79195

Причинение смерти по неосторожности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

От причинения смерти по неосторожности следует отличать невиновное причинение смерти казус которое исключает уголовную ответственность ст. От умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности ч. 111 УК РФ причинение смерти по неосторожности ст.

Русский

2015-02-10

32.84 KB

8 чел.

8 Причинение смерти по неосторожности. (ст.109)

Объективная сторона данного преступления выражается в действии или бездействии, которые нарушают те или иные правила предосторожности, результатом чего и является смерть другого человека. Между нарушением этих правил и смертью потерпевшего должна существовать причинная связь.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется неосторожной формой вины (легкомыслием или небрежностью). От причинения смерти по неосторожности следует отличать невиновное причинение смерти (казус), которое исключает уголовную ответственность (ст. 28 УК РФ).

От умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ) причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) отличается субъективной стороной преступления. В первом случае вину образует умысел по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью и неосторожность в отношении наступления последствия в виде смерти потерпевшего. Во втором - лишь неосторожность к наступившему последствию. Субъектом данного преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Причинение смерти по неосторожности образует квалифицированный состав в случае если оно причинено:

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих

профессиональных обязанностей;

двум или более лицам.

Под ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей следует понимать действия (бездействие), отвечающие полностью или частично официальным требованиям, предписаниям, правилам, в результате чего наступает смерть потерпевшего. В данном случае должно быть установлено, какие именно профессиональные обязанности были нарушены виновным. По смыслу закона речь в ст. 109 УК РФ идет лишь о тех профессиональных обязанностях, ненадлежащее выполнение которых не образует специального состава преступления по отношению к рассматриваемому, такой, например, как нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и т.д. Под причинением смерти двум и более лицам по неосторожности следует понимать фактическую гибель не менее двух человек. Смерть одного потерпевшего и причинение по неосторожности тяжкого или средней тяжести вреда здоровью другому квалифицируются по совокупности ч.1 ст. 109 и ст. 118 УК РФ.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, - лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, а в ч. 2 ст.109 УК РФ возможен и специальный субъект - лицо определенной профессии (тренер по стрельбе, электрик, лесоруб и т.д.).

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58053. Урок навчання грамоти. Читання 80 KB
  МЕТА: повторити вивчені букви, формувати навички читання слів і речень з вивченими буквами; вдосконалювати навички побудови звуко-складових моделей; розвивати мовлення учнів, мислення; виховувати інтерес до уроку читання.
58054. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник 88 KB
  Навчальна мета: ознайомити з видами трикутників, їх властивостями, ознайомити з історією розвитку поняття «трикутника» та розглянути використання властивостей трикутників в житті; закріплювати основні поняття теми «Трикутники»...
58055. Сучасний урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя 251 KB
  Чітке формулювання освітніх завдань у цілому та його складових, їх звязок із розвивальними та виховними завданнями; Визначення місця в загальній системі уроків; Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми та мети уроку...
58056. Урок – гра. «Математика і навколишній світ». Дії з натуральними числами 70.5 KB
  Мета: Систематизувати знання, уміння та навички учнів по темі «Дії з натуральними числами» В процесі розв’язання цікавих нестандартних; Сприяти розвитку та формуванню інтелектуальних і творчих здібностей учнів...
58057. Уроку позакласного читання для учнів 3-х класів 144 KB
  Мета: Поглибити знання дітей про породи собак; пробуджувати інтерес до прочитаного; розвивати навички правильного, свідомого читання, уміння самостійно працювати з текстом, порівнювати, узагальнювати, робити висновки...
58058. Прикладна діяльність. Створення декоративної композиції «Дерево життя» в техніці петриківського розпису 63 KB
  Мета: ознайомити учнів із світосприйняттям предків на прикладі дерева життя символу українського декоративно-прикладного мистецтва; вчити учнів передавати на малюнку чарівний світ природи за допомогою основних прийомів петриківського розпису...
58059. Шопен – душа фортепіано 74 KB
  Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів із творчістю та життєвим шляхом Ф.Шопена, провідними стильовими засадами його композиторського почерку; працювати над диханням, чистотою інтонування, співом у єдиній вокальній позиції.
58060. Вражаючі здібності «фортепіанного поета» Фридеріка Францішека Шопена 89.5 KB
  МЕТА: поглибити знання дітей про творчість Фридеріка Шопена; вчити учнів глибоко емоційно сприймати інструментальну фортепіанну музику розуміти та інтерпретувати її зміст; дати визначення понять ноктюрн і скерцо; збагатити уявлення дітей про життєвий зміст музики розуміння її...
58061. Урок-презентація: Симфонія вогняних років 64 KB
  Учитель музики: Доброго дня діти. Сьогодні ми міркуємо про музику яка народжувалась і звучала в роки Великої Вітчизняної війни подивимось як боровся наш народ з ворогом у блокадному Ленінграді і як ця боротьба показана Шостаковичем через музику в симфонії на екрані слайд...