79050

Наука как познавательная деятельность

Доклад

Логика и философия

Особенности науки и ее взаимосвязи с другими способами познавательной деятельности и культуры находят свое выражение в 3х основных аспектах ее существования и функционирования. Как и другие способы познания наука возникает из практической деятельности людей. Основными системообразующими факторами способствующими превращению науки в важнейший и определяющий способ познавательной деятельности являются: ориентация на объективный характер закономерностей изучаемых предметов и открывает возможность опережающего изучения объектов неохваченных...

Русский

2015-02-10

24.5 KB

14 чел.

22.Наука как познавательная деятельность.

Особенности науки и ее взаимосвязи с другими способами познавательной деятельности и культуры находят свое выражение в 3-х основных аспектах ее существования и функционирования.

Наука как познавательная деятельность. Как и другие способы познания, наука возникает из практической деятельности людей. Она является непосредственным продолжением обыденного, стихийно-эмпирического познания, в ходе которого люди постигали свойства и отличия необходимых им в практической жизни вещей. Основными системообразующими факторами, способствующими превращению науки в важнейший и определяющий способ познавательной деятельности, являются: ориентация на объективный характер закономерностей изучаемых предметов и открывает возможность опережающего изучения объектов, неохваченных практикой. Опора на объективные законы дает науке в конечном итоге возможность предсказывать и открывать новые явления и события, которые могут в дальнейшем с успехом использоваться на практике.

Таким образом, объективность, предметность и нацеленность исследования на открытие все новых явлений и процессов природы и общества придают научному познанию необходимую целостность и единство, превращая науку в систему объективно истинных и логически взаимосвязанных понятий, суждений, законов и теорий.

Наука как познавательная деятельность.

Наука это когнитивная познавательная деятельность. Любая деятельность это целенаправленная, процессуальная структурированная активность. Структура любой деятельности состоит из трех основных элементов: цель, предмет, средства. Цель- получение нового научного знания, предмет – имеющаяся эмпирическая и теоретическая информация, средства – имеющиеся в распоряжении исследователя методы.

Известны три основные модели изображения процесса научного познания: эмпиризм, теоретизм, проблематизм.

Согласно эмпиризму научное познание начинается с фиксации эмпирических данных о предмете научного исследования, выдвижение на их основе гипотез.

Теоретизм считает исходным пунктом научной деятельности некую общую идею, рожденную в научном мышлении.

Проблематизм исходный пункт - научная проблема, которая представляет собой существенный эмпирический или теоретический вопрос. Циклическая схема научной деятельности Поппера.

Современная научная деятельность не сводиться к чисто познавательной. Она является существенным аспектом инновационной деятельности, направленной на создание новых потребительных стоимостей.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55065. Програма Power Point на уроках української мови та літератури як засіб формування інноваційної особистості 6.61 MB
  І тут на допомогу приходить візуалізація за допомогою компютерної презентації. Застосування цієї програми дає можливість учителеві та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки й проведення уроківє унікальною можливістю демонстрації пропонованого матеріалу...
55066. Щастя. Як ми його розуміємо? 45 KB
  Тема: Щастя. Практична: Поглибити знання учнів про диспут та його проведення розширити розуміння поняття щастя виховувати людяність працьовитість любов до людей чесність. Щастя не слава не гроші Все це минає. Щастя це друзі хороші Шана людськая Олександр Підсуха.
55067. Грай, трембіто, дзвеніть, цимбали 533.5 KB
  Обладнання: кабінет образотворчого мистецтва зразки народних інструментів: трембіти роги цимбали; відеоматеріали. Тут грали і на скрипці і на сопілці особливо любили цимбали. У цій хаті жив і учився робити цимбали В.
55068. Всеукраїнська олімпіада з математики 795 KB
  Завдання: сформулювати і довести теореми Чеви і Менедая; показати їх застосування до доведення відомих і доведених раніше тверджень; вчити використовувати ці теореми під час розвязування задач на доведення і обчислення. Напередодні засідання учитель дає завдання трьом учням підготувати доведення тверджень про перетин в одній точці бісектрис внутрішніх кутів трикутника висот і медіан трикутника поділ кожної медіани їх точкою перетину на частини відношення довжин яких дорівнює 2:1 якщо вимірювати довжину першої частини від вершини....
55069. Позакласна робота з математики 223.5 KB
  Але вона має свої особливості: якщо урок проводиться за програмою то позакласні заняття не регламентуються нею що дозволяє вчителю підбирати завдання які відповідають рівню знань та умінь учнів здійснювати індивідуальний підхід проводити їх в цікавій формі спрямовувати на розширення поглиблення знань...
55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за мякий килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.