні та особливо цінні тварини

5. Страхування транспортних засобів і вантажів.

Транспортне страхування – сукупність різноманітних видів страхування від небезпек, які виникають на різних шляхах сполучення.

 •  

 •  морське
 •  річкове
 •  сухопутне
 •  

 •  повітряне
 •  змішане

Засоби транспорту без урахування вантажівкаско

Об'єкти страхування 

Вантажі, без страхування транспорту карго

Страхування наземного автомобільного транспорту

Об'єкти страхування

 •  Транспортні засоби, які реєструються відповідними державними органами
 •  Додаткове обладнання до транспортного засобу

Страхові ризики, та орієнтовні страхові тарифи

 •  Протиправні дії третіх осіб (1,5-2%)
 •  Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) (1,5-3,5%)
 •  Пожежа або вибух у транспортному засобі в результаті самозаймання (0,25-1%)
 •  Стихійне лихо (повінь, буря, ураган, землетрус тощо), падіння дерев, падіння предметів, напад тварин (1%)
 •  Викрадення або спроба викрадення (4 - 6%).

Страхова сума визначається на підставі заяви на страхування документів:

 •  рахунок-фактура заводу-виробника
 •  каталог офіційного ділера
 •  митна декларація, якщо автомобіль перетнув кордон України
 •  технічна документація
 •  експертна оцінка страховика.

Чинники, що впливають на ймовірність

виникнення страхового випадку:

 •  марка автомобіля
 •  колір автомобіля
 •  рік випуску
 •  стаж та вік водія
 •  наявність охоронної сигналізації і протиугонного пристрою
 •  розмір умовної франшизи.

Морське страхування

Об’єкти:

Судно (як транспортний засіб) – каско

Вантаж, який перевозиться цим судном, – карго

Фрахт (доходи від фрахту, які отримує судновласник)

Правова (цивільна) відповідальність судновласника або вантажоперевізника.

Страхування каско суден

Умови, на яких встановлюється обсяг страхового покриття

 •  З відповідальністю за повну загибель і пошкодження
 •  З відповідальністю за повну загибель
 •  З відповідальністю за пошкодження
 •  З відповідальністю за загибель, включаючи витрати на спасіння.

Тарифні ставки визначаються залежно від:

 •  типу судна
 •  його вартості
 •  давності побудови
 •  основних технічних даних
 •  характеру експлуатації
 •  районів та маршрутів плавання страхової суми та страхової вартості
 •  кількості суден, заявлених на страхування
 •  пори року та ін.

Коливаються від 1 до 3% для морських суден та від 0,5 до 2% для річкових суден.

Авіаційне страхування

- страхування ризиків, пов'язаних із використанням авіаційної та космічної техніки.

 •  Страхування літаків, вертольотів та іншої авіатехніки від пошкодження і знищення (каско)
 •  Страхування відповідальності експлуатантів повітряних суден
 •  Відповідальність власників повітряних суден
 •  Інші ризики.

Об'єкти:

Повітряні судна, зареєстровані у страхування уДепартаменті повітряного транспорту та які мають сертифікат льотної придатності.

Страхувальник –

юридична або фізична особа - власник повітряного судна або повітряний перевізник, що експлуатує дане повітряне судно на законних підставах.

Умови страхування

 •  

 •  Пошкодження повітряного судна
 •  Повна загибель повітряного судна

Страховий тариф коливається від 1 до 12% вартості судна.

Страхування вантажів

Страхувальник –

юридична або фізична особа - відправник або одержувач вантажу.

Об'єкт страхування –

вантаж страхувальника при його транспортуванні від місця відправлення до місця призначення.

Умови страхування

 •  

 •  З відповідальністю за усі ризики
 •  З відповідальністю за часткову аварію

 •  Без відповідальності за пошкодження (крім випадків катастрофи)
 •  Додатково - "Протиправні дії третіх осіб".

Страхова сума –

відповідає дійсній страховій вартості вантажу, з урахуванням умов та особливостей його перевезення та зберігання, митних зборів, фрахту, комісійних та інших можливих витрат.

6. Страхування майна громадян.

Страхування будівель і споруд

Об'єкти страхування –

будівлі, житлові будинки, садові будиночки, дачі, гаражі, погреби, сараї; зовнішні будівлі - тротуари, огорожа, ворота, збудовані на постійному місці.

Одночасно, з окремим визначенням страхової суми, можна застрахувати

 •  Додаткове обладнання до будівель (газопровід, водозлив, водяні та газові лічильники та ін.), яке знаходиться у межах садиби страхувальника.
 •  Цивільну відповідальність страхувальника.

Страхова сума встановлюється за бажанням страхувальника, але не повинна перевищувати вартості будівель за ринковими цінами даного регіону.

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміном страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок:

 •  на будівлі у сільській місцевості - від 0,2 до 0,45% страхової суми;
 •  на будівлі у міській місцевості - від 0,18% до 0,4% страхової суми.

Страхування домашнього майна, що належить громадянам

Договір страхування може бути укладено на:

 •  усе домашнє майно, що є у даному господарстві
 •  окремі предмети домашнього майна
 •  окремі групи предметів домашнього майна
 •  колекції, картини, унікальні та антикварні речі (спеціальний договір).

Додатково можна застрахувати:

 •  Групи ризиків страхування домашнього майна
 •  Цивільну відповідальність страхувальника
 •  Елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень квартири на випадок їх пошкодження
 •  Сільськогосподарські культури.

Групи ризиків страхування домашнього майна

 •  Викрадення
 •  Спроба пограбування
 •  Стихійне лихо

Страхування тварин, що належить громадянам

Об'єкти страхування:

 •  велика рогата худоба віком від одного місяця
  •  коні - віком від одного місяця
  •  свині - віком від шести місяців
  •  вівці, кози, віслюки, мули - віком від одного року
  •  собаки - віком від шести місяців до 10 років
  •  бджолосім'ї
  •  хутрові звірі (кролі, нутрії)
  •  декоративні та екзотичні птахи і тварини.

Групи ризиків

 •  Страхування на випадок загибелі або падежу тварин від хвороб або стихійного лиха, нещасних випадків.
 •  Страхування на випадок лікування тварини від хвороби чи травми, одержаної внаслідок нещасного випадку.

 •  Страхування на випадок викрадення або навмисних неправомірних дій третіх осіб.
 •  Страхування на випадок вимушеного забою тварини, якщо вона травмована через нещасний випадок.

Страхова сума встановлюється на кожну тварину окремо та не повинна перевищувати ринкової вартості голови тварини, звіра чи птаха даного виду.

Тарифна ставка складає від 1 до 10% від страхової суми.

Приклади з вітчизняної та зарубіжної практики.

7. Страхування фінансових ризиків.

Класифікація видів страхування фінансових ризиків

Страхування кредитів:

 •  ризику неповернення кредиту
  •  відповідальності позичальника за неповернення кредиту
  •  несвоєчасної сплати страхувальниками процентів за кредит
  •  векселів
  •  депозитів

Страхування біржових ризиків:

 •  ризику неплатежу за комерційними угодами
  •  комісійної винагороди брокерської (маклерської) фірми
  •  операцій з цінними паперами

Страхування непрямих ризиків:

 •  на випадок втрати доходу
  •  додаткових витрат
  •  тимчасового прибутку
  •  орендної плати

Страхування ризику неправомірного застосування фінансових санкцій державними податковими службами.

Об'єкт –

майнові інтереси страхувальника або третіх осіб, пов'язані з інвестуванням грошових чи інших ресурсів в певний вид виробництва, робіт чи послуг з метою одержання через деякий строк прибутку.

Види збитків

 •  Прирости витрат на виробництво
 •  Втрата прибутку, що обчислюється за спеціальною методикою
 •  Витрати, які мають постійний характер і є необхідними навіть протягом виниклої перерви виробничого процесу
 •  Додаткові витрати, спрямовані на стримання спаду виробництва в умовах, які склалися після страхового випадку.

Страхова сума обчислюється на базі передбачуваного обсягу прибутку та обсягу постійних витрат, які можуть скластися у господарському році.

При розрахунку страхового тарифу враховується:

 •  сезонність виробництва
  •  тривалість терміну відшкодування
  •  характер конкуренції у даній галузі
  •  франшиза.

8. Принципи організації системи депозитного страхування.

Сутність системи депозитного страхування (СДС) – створення системи взаємної відповідальності комерційних банків перед вкладниками, яка передбачає використання страхових принципів при організації цільового фонду, що може витрачатись для повної або часткової компенсації збитку, спричиненого вкладникам банку, який збанкрутував.

Принципи основи побудови систем депозитного страхування:

 •  Інституційний характер організації
 •  Страхова основа формування
 •  Обов'язкова участь усіх фінансових закладів, які приймають депозити
 •  Імперативність регуляційних норм діяльності
 •  Змішаний характер (участь державних та недержавних структур)
 •  Обмеженість страхової відповідальності банків установленою квотою відшкодування депозитів
 •  Власна участь застрахованих у покритті ризиків неповернення депозитів
 •  Диференціація страхових тарифів
 •  Надання страхового відшкодування на одного вкладника.

Можливості СДС при вирішенні процедур банківських банкрутств

 •  Ліквідація банку
 •  Злиття зі стабільним банком
 •  Надання безпосередньої допомоги
 •  Пільги щодо капіталу банку.

Типи СДС

За характером вимог до учасників комерційного банку

 •  обов'язкова
  •  добровільна
  •  змішана

За ступенем охоплення об'єкта страхування 

 •  повна
  •  обмежена
  •  дискредеційна

За принципом визначення страхових платежів

 •  диференційована
 •  фіксована 

За формою власності

 •  державна
 •  приватна
 •  змішана

Логічні завдання:

1. Визначте, у чому полягає доцільність страхування майна підприємств.

2. Визначте спільні та відмінні риси страхування   різноманітних засобів транспорту.

3. Які, на Ваш погляд, найбільш ефективні засоби залучення клієнтів страховими компаніями до страхування їх майнових інтересів?

4. Чому страхування майна сільськогосподарських підприємств є комплексним страхуванням?

5. Які фактори зумовлюють використання різних тарифних ставок при страхуванні кожного виду тварин?

6. Які, на Ваш погляд, перспективи розвитку страхування технічних ризиків в Україні?

7. Чому, на Ваш погляд, страхування вантажів є найбільш поширеним видом страхування?

8. Чому власникові майна доцільно страхувати його не в частковій, а в повній вартості?

9. У чому полягає необхідність створення системи депозитного страхування? 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65942. Экономические системы и их классификация 34.5 KB
  Производство служит базой особой сферы общества экономической. В процессе экономической деятельности возникают предприятия фирмы учреждения банки страховые организации формируются принципы хозяйствования которые закрепляются в законах государства хозяйственном механизме.
65943. СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 30.5 KB
  Безразличие ученика к учителю и вообще к педагогическому процессу является сегодня одной из самых острых проблем образования которая в свою очередь перерастает в еще более сложную проблему тотального безразличия человека в современном обществе безразличия к Другому и со стороны Другого.
65946. Цена: функции; факторы, влияющие на ее величину 48.5 KB
  Цена — экономическое понятие. Цена – результат оценки. Цена есть денежная оценка. В основе оценки могут лежать как объективные, так и субъективные критерии. Цена – денежная характеристика блага.
65949. Ресурсы: структура; проблема выбора и замещения. Кривая производственных возможностей 45.5 KB
  Без наличия всех трех видов ресурсов процесс производства невозможен. Тот факт что отдельная вещь встречается редко или малодоступна для экономиста не определяется как ограниченность ресурсов. Последнее характеризует ситуацию когда ресурсов не хватает для того чтобы полностью удовлетворить потребности каждого человека.