78956

Природа и техника, законы их функционирования и развития

Доклад

Логика и философия

Природа и техника законы их функционирования и развития. Закон – необходимое существенное устойчивое повторяющееся отношение связь между явлениями в природе и обществе. Это понятие закона родственно понятию сущности при данных условиях. Закономерность – объективно существующая повторяющая существенная связь явлений проявляющаяся в виде тенденций.

Русский

2015-02-10

59 KB

8 чел.

39. «Природа и техника, законы их функционирования и развития.»

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение (связь между явлениями в природе и обществе). Это понятие закона родственно понятию сущности при данных условиях.

Закономерность – объективно существующая повторяющая существенная связь явлений, проявляющаяся в виде тенденций.

Законы природы:

 1.  Диалектический закон (закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода колич. изменений в качеств., закон отрицания отрицания). Выражают качественный характер.
 2.  Физические законы (определенный порядок повторяемости в природе, закон Кулона, Ньютона). Количественный характер.
 3.  Химические законы (период таблица Менделеева)
 4.  Биологические законы (Естессвенный отбор, законы Мендаля)
 5.  Геологические законы (возрастание температуры к центру земли)
 6.  География (географическя зональность)
 7.  Социальные законы (закон спроса и предложения)
 8.  Математические законы (закон золотого сечения)

Существует пять форм движения материи:

 1.  Механическая
 2.  Физическая
 3.  Химическая
 4.  Биологическая
 5.  Социальная
 6.  В некоторых технических учебниках авторы добавляют шестую форму движения: технологическую

Законы подразделяются по степени значимости на всеобщеуниверсальные (законы диалектики, законы термодинамики), общие (законы естеств. отбора) и специфические и частные законы (закон сложения скоростей в механике)

Теххнические законы, 2 группы:

 1.  Законы развития техники
  1.  Закон прогресивной эволюции в технике. Действие этого закона считается аналогично закону естеств. отбора в природе.
  2.  Закон стадийного развития техники – технические объекты, предназначенные для обработки материалов имеют 4 степени развития, связанные с реализацией 4 фундаментальных функций: на первой стадии механический объект реализует только техническую функцию, остальное делает человек, 2 – технический объект реализует технолог. и энер. функцию, 3- добавляется функция управления, 4 – добавляется функция планирования.
  3.  Закон возрастания разнообразия технических объектов
  4.  Закон ограничения многообразия (унификация, стандарты)
  5.  Закон возрастания сложности технических объектов
  6.  Закон убывающей полезности (затраты на совершенствование техн. объекта в пределах одного физ. принципа деятельности по мере исчерпания резервов КПД приносит все меньший эффект.
 2.  Законы строения техники
  1.  Закон соотвествия между функцией и структурой (каждый структурный элемент технического объекта выполняет хотя бы одну функцию)
  2.  Закон гармоничного соотвествия параметров технического объекта
  3.  Закон гоологичеких рядов (у близких видов, принадлежащих одному роду, есть одинаковые признаки, например, колеса у машин)
  4.  Законы симметрии техн. объектов. Симметричным называется такой объект, который состоит их геометрически и физически равных частей
   1.  Закон двухсторонней симметрии (самолет)
   2.  Закон осевой симметрии (гребной винт)
  5.  Закон масштабности (соразмерность честей и целого).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...
65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; – встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; з’ясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.