78630

Себестоимость: структура и пути снижения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Под себестоимостью продукции понимают выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции является одним из важнейших качественных показателей эффективности производства который позволяет осуществлять контроль над затратами живого и овеществленного труда и оценивать результаты производственной и хозяйственной деятельности предприятия. Снижение себестоимости продукции способствует увеличению внутрипроизводственных накоплений ускорению расширенного воспроизводства росту...

Русский

2015-02-09

29 KB

0 чел.

26. Себестоимость: структура и пути снижения.

Под себестоимостью продукции понимают выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции является одним из важнейших качественных показателей эффективности производства, который позволяет осуществлять контроль над затратами живого и овеществленного труда и оценивать результаты производственной и хозяйственной деятельности предприятия. Снижение себестоимости продукции способствует увеличению внутрипроизводственных накоплений, ускорению расширенного воспроизводства, росту производственных сил. Вместе с тем снижение СП является базой регулирования оптовых и розничных цен.

Cсебестоимость определяется как стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,  топлива, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её производство и реализацию.

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.

Планированию себестоимости  продукции должен предшествовать тщательный и всесторонний анализ сложившегося в базисном году уровня затрат. Изучаются причины сверхнормативного расхода сырья и материалов, доплат рабочим за отступление от нормальных условий труда и сверхурочные работы, потерь от простоев оборудования, брака и т.д. Одновременно изучается опыт передовых предприятий, сопоставляются достигнутые технико-экономические показатели. На этой основе выявляются внутрипроизводственные резервы и разрабатываются организационно-технические мероприятия по повышению экономической эффективности производства, которые отражаются затем в планах по себестоимости продукции.

В плановой себестоимости продукции, в сметах затрат должно быть отражено влияние мероприятий по снижению затрат в плановом году по сравнению с базисным по всем основным технико-экономическим факторам. Эти факторы можно свести в группы:

Повышение технического  уровня производства (механизация  и автоматизация производственных процессов, модернизация техники и технологии, изменение конструкций и технических характеристик изделий, снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии и др.).

Снижение материалоемкости, или материальных затрат, - один из важнейших источников снижения издержек. Материал повышенного качества, прокат, удовлетворяющий требованиям размерных характеристик, профессиональный рост рабочих–станочников – все эти факторы непосредственно влияют на уровень использования металла, что способствует снижению себестоимости выпускаемой продукции и достижению экономии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81648. Марійка Підгірянка «Співанка про місяці», «Діти й ластівка». Загадка 191.5 KB
  Мета: збагачувати та розширювати знання учнів про життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки; розвивати мовлення учнів; виховувати любов до природи і рідного слова. Обладнання: портрет поетеси, збірки її творів, мультимедійна дошка, ілюстра ції до творів, презентація до уроку.
81649. В. Сухомлинський «Хлопчик і Дзвіночок Конвалії» 77 KB
  Подивіться, будь ласка, мабуть немає людини, байдужої до чарівної краси цих ніжних, витончених, дуже ароматних квітів. Наче якісь зачаровані сріблясті дзвіночки, повисають вони на зелених струнких ніжках посеред зеленого листя.
81650. Осінні мотиви в поезії Ліни Костенко 52 KB
  Обладнання: таблиці Шульте картки для читання карткилисточки зі словами робочий зошит зоровий диктант Хід уроку І. Читання віршів напамять. Учитель виразно у повільному темпі читає текст а потім запитує: Чи сподобався вам вірш Який настрій у вас після його слухання Підготовка до читання тексту.
81651. В.Нестайко «Жевжик» 72.5 KB
  Всеволод Зіновійович Нестайко народився на Житомирщині. Тож все своє свідоме життя Всеволод Нестайко прожив у Києві. Нестайка була вчителькою Коли Всеволод Нестайко був маленьким хлопчиком він страшенно хотів швидше вирости і стати великим та дорослим.
81652. «Коли тобі сутужно – прийде на поміч дружба А. Костецький «Буває все...», «Краще — з друзями разом!», «Словник Славка» 58.5 KB
  Удосконалювати вміння виразно читати вірші визначати головну думку прочитаного; розвивати мовлення учнів уміння аналізувати віршовані твори виділяти головне висловлювати оцінні судження збагачувати словниковий запас; виховувати почуття товариськості.
81653. Поетичні картини ранньої і пізньої осені в творах Ліни Костенко 37.5 KB
  Книга природи – наймудріша книга. Спілкування з природою дає нам радість. Природа – це джерело краси, яка не може залишити байдужою навіть найнезворушливішу людину. Не випадково багато видатних мислителів і письменників, художників і поетів, зодчих і композиторів прагнули втілити у своїх творах нетлінну красу природи.
81654. Ми тебе не забули, Тарасе! 871 KB
  Шевченка виставка книг Шевченка виставка літератури про Шевченка Імя освячене любовю портфоліо Життєвий шлях плакат літопис долі Кобзаря газета Шевченко художник репродукції картин квітка памяті Вінок Заповітів Шевченка кросворд плакат Шануємо Кобзаря карта Шевченківських місць в Україні дитячі малюнки до пейзажної лірики.
81655. Краса мрій про майбутнє і нове 83 KB
  У гірській країні на схилі великої і старої гори знайшов прихисток маленький Горбик. А маленький Горбок мріяв про казки чарівні далекІ країни і чудеса які йому ніяк не вдавалося побачити самому. З усіх боків його оточували високі гори і тому Горбок міг мріючи дивитися тільки вгору на безмежно таємниче і загадкове зоряне небо.
81656. Перенос слова 36.5 KB
  Задачи: Образовательная: на основе занимательной литературы развивать умение переносить слова с учетом особенностей слогов и изученных правил; Развивающая: развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать; развивать наблюдательность, внимание, память, активность, грамотную речь учащихся;