79160

Протестантский подход к сектантству

Доклад

Религиоведение и мифология

Протестантский подход к сектантству (определение секты, понятийно-терминологический аппарат, представление о природе сектантства, методология противостояния) В протестантском богословии не выработано четких понятий, что есть секта, а что ей не является, т.к. у них нет четкого понимания, что есть Церковь, и где проходят ее границы.

Русский

2015-02-10

12 KB

0 чел.

Б.4: Протестантский подход к сектантству (определение секты, понятийно-терминологический аппарат, представление о природе сектантства, методология противостояния) В протестантском богословии не выработано четких понятий, что есть секта, а что ей не является, т.к. у них нет четкого понимания, что есть Церковь, и где проходят ее границы.

 Лютер (XVI в.) дал следующие отличия секты от Церкви. Церковь – община,

1) где правильно проповедуется слово Божие;

2) где правильно совершаются таинства.

Это два догматических критерия. 

В XIX в. эта позиция была дополнена еще одним критерием. Протестантским богословом Ричлем. Хотя даже у протестантов он считался еретиком, но его взгляд все же достаточно типичен.

Секта есть нечто специфически католическое, отличительная ее черта – аскетизм.

Он считал, что последовательное проведение в жизнь монашеского мироотвержения, т.е. аскеза (целибат, паломничество, пост), есть сектантство.

3) аскетизм – это критерий, признак сектантства (по Ричлю). То есть истинная Церковь свободна от аскетизма. В конце XIX-нач.XX в. к этим трем критериям был добавлен четвертый:

4) вера Церкви отождествляется с народной верой.

Здесь мы впервые видим культурологический, или социологический довод. Это интересный момент, который нашел отклик и в нашем православном богословии. В чем слабость этого критерия? Если посмотреть на веру (исконную) Западной Европы, то мы увидим, что они были язычниками, т.е. их исконная вера была язычество. Это может привести к неприемлемому для христианского сознания выводам. Этот критерий перекочевал и в русское богословие и некрые говорят, что наши язычесие корни ведут к тому же. Православие – это, получается, не наша народная вера.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68830. Компоненти лінгвістичного забезпечення САПР 60.5 KB
  Звичайно у засобах лінгвістичного забезпечення САПР виділяють три основні групи: мови програмування мови проектування та мови керування. Мови програмування використовують для розробки програм САПР.
68831. Формальні мови 88.5 KB
  Форма уявлення інформації визначається мовою тому у поданій дисципліні розглядаються питання повязані з переходом від однієї мови до іншої при представленні деякої інформації. Формальні мови Природні мови англійська російська українська та ін. Позбавитись цих недоліків природних мов дозволило...
68832. Загальна форма означення мови 123.5 KB
  Задати синтаксис це означає задати алфавіт та множину форм усіх речень мови семантика визначає смислове значення усіх цих речень. Існує декілька формальних засобів опису синтаксису мови. Оскільки синтаксис мови пов’язаний з множиною речень рядків символів необхідно домовитись про позначення...
68833. Особливості класифікації формальних мов 117 KB
  Наприклад контекстновільна граматика G1 розглянута у попередній лекції нерегулярна а мова L1 що нею генерується регулярна тому що її можна одержати за допомогою регулярної граматики G2. Граматики типу 3 а також регулярні граматики мають істотні переваги перед іншими типами граматик тому...
68834. Алгоритми 95 KB
  Частковий алгоритм зупиняється на даному вході якщо існує таке натуральне число t що після виконання t необовязково різних команд цього алгоритму або не виявиться жодної команди яку можна виконати або остання команда є зупинитись.
68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході зявляється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...