78661

Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Рентабельность. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ от нем. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты расход ресурсов обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости.

Русский

2015-02-09

31.5 KB

2 чел.

59. Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (от нем. rentabel — доходный) — эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости. Рентабельность производства определяется как отношение прибыли, приносимой производством, к стоимости основных средств.

Итак, рентабельность – это показатель, характеризующий уровень доходности предприятия, выраженный в процентах.

Рентабельность осуществляется как отношение прибыли к затратам, выражаемая в процентах по формуле:

Р = П .100% : Себестоимость изделия

В экономике различают следующие основные виды рентабельности:

Общая рентабельность. Расчетная рентабельность Рентабельность конкретного изделия

Рентабельность оборота Рентабельность капитала

1.Общая рентабельность. Рассчитывается как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и оборотных средств, выраженных в %, и определяется по формуле:

Робщ = (Пвал  х 100%) : (Фосн + Фобор)

Робщ – общая рентабельность, выраженная в %

Фвал – годовая балансовая прибыль предприятия в тыс.руб

Фосн.пр. – среднегодовая стоимость ОПФ предприятия

Фобрс – среднегодовая стоимость оборотных средств предприятия в тыс.руб.

2. Расчетная рентабельность определяется как отношение расчетной прибыли чистой предприятия к среднегодовой стоимости осн. производственных и оборотных средств предприятия в % и определяется по формуле:

Ррасчет = (Пчист х 100%) : (Фосн.произв.+ Фобор.ср)

Ррас – расчетная прибыль предприятия, выраженная в %

Пчист – чистая расчетная прибыль в тыс.руб.

3. Рентабельность изделия, работы или услуги определяется как отношение прибыли, полученной от реализации изделия, работы или услуги к себестоимости производства этого изделия, работы или услуги.

Риздел = (Пиз х 100%) : себестоимость изделия

Риздел – рентабельность производства изделия, работы или услуги

Пиз – прибыль, полученная предприятием от реализации продукции, работы или услуги.

Прибыльность зарубежный компаний оценивается с помощью других показателей рентабельности, таких как: рентабельность вложенного капитала, рентабельность оборота.

Рентабельность капитала равна отношению прибыли, полученной компанией за год к величине вложенного капитала и выражается в процентах.

Рк =( П х 100% ) : Кв

П – годовая прибыль фирмы в тыс. руб.

Кв – величина вложенного капитала за год в данное предприятие.

Рентабельность оборота определятся как отношение годовой прибыли, получаемой предприятием к выручке от продажи продукции.

Робор = (Пгод х  100%) :ВQгод

Пгод – размер годовой прибыли, полученной предприятием от реализации продукции.

ВQгод – годовая выручка, получаемая предприятием от продажи Q единиц товара (тыс.руб)

Под вложенным капиталом в экономике понимается общая стоимость имущества по розничной цене за вычетом краткосрочных обязательств по кредитам. Кроме того, в зарубежной практике также определяется уровень общей рентабельности работы предприятия, который определяется как отношение годовой прибыли к активам прибыли.

Уровень общей рентабельности характеризует способность данного предприятия к приращению вложенного в него капитала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59889. КОМП’ЮТЕРНА ВІРУСОЛОГІЯ 222.5 KB
  У процесі реалізації концепції профільного навчання в гуманітарних закладах викладач інформатики має чудову можливість на основі активації міжпредметних звязків значно поглибити вивчення матеріалу деяких тем курсу.
59890. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони 3.11 MB
  Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову властивості вірусів віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозвязок між імунною системою людини...
59891. Сценарій уроку біології з використанням ІКТ з теми «Віруси» 60.5 KB
  Миколаєва Анотація: в даному уроці використовуються методи ІКТ і активізації пізнавальної діяльності проблемно-пошуковий підхід пропедевтичні та тестові завдання що сприяє створенню чітких уявлень учнів про віруси як неклітинні форми життя.
59892. На порозі вибору 98.5 KB
  Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про професії; активізувати професійне самовизначення учнів; формувати навички спілкування проектування та аналіз професійної перспективи...
59894. «Ти – тихе сяйво над моєю долею» (жінки в долі Тараса Шевченка). Вистава 107.5 KB
  Виходить Шевченко Т. Шевченко Т. Ведуча Оксана йог люба; мила щира вродлива і ніжна Оксанка її імя Шевченко згадує в багатьох своїх творах змінюючи часом на Маряну або на якусь безіменну дівчину. Ласочкою зорею пташкою такими ніжними лагідними словами називає Шевченко свою Оксану.
59895. Проблема формування в учнів історичного мислення 141 KB
  Допомагає їм на першому етапі памятка Як працювати з текстом історичного джерела додаток 1. На завершення роботи пропоную учням скласти усну розповідь Подорож у країну козаків додаток 2. Розмаїття підручників з історії стародавнього світу...
59896. Дневной дозор 67.5 KB
  Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создаёт объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. И, к сожалению, самой частой причиной возникновения ДТП являются дети.
59897. Профільна освіта як ефективний засіб диференціації навчально-виховного процесу учнів 32 KB
  Допрофільну підготовку можна умовно розділити на два етапи: професійне орієнтування учнів; професійне консультування учнів. Професійне орієнтування учнів характеризується тим що на цьому етапі вчителі стають помічниками і консультантами для кожного учня.