79221

Вымогательство. Состав и виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

163 УК РФ определяется в законе как требование передачи чужого имущества или права на имущество или на имущественные права наследственные жилищные и др. под угрозой применения насилия либо уничтожения чужого имущества а равно под угрозой распространения сведений позорящих потерпевшего или его близких. Угрозы могут быть любые вплоть до убийства и уничтожения имущества. Состав вымогательства формальный и поэтому требования передачи имущества или право на имущество или совершения действий имущественного характера образуют оконченный...

Русский

2015-02-10

32.84 KB

6 чел.

31 Вымогательство. Состав и виды.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) определяется в законе как требование передачи чужого имущества или права на имущество или на имущественные права (наследственные, жилищные и др.) под угрозой применения насилия либо уничтожения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких.

При вымогательстве используется угроза как средство психологического насилия. Реальность угрозы может подкрепляться применением физического насилия. Непосредственными объектами вымогательства, таким образом, выступают отношения собственности, здоровье, личная неприкосновенность, достоинство и личные права потерпевшего или его близких.

Объективная сторона вымогательства предполагает требование к собственнику, иному владельцу, лицу, осуществляющему управление имуществом или его охрану, или близким этих лиц передать виновному имущество или право на него или совершить в интересах виновного действия имущественного характера. В этом случае потерпевший под угрозой передает имущество или право на него или совершает действия имущественного характера в пользу вымогателя. Угроза при вымогательстве служит средством достижения виновным цели и должна быть реальной. Угрозы могут быть любые, вплоть до убийства и уничтожения имущества. К числу близких, указанных в законе, относятся близкие родственники: родители, дети, родные братья, сестры, дед, бабка, внуки; а также иные близкие потерпевшему люди: муж, жена и др.

Состав вымогательства формальный, и поэтому требования передачи имущества или право на имущество или совершения действий имущественного характера образуют оконченный состав. К таким действиям могут быть отнесены незаконное получение денег, имущества, право льготного получения кредита, пользования помещением, получение льготных квот на вывоз за границу сырья, погашение долга, передача в пользование автомашин, иных механизмов и т.п.

Субъект вымогательства - физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона преступления предполагает наличие у виновного прямого умысла. Виновный осознает, что под угрозой требует передачи чужого имущества, права на него или совершения действий имущественного характера и желает принудить потерпевшего к выполнению его требований. При этом он преследует корыстные мотивы и цели.

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки вымогательства схожи с аналогичными признаками хищения.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.