78825

Наш ляльковий театр в початковій школі

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Проект спрямований на розвиток в учнів пізнавальних навичок, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня: навичок вибирати, створювати, аналізувати, передбачати, організовувати, розробляти, планувати, описувати, розвиток вмінь вирішувати ту чи іншу проблему...

Украинкский

2015-02-10

11.64 MB

55 чел.

Зміст

Передмова…………………………………………………………………………2

Розділ І. Проект Наш ляльковий театр в початковій школі

Опис лонгетюдного педагогічного проекту……………………………………..4

Ресурсно-витратна частина проекту…………………….. ………………….......6

Етапи реалізації завдань проекту ( за Л. В. Зазуліною)………………………...9

План реалізації проекту (по шаблону з посібника до курсу програми Intel Навчання для майбутнього)……………………………………………………12

Експертиза та оцінювання проекту( за Л. В. Зазуліною)……………………...15

Пакет діагностичних матеріалів………………...................................................16

Бланк оцінювання діяльності(за Л.В.Зазуліною )з реалізації проекту.............17

Експертна оцінка проекту……………………………………………………...19

Оцінювання проекту учнями, батьками, класоводом…………………………20

Самооцінка виконання завдань дітьми………………………………………...23

Оцінювання роботи групи під час реалізації проекту………………………...27

Картка психічного розвитку та емоційно-вольової сфери…………………...28

Тести для дітей, що бажають грати у ляльковому театрі…………………29

Тести для батьків дітей, що грають у ляльковому театрі………………….30 

Розділ ІІ. Програма роботи гуртка «Наш ляльковий театр»

(автор Лахман Т.В.)……....................................................................................31

Розділ ІІІ. Зразки конспектів занять………………………………………...38

Розділ ІV. Матеріали до вистав………………………………………………79 

П’єси до відомих казок

 Тетяна Лахман «Троє поросят»……………………………………………….80

 Лариса Маланчук «Колосок»…………………………………………………...83

Людмила Велика «Наука хитрощів проста»………………………………….86

ПЕРЕДМОВА

Усі діти полюбляють слухати казки. А ще більше вони хочуть опинитися в чарівному світі казки. Тож вони імпровізують, імітують, грають, приміряють на себе улюблені ролі. Тому цей жвавий інтерес потрібно використовувати

саме в початковій школі при створенні лялькового театру.

Даний посібник стане у пригоді   керівникам гуртків театрального мистецтва, вчителям початкових класів, студентам педагогічних навчальних закладів.

 У першому розділі - « ПроектНаш ляльковий театр в початковій школі» зібрані усі матеріали для реалізації даного проекту.  Матеріал допоможе у створенні повноцінного театру в початковій школі, а також може бути зразком для організації  будь-якої проектної діяльності.

 Проектна діяльність –одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує необхідні життєві компетентності. Під час використання проектної технології формуються компетентності, яких потребує життя:

 •  соціальні (навички роботи в групі);
 •  інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію);
 •  комунікативні (вдосконалення спілкування);
 •  компетентності саморозвитку та самоосвіти.

Другий розділ містить авторську програму роботи гуртка «Наш ляльковий

театр».В пояснювальній записці детально описано, які види лялькового

театру бажано використовувати в початковій школі, а також містить основні

вимоги до знань і вмінь гуртківців .

Зміст навчального матеріалу занять гуртка побудовано за принципами

наступності та циклічності з поступовим ускладненням. У зв’язку  з цим назви

тем  занять для кожного класу можуть повторюватись.

 У третьому розділі розміщено зразки занять гуртка.

Структура кожного заняття передбачає розвиваючі ігри, вправи, творчі

завдання, які сприяють розвитку тих чи інших здібностей дитини й

водночас поглиблюють знання, які вона одержує на уроках.

Четвертий розділ містить п’єси за мотивами відомих казок, які створені саме для учнів початкової школи.

Результативність роботи простежується в тому, що учні вміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях; володіють прийомами запам’ятовування  та навичками виразного читання, з великим бажанням виконують творчі завдання: пишуть інсценівки, володіють основними прийомами театралізації; уміють працювати в групах і парах, є успішними учасниками класних, шкільних та міських театральних заходів. Значно підвищується рівень соціальної адаптації особистості учнів, духовності.

 Коли театр засвічує вогні, очі дітей випромінюють захват від пізнання істини, від радості успіху. А це і є краплинка щасливого шкільного життя!

                                                    

П Р О Е К Т

" Н а ш

л я л ь к о в и й

т е а т р "


Опис лонгетюдного педагогічного проекту

Назва проекту. Наш ляльковий театр в початковій школі.

 

Обґрунтування вибору проблеми

 Усі діти полюбляють слухати казки. А ще більше вони хочуть опинитися в чарівному світі казки. Тож вони імпровізують, імітують, грають, приміряють на себе улюблені ролі. Тому цей жвавий інтерес потрібно використовувати

саме в початковій школі при створенні лялькового театру.

 У дітей  формуються  навички акторської майстерності: виразність

мовлення, пам’ять, увага, мовне дихання, дикція, міміка, жести, уміння перевтілюватись в один із об’єктів живої природи, діяти в цьому образі в залежності від обставин, вирішуючи певні проблеми. У дітей виробляється психологічна готовність до публічного виступу.

 Ляльковий театр має важливе виховне значення. Саме в цьому віці дуже важливо, щоб діти бачили приклади дружби, доброти, товариськості, працьовитості.

 Тому гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без

мистецтва.

 Саме театральне мистецтво розвиває естетичну свідомість, дає можливість

отримати цілісне уявлення про навколишній світ, удосконалює почуття, є

джерелом розуміння духовної культури.

Проект спрямований на розвиток в учнів пізнавальних навичок, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня: навичок вибирати, створювати, аналізувати, передбачати, організовувати, розробляти, планувати, описувати, розвиток вмінь вирішувати ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій з обов’язковим викладенням отриманих результатів.

Мета проекту: Створити ефективно-діючий дитячий ляльковий театр

в початковій школі.

Завдання проекту

 1.  Створити матеріальну базу для роботи лялькового театру.
 2.  Розробити програму гурткової роботи лялькового театру.
 3.  Розробити необхідне дидактико-методичне  забезпечення та визначити місце лялькового театру в навчально-виховному процесі.
 4.  Здійснити відбір  п’єс , створених для вистав лялькового театру

    в початковій школі.

5.   Створити моніторингову систему оцінювання результативності

гурткової роботи лялькового театру та особистісного розвитку учнів.

 1.  Зробити узагальнення та висновки щодо ефективності гурткової

роботи  лялькового театру в початковій школі та доцільності створення

повноцінного лялькового театру з участю дітей молодших класів.

      Характеристика проекту

За кінцевим результатом: практично-орієнтований. 

За змістом: надпредметний.

За кількістю учасників: колективний (груповий).

За тривалістю: лонгетюдний.

За ступенем самостійності: творчий.

За характером контактів: внутрішній.

База реалізації проекту: Хмельницький НВК №4

Учасники проекту

 1.  Вчитель початкових класів Лахман Тетяна Володимирівна.
 2.  Учні 3-В класу ( 15 дітей ).
 3.  Шкільний психолог Ткач Леся Сергіївна.
 4.  Шкільний  бібліотекар Лиса Олена Михайлівна.
 5.  Класовод 3-В класу Хохлова Наталя Іванівна.
 6.  Вчителі початкових класів Маланчук Лариса Іванівна, Велика Людмила Георгієвна.

Співучасники проекту: батьки, міський методкабінет, ХОІППО

Термін реалізації проекту

Початок: вересень 2007 року.                          Закінчення: грудень 2008 року.

Прогнозований результат

 1.  Створення повноцінного лялькового театру з участю дітей початкової

школи.

 1.  Посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності засобами

театрального мистецтва.

 1.  Розвиток акторської майстерності учнів.
 2.  Розробка робочої програми та пакету дидактико-методичного

забезпечення гурткової роботи лялькового театру, як складової навчально-виховного процесу.

Ресурсно-витратна частина проекту

п/п

Потреби

Наявність

Можливість забезпечення

Матеріально-технологічні потреби

1.

Комп’ютер

є

В кабінеті української мови

в початковій школі. Визначити час використання

2.

Принтер

є

В кабінеті української мови в початковій школі. Визначити час використання

3.

Ксерокс

є

В кабінеті завуча початкової школи. Визначити час використання

4.

Заправка картриджа

заправляти по мірі необхідності

За кошти спонсорської

допомоги батьків

5.

Папір (1 пачку-500листів)

придбати

За кошти спонсорської

батьківської допомоги

 6.

Папки (4 шт.)

придбати

За кошти спонсорської

допомоги батьків

7.

Файли (1упаковку-100шт.)

придбати

За кошти спонсорської

батьківської допомоги

8.

Магнітофон

є

Домовитись з вчителем музики про можливість використання

9.

CD-програвач

є

Домовитись з вчителем музики про можливість використання

10.

CD-диски, DVD - диски

придбати

За кошти спонсорської

допомоги батьків

11.

Відеокамера

є

В керівника

Гуртка

12.

Фотоапарат

є

В керівника

Гуртка

13.

Фотоальбом

придбати

За рахунок коштів спонсорської допомоги глядачів вистав

14.

Фотографії

роздрукувати

За рахунок коштів спонсорської допомоги глядачів вистав

Матеріально-технічна база гуртка

15.

Фонограми

записати

Домовитись з вчителем музики про можливість запису

16.

Ширма

виготовити

Домовитись з вчителем праці про виготовлення ширми на уроках обслуговуючої праці в старших класах

17.

Матеріали для ширми

( деревяний  брус, ДВП, цвяхи, тканина )

придбати

За бюджетні кошти школи

18.

Декорації

виготовити

З матеріалів, придбаних учнями

19.

Ляльки

придбати, виготовити

За рахунок коштів спонсорської допомоги глядачів вистав

Інформаційні потреби

20.

Зв'язок з консультантом

налагодити

Домовитись про зустрічі для консультацій

21.

Потрібна література

вибрати потрібну

В шкільній, міській бібліотеці, в бібліотеці міського методичного кабінету

22.

Інтернет

Зарезервувати час роботи в Інтернеті

В шкільній бібліотеці

23.

Допомога в розмноженні матеріалів

організувати

Домовитись з батьками, учнями про допомогу

24.

Діагностичне забезпечення результатів розвитку особистості

організувати

Домовитись з психологом про діагностування

25.

Оцінювання роботи дітей, проекту, вистав

створити бланки оцінювання, рекомендації до їх використання. Організувати оцінювання.

Домовитись з батьками, класоводом, учнями про здійснення оцінювання

Часові потреби

26.

Час для гурткової роботи

1год. в тиждень

За рахунок бюджетних коштів школи

27.

Вистави лялькового театру

20-30 хв.

Час позакласної, виховної роботи

28.

Оцінювання роботи батьками, учнями, класоводом, глядачами, експертами

5-10 хв.

Під час занять гуртка, вистав,

після ознайомлення з матеріалами проекту.

29.

Підготовка матеріалів по реалізації проекту (набір тексту на комп’ютері, робота з методичною літературою, робота в Інтернеті)

Протягом проекту

1год. в тиждень

Під час самопідготовки вчителя до занять

Науково-методичний консультант:

доцент кафедри педагогіки та методики

навчальних предметів ХОІППО,

кандидат педагогічних наук                                               /Зазуліна Л. В./


Етапи реалізації завдань проекту ( за Л. В. Зазуліною  )

Етап

Завдання

Діяльність

Термін

Ресурси

(потреби)

Результат

Хто

виконує

Примітки

І. Діагностико-прогностичний

1.Визначення

готовності учнів до

гурткової роботи в ляльковому театрі.

Діагностика

мотивів

Діагностика

готовності до гурткової

роботи в ляльковому театрі.

Вересень

2007р.

Пакет діагностичних матеріалів

Створення необхідних тестів

Визначення

ступеня готовності,

індивідуальних

особливостей

учнів

Психолог

Керівник

гуртка

Класовод

2. Розробка

системи

моніторингу

Визначення

параметрів вимірювання психічного розвитку,

періодичності

Вересень  

2007р.

Допомога психолога

Чітка система вхідного, поточного та вихідного діагностування

Психолог

Керівник гуртка

Класовод

ІІ. Підготовчий

1.Проведення вхідного діагностування

Діагностика рівня навчальних досягнень, психологічної готовності

Жовтень

2007р.

Необхідна кількість діагностичних матеріалів

Узагальнена інформація про результати

Психолог

Керівник гуртка

Класовод

2. Дидактико-методичне

забезпечення

Розробка опорних схем, макетів ширм, декорацій, лекал для виготовлення іграшок.

Розмноження та закупівля матеріалів

Створення навчального плану

Вересень жовтень

2007р

Вересень

2007р.

Кошти,

папір, копіювальна техніка, тканина, нитки, клей.

Комп’ютер,  наявність необхідної літератури

Необхідна кількість дидактичних матеріалів

Розробка навчального плану та занять

Керівник гуртка

Класовод

Батьки

Керівник гуртка

ІІІ. Діяльнісний

1.Організація

занять гуртка «Ляльковий театр дітям»

2. Поточне діагностування

3. Опитування

батьків

Підготовка

конспектів занять, необхідних матеріалів до кожного заняття

Проведення поточної діагностики

Вересень

2007р.-

грудень

2008р.

Грудень

2008р.

Необхідна кількість діагностичних та дидактичних матеріалів

Кошти, папір, копіювальна техніка

Тести

Поточна інформація про результативність, корекція навчально-виховного процесу

Психолог

Бібліотекар   

Керівник гуртка

Класовод

Батьки

ІV. Узагальнюючий

1. Отримання та узагальнення результатів

2.Узагальнення, оформлення висновків та рекомендації

Проведення вихідного діагностуван-ня

Аналіз результатів

Показ  вистав лялькового театру з участю дітей  за

авторськими казками п’єсами  

Грудень

2008р.

Грудень

2007р.

Грудень

2008р.

Необхідна кількість діагностичних та дидактичних матеріалів, допомога в обчисленні та оформленні

Дані про результати діагностики

Прийняття рішення про створення повноцінного лялькового театру в початковій школі

Психолог

Керівник гуртка

Керівник гуртка, учні, глядачі, батьки, педколектив


План реалізації проекту (по шаблону з посібника до курсу програмиIntel  Навчання для майбутнього)

п/п

Що потрібно зробити перед початком проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Відмітки про виконання

1.

Зарезервувати час в кабінеті української мови для роботи з комп’ютером

Керівник проекту

Протягом проекту

Виконано

2.

Знайти та зібрати книги, диски DVD, записи фонограм, що будуть використовуватись в проекті

Керівник проекту, учні, бібліотекар

До початку проекту та протягом проекту

Виконано

3.

Розподілити час роботи на комп’ютері

Керівник проекту

Протягом проекту

Виконано

4.

Провести додаткове заняття з учасниками проекту

Керівник проекту

На початку проекту

Виконано

5.

Розіслати інформаційний бюлетень, в якому розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу

Учасники проекту

До початку проекту і протягом проекту

Виконано

6.

Призначити час показу вистави

Адміністрація

До початку проекту

Виконано

7.

Придбати матеріали та приладдя для практичної роботи

Керівник проекту, батьки

До початку проекту

Виконано

п/п

Що потрібно зробити протягом проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Відмітки про виконання

1.

Провести вхідне, поточне та вихідне діагностування дітей

Психолог

До початку проекту, під час проекту, в останній тиждень проекту

Виконано

2.

Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті

Керівник проекту

Протягом першого тижня

Виконано

3.

Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи

Керівник проекту

Протягом першого місяця

Виконано

4.

Організувати самостійну роботу учнів в проекті, розподіл на групи, розподіл завдань

Керівник проекту

У ході проекту

Виконано

5.

Скласти програму роботи гуртка «Ляльковий театр дітям»

Керівник гуртка

Перший місяць проекту

Виконано

6.

Скласти конспекти занять гуртка «Ляльковий театр дітям»

Керівник гуртка

У ході проекту

Виконано

7.

Скласти казки –п’єси  до вистав шкільного лялькового театру

Творча група вчителів початкових класів

У ході проекту

Виконано

8.

Поповнити матеріальну базу гуртка (зробити нову ширму, придбати нові ляльки, виготовити нові декорації, поповнити фонотеку)

Керівник гуртка, батьки, учні, вчитель музики

У ході проекту

Виконано

9.

Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту

Керівник гуртка

Протягом першого тижня

Виконано

10.

Зробити фотографії учнів за роботою

Керівник гуртка

У ході проекту

Виконано

11.

Оформити  результати виконаного проекту

( фотоальбом, друковані матеріали)

Керівник гуртка, учні, батьки

Останній тиждень роботи

Виконано

12.

Провести показ вистав

Учасники проекту

Останній тиждень роботи

Виконано

13.

Оцінити роботу дітей

Керівник гуртка

Останній тиждень роботи

Виконано

14.

Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів, батьків, висновки експертів)

Керівник гуртка, експерти, завуч

По завершенню роботи

Виконано

п/п

Що потрібно зробити по завершенні проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Відмітки про виконання

1.

Узагальнити, оформити висновки, рекомендації

Керівник проекту, експерт

Останній тиждень роботи

Виконано

2.

Врахувати результати реалізації проекту в планах наступних занять гуртка

Керівник проекту, учні

По завершенню роботи

Виконано

3.

Повернути обладнання, книги, приладдя

Керівник проекту, учні

Останній тиждень роботи

Виконано

4.

Вибрати та видалити допоміжні файли, вміст папки на комп’ютері

Керівник проекту, учні

Останній тиждень роботи

Виконано

5.

Вручити нагороди та відзнаки учням

Керівник проекту

По завершенню роботи

     

Експертиза та оцінювання проекту (за Л. В. Зазуліною)

Оформленні результати проекту

Зміст

Форма подання

Оцінка якості

1.Робоча програма

Друкований матеріал обсягом 5 друкованих сторінок

Відповідає нормативам

оформлення

2. Дидактико-методичне забезпечення кожного заняття

Друкований матеріал

(1 папка)

Повне забезпечення кожного заняття

3. Результати діагностування

Друкований аналітико-узагальнюючий матеріал (1 папка)

Проведено всі вимірювання, узагальнено, математично оброблено, унаочнено

4.Збірка авторських п’єс  за мотивами відомих казок

Друкований, ілюстрований матеріал обсягом 18 друкованих сторінок

Найвищий рейтинг

5. Показ 2 вистав шкільного лялькового театру

Відеозапис, фотоматеріали

Оцінка глядачів

6. Фотоальбом

Фотоматеріали занять гуртка

Відповідає нормам оформлення

Загальні висновки

 Захист проекту та надані матеріали свідчать про його реалізацію та досягнення позитивних результатів. Розробки мають авторський характер і становлять інтерес для педагогічного загалу області.

 Як повний, системний, якісно оформлений матеріал рекомендовано до поширення через місцеву фахову пресу, подання на виставку педагогічних ідей, внесення до бази даних ХОІППО.

       Консультант :                     

Завуч початкової школи НВК № 4:                    /Марінюк Т.А./

                                                                                  27 листопада 2008р.

                Експерт:                

 Доцент кафедри педагогіки 

та методики навчальних

предметів ХОІППО,

кандидат педагогічних наук:                                /Зазуліна Л. В./

                                                                                  28 листопада 2008 р.

П а к е т

д і а г н о с т и ч н и х

м а т е р і а л і в


Бланк оцінювання діяльності
(за Л. В. Зазуліною)

з реалізації проекту

«Ляльковий театр дітям»

Аспекти оцінювання

Самооцінка

Bзаємооцінка

Експертна

оцінка

Загальна

Оцінка

І.Оцінка змісту  проекту (експертиза)

1.1. Актуальність, концептуальність, обґрунтованість проблеми

1.2. Bідповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі

1.3.Реалістичність

та  практична значущість

1.4. Новизна, оригінальність

1.5. Обсяг та повнота розробки

ІІ. Діяльність з реалізації проекту

2.1.Самостійність,

Ініціативність

2.2.Творчість, вміння здійснити

ситуативну  корекцію

2.3. Дотримання

плану діяльності

2.4. Розподіл обов’язків  та їх

Виконання

2.5. Командність, взаємостосунки

в групі

ІІІ. Захист проекту

3.1. Якість презентації (композиція,

Оригінальність)

3.2. Пед. техніка

( культура мовле-ння, почуття часу,

утримання уваги

аудиторії, артис-тизм)

3.3. Ерудованість

3.4. Методика використання наочних та технічних засобів

3.5. Уміння оцінити  власну діяльність та її результати

ІV. Оцінка результатів проекту

4.1. Реальність та

можливості  застосування

4.2.Універсаль-ність( можливість його реалізації   в різних умовах)

4.3. Завершеність,

готовність  для подальшого застосування

4.4.Обсяг, повнота розробки

 1.  Якість

оформлення результатів

Разом

                                                    

Примітка:                                                          (максимальна кількість240б.)

Критерії оцінювання  виконання  або прояву:

1 бал - низький рівень;

2 бали - середній рівень;

3 бали - достатній рівень;

4 бали -  високий рівень.

                           ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА  ПРОЕКТУ

Ім’я:        

Вибрана тема   Проект “Ляльковий театр дітям”     

Зміст (найбільша кількість балів - 25)

Чи зрозуміло пояснені ідеї проекту?

Чи грамотно викладена інформація?

Чи обговорюється значення передбачення для майбутнього?

Чи є інформація цікавою і пізнавальною для інших?

Чи має проект практичне спрямування?

Загальна кількість балів за розділом

Організаційний етап проекту (найбільша кількість балів - 20)

Чи був розподіл учасників на групи?

Чи була конкретизація завдань кожної групи?

Чи був складений план діяльності кожної групи, координація роботи груп?

Чи був розподіл обов’язків  між членами груп та підготовка необхідних матеріалів?  

Загальна кількість балів за розділом

Вистава (найбільша кількість балів – 25)

Чи є п’єса   повчальною для глядачів? 

Чи підходять декорації до п’єси ?

Чи вдало підібрані ляльки до вистави?

Чи підходить музичне оформлення до вистави?

Чи був вдалим виступ акторів?

Загальна кількість балів за розділом

 

                     Загальна оцінка проекту 

                      (максимально – 70 балів)

Коментарі :

Якщо 70-56 балів –захист проекту та надані матеріали свідчать про його

                                реалізацію та досягнення позитивних результатів.

          55-42 балів–добре, звернути увагу на деякі моменти.

           41-і менше балів –вимагає доробки.

Оцінювання проекту учнями, батьками, класоводом

Інструкція до використання бланку оцінювання

самооцінка учня

оцінка класовода;

оцінка батьків;

Оцінювання проводиться з метою визначення ефективності проекту.

Бланк оцінювання заповнюють класовод, батьки, учні.

Учні роблять помітку синім кольором в квадратиках з цифрою1

Класовод робить помітку червоним кольором в квадратиках з цифрою2

Батьки відмічають зеленим кольором в квадратиках з цифрою 3

1. Уважно прочитайте назву етапу оцінювання.

2. Виберіть відповідь, яка підходить до вашої оцінки.

3. Біля відповідного личка в квадратику з відповідною цифрою зафарбуйте  ячейку своїм кольором.

Бланк оцінювання  проекту „Ляльковий театр дітям”

        

                                                    І. Зміст проекту

                       Цікаво

L

1

2

3

K

1

2

3

J

1

2

3

Нецікаво

Так собі

Дуже цікаво

                       Зрозуміло

   L

1

2

3

K

1

2

3

    J

1

2

3

Нічого не зрозумів

Так собі

Все зрозуміло

                        Повнота, завершеність роботи

  L

1

2

3

K

1

2

3

    J

1

2

3

Фрагме-нтарно

Частково

Завершена

                             Розкриття технології

  L

1

2

3

K

1

2

3

    J

1

2

3

Не розкрита

Так собі

Розкрита

повністю

                             Структурованість матеріалу

  L

1

2

3

K

1

2

3

    J

1

2

3

Не

відомо,

де шукати

Дещо не зручно

        Зрозуміло,        де що шукати

           Розміщеній інформації можна довіряти

  L

1

2

3

K

1

2

3

     J

1

2

3

Не вірю

50/50

Повністю довіряю

                                            ІІ. ПОКАЗ ВИСТАВИ

                 ПЄСА

  L

1

2

3

K

1

2

3

   J

1

2

3

Нецікава

Цікава

Дуже цікава

                   ДЕКОРАЦІЇ

   L

1

2

3

K

1

2

3

   J

1

2

3

Не підхо-дять

до пєси

Гарні

Яскраві, підхо-дять

                                       

ЛЯЛЬКИ

  L

1

2

3

K

1

2

3

   J

1

2

3

Не подоба-ються

Гарні

Дуже подоба-ються

                               МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД

  L

1

2

3

K

1

2

3

   J

1

2

3

Погано

Дещо можна змінити

Дуже подоба-ється

                                    ВИСТУП АКТОРІВ

  L

1

2

3

K

1

2

3

   J

1

2

3

Погано

Дещо можна змінити

Дуже подоба-ється

ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК З ГЛЯДАЧАМИ

   L

1

2

3

K

1

2

3

  J

1

2

3

 Відсутній

Був

Постійний

   

Самооцінка виконання завдань (I)

Я,____________________________________________,

                                    (Прізвище, імя  дитини)

приймаючи участь у проекті, виконав такі завдання:  

Я все розумію,

що пояснює керівник гуртка

Я підібрав  чистомовки на розвиток артикуляційного апарату

 

Я підібрав скоромовку на розвиток артикуляційного апарату

Я вивчив

чистомовки   

Я вивчив

скоромовки

Я знаю вправи на розвиток моторики пальців рук

Самооцінка знань і вмінь дітей,

одержаних під час реалізації проекту (II)

Я,_____________________________________________________,

(Прізвище імя   дитини

приймаючи участь у проекті, одержав такі знання і вміння:

Я знаю різні види лялькового театру

  

Я вмію рухати  лялькою на ширмі під музичний супровід

Я вмію виготовляти найпростіші іграшки до вистав

Я вмію виготовляти найпростіші декорації  

Я вмію швидко вчити текст п’єси   

Я готовий до публічного виступу

Самооцінка знань і вмінь дітей,

одержаних під час реалізації проекту (III)

Я,_____________________________________________________,

(Прізвище імя  дитини)

приймаючи участь у проекті, я одержав такі знання і вміння:

Я правильно підбираю темп мовлення

Я правильно підбираю гучність мовлення

 

Я правильно підбираю тон мовлення

 Я вмію передавати інформацію за допомогою міміки і жестів

Я правильно передаю емоції і почуття, характер героя

Я вмію імпровізувати

Самооцінка виконання завдань ( IV)

Я,____________________________________________,

                                    (Прізвище, імя  дитини)

приймаючи участь у проекті, виконав такі завдання:  

Я склав(ла) діалог

Я створив(ла) фантастичну

міні –п’єсу  для майбутньої вистави

 

Я підготував(ла) ескізи декорацій майбутньої вистави

Я підбирав(ла) фонограми для майбутньої вистави   

Я приймав участь у виготовленні ляльок

Я був актором у виставі шкільного лялькового театру


Оцінювання роботи групи

під час реалізації проекту

Група №_______

Член групи

(Прізвище імя дитини)

За що в групі відповідав,

які завдання виконував

Самооцінка

5- Приходив на заняття підготовленим.

Активно співпрацював.

4- Приходив на заняття іноді підготовленим.

Найчастіше співпрацював з іншими.

3- Рідко був готовий.

Є труднощі в співпраці з іншими.

2- Часто був неготовий, не хоче співпрацювати з іншими

Взаємо оцінка

5- Приходив на заняття підготовленим.

Активно співпрацював.

4- Приходив на заняття іноді підготовленим.

Найчастіше співпрацював з іншими.

3- Рідко був готовий.

Є труднощі в співпраці з іншими.

2- Часто був неготовий, не хоче співпрацювати з іншими

Разом балів

1.

2.

3.

4.

5.

                                                                                       Загальна оцінка роботи групи

                                                                                            (максимально – 50 балів)

Оціночні критерії:

50б.-група працювала чудово

49-41б.-група працювала добре

40-35б.-група працювала не дуже добре

34- і менше б.-потрібно вдосконалюватись


Картка психічного розвитку та емоційно-вольової сфери  учнів_______класу

№ п/п

Прізвище імя

Сприй-няття

Темпера-мент

Статус

Память

Мисле-ння

Увага

Мовле-ння

Інтерес

Комунікативність

Наполег-ливість

Само-стійність

Ініціати-вність

Само-оцінка

Твор-чість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18


Тест

(для дітей, що бажають грати у ляльковому театрі)

Прізвище, імя_______________________________________

Дата тестування____________________________

Інструкція. Тестування проводиться з метою виявлення бажання дитини приймати участь

у постановці лялькових вистав .

Для тестування передбачено 10 запитань з трьома варіантами відповідей.

Вам необхідно прочитати запитання і вибрати той варіант відповіді, який вам підходить.

1. Куди б ви пішли у свій вихідний день?

а) залишитесь  вдома біля комп’ютера  (1б.) б) підете в кіно (2б.)

                                в) підете в театр(3б.)

2. Чи любите ви вчити вірші?

      а) так (3б.)                 б) не дуже люблю (2б.)   

                                в) ні, не люблю (1б.)

3. Чи любите ви виступати на дитячих святкових ранках?

      а) так (3б.)               б) ні (1б)                     в) не знаю (2б.)

4.Що ви робите, коли хтось виступає?

      а) спостерігаєте (2б.)   б) хочете теж виступати (3б.)  

                                в) байдуже (1б.)

5.Чи хвилюєтесь ви перед будь-яким виступом?

 а) так (1б.)                 б) ні (2б.)                            

                                 в) трішки хвилюєтесь (3б.)

6.Що для вас краще: дивитись виставу чи грати у ній?

      а) дивитись (1б.)   б) грати у ній (3б.)         в) байдуже(2б.)

7.Грати у ляльковому театрі легко?

      а) так (1б.)                 б) ні (3б)                       в) не знаю (2б.)

8.Ляльковий театр - це забава?

      а) так (2б.)                 б) ні (3б.)                     в) не знаю (1б.)

9.Ляльковод- це той, хто грається ляльками?

      а) так (1б.)                 б) ні (3б.)                      в) не знаю (2б.)

10.Герої вистав у театрі промовляють слова, придумані ляльководом?

      а) так (1б.)                 б) ні (3б.)                      в) не знаю (2б.)

Якщо у вас :

25-30 балів - вітаємо, ви можете приймати участь у постановці

                     лялькових вистав.

24-15 балів - можете займатись у гуртку, але потрібно буде

                     прикласти більше зусиль, ніж іншим.

14 і менше  - пропонуємо записатись в інший гурток.

                                                     

ТЕСТИ  ДЛЯ БАТЬКІВ

( дітей, що грають у ляльковому театрі )

Прізвище, імя, по батькові_________________________________

Дата тестування______________________________

Інструкція. Тестування проводиться з метою виявлення ефективності

роботи гуртка «Ляльковий театр дітям» та виявлення успішного розвитку дитини.

Для тестування передбачено 10 запитань з трьома варіантами відповідей.

Вам необхідно прочитати кожне запитання і вибрати той варіант відповіді, який вам підходить.

Чи покращились успіхи вашої дитини на уроках читання, рідної мови?

       а) так (3б.)                б) ні (2б.)               в) нічого не змінилось (1б.)

2.  Чи стала дитина частіше відвідувати бібліотеку, читати казки, пєси?

       а) так (3б.)               б) ні (2б.)                 в) не цікавиться (1б.)

3. Чи хвилюється ваша дитина перед будь-яким публічним виступом?

       а) так (1б.)    б) стала менше хвилюватись (3б.)    в) інколи (2б.)

4.Чи розповідає  ваша дитина вдома про свої успіхи на заняттях гуртка?

       а) так (3б.)               б) інколи (2б.)         в) байдуже (1б.)

5.Чи виникає бажання у вашої дитини самій створювати пєси та грати у них?

       а) так (3б.)                б) ні (2б.)               в) не проявляє до цього

                                                                             ніякого інтересу(1б.)

6. Чи пробує ваша дитина сама виготовляти ляльки до вистави?

       а) так (3б.)               б) інколи (2б.)        в) не виникало такого

                                                                                        бажання (1б.)

7.  Чи ходить ваша дитина на вистави обласного театру ляльок?

       а) так (3б.)               б) інколи (2б.)         в) ніколи (1б.)

8.  Чи запрошувала вас ваша дитина на виставу шкільного лялькового театру?

       а) так (3б.)               б) ні (1б.)                  в) знає, що ви дуже

                                                                                      зайняті (2б.)

     9.Чи допомагали ви у виконанні завдань до занять гуртка?

        а) так (3б.)               б) ні (1б.)                   в)  хай привчається до                             

                                                                                    самостійності (2б.)

10. Чи є корисними  для вашої дитини заняття гуртка?

        а) так (3б.)               б) ні (1б.)                  в)  не задумувались над

                                                                                    цим питанням (2б.)

Якщо у вас:

30-25 балів - ви не пошкодуєте, що дозволили вашій дитині ходити на

                     заняття гуртка «Ляльковий театр дітям».

                     Ваша дитина розвивається всебічно.

24-15 балів - ваша дитина може краще працювати, але їй потрібно

                     більше докласти зусиль, ніж іншим.

14 і менше - пропонуємо записатись в інший гурток, там ваша дитина

                     проявить себе краще.

Програма

роботи гуртка

"Н А Ш

Л Я Л Ь К О В И Й

Т Е А Т Р"


                              Ляльковий театр дітям

                                          ВСТУП

   Гармонійний, всебічний розвиток особистості  неможливий без мистецтва.

Саме театральне мистецтво розвиває естетичну свідомість, дає можливість

отримати цілісне уявлення про навколишній світ, удосконалює почуття, є

джерелом розуміння   духовної культури.

У дітей формуються навички акторської майстерності: виразність мовлення,

пам'ять , увага, мовне дихання, дикція, міміка, жести, уміння перевтілюватись

в один із об’єктів  живої природи, діяти в цьому образі в залежності від

обставин, вирішуючи певні проблеми.

  Ляльковий театр  має важливе виховне значення. У п’єсах  та сценках

розкриваються теми дружби, товариськості, взаємодопомоги. Водночас

висміюються погані риси характеру.

                        ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  З усіх видів лялькового театру у гуртку найкраще використовувати театр петрушок,театр іграшок, театр картинок, що поділяється на картинки на

картоні та картинки на фланелі (фланелескоп).

  Для звукового оформлення спектаклів можна використати записи казок,

п’єс , пісень, музики на дисках, а також магнітофонні записи.

 Театр картинок починається з фланелескопа. Він найпростіший у вигото-

вленні та показу. Картинки та декорації - плоскі, їх показують на спеціальній

дошці, розміщеній на столі. Таких героїв п'єс і декорації діти виготовляють

самі на заняттях гуртка.

  У театрі іграшок використовують звичайні дитячі ляльки та іграшки.

  Театр петрушок - це найпростіший вид лялькового театру, який називається

від старовинного лялькового героя-Петрушки. Ляльковод одягає на руку

ляльку -петрушку, керує нею, говорить за неї, стоячи за ширмою. Найпрос-

тіші іграшки гуртківці виготовляють самі. Під час репетицій діти повинні

набути певної майстерності у веденні ляльок, відпрацювати мовлення,

жестикуляцію героя.

   Участь у спектаклі сприяє розвитку художніх здібностей, навчає дітей

розуміти та переживати зміст літературного твору.

  Зміст навчального матеріалу занять гуртка побудовано за принципами

наступності та циклічності з поступовим ускладненням. У зв’язку  з цим назви

тем  занять для кожного класу можуть повторюватись.

  Структура кожного заняття передбачає розвиваючі ігри, вправи, творчі

завдання, які сприяють розвитку тих чи інших здібностей дитини й водночас поглиблюють знання, які вона одержує на уроках.                                                           Програма забезпечена дидактичним матеріалом, який складається з:

- розробок занять гуртка,

- п’єс  для постановки під час занять лялькового гуртка.

Мета і основний зміст роботи гуртка:

- виявити і реалізувати акторські здібності дітей;

- активізувати мовленнєву діяльність школярів;

- сприяти розширенню та доповненню знань, отриманих на уроках

 читання;

- формувати комунікативні навички;

- забезпечити формування навичок діалогічного та монологічного

 мовлення під час постановок лялькових вистав;

- розвивати пам'ять , увагу, уяву, мислення; 

- розвивати творчі здібності дітей, зорово-моторну координацію,

 старанність, терпіння, вміння слухати, передавати настрій

 героя;

- сприяти виробленню психологічної готовності до публічного

 виступу;

- виховувати організованість, колективізм, бажання діяти,

 дотримуючись норм і правил загальної поведінки, відчуття радості

 й емоційного піднесення від спільної інтелектуальної праці;

- залучати до співпраці учнів, учителів, батьків.

Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець

навчального курсу занять лялькового гуртка

Учні повинні знати:

- зміст понять артикуляційний апарат, тон, темп, гучність мовлення,

емоції, почуття, уява, фантазії, міміка, пантоміма, імпровізація,

ляльковод, ширма, декорації, сюжет, п'єса, опера;

- різні види лялькового театру.

Учні повинні вміти:

- застосовувати різні види памяті     при заучуванні текстового

матеріалу;

- правильно інтонувати мовлення героїв лялькового театру;

- визначати емоції( радість, подив, гнів, страх, смуток )за

поведінкою і зовнішніми ознаками;

- вміти передавати інформацію за допомогою міміки і пантоміми;

- імпровізувати;

- створювати цікаві діалоги, сюжети, фантастичні твори;

- вміти рухати лялькою на ширмі під музичний супровід;

- ставити спектаклі лялькового театру;

- виготовляти найпростіші іграшки до вистав;

- виготовляти найпростіші декорації;

- бути справжніми акторами.

1клас

1год. на тиждень, 34 год. на рік

1. Вступ. Оголошення мети та завдань гуртка. Знайомство з героями різних

видів лялькового театру.

2. Як ми говоримо?Темп мовлення - від швидкого до повільного. Вивчення

скоромовок та чистомовок. Гра "Дощик"

3. Як ми говоримо? Гучність мовлення. Робота з кричалками. Ігрові ситуації

для розвитку вміння підбирати різні ступені гучності мовлення. Гра "Почуй мене".

4. Як ми говоримо? Тон мовлення, настрій і почуття. Ігри для розвитку вміння  

підбирати правильні темп, гучність і тон мовлення. Гра "Моя лялька - розмовляйка".

5. Настільний театр, його особливості. Розвиток вмінь з теми "Як ми говоримо".

6. Діалог. Складання діалогів між казковими персонажами. Гра "Мій співрозмовник –

лялька".

7. Розвиток діалогічного мовлення. Інсценізація казки "Івасик - Телесик" у настільному

театрі.

8. Практичне заняття. Виготовлення декорацій до казки "Ріпка". Розподіл ролей.

9. Практичне заняття. Виготовлення героїв до казки "Ріпка ". Інсценізація казки у

настільному театрі.

10. Поєднання розвитку уяви та фантазії дітей з діалогічним мовленням.

11. Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя. Гра з улюбленими

іграшками.

12. Емоції та почуття ляльки. Імітація рухів для передачі характеру героїв твору.

13. Літературні ігри для розвитку вміння відтворювати зміст тексту. Вправи з

ейдетики.

14. Наші друзі - пальчики. Вивчення ігор для розвитку моторики пальців рук.

15. Знайомство з ляльками пальчикового театру. Закріплення ігор для розвитку

моторики пальців рук.

16.  Розповідь про елементи пальчикового театру. Гра "Ми - артисти"

17. Знайомство з театром петрушок. Гра "Ми - ляльководи"

18. Вправи - ігри з лялькою без ширми.

19. Ширма та декорації. Вправи з лялькою на ширмі.

20. Вправи з лялькою на ширмі. Гра" Змагання".

21. Вправи з лялькою на ширмі. Гра" Два Півники".

22. Підготовка до спектаклю. Вибір сценарію.

23. Підготовка до спектаклю. Розподіл ролей.

24. Образне уявлення своїх героїв. Вправи на розвиток дикції. Зачитування

своїх ролей.

25. Робота над жестикуляцією ляльки. Вибір правильного розміщення

ляльковода за ширмою.

26. Розвиток вмінь рухати лялькою. Робота над епізодами вистави.

27. Добір музичного матеріалу до спектаклю.

28. Розподіл технічних обов’язків  щодо проведення вистави.(Встановлення

оформлення, допомога в керуванні ляльками, тощо).

29.Тренувальні вправи для вироблення психологічної готовності дітей до  

публічного виступу.

30 - 31. Робочі репетиції.

32. Генеральна репетиція.

33. Презентація вистави.

34. Ігровий калейдоскоп. Свято - звіт "Ми -артисти"

2 клас

1 год. на тиждень, 34 год. на рік

 1. Перевір себе. Повторення вивченого у 1 - му класі (заняття –

 спілкування)

 2. Мовленнєва ситуація. (Темп, гучність, тон мовлення) .

 3. Робота з діалогами. ( Настрій, емоції та почуття співрозмовника).

 4. Особливості інсценізаціі казки.

 5. Емоційність мовлення героїв казки.

 6. Вироблення умінь і навичок, пов’язаних  з театральним мистецтвом.

 7. Перевтілення в образ героя.

 8. Поєднання розвитку фантазії та уяви з театральним мистецтвом.

 9. Підготовка до постановки вистави лялькового театру. Вибір

 сценарію.

10 - 11.  Декорації і сюжет казки. Виготовлення декорацій.(Практичні

 заняття)

12 - 13. Розподіл ролей. Виготовлення найпростіших  ляльок.

14. Підготовка до постановки вистави. Робота над роллю.

15. "Співочий калейдоскоп". Слухання дитячих пісеньок. Вибір

 музичного репертуару  до вистави.

16. Формування вмінь слухати музику, рухати лялькою під музичний

 супровід.

17. Узгодження рухів ляльки з сюжетом, музикою та декораціями.

18. Правила поведінки за ширмою. Узгодження рухів ляльководів.

19 - 20. Робота над епізодами казки.(Групова робота).

21. Розподіл технічних обов’язків  (оформлення, бутафорія, допомога

в керуванні ляльками).

22. Робоча репетиція.

23. Генеральна репетиція.

24. Виступ перед глядачами.

25. Наші друзі - пальчики. Вивчення вправ для пальчикової гімнастики.

27. Театр тіней. Показ тварин та їхніх рухів пальцями і долонями рук.

28. Як говорити без слів. Пантоміма.

29. Дитяча імпровізація. Гра" Уяви себе..."

30 - 31.Ігри для розвитку творчої майстерності.

32 - 33.  Підготовка до свята "Заглядає у шибу казка..."

34. Проведення свята-звіту.

3 клас 

1 год. на тиждень, 34 год. на рік

 1. Вступ. Ознайомлення із планом роботи. Внесення дитячих

 пропозицій.

 2. Основні вимоги до виразності мовлення.

 3. Артикуляційні розминки. Вивчення скоромовок, чистомовок.

 4. Ігри для правильного інтонування тексту.

 5. Засоби логічної виразності мовлення. Вправляння у правильному

 визначенні логічних наголосів і логічних пауз.

 6. Емоційно - виразне мовлення.

 7. Діалог.  Дитяча імпровізація. Складання діалогів між казковими

 персонажами.                                                  

 8. Складання казки з використанням дійових осіб прочитаних творів і

 складених діалогів.

 9 - 10.Виготовлення декорацій до складеної казки.

 11 - 12. Обговорення сценарію. Розподіл ролей.

 13 - 14. Виготовлення ляльок.

 15. Перевтілення в образ героя. Імітація рухів для передачі характеру

  героїв твору.

 16. Формування вмінь рухати іграшкою під музичний супровід.

 17. Робота над епізодами казки. (Групова робота).

 18 - 19. Робочі репетиції.

 20. Генеральна репетиція.

 21. Презентація казки – п’єси .

 22. Обговорення презентації. Робота над усуненням недоліків.

 23. Проведення ігор на розвиток акторської майстерності.

 24 - 25.Проведення тренінгів для вироблення психологічної готовності дітей

 до публічного виступу.

 27. Самостійний добір дітьми п’єс  до вистав лялькового театру. Обговорення

 репертуару.

 29. Затвердження сценарію. Розподіл ролей.

 30. Самостійний добір відповідних декорацій.

 31. Виготовлення ляльок до затвердженого сценарію.

 32.Самостійний добір музичного супроводу.

 33.Розвиток вмінь рухати лялькою. Генеральна репетиція.

 34. Презентація вистави.

  4 клас

1 год. на тиждень, 34 год. на рік

 1. Вступ. Оголошення завдань. Внесення дитячих пропозицій.

 2. Теоретичні принципи виразного мовлення.

 3. Мовний апарат. Артикуляційні розминки.

 4. Основні властивості голосу. Тренувальні вправи на правильне

 інтонування мовлення.

 5. Емоційність мовлення. Гра" Любиш грати - грай"

 6. Прозовий твір. Особливості вистави прозового твору.

 7. Вправи на швидке заучування прозового тексту.

 8. Тренінг для вироблення психологічної готовності дітей до публічного

 виступу.

 9. Опера. Поєднання театрального мистецтва з музикою та співом.

10. Поєднання вистав лялькового театру з оперним мистецтвом.

11. Особливості театру ляльок без ширми.

12. Роль ляльковода в безширмовому театрі ляльок.

13. Декорації у ляльковому театрі без ширми.

14. Добір сценарію. Розподіл ролей.

15. Образне уявлення своїх героїв. Вправи на розвиток дикції.

Зачитування своїх ролей.

16. Робота над жестикуляцією в умовах безширмового театру.

17. Розвиток вмінь рухати лялькою узгоджено з музичним супроводом

 та декораціями.

18 - 20. Робочі репетиції.

 21. Генеральна репетиція.

 22. Постановка вистави лялькового театру без ширми.

 23. Виставка дитячих картинок на картоні до вистав картинкового театру.

 24. Виставка улюблених дитячих іграшок до вистав іграшкового театру.

 25. Виставка саморобних ляльок для театру петрушок.

 26 -28. Дитяча імпровізація "Що ми вміємо".

 29. Ігри - тренінги на розвиток акторських здібностей дітей.

 30-33. Підготовка до свята - звіту "Ми - артисти лялькового театру".

 34. Звітний концерт. Свято" Ми - артисти лялькового театру".

З Р А З К И

К О Н С П Е К Т І В

З А Н Я Т Ь

Г У Р Т К А

"Н А Ш

Л Я Л Ь К О В И Й

Т Е А Т Р "


Заняття№1
( 1 клас)

Тема: Вступ. Оголошення мети та завдань гуртка.

            Знайомство з героями різних видів лялькового театру.

Мета: познайомитись із членами гуртка, виявити акторські здібності, активізувати мовленнєву діяльність, показати матеріальну базу і заохотити

дітей до занять, розвивати творчі здібності, виховувати любов до

театрального мистецтва.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Інсценізація « Ляльковий театр – казковий світ»

Керівник гуртка показує міні-виставу

Герої п’єси :

          Мудра сова

          Їжачок

          Мишка

          Вовк

Мудра сова: Добрий день мої малята, любі хлопчики й дівчатка!

Ми раді зустрітись з вами у школі справжніх акторів. Ви любите гратись іграшками? А хто з вас хоче, щоб іграшки ожили? (Слухає відповіді дітей)

 В нашій школі вони оживають завдяки чарівним рукам і голосу акторів.

       Їжачок: Фр-фр-фр. Чую, чую. В нашій школі гості. Давайте позна-         йомимось. Я- Їжачок-Хитрячок. Маю сотню голочок. Тільки з виду я колючий, взагалі то я добрючий. Розкажіть про себе.

 (Діти розповідають про себе)

 

      Мишка: Так-так. Я- Мишка-Веселушка, по нірках – шкряботушка, тут

проживаю, крихти хлібчика шукаю. А ви чому сюди прийшли?

( Діти розповідають, чому вирішили ходити на заняття гуртка)

           Вовк: У-у-у. Давно –давно вже тут живу. Де добро, де зло – всіх вчу,

у виставах виступаю, бо акторські здібності маю.

     

       Їжачок: От хвалько! А ви, малята, знаєте, які здібності потрібно мати

справжнім акторам?

(Діти розповідають, які здібності потрібно розвивати, щоб стати справжніми акторами).

Керівник гуртка: Так, діти, щоб іграшки ожили в ваших руках, вам необхідно навчитись правильно тримати ляльку, вміти рухати нею на ширмі

під музичний супровід, правильно інтонувати мовлення героїв лялькового

театру, швидко вивчати сценарії, виготовляти іграшки до вистав, виготовляти

декорації, вміти слухати, бути терпеливими, наполегливими, старанними, відповідальними, дружно працювати в групі, бути справжніми акторами.

ІІ. Анкетування.(Проводиться з метою виявлення дітей, які зможуть

приймати участь у постановці лялькових вистав)

ІІІ. Ознайомлення з матеріальною базою гуртка.

      З усіх видів лялькового театру у гуртку найкраще використовувати

    театр петрушок,театр іграшок, театр картинок, що поділяється на

    картинки на картоні та картинки на фланелі (фланелескоп).

    Для звукового оформлення спектаклів можна використати записи казок,

   п'єс, пісень, музики на дисках, а також магнітофонні записи.

    Театр картинок починається з фланелескопа. Він найпростіший у виго-

   товленні та показу. Картинки та декорації - плоскі, їх показують на спеці-

   альній дошці, розміщеній на столі. Таких героїв п'єс і декорації

   діти   виготовляють самі на заняттях гуртка.

    У театрі іграшок використовують звичайні дитячі ляльки та іграшки.

    Театр петрушок - це найпростіший вид лялькового театру, який

   називається від старовинного лялькового героя-Петрушки. Ляльковод

   одягає на руку ляльку -петрушку, керує нею, говорить за неї, стоячи за

   ширмою. Найпростіші іграшки гуртківці виготовляють самі. Під час

   репетицій діти повинні набути певної майстерності у веденні ляльок,

   відпрацювати мовлення, жестикуляцію героя.

  ( Під час розповіді керівник гуртка демонструє іграшки різних видів

   лялькового театру, декорації, прослуховують деякі фонограми)

    ІV. Розвиток творчих здібностей. Практична робота.

  Дитяча імпровізація. Проведення гри «Хто твоя лялька?»

  (Дітям пропонується вибрати іграшку, ввійти в образ героя, розповісти

   про ляльку мовою самого героя.)

   V. Підсумок заняття.

  Проведення гри «Інтерв’ю »

 (Керівник гуртка в ролі журналіста бере інтерв’ю  для шкільної газети)

 

- Чи сподобалось вам працювати на занятті?

- Хто із героїв вам сподобався, чому?

-  Які види лялькового театру найчастіше використовуються у гуртку?

-  Які здібності потрібно розвивати, щоб стати справжнім актором?

-  До наступної зустрічі!

 

Заняття № 2 (1 клас)

Тема: Як ми говоримо? Темп мовлення –від швидкого до повільного.

            Вивчення скоромовок та чистомовок. Гра Дощик

Мета: вчити дітей змінювати темп мовлення відповідно до мовленнєвої ситуації, розвивати артикуляційний апарат засобами скоромовок, чистомовок, виховувати бажання розмовляти, дотримуючись мовної культури.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

- Які види лялькового театру найчастіше використовують під час роботи гуртка?

- Які здібності потрібно розвивати, щоб стати справжнім актором?

ІІІ. Оголошення теми та мети заняття.

Пригадайте, в яких ситуаціях ви говорили швидше (повільніше), ніж звичайно?

Якщо людина кудись поспішає, вимовляє скоромовку, то вона, звичайно, робить це дуже швидко.

Якщо щось пояснює, вчить напамять, то тоді повільно.

Скажіть, чи може змінюватись темп мовлення упродовж однієї розмови

     чи розповіді?

Отже, протягом розмови людина може застосовувати різний темп

мовлення. Все залежить від ситуації спілкування. За допомогою темпу ми передаємо слухачам свої почуття, настрій, які можуть змінюватися протягом розмови або розповіді.

Отож, ми сьогодні будемо вчитись правильно підбирати темп мовлення, вчити скоромовки, чистомовки на розвиток артикуляційного апарату.

ІV. Робота по темі.

Вивчення чистомовки.

Шу-шу-шу- чистомовки я пишу.

Ят-ят-ят- їх пишу для всіх малят.

Ки-ки-ки- всі говорять залюбки.

Ло-ло-ло- щоб чисте мовлення було.

Гра «Дощик»

Діти, змінюючи темп і тон мовлення, промовляють вивчену чистомовку.

Дощик починається: (Діти шепочуть і повільно розмовляють)

Дощ посилюється: (Діти підвищують тон і прискорюють темп)

Злива: (Діти голосно промовляють і дуже швидко)

Дощ закінчується (Діти затихають і дуже повільно промовляють)

Вивчення скоромовки.

Кричав Архип.

Архип охрип.

Не треба Архипу

Кричати до хрипу.

Гра «Моя лялька –розмовляйка »

Діти вибирають будь-яку ляльку та підбирають відповідний темп мовлення.

Промовляють скоромовку голосом свого «героя».

Читання вірша відповідним темпом.

О. Пчілка

               МЕТЕЛИК

            Діти бігають, стрибають,

            Далі –весело гукають:

            -Ах, метелик!...подивися!...

            Ось, він, ось він метушиться!

            Та який же гарний, гожий!

            Наче квітка, прехороший!

Самостійно визначіть, у  якому темпі його варто читати.

Поясніть, чому темп читання змінюється?

V. Підсумок уроку:

- Чи потрібно міняти темп мовлення під час розмови?

-  Чому? Від чого це залежить?

-  Вивчіть ще одну скоромовку і чистомовку?

-  Для чого їх потрібно вчити?

 

Додаток до заняття №2

1.Вивчення чистомовки.

Шу-шу-шу- чистомовки я пишу.

Ят-ят-ят- їх пишу для всіх малят.

Ки-ки-ки- всі говорять залюбки.

Ло-ло-ло- щоб чисте мовлення було.

2.Вивчення скоромовки.

Кричав Архип.

Архип охрип.

Не треба Архипу

Кричати до хрипу.

3.Читання вірша відповідним темпом.

О. Пчілка

МЕТЕЛИК

Діти бігають, стрибають,

Далі –весело гукають:

-Ах, метелик!...подивися!...

Ось, він, ось він метушиться!

Та який же гарний, гожий!

Наче квітка, прехороший!

Заняття № 3 (1 клас)

Тема: Як ми говоримо? Гучність мовлення. Робота з кричалками. Ігрові ситуації для розвитку вміння підбирати різні ступені гучності мовлення. Гра “Почуй мене”

Мета: ознайомити дітей із гучністю як засобом усного мовлення, розвивати вміння керувати тоном і темпом мовлення відповідно до мовленнєвої ситуації, виховувати артистизм, повагу до співрозмовника.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повторення вивченого на попередніх заняттях.

Артикуляційна розминка.

Промовляння чистомовок, скоромовок, вивчених на занятті, уроках читання, вдома.

Гра «Зроби, як…»

Образили малюка і він тихенько в куточку плаче:

Дівчинка заблукала в лісі і голосно гукає:

Матуся тихо заколисує дитинку:

Діти весело сміються:

ІІІ. Оголошення теми і мети заняття.

-  Чи знаєте ви, що таке гучність мовлення?

-  Чи знаєте ви, з якою гучністю повинні спілкуватися люди?

-  Від чого залежить гучність мовлення?

-  Назвіть ситуації, коли треба говорити тихо? Голосно? Кричати?

-   Про це ви сьогодні дізнаєтесь.

ІV. Робота по темі.

Бесіда.

  Гучність –це одна із властивостей усного мовлення. Це зміна різних ступенів голосу.

    Саму гучність визначає ситуація спілкування.

Як потрібно спілкуватись в лікарні, відвідуючи хворого? Чому?

Як потрібно розмовляти в читальному залі? Чому?

Яка гучність голосу у вболівальників на стадіоні? Чому?

А якщо ви заблукали у лісі?

Робота із кричалками.

Іди, іди, дощику!

Зварю тобі борщику

В великому горщику.

Мені –каша, тобі –борщ,

Іди, іди, сильний дощ!

Прокричіть ці рядки, але так, щоб їх можна було слухати.

Чому краще ці рядки прокричати?

Розгляд мовленнєвих ситуацій.

Дитяча імпровізація.

Розподіл на групи.

1група- Стадіон. Футбольний матч. Вболівальники хвилюються.

             Коментатор коментує хід матчу.

2група- День народження. Почались розваги. Ви ненароком розбили

              мамину улюблену вазу. Ви повідомляєте мамі про цю сумну

              звістку.

3група- Відбулись змагання з плавання з плавання. Ви –переможець.

             Ваша розповідь однокласникам, як саме ви перемогли.

(10 хвилин діти обговорюють ситуації, розподіляють ролі.)

Показ імпровізованої сценки.

Оцінювання роботи акторів.

Чи вірно підібраний темп мовлення?

Чи вірно підібрана гучність мовлення?

Оцінювання групової роботи.

V. Підсумок заняття.

Чи сподобалось вам заняття? Чому?

Що нового ви дізнались?

Для чого потрібно вчити кричалки ?

     


Додаток до заняття № 3

Оцінювання спільної, групової роботи

під час заняття

Група №_______

Член групи

(Прізвище імя дитини)

За що в групі відповідав,

які завдання виконував

Самооцінка

5- Приходив на заняття підготовленим.

Активно співпрацював.

4- Приходив на заняття іноді підготовленим.

Найчастіше співпрацював з іншими.

3- Рідко був готовий.

Є труднощі в співпраці з іншими.

2- Часто був неготовий, не хоче співпрацювати з іншими

Взаємо оцінка

5- Приходив на заняття підготовленим.

Активно співпрацював.

4- Приходив на заняття іноді підготовленим.

Найчастіше співпрацював з іншими.

3- Рідко був готовий.

Є труднощі в співпраці з іншими.

2- Часто був неготовий, не хоче співпрацювати з іншими

Разом балів

1.

2.

3.

4.

5.

                                                                                       Загальна оцінка роботи групи

                                                                                            (максимально – 50 балів)

Оціночні критерії:

50б.-група працювала чудово

49-41б.-група працювала добре

40-35б.-група працювала не дуже добре

34- і менше б.-потрібно вдосконалюватись


Заняття № 4 (1 клас)

Тема: Як ми говоримо? Тон мовлення, настрій і почуття. Ігри для  розвитку вміння підбирати правильні темп, гучність, тон мовлення.

Гра Моя лялька -розмовляйка

Мета: вчити дітей розпізнавати відтінки тональності голосу, визначати за ними настрій, почуття співрозмовника, розвивати вміння обирати правильні темп, гучність, тон мовлення у різних ситуаціях, виховувати артистизм, бажання гарно виконувати свої ролі.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Перевірка наявності членів гуртка.

ІІ. Повторення вивченого на минулих заняттях.

Артикуляційна розминка.

Вивчення скоромовки.

У стоніжок по сто ніжок.

Всі сто милися, всі стомилися.

Повторення вивчених чистомовок.

Гра «Ти промов, не помились»

Пригадайте, діти, про гучність мовлення і виконайте голосом наступні завдання:

Зайченя боїться вовка і тихо плаче під кущем:

Таксі від’їжджає , а ви залишили в салоні шапку. Що ви прокричите таксистові?

Ви відпочиваєте у лісі, радієте сонцю, квітам, свіжому повітрю. Як?

ІІІ. Повідомлення теми та мети заняття.

Бесіда.

 Ми вже зясували, що кожен з нас є хазяїном свого голосу. Але майбутньому артистові дуже важливо не тільки те, що ми говоримо, а й те, як ми говоримо, тобто вміти передавати голосом свої емоції і почуття.

ІV. Робота з теми.

 Спочатку з’ясуємо, що це емоції і почуття.

Емоції (від лат. слова emoveoзбуджую) – це переживання, душевне хвилювання, це ставлення людини до яких-небудь ситуацій і явищ.

Почуття –більш сталі переживання.

 Щоб було зрозуміло, розгляньте ось ці личка.

 

   

Тренувальні вправи на розвиток вміння тоном передавати якості, характер героя. Проводиться гра «Моя лялька -розмовляйка»

Кожній дитині пропонується лялька. Діти мають всі сказати одну фразу:

« Я люблю грати у ляльковому театрі», але обов’язково звертається увага на правильне інтонування відповідно до героя.

V. Підсумок заняття.

Тональність-це дивна виразність усного мовлення, тому що за її допомогою можна передавати свій настрій, виражати почуття, свій стан.

Продовжити вислів:

Якщо я говорю задоволено (радію)

Якщо я говорю здивовано (сумніваюсь)

Якщо я говорю байдуже ( виявляю не цікавість)

 Бар’єр ставлять на стіл без підставки. Щоб він не падав, його відгинають назад.

 «Виводити» картинку на сцену слід тримаючи за підставку знизу і збоку.

Картинку треба вести по столу плавно, без ривків і зайвих сповільнень; довівши до протилежного боку стола, так само повертають назад, опускають вниз, за край столу. Потім роблять те саме другою рукою.

 Після цього треба взяти по картинці у кожну руку, вивести їх одночасно, з протилежних боків, назустріч одна одній і зупинити у центрі. Нехай вони «поговорять» між собою. Картинку дійової особи, яка говорить. Треба трохи нахиляти вперед або легенько похитувати з боку в бік.

 Одночасно керівнику гуртка потрібно провести роботу над текстом, обдумати характери персонажів, їхні стосунки, манеру говорити кожного з них, намітити мізансцени, тобто продумати, звідки картинки входитимуть, де зупинятимуться і куди виходитимуть. Рух картинок має збігатися з текстом.

 Такі спектаклі можуть показувати один або ж  два чоловіки.

 Щоб глядачі добре бачили все, що відбувається на «сцені», театр ставлять на столі проти вікна, щоб світло максимально освітлювало сцену. За сценою не повинно бути вікон. Перед театром розставляють стільці для глядачів: у першому ряду 10-11 стільців, у другому-12, в наступних –по 13 стільців.

( Див. посібник Т. М. і Ю. Г. Караманенків «Ляльковий театр –дітям» Київ, «Радянська школа», 1986р.)

 З усіма цими відомостями  керівник гуртка знайомить дітей під час вступної бесіди на даному занятті.

І. Організаційна частина.  

Перевірка наявності членів гуртка.

ІІ. Повторення вивченого на минулих заняттях.

Артикуляційна розминка.

Скоромовка (Вивчення скоромовки з вуст вчителя)

Спить старий сердитий сом.

Сниться сому сьомий сон.

Сонце спить, світанок спить.

Сом смачним сніданком снить.

Промовляння скоромовки у відповідному темпі, з відповідним тоном і гучністю.

Промовляння скоромовки з різним темпом, тоном і гучністю.

ІІІ. Оголошення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

Ознайомимось з настільним театром та його особливостями.

Навчимося виготовляти персонажів до казки.

Навчимося виготовляти декорації до настільного театру.

                 

ІV. Робота по темі.

Розповідь про особливості настільного театру.

Розподіл на групи. Розподіл завдань.

Група №1 «Декоратори» - виготовлення декорацій.

Група №2 «Фабрика казкових персонажів» - виготовлення персонажів казок.

Виготовлення персонажів. (Дітям пропонуються шаблони. Їм потрібно обвести, розфарбувати, вирізати, наклеїти на картон.)

Виготовлення декорацій. (Робота проводиться аналогічно до попередньої).

Оцінювання роботи груп.

V. Підсумок заняття.

-  Чи хотіли б ви грати у настільному театрі?

-  Які особливості настільного театру?

-  Чи легко виготовляти персонажі та декорації?

- Спробуйте вдома виготовити улюблених персонажів.

                                              Заняття № 14 (1 клас)

Тема: Наші друзі –пальчики. Вивчення ігор для розвитку моторики пальців рук.

Мета: вчити правильно розслабляти пальчики, масажувати, розвивати їх активність, моторику, виховувати рухливість, спритність, увагу дітей.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

 Сьогодні на занятті ми виконаємо наступні завдання:

Проведемо бесіду про необхідність пальчикової гімнастики.

Вивчимо вправи для розвитку моторики пальців рук.

Вивчимо забавлянки для пальчикової гімнастики.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

Бесіда про необхідність пальчикової гімнастики.

Пальчикова гімнастика не лише допомагає правильно розслабити пальчики, а й розвиває їхню рухливість, без котрої учні не можуть вправно керувати лялькою під час лялькових вистав.

 Але це ще не вся користь від пальчикової гімнастики. Річ у тім, що на пальцях і долонях є «активні точки», масаж яких поліпшує самопочуття, покращує роботу мозку. Систематичні заняття сприяють підтримці доброго тонусу.

2. Поради до проведення пальчикової гімнастики:

   а) після кожної вправи пальці необхідно розслабити (струшувати кисті рук);

   б) усі пальці треба навантажувати рівномірно;

   в) оскільки пальчикова гімнастика має комплексний характер, її варто робити не лише на заняттях гуртка, а й на уроках.

3. Вивчення вправ для розвитку моторики пальців рук.

  ( Дуже корисно вивчити усі вправи для розвитку моторики пальців рук з посібника Узорової Ольги Василівни та Нефьодової Олени Олексіївни

   «Пальчикова гімнастика», Київ, «Школа»,2003р.)

     Пропоную вивчити деякі з них.

Вивчення забавлянок для пальчиків. (Дані вправи взяті з зошита по підготовці руки до письма. Автори даного посібника Тимофеєва О. О. та Пензлик М. Є., м. Тернопіль, «Мандрівець», 2008р.)

Гра «Пальчиковий діалог»

Вивчивши забавлянки для пальчиків, можна придумати і обіграти різноманітні діалоги до вивчених казок. Головна умова –правильно зобразити пальчиками персонажа казки.

ІV. Підсумок заняття.

Для чого потрібно виконувати пальчикову гімнастику?

Покажіть за допомогою пальчиків вовка, кішечку, півника, зайчика, мишку, козу, лисичку.

Заняття № 15 (1 клас)

Тема: Знайомство з ляльками пальчикового театру. Закріплення ігор для розвитку моторики пальців рук.

Мета: навчити дітей виготовляти ляльки до пальчикового театру, закріпити вивчені вправи для пальчикової гімнастики, розвивати дрібну моторику пальців рук, творчі здібності дітей, виховувати старанність, артистизм.

Хід заняття

І. Організація групи до заняття.

Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Мовна розминка.

Зобразіть, як шумить вітер?

Покажіть, як сердиться вовк?

Як кує зозуля?

Як сичить змія?

Як співає півень?

ІІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

навчимося виготовляти ляльки пальчикового театру;

закріпимо вивчені вправи пальчикової гімнастики;

спробуємо показати міні –виставу пальчикового театру.

ІV. Робота над новим матеріалом.

Виготовлення ляльок.

Щоб грати у ляльковому театрі, потрібно мати ляльки.

Сьогодні ви попрацюєте на «фабриці виготовлення ляльок» і самі спробуєте виготовити такі ляльки для міні –вистави «Ходить гарбуз по городу».

 Для цієї роботи нам необхідно підготувати ножиці, клей, картон, тонку тканину різних кольорів, грубі нитки для в’язання коричневого, чорного кольорів, пластилін, стеки, дощечку для роботи із пластиліном.

Хід роботи:

Із картону виготовляємо трубочку за розміром вказівного пальчика дитини. Для цього беремо смужку картону шириною 2 см і довжиною

    8 см.

Намотуючи на вказівний пальчик, вимірюємо діаметр трубочки.

Змащуємо клеєм кінець смужки і склеюємо «трубочку» так, щоб вона легко одягалась на вказівний пальчик, але міцно трималась на ньому.

Із пластиліну виготовляємо «голову» персонажа.

В нижній частині пластилінової кульки потрібно зробити отвір такий, щоб можна було її закріпити на картонній трубці.

Із ниток можна зробити волосся на «голівці» персонажа.

Із тканини можна виготовити накидки або комірці для ляльок.

Щоб «голова» міцно трималась на трубочці потрібно підмотати тонкої тканини за розміром трубочки.

Готову голівку легенько насаджуємо на трубочку. Лялька готова!

Закріплення вправ пальчикової гімнастики.

Щоб наші ляльки ожили, потрібно потренувати пальчики.

Виконуємо такі вправи:

а) потягування;

б) напруження –розслаблення пальців;

в) стискання –розтискання кулачків;

г) вправи для подушечок і кінчиків пальців;

д) вправи для долонь і зап’ястя.

3. Створення міні –вистави пальчикового театру «Ходить гарбуз по городу».

Діти одягають на вказівний пальчик виготовлені «голівки» персонажів.

Показують виставу.

4.Обговорення вистави для усунення недоліків.

-  Чи вірним був темп мовлення?

-  Чи вірними були тон і гучність мовлення?

-  Чи вірними були рухи персонажів?

V. Підсумок заняття.

Чи сподобалось заняття? Чим саме?

Чи легко грати у пальчиковому театрі?

Спробуйте показати вдома таку виставу.

 

Заняття №17 (1 клас)

Тема: Знайомство з театром петрушок. Гра –«Ми –ляльководи».

Мета: познайомити дітей з особливостями театру петрушок, розвивати дрібну моторику пальців рук, творчі здібності дітей, виховувати артистизм.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

дізнаємось про особливості театру петрушок;

познайомимось з ляльками театру петрушок;

спробуємо бути ляльководами;

будемо розвивати артикуляційний апарат, дрібну моторику пальців рук,

будемо розвивати творчі здібності.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

Розповідь про театр петрушок.( із посібника Т. М. і Ю. Г. Караманенків «Ляльковий театр –дітям», Київ, «Радянська школа», 1986р.)

Театр петрушок - це найпростіший вид лялькового театру, який називаєть-

ся від старовинного лялькового героя-Петрушки. Ляльковод одягає на руку

ляльку -петрушку, керує нею, говорить за неї, стоячи за ширмою. Найпрос-

тіші іграшки гуртківці виготовляють самі. Під час репетицій діти повинні

набути певної майстерності у веденні ляльок, відпрацювати мовлення,

жестикуляцію героя.

   Участь у спектаклі сприяє розвитку художніх здібностей, навчає дітей

розуміти та переживати зміст літературного твору.

 Ляльки –петрушки відрізняються від звичайних іграшок тим, що у них немає

тулуба. Його замінює сорочка –рукавичка, яку ляльковод надягає на руку.

Голова у петрушки порожниста, шия закінчується отвором, у який вставлено

патронку для пальця. До рукавів сорочки пришивають руки ляльки з

патронками. На рукавичку одягають костюм. Ноги у ляльки бувають не

завжди.

Сценою театру петрушок є ширма. На ній встановлюють декорації,

відбувається дія спектаклю.

  За ширмою знаходяться ляльководи, які керують ляльками і говорять

за них.

 Обрану для постановки п’єсу зачитують уголос в присутності усіх учасників, визначають час і місце дії, обговорюють образи дійових осіб та їх стосунки, розподіляють ролі і починається читання ролей за столом для біль детального аналізу п’єси . Крім цього кожен вчить свою роль самостійно.

 Потім переходять до роботи ляльками на ширмі.

 Проводяться робочі репетиції.

 Музика є невідємною частиною лялькового театру. Музика може бути фоном, підкреслювати ритмічність рухів ляльок, під неї персонажі танцюють і співають.

 Під час спектаклю за ширмою не повинно бути зайвих людей, не зайнятих у виставі. Кожне переміщення ляльковода за ширмою має бути обґрунтовано, з певною метою.

Ознайомлення з ляльками –петрушками.

Дітям пропонується вибрати із даних іграшок ляльки театру петрушок.

Пальчикова гімнастика.

Щоб наші ляльки ожили, потрібно потренувати пальчики.

Виконуємо такі вправи:

а) потягування;

б) напруження –розслаблення пальців;

в) стискання –розтискання кулачків;

г) вправи для подушечок і кінчиків пальців;

д) вправи для долонь і зап’ястя.

Гра «Ми –ляльководи»

Дітям потрібно одягнути ляльку на руку, спробувати керувати нею, привітатися лялькою, помахати ручкою, поплескати в долоньки та інші рухи.

     5. Артикуляційна розминка.

Промовити скоромовку за вибором дітей відповідно до свого персонажа.

Промовити скоромовку різними темпом, тоном, гучністю.

    6.  Творче завдання. (Парна робота)

Придумати діалог для свого персонажа і обіграти його за допомогою ляльки.

 ІV. Підсумок заняття.

 Оцінювання парної роботи.

Що нового ви дізнались на занятті?

Чи хотіли б ви приймати участь у постановці вистав театру петрушок?

    

 

Заняття №18 (1 клас)

Тема: Вправи –ігри  з лялькою без ширми.

Мета: вчити дітей керувати лялькою без ширми, розвивати артикуляційний апарат, дрібну моторику кисті руки, творчі здібності дітей, старанність, терпіння, виховувати організованість, бажання діяти, дотримуючись норм і правил загальної поведінки.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

 Сьогодні на занятті ми виконаємо наступні завдання:

навчимося керувати лялькою без ширми;

будемо розвивати артикуляційний апарат і дрібну моторику кисті рук;

будемо вчитись працювати старанно, уважно слухаючи пояснення;

будемо діяти, дотримуючись норм і правил загальної поведінки.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

 1. Пальчикова гімнастика.

Щоб наші ляльки ожили, потрібно потренувати пальчики.

Виконуємо такі вправи:

а) потягування;

б) напруження –розслаблення пальців;

в) стискання –розтискання кулачків;

г) вправи для подушечок і кінчиків пальців;

д) вправи для долонь і зап’ястя.

( Див. додаток до заняття №14.)

Вправи з лялькою без ширми.

Щоб лялька –петрушка ожила, почала діяти, треба одягнути її на руку, вставити вказівний палець у патронку в шиї, а великий і середній пальці –у патронки рук. Якщо отвір у голові великий, у нього вставляють два пальці: вказівний і середній; тоді патронки рук надягають на мізинець і великий палець. Вільний палець притискають до долоні. Руки ляльки по змозі опускають вниз.

 Надягнену на руку ляльку треба повернути до себе обличчям і зробити такі рухи. Нехай  лялька кілька разів нахилить голову вперед, потім зробить уклін до пояса. У першому випадку згинаються перші дві фаланги вказівного пальця, у другому згинається лише кисть ляльковода. Потім повернути ляльку праворуч і ліворуч, поплескати ручками ляльки, розвести їх в сторони, потерти обличчя ляльки. Усі рухи повторюємо  кілька разів.

 Виконуємо рухи ляльки з предметами.

Завдання:

взяти маленький прапорець і помахати ним у різні сторони;

взяти віничок і позамітати ним вперед і назад;

взяти хустинку і витерти нею обличчя ляльки.

 У театрі петрушок ляльководові інколи доводиться працювати працювати двома ляльками, тобто маючи на кожній руці по ляльці.

 Виконаємо такі вправи:

рухаємо двома ляльками, зближуючи їх;

ляльки вітаються одна з одною;

рухаємо двома ляльками в різні сторони.

ІV. Підсумок заняття.

Що нового почули сьогодні на занятті?

Які вправи з лялькою найскладніше виконувати?

Заняття № 19 (1 клас)

Тема: Ширма та декорації. Вправи з лялькою на ширмі.

Мета: вчити дітей рухати лялькою на ширмі, обіграючи усі декорації, вчити дітей рухатися за ширмою, розвивати акторські здібності дітей, виховувати відчуття радості й емоційного піднесення від спільної інтелектуальної праці.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

 Сьогодні на занятті ми виконаємо наступні завдання:

   1. навчимося керувати лялькою на ширмі;

   2. будемо розвивати артикуляційний апарат і дрібну моторику кисті рук;

  3. будемо вчитись працювати старанно, уважно слухаючи пояснення;

  4. будемо діяти, дотримуючись норм і правил загальної поведінки.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

 1. Пальчикова гімнастика.

Щоб наші ляльки ожили, потрібно потренувати пальчики.

Виконуємо такі вправи:

а) потягування;

б) напруження –розслаблення пальців;

в) стискання –розтискання кулачків;

г) вправи для подушечок і кінчиків пальців;

д) вправи для долонь і зап’ястя.

( Див. додаток до заняття №14.)

 2. Розповідь про ширму та декорації. ( із посібника Т. М. і Ю. Г. Караманенків «Ляльковий театр –дітям», Київ, «Радянська школа», 1986р.)

 Сценою театру петрушок є ширма. На ній встановлюють декорації,

відбувається дія спектаклю.

  За ширмою знаходяться ляльководи, які керують ляльками і говорять

за них.

 Ширми за конструкцією дуже різноманітні.

Дитячі спектаклі зручніше проводити на тристулковій ширмі із задником Ширму виготовляють  з трьох деревяних рам висотою 160-170 см, ширина середньої рами 1,5 м, бічних -70-75см.

Ширма може бути із завісою і кулісами. Всю ширму драпірують однотонною тканиною спокійного кольору без зображень. На таку обтяжку для загального оформлення спектаклю можна прикріпити додаткові деталі.(Див. мал.1)

Мал..1

 Спектакль петрушок ніколи не відбувається на порожній ширмі. Звичайно, її оформляють декораціями. На ширму ставлять лише те, що необхідне для показу даної вистави.

 Усі предмети, що знаходяться на ширмі, мають обігруватися.

Якщо ляльці треба рухатись перед декорацією, останню закріплюють на підставці.

Кожне переміщення ляльки по ширмі робиться з певною метою. Ляльководи заздалегідь домовляються, яка з ляльок ходитиме ближче до ширми, яка –далі. Щоб змінити розташування ляльок, міняються місцями.

 Ляльководи працюють стоячи. За ширмою не повинно бути нічого зайвого, що заважало б їхнім рухам. Стіл чи стільці, на яких розкладено ляльки, декорації та бутафорію встановлюють на відстані 0,5 -1 м від ширми і накривають чимось м’яким, щоб не було стуку, коли на них кластимуть ті чи інші предмети.

     3.Розвиток вмінь керувати лялькою на ширмі.

На цьому етапі роботи виконавці шукають для кожної ляльки найцікавіші та найхарактерніші рухи. Лялька на ширмі має реагувати на все, що відбувається, на появу і зникнення інших ляльок, на їхні звертання до неї та їхню розмову. Щоб показати, що лялька дивиться, слухає, треба інколи ледь помітно нахилити її голову, трошки повернути тулуб, поворушити рукою.

 Щоб показати, що лялька йде, треба ритмічно просувати її вперед з малесенькими підскоками чи похитуванням із боку в бік.

 Коли лялька бере предмети із ширми, її не треба всю опускати донизу. Потрібно нахилити лише верхню частину тулуба. Цього ляльковод досягає, згинаючи кисть руки.

 Посадити ляльку можна двома способами. Якщо у ляльки є ноги, треба повернути її обличчям до глядачів, перекинути ноги через ширму і трохи опустити ляльку. Якщо  у ляльки ніг немає, треба  поставити її профіль до глядачів, трохи опустити і вільною рукою знизу розправити її плаття уздовж ширми, начебто лялька простягла ноги поперед себе.

Під час пояснення діти практично виконують усі вправи.

ІV. Підсумок заняття. Діти розповідають про свої враження від заняття.

Заняття №20 (1 клас)

Тема: Вправи з лялькою на ширмі. Гра «Змагання».

Мета: вчити дітей керувати лялькою на ширмі, розвивати артистичні здібності дітей, виховувати відчуття радості й емоційного піднесення від спільної інтелектуальної праці.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

 Сьогодні на занятті ми виконаємо наступні завдання:

продовжимо вчитися керувати лялькою без ширми;

будемо розвивати артикуляційний апарат і дрібну моторику кисті рук;

будемо вчитись працювати старанно, уважно слухаючи пояснення;

будемо діяти, дотримуючись норм і правил загальної поведінки.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

1. Пальчикова гімнастика.

Щоб наші ляльки ожили, потрібно потренувати пальчики.

Виконуємо такі вправи:

а) потягування;

б) напруження –розслаблення пальців;

в) стискання –розтискання кулачків;

г) вправи для подушечок і кінчиків пальців;

д) вправи для долонь і зап’ястя.

( Див. додаток до заняття №14.)

Вправляння у керуванні лялькою на ширмі.

Діти по черзі показують вивчені на минулому занятті рухи лялькою на ширмі.

а) лялька ходить в одну сторону, в іншу сторону;

б) лялька сідає;

в) лялька плаче;

г) лялька реагує на появу іншої ляльки;

д) лялька розмовляє з іншою лялькою;

е) лялька бере будь-який предмет і виконує з ним дії.

3. Пояснення нового матеріалу. ( із посібника Т. М. і Ю. Г. Караманенків «Ляльковий театр –дітям», Київ, «Радянська школа», 1986р.)

 Лялька повинна виходити не одразу, ніби з-під землі, а поступово: спершу зявляється її голова, потім плечі, груди і лише тоді, коли вона наблизилась до ширми, її стає видно. На цьому рівні лялька має бути весь час, тобто не опускатись і не підніматись, ходити ніби по рівній підлозі.(Див. мал.1)

Ідучи із ширми, лялька повинна не провалюватись вниз одразу, а відходити поступово углиб ширми і так само поступово опускатися.(Див. мал.2)

Заняття №23 (1 клас)

Тема: Підготовка до спектаклю. Розподіл ролей.

Мета: вчити дітей правильно розподіляти ролі, детально аналізувати п’єсу, розвивати театральні здібності, вміння створювати відповідні декорації,

виготовляти іграшки, виховувати старанність, терпіння, організованість,

колективізм.

Хід заняття

 І. . Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

навчимося правильно розподіляти ролі;

навчимося детально аналізувати п’єсу;

будемо самостійно працювати над роллю;

будемо виготовляти декорації до вистави;

будемо виготовляти ляльки до спектаклю.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

Розподіл ролей.

Ви вже знайомі із п’єсою нашого майбутнього спектаклю.

Ви знаєте, що спектакль не відбудеться, якщо актори не вивчать свої ролі, декоратори не підготують декорації, а на «фабриці іграшок» не виготовлять ляльки до вистави.

 Кожен з вас має спробувати себе і в роботі актора, і декоратора, і майстра по виготовленню ляльок.

 Під час показу кожної наступної вистави ваші групи будуть виконувати те завдання, яке ще не виконували, тобто або грають у виставі, або виготовляють декорації, або виготовляють ляльки.

 Сьогодні ви спробуєте домовитись і самостійно поділитись на три групи.

( Дітям потрібно виділити час і допомогти у розподілі на групи)

Пояснення завдань, які мають виконати групи.

Перша група: «Актори» - прочитати уважно ще раз всю п’єсу, подумати, кому в групі найбільше підійде зіграти роль того чи іншого персонажа, обґрунтувати свій вибір.

Друга група: «Декоратори» - прочитати ще раз всю п’єсу, визначити, які декорації необхідно виготовити, визначити, хто і яку декорацію готує до вистави.

Третя група: «Фабрика іграшок» - прочитати ще раз всю п’єсу, визначити, які ляльки необхідно виготовити, домовитись, хто і яку ляльку виготовляє.

Звіт груп про виконану роботу.

Оцінювання групової роботи.

 ІV. Підсумок заняття.

Чи складно було розподілитись на групи? Чому?

«Артистам» вивчити ролі до наступного заняття.

«Декораторам» підготувати картон, кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець.

Працівникам «Фабрики іграшок» приготувати ножиці, голку, нитки різних кольорів.

           

Заняття №27 (1 клас)

Тема: Добір музичного матеріалу до спектаклю.

Мета: вчити дітей правильно підбирати музичне оформлення до вистави;

розвивати творчі здібності дітей, естетичний смак, вміння слухати музику,

виховувати любов до музики.

Хід заняття

І. . Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

будемо вчитися слухати музику;

дізнаємось, що викликає у нас музика;

прослухаємо музичну казку, визначимо, чому саме такий музичний супровід підібрав автор;

будемо вчитися підбирати музичний супровід до нашої вистави.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

Вчіться слухати музику.

Уміння слухати музику не є вродженою якістю. Для цього потрібно не тільки співати або грати на музичному інструменті, а й вчитися правильно слухати музику, а саме:

уважно вислухати передмову вчителя до музичного твору;

під час слухання музики зосередити увагу на творі, який виконується, намагайтесь зрозуміти, що і яким чином вона виражає;

слухаючи музику, не відволікайтесь на розмови та сторонні справи;

подумайте, якою була мелодія, ритм, темп, сила звуку.

розкажіть, які емоції, почуття у вас викликає ця музика.

Музика не має собі рівних серед інших видів мистецтва, які б теж так яскраво і витончено передавали емоції, почуття та переживання.

За допомогою різних засобів музичної виразності можна створити різноманітні за характером музичні образи –ліричні, героїчні, драматичні чи комічні.

У музиці є навіть такий художній прийом, як звуконаслідування, тобто відтворення засобами музики звуків і шумів довкілля. Наприклад, голоси пташок, шелест лісу, гуркіт грому, завивання вітру, дзюрчання струмка, інші образи навколишнього світу.

2. Слухання музичних замальовок із сюїти «Карнавал тварин» Каміля Сен-Санса. Композитор не тільки змалював образи тварин, а й передав їхню поведінку у жартівливій формі.

 -  Які почуття викликає прослуханий твір та який настрій він створює?

 -  Чи можна уявити певний образ, не знаючи назви твору?

3. Слухання музичної казки.

 -  Визначіть, чому саме такий музичний супровід підібрав автор?

 

4.Добір музичного матеріалу до спектаклю.

Знаючи характер героїв нашої вистави, а також послідовність подій ми маємо підібрати музичний супровід нашої вистави.

( Діти висловлюють свої думки та пропозиції, якою має бути музика)

Дітям пропонується два варіанти музичного оформлення. Діти вибирають найкращий та обґрунтовують свій вибір.

ІV. Підсумок заняття.

На що потрібно звернути увагу при виборі чи створенні музичного оформлення спектаклю?

Спробуйте вдома з музичної фонотеки вибрати мелодії, які б підійшли до нашої вистави та доведіть, що вона дійсно підходить.

Заняття № 14 (3 клас)

Тема: Виготовлення ляльок

Мета: закріпити знання про анатомію театральної ляльки; створити власні ляльки за кресленнями, ескізами, малюнками; вдосконалювати елементи сценічної майстерності, вміння спілкуватися з партнером; виховувати естетичний смак, старанність, бажання працювати у групі.

Хід заняття

І. . Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні на занятті ми:

виготовимо різноманітні ляльки своїми руками;

пригадаємо анатомію ляльки -«петрушки»;

виконаємо практичні   вправи з лялькою.

ІІІ. Ознайомлення з лялькою. Виготовлення ляльок.

Ляльки до нашого театру ми можемо виготовити самі.

Якщо ви загубили одну рукавичку, то чому ж бо не зробити із другої ляльку?

Візьміть старий носовичок, порожню пластикову пляшку, зламану іграшку і навіть власні пальчики.

1.Лялька з долоні.

Намалюйте на долоні фарбою, що змивається, личко. Очі намалюйте на одній із ліній долоні так,  щоб вони закривалися, коли злегенька стискаєте долоньку.

Спробуйте показати цією лялькою почуття:

радість;

смуток;

подив;

невдоволення;

веселий сміх.

( Стискуючи долоньку, або навпаки розпрямляючи, личка теж міняють свою фізіономію)

2.Ляльки з кільцями на пальцях.

Намалюйте на картоні обличчя тваринок. Виріжте їх, прикріпіть на паперові кільця, щоб можна їх було надіти на пальці.

Спробуйте показати цією лялькою ходу та розмову.

( Похитуючи долонею, згинаючи та розрівнюючи пальчики, можна легко показати ходу та розмову)

3. Лялька з носовичка.

 Візьміть носову хустинку за кінці з одного боку та крутіть доти, поки  ці кінці не згорнуться в трубочку. Обидва інші кінці та середину іншого боку хустини зав’яжіть в вузол. Один вузол –голова, а інші –руки. У ці три вузлики вставте великий, вказівний та середній пальці і лялька «оживе» -танцює, плескає ручками.

4. Лялька з порожніх  пластикових пляшок.

Намалюйте обличчя ляльки на папері. Виріжте та приклейте до порожньої пляшки, прикріпіть їй одяг. Зафіксуйте один кінець пляшки на паличку, щоб було зручно тримати. Лялька готова.

Виконайте різні рухи лялькою.

5. Театральна лялька –«Петрушка»

Голову такої ляльки роблять з різних матеріалів: паперу, трикотажу, папє- маше, дерева.

Залежно від образу, її розфарбовують, роблять зачіску, головний убір, костюм.

 Ці ляльки мають голову з трубкою знизу, у яку входять палець актора, та чохол –«сорочка» з двома руками.

Для того, щоб руки ляльки були довшими, до її долоньок треба приробити патронки, у які входять пальці руки ляльковода.

 Ноги у ляльок  бувають не завжди.  Ними можна керувати за допомогою дротинок, прикріплених до п’яток ляльки.

ІV. Практичні вправляння з лялькою.

а) лялька ходить в одну сторону, в іншу сторону;

б) лялька сідає;

в) лялька плаче;

г) лялька реагує на появу іншої ляльки;

д) лялька розмовляє з іншою лялькою;

е) лялька бере будь-який предмет і виконує з ним дії.

V. Підсумок заняття.

Заняття №15 (3 клас)

Тема: Перевтілення в образ героя. Імітація рухів для передачі характеру героїв твору.

Мета: вчити учнів користуватись мімікою, жестами, позою як додатковими засобами виразності усного мовлення, розвивати вміння рухати лялькою, підбираючи їй правильні жести і позу, розвивати артистизм, творчі здібності,

виховувати уважне ставлення до співрозмовника.

Хід заняття

І. . Організаційний момент.

 Перевірка наявності членів гуртка на занятті.

ІІ. Артикуляційна розминка.

Мовленнєва гімнастика.

Де наш язичок?

Заховався в сундучок.

Ліг на бочок і мовчок.

А ми зараз його розбудимо!

- Поплямкайте губками;

- Поклацайте зубками;

- Пошуміть вітерцем;

- Посичіть змійкою.

    2. Чистомовка.

Ма-ма-ма –скоро вже зима.

Ме-ме-ме –снігу намете.

Ем-ем-ем –саночки візьмем.

Дем-дем-дем –на гірку підем.

3. Скоромовка     

Щиглі в кущиках пищали,

Всім щоранку сповіщали:

В кущах вітрище свище,

Гуляє морозище.

(Діти промовляють скоромовку, використовуючи різні мовні засоби виразності)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Сьогодні на занятті ми

дізнаємось про:

немовні засоби виразності;

їх правильне використання під час спілкування;

навчимось:

правильно підбирати міміку, жести, позу, погляд під час спілкування;

вправно працювати лялькою на ширмі, вибираючи правильні жести і позу відповідно до тексту;

будемо уважно ставитись до співрозмовника.

ІV. Робота над новим матеріалом.

1. Вступна бесіда.

Пригадайте, які мовні засоби виразності ви знаєте? ( темп, тон, гучність мовлення, паузи, логічні наголоси)

Які немовні засоби виразності ви знаєте? ( міміка, жести, поза, погляд)

Міміка –це зміна виразу обличчя.

Жести –це різні рухи руками.

Поза –це зміна рухів тіла.

Погляд –це зміна рухів очима.

Отже, коли розмовляєте, важливо як ви говорите і які рухи ви при цьому використовуєте.

2.  Робота з ілюстраціями до мультфільмів.

Розгляньте ілюстрації до відомих мультфільмів.

Чи впізнали ви героїв мультфільмів?

Зверніть увагу на позу, міміку, жести, погляд героя.

Спробуйте озвучити кожний малюнок. Як ви будете говорити слова героя?

Який настрій, які почуття ви передасте своїм мовленням?

Порівняйте ілюстрації. Як змінилась ситуація?

Чи впливають місце, обставини, характер героїв на усне мовлення?(Див. додаток)

3. Робота з піснею до мультфільму.

Вам усім відомий мультфільм «Крихітка Єнот».

Прослухайте пісеньку з нього.

Про що ви дізналися? (Що посмішка може змінити світ)

Які почуття, настрій, стан можна передати посмішкою?

Як ви гадаєте, який тон мовлення можна співставити з посмішкою?

Про що говорить посмішка і дружний тон?

4. Практичні вправляння.

Пантоміма –це вид мистецтва, в якому для передання інформації використовують виразні рухи тіла, жести, міміку, погляд.

а) Показ пантоміми. Вчитель кожному на вушко шепоче, яку ситуацію має показати  дитина.

Учні показують пантоміму.

Взаємооцінювання їх роботи. (Звернути увагу, чи правильно були підібрані міміка, жести, поза, погляд.)

Приклади зображувальних ситуацій:

мавпочка їсть банан;

білочка їсть горішки;

мама миє посуд;

надокучливий комар літає навколо вас; і тому подібні.

Вправи із лялькою на ширмі.

Дітям пропонуються різні ситуації. Вони мають їх розіграти за допомогою ляльки на ширмі. (Обов’язково звертається увага на жести, позу ляльки.)

(На даному етапі можна відпрацьовувати вміння рухати лялькою під музичний супровід, а також епізоди п’єси.)

V. Підсумок заняття.

- Оцінювання акторських здібностей дітей.

- Оцінювання роботи дітей на занятті.

- Спробуйте вдома знайти ілюстрації до казок, в яких по жестах, міміці героїв можна здогадатись про що іде мова та про їх характер.

Пєси

за мотивами

відомих казок


Тетяна Лахман

Троє поросят

(п’єса )

Герої п’єси : ведучі,

поросята Наф-Наф, Ніф-Ніф, Нуф-Нуф, вовк

           Ведучий1: Увага! Увага!

                               Спішіть! Поспішайте!

                               Лялькову виставу

                               Не пропускайте!

                               Увага! Увага!

                               Де правду нам діти?

                               В ляльковім театрі

                               Грають вже діти!

          Ведучий2:   Тут за ширмою сховались

                               Троє славних поросят.

                               Вовк у лісі он блукає

                               Хоче з'їсти цих малят.

                               Як же зветься мудра казка?

                               Чи не треба вам підказки?

( На сцені – ліс, зліва – ялинка, справа – квіточки, в центріпеньочок із грибочками. Звучить фонограма –« Звуки природи». Літають метелики, пташки. В центрі   сцени з'являється Наф-Наф ).

                Наф-Наф: ( весело оглядається навколо )

                              Вгору, в ліс веде  стежинка,

                              Зліва – річка і ялинка,

                              Справа – квіти запашні,

                              Птах літає ввишині,

                              Як чудово навкруги!

                              Ніф-Ніфе! Нуф-Нуфе!

                              Ходіть сюди!

            Нуф-Нуф ( весело, підстрибуючи, розглядаючи усе навколо)

                           Бачили ми річку, ліс!

                           Бігали угору, вниз,

                           Заглядали під листочки,

                           Знаєм, де ростуть грибочки!

        Ніф-Ніф: ( забігає, стає перед Нуф-Нуфом )

                           Мабуть, тут будемо жить?

     Всі разом: ( підстрибуючи )

                           Побудуємо хатки вмить!

   (Нуф-Нуф в лівому кутку сцени будує хатку із

соломи,

Ніф-Ніф в правому кутку сцени – із дерева,

а в центрі сцени – Наф-Наф викладає поросят  )

      Нуф-Нуф:  Я, Нуф-Нуф, найменший брат,

                         Хатку я збудую так:

                         Ось соломки принесу,

                         Стіни, стелю, дах зроблю.

       Ніф-Ніф: (побачивши хатку з соломи, сміється )

                          Ой, хрю-хрю! Ой, хрю-хрю!

                         Зараз з сміху я помру!

                         Я, Ніф-Ніф! – середній брат,

                         Хатку я не зроблю так!

                         Ось дощечок принесу

                         Та із них усе зроблю.

                       ( співаючи, будує хатку )

                          Тук – тук – ток , молоток!

                          Ось і є гвіздочки.

                          Стіни, двері, вікна, дах -

                          Мій будинок – просто…Ах!

    Наф-Наф: ( розглядаючи хатку Ніф - Ніфа )

                       Твій будинок – просто…Жах!

                       ( підходить до хатки Нуф-Нуфа,

                         похитує голівкою )

                       Ви – ледарі, та й годі!

                       От прийде страшенний вовк,

                       Як дмухне на ваші хатки,

                       То чи встигнете тоді

                       Ви сховати лапки?

Нуф-Нуф і Ніф-Ніф:

                        Не страшний нам сірий вовк!

                        Не боротись йому з нами!

                        Клянемось своїми п’ятачками .

       Ніф-Ніф: ( звертається до Наф-Нафа )

                       А що це ти мундруєш?

                       Фортецю ти будуєш?

                       ( весело сміються, співають )

                       Ой, хрю - хрю! Ой, рох-рох!

                       Ми стрибаємо удвох!

                       Ой, хрю-хрю! Ой, рох-рох!

                       Ми співаємо удвох!

                       Наші хатки – просто диво!

                       А працюєш ти жахливо!

  ( Поросятка ховаються в свої будиночки.

  З-за дерева з'являється вовк. Звучить фонограма)

        Вовк:   У-у-у! Як гарно поросятинкою запахло!

                     ( принюхується, підходить до хатки )

                     Поросяточко! Відмикайся!

                     А то зараз як дмухну,-

                     Твою хатку рознесу!

( Вовк дмухає на соломяну   хатку. Вона падає. Поросятко тікає. )

       Нуф-Нуф:

                     Ніф-Ніфе! Спасай! В свою хатку заховай!

            Вовк: ( важко дихаючи, стукається до Ніфа)

                         Поросяточка - маляточка, відмикайтеся!

                         А то зараз загарчу,

                         Лапами затупочу,

                         Вашу хатку геть рознесу

                         І вас, смачненьких, проковтну.

   ( Вовк розбирає деревяну  хатку. Поросята тікають до старшого брата )

            Разом:  Наф-Нафе! Спаси!

                          Від злого вовка захисти!

                          Соромно нам, ледарям!

                          Працювали ми жахливо!

                          Твоя хатка – просто диво!

       Наф-Наф:  Міцно двері, вікна зачиніть!

                          Злого вовка не впустіть!

     ( Звучить фонограма. Вовк стукає у двері )

               Вовк:  Поросяточка - маляточка!

                           Відімкніться!

                           А то зараз як дмухну,

                           Лапами затупочу!

                           Вашу хату рознесу!

      (Вовк стукає, заглядає у вікна, поглядає на димар)

                           О, димар! Р-р-р!

                           Зараз я дістану цих-х-х

                           Поросяточок смачних-х-х!

    (Вовк влазить на дах. Декорації хати замінюються на декорації пічки та казана з водою.  Поросятка плачуть )

          Разом:   Наф-Нафе! Спаси!

                         Від злого вовка захисти!

                          ( Наф-Наф несе казан з окропом )

     Наф-Наф:   Ось гаряченький окріп!

                          Вовкові зваритись в нім!

               ( Звучить фонограма булькотіння води )

             Вовк: (падаючи в окріп )

                          Ой-йой-йой! Пече! Це жах!

                          Не допоміг і хатній дах!

          ( Вовк тікає. Поросятка усі разом співають )

            Разом: 

                           Не злякались вовка злого

                           І провчили його строго!

                           Ми – веселі ось малята!

                           Тепер дружні поросята!

Лариса Маланчук

Колосок

( п’єса )

Герої п’єси :

Ведучі,

Півник,

Мишенята Круть і Верть

                1ведучий:    У саду хатинка біла,

                                        Квіти круг неї бринять.

                                        Півник жив у тій хатині,

                                        З ним-ще двоє мишенят.

(З`являються мишенята. Весело стрибають, пищать, граються)

                                       От і Круть - швидкий, веселий.                                                                                                                (Зупиняється, пищить ,вклоняється глядачам)

                                       От і Верть - грання мастак.                                                                                     (Зупиняється, крутиться навколо себе)

                                       Зранку в іграх, й до вечері

                                       Не награються ніяк.

                2 ведучий:  Рано-вранці, до схід сонця

                                       Півник, гарний співунець,

                                       Всіх будив, і до роботи

                                       брався, славний молодець.

( Півник ходить по подвір`ї, підмітає, щось дзьобає )

                                       Замітав якось подвір`я
                                       І, знайшовши колосок,
                                       Він покликав мишеняток,
                                       Подав гучний голосок.

                    ПІВНИК:   Круть і Верть!

                                       Ви тільки гляньте!
                                       Колосочок я знайшов!

                     КРУТЬ:   От і є чим похвалитись.

                    ВЕРТЬ:   Краще б ти його змолов.

                   ПІВНИК:   Хто ж із силами збереться

                                      І за ціп скоріш візьметься?

                                      Бо спочатку зеренце

                                      Обмолочують ціпком.

                          КРУТЬ:   Ні, не я!(Стрибає, навколо колоска)

                    ВЕРТЬ:   Я теж не буду!(Бере колосок і віддає півнику)

                   ПІВНИК:   Що ж, лінощі я не забуду!

(Півник ціпком б`є по колоску, співаючи) 

                                      Я ціпком  товчу-товчу,

                                      Я зерно обмолочу,

                                     Буде каша, буде хліб

                                     Мишенятам на обід.

                        ПІВНИК: Гей, веселі мишенята,

                                         Годі бігати, стрибати.

                                         Гляньте, скільки в нас зерна!

                                         Гарний колос був сповна!

        

(Півник виглядає мишенят. Вони знову граються,

перестрибуючи один через одного)

                         КРУТЬ: Так, зерна у нас багато!

                         ВЕРТЬ: Та ще б борошна придбати!

                        ПІВНИК:  Хто ж піде з вас до млина

                                         Та й намеле  борошна?

                         КРУТЬ:  Ні, не я!

                        ВЕРТЬ:   І не я!

                        ПІВНИК:   Що ж, завдам мішок на плечі!

                                           Не до праці цій малечі!

                                           Попрямую до млина,

                                           Там намелю борошна!

                  1ведучий: На подвір`ї миші скачуть,

                                          От вже й курява стовпом!

                                          Вже зо сміху ледь не плачуть!

                                          Так їм весело обом!

(Мишенята стрибають, падають, весело регочуть)

                  2 ведучий: Півник знову їх гукає,

                                          Піт із лоба витирає.

                       ПІВНИК:   Гляньте, миші-мишенята!

                                          Я муки приніс багато!

                                          Хоч і ноги натрудив -

                                          Добру справу я зробив!

                        КРУТЬ:  Ой, яка мука біленька!

                        ВЕРТЬ:   Пиріжечків би смачненьких!

                       ПІВНИК:   Треба тісто замісити.

                                          Хто з вас буде це робити?

                        КРУТЬ:  То вже ж не я!

                       ВЕРТЬ:    І не я! Не я! Не я!

(Мишенята розбігаються у різні боки і ховаються під кущиками)

                        ПІВНИК:  Що ж я сам усе зроблю:

                                          Вправно піч я натоплю,

                                          Нарубаю я дровцяток,

                                          Пригощу я мишеняток!

(Півник порається біля печі, приспівуючи)             

                                        Я вже пічку натопив,

                                       Тісто, тісто замісив,

                                      Пиріжечки рум’яненькі

Пахнуть, пахнуть вже смачненько!

(Вбігають мишенята, нюхають навколо столу)

                       КРУТЬ:   Гей, за стіл давай швиденько!

                                        Щось тут пахне так гарненько!

                       ПІВНИК:  Е...Стривайте! Розберемось!

                                         Колосочок хто знайшов?

                                         Хто обмолотив швиденько?

                                         Й до млина молоть пішов?

                                         Тісто хто місив, кажіть-но,

                                          Дров приніс, піч натопив?

            МИШЕНЯТА:     Ти, наш півнику трудящий,

                                          Ти, все ти вправно зробив!

(Мишенятка похнюпились, вийшли з-за столу)

                     ПІВНИК:     Вийдіть тихо ви з-за столу.

                                          Ледарям не має місць.

                                          Слухайте мою промову:

                                      Хто не робить - той не їсть!


Людмила Велика

Наука хитрощів проста

( п’єса )

Герої п’єси :

                    Ведучий, лис, собаки, сонце, зайці, ведмідь, продавці.

ВЕДУЧИЙ: Жив собі на світі лис.

                         Добрим був до нього ліс:

                         Хитрощі його терпів,

                         Вигадки заборонять не смів.

                         Раз побився об заклад

                         Спритний волоцюга,

                         Що у білий день піде

                         На базар, злодюга!

         ЛИС:   Курку я поцуплю враз!

                         Це – мені не диво!

                         Я курей вже крав не раз

                         На очах сміливо.

                         Через поле, через гай,

                         Хащами, садками

                         Проберуся я в село

                         Погулять дворами.

( Звучить фонограма. Лис, ховаючись за деревами, кущами, пробирається до села.)

                        Ох! Так біг, що ледь не вмер,

                         Роздивлюсь все тут тепер.

                         Це ж дістався на базар.

                         Де тут кури? От кошмар!

( Звучить фонограма, чути голоси продавців, які закликають

до свого товару)

Продавці:        Масло продаю, гриби,    

                         Яйця, сало, ковзани,

                         Чоботи, хустки, пшоно,

                         Гарні сукні, борошно,

                         Яблука, ось мед, крупа,

                         Цукор, бублики, халва.

          ЛИС:   Гуску тітонька несе,

                         Кріль, корова, - близько вже!

                         Що це? Хто це? З-за кутка

                         Пса нелегка принесла?!

                         Ще один біжить, от лихо!

                         Тут мені вже не до сміху!

(Чути лаяння собак.)

 СОБАКИ:    Стій! Тримайте чужака!

                         Він поцупив гусака!

                         Я впіймаю його враз,

                         Заберіть з дороги квас!

ВЕДУЧИЙ:  Всі за лисом, а лис – шасть!

                         Не потрапив хорту в пасть!

                         Шмигнув за паркан і сам

                         Скочив в бочку якусь там!

                         Пси шукали його слід,

                         Скоро пошук їм набрид.

                         Як смеркало, виліз лис

                         І чкурнув до себе в ліс.

(Звучить фонограма. Зявляється сонечко, співає)

   СОНЦЕ:   Рано-вранці я встаю,

                         Світло і тепло даю,

                         Озираюсь я навколо,

                         Силу на весь день дарю

                         Для людей і для тварин.

                         Що ото за вражий син?!

(Сонце  лиса помічає, з осторогою стрічає).

                         Хто ти? Звідки взявся в лісі?

                         І чому посинів весь ти?    

ВЕДУЧИЙ: Озирнувся лис довкола.

                         Це ж до кого сонце мовить?                           

                         Поряд тільки озерце

                         Та дерева! Дивно це!

                         Підійшов поближче лис.

          ЛИС:   Ти до кого там кричиш?

                         Не впізнало ти рудого?

                         Ще й хитренького такого!

   СОНЦЕ:  Ти поглянь, поглянь на себе,

                         Синій ти, як чисте небо,

                         Ти такий, як синя ніч.

                         Що збагнув, у чім тут річ?

(Лис оглядає себе, заглядає в озерце і тихо мовить):

          ЛИС: Все оце мені на руку!

                         Буде в лісі всім наука!

(Звертається до сонечка)

                        Що не бачиш з ким говориш?

                        Закликай усіх на збори.

                         Як всім жити розповім,

                         Я ж бо цар усіх тварин!

ВЕДУЧИЙ: Сонце дуже здивувалось,

                         Але так тому і сталось,

                         Яких звірів зустрічало -

                         Всіх на збори закликало.

                         На галяві звірів повно

                         Лис веде свою промову:

           ЛИС:  Браття мої! Ваш Спаситель

                         Не залишив вас безмовно,

                         Він хотів, щоб Визволитель

                         Вас навідав, безумовно.

                         Ви не бійтесь, я – ваш цар,

                         Тож скоріш несіть ви дар

                         За таку мою турботу,

                         Щоб я мав на все охоту.

(Звірі розходяться, а лис знову оглядає себе)

                         Ох, і маю я біду,

                         Лапку бачив ось, руду!

                         Знов у фарбу ту синючу

                         Ще й у бочку ту смердючу!

                         Бють мене вже зараз млості,

                         І трушусь я весь від злості!

   ЗАЙЦІ:     Здоров будь, ти,  царю наш!

                         Принесли тобі ми дар.

                         Ось тут в хустинці

                         Найкращії гостинці:

                         Капустина і морквина,

                         І солодкая малина.

      ЛИС:      Що? Що? Капуста кажете оце?

                         Але ж я снідаю м’ясцем !

                         За мить вже зараз вас не стане!

  ЗАЙЦІ:      Ой, царю, царю, що це з вами?!

(Зайці тікають через міст)

      ЛИС:     Зачекайте, ви, малята!

                         Любі білочки, зайчата!

                         Ой-ой-ой! Місток ламається!

                         Я в воді! Фарба змивається!

ВЕДМІДЬ:   Що Пане Лисе! Зайчатини захтілось?!

                         А синє то творіння вже втопилось?!

                         Тепер іди на суд тварин

                         Хитрючий ти, ворожий син!

ВЕДУЧИЙ:  Не стали лиса гнати з лісу,

                         Але наказ суворий дали:

                         Від дня  суда  до віку нині

                         Давати заячій дитині

                         По капустині і морквині,

                         Не полювати без путя

                         І не вести хитре життя.

                         Лис нащурив свої вуха,

                         Він уважно дуже слухав,

                         Бо наука хитрощів проста -

                         От як може підкрутить хвоста!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68515. Античная философия, Натурфилософский период: Милетская школа, Гераклит, элеаты, Демокрит 277.5 KB
  Ведь многие вещи имеют в своем составе воду даже человек оказывается на 6070 состоит из воды представляя из себя таким образом водный раствор. Из этой умопостигаемой реальности возникают все конкретные чувственные вещи и явления. Первая все вещи порождаются из того же начала в которое затем обратно переходят.
68517. Христианская философия 75 KB
  Но столетия такого философствования после Аристотеля постепенно показали, что как раз философия не в состоянии решить задачу воспитания человека к счастью, внутренней независимости и добродетели при помощи верного познания.
68519. Философия нового времени 148.5 KB
  Это удалось сделать только немецкому философу Иммануилу Канту. Иммануил Кант Иммануил Кант 1724-1804 немецкий философ. Основатель немецкой классической философии представителями которой кроме Канта являются Фихте Шеллинг Гегель Фейербах. Кант родился в городе Кенигсберге и всю жизнь не выезжал из него.
68520. Философия жизни 131 KB
  Философия жизни возникает в 60-70 годах XIX века, наибольшего развития достигает в первой четверти XX века. Затем ее идеи воспринимают экзистенциализм и персонализм. Согласно философии жизни, все существующее рассматривается как формы проявления жизни...
68521. Русская философия 346 KB
  Речь идет об учреждениях и традициях автоматических навыках и твердых правилах избавляющих индивидуумов каждый раз самостоятельно и заново а следовательно и своевольно решать возникающие в их жизни проблемы колеблясь в выборе между различными способами поведения.
68522. Понятие бытия. Бытие-в-мире и бытие мира, универсальный характер этих понятий. Проблема единства мира 170.5 KB
  Вещи и явления возникают длятся и исчезают во времени а также занимают ограниченное место в пространстве. имеющие предел ограничивающий их бытие во времени и в пространстве. И во времени оно тоже ограничено: в какой-то момент появилось и через какое-то время исчезнет например будет съедено или сгниет...
68523. Культура и цивилизация. Общее понятие культуры, антропологические предпосылки и основные определения культуры 169.5 KB
  Общее понятие культуры антропологические предпосылки и основные определения культуры Мы начнем с самого общего представления о культуре которое охватывает все что сюда входит; это будет следовательно самое абстрактное определение но зато самое исходное.