78852

Философские основания науки

Доклад

Логика и философия

Философские основания науки Предисловие: Философское основание науки представляет особой один из элементов философии науки направление в философии изучающее научную деятельность ее особенности и характеристики; ее цель – устанавливать правильность научных суждений и теорий и объяснять место и роль науки в современной культуре наряду с теоретическим и эмпирическим знанием. Философские основания науки. Философские основания науки. Функции функция философского обоснования: Любая новая идея для того чтобы стать либо частью картины мира...

Русский

2015-02-10

27 KB

1 чел.

Билет 19. Философские основания науки

Предисловие: Философское основание науки представляет особой один из элементов философии науки (направление в философии, изучающее научную деятельность, ее особенности и характеристики; ее цель – устанавливать правильность научных суждений и теорий и объяснять место и роль науки в современной культуре)  наряду с теоретическим и эмпирическим знанием.

Философские основания науки. Понятие 

Совокупность философских идей, посредством которых обосновываются фундаментальные онтологические (представления о действительности), гносеологические (представления о познании) и методологические принципы научного познания.

Связующее звено между философским и научным знанием. Они не относятся напрямую ни к науке, ни к философии, так как по своей природе, они скорее являются неким пограничным знанием.

Философские основания науки. Функции

  1.  функция философского обоснования: Любая новая идея для того, чтобы стать либо частью картины мира, либо принципом, выражающим новый идеал и норматив научного познания, должна пройти через процедуру философского обоснования
  2.  Эвристическая функция – функция создания новых теорий или совершения открытий

Философские основания науки. Виды

Выделяют пять основных разновидностей философских оснований науки:

  1.  Онтологические основания науки представляют собой принятые в науке представления о картине мира;
  2.  Гносеологические основания науки - принимаемые в рамках определенной науки положения о характере процесса научного познания, соотношения чувственного и рационального, теории и опыта и т. п.;
  3.  Логические основания науки - принятые в науке правила абстрагирования, образования понятий и утверждений и т. п.;
  4.  Методологические основания науки представляют собой принимаемые в рамках той или иной науки представления о методах открытия и получения знания, способах доказательства и т. п.;
  5.  Ценностные или аксиологические основания науки - принятые представления о практической и теоретической значимости науки в целом или в общей системе науки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.
53093. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» 68.5 KB
  Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі відповіді на запитання вчителя по ним. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4х варіантах. Найбільший півострів Євразії: а Індостан б Скандинавський в Аравійський 2.
53094. Доцільність використання контурної карти та практичні завдання по ній у шостому класі 35 KB
  Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків земної кулі. Використовуючи контурну карту 6 класу Карта океанів вказати рисочками напрям подорожі Христофора Колумба. Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків які перетинає екватор та Грінвический меридіан. Використовуючи контурну карту 6 класу План місцевості підписати пару ліній які називаються горизонталі та позначити населений пункт словами Населений пункт.
53095. Методика проведення контрольних робіт на уроках географії в 10-му класі 58.5 KB
  Учні повинні знайти з географічних джерел інформацію про площу держави кількість населення її столицю форму правління та форму устрою. Аналізуючи політичну карту світу та карту історикогеографічних регіонів учні повинні описати положення держави на карті: на якому континенті в якому регіоні які сусіди моря та океани що омивають державу і після цього зробити висновок про ЕГП держави. Природні ресурси держави. Слід розпочати аналіз промисловості з частки держави у світовому промисловому виробництві.
53096. Шкільна бібліотека у формуванні інформаційної компетентності на уроках географії 86 KB
  Географічне сприйняття інформації ЗМІ – це активна діяльність що протікає у взаємозв’язку з різними психічними процесами: мисленням мовленням почуттям волею. З огляду на незначну кількість навчальних годин з географії в 6 –х класах 2 години на тиждень і загальне навчальне перевантаження учнів в 6х класах важливу роль у формуванні інформаційної компетентності школярів відіграє шкільна бібліотека схема 2 Складаючи тематичне планування включаю ЗМІ в навчальний процес так щоб протягом однієї теми здійснювалася періодична робота з...
53097. ТЕСТИ З ГЕОГРАФІЇ 10 класу (профільний рівень) 88.5 KB
  Яка країна є лідером за кількістю користувачів Інтернету: а Китай; б Японія; в США. У якій країні знаходиться найбільша ТНК в світі: а США; б Велика Британія; в Японія. ТНК контролюють таку частку світової торгівлі: а 1 3; б 2 3 Найбільший експортер послуг в світі: а США; б Японія; в Велика Британія. Найбільша країна за кількістю іноземних туристів: а Іспанія; б США; в Франція.
53098. Використання інтерактивних технологій під час вивчення фізичної географії Донецької області 82 KB
  Мета:практичне застосування інтерактивних технологій під час вивчення фізичної географії Донецької області. Обладнання і матеріали: мультимедійна установка мікрофон роздавальні матеріали для п'яти уроків з теми Фізична географія Донецької області атлас Донецької області. Географічне положення межі розміри Донецької області Конструктор уроку Тема уроку Актуалізація...