79222

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Предметом преступления является автомобиль или любое другое механическое самоходное транспортное средство имеющее автомобильный двигатель с соответствующими характеристиками обозначенными в примечании к ст. Завладение предметом данного преступления выражается в удалении его с места стоянки любым способом. Объективная сторона преступления характеризуется действиями нарушающими права владения и пользования транспортными средствами по своему усмотрению собственником или иным законным владельцем. Субъектом преступления является физическое...

Русский

2015-02-10

32.09 KB

1 чел.

32 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Предметом преступления является автомобиль или любое другое механическое самоходное транспортное средство, имеющее автомобильный двигатель с соответствующими характеристиками, обозначенными в примечании к ст. 264 УК РФ. Завладение предметом данного преступления выражается в удалении его с места стоянки любым способом.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, нарушающими права владения и пользования транспортными средствами по своему усмотрению собственником или иным законным владельцем. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством означает захват и самовольное его использование, тем самым собственник или владелец лишается права владения и пользования транспортным средством, а виновный получает транспортное средство во временное пользование, обладание вопреки воле и согласию собственника или иного владельца. В данном случае речь идет об угоне транспортного средства, которое не предполагает похищения, т.е. обращение его в свою собственность.

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что неправомерно, без законных оснований, завладевает транспортным средством, и желает этого. Возможен корыстный или иной личный мотив.

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки являются аналогичными соответствующим признакам хищения.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів – змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.
22958. Проблема свідомості 62.5 KB
  Свідомість самосвідомість мова. Проблема свідомості одна з найбільш важливих для дослідження і одна з найбільш загадкових оскільки свідомість не існує як окремий предмет дослідження. Свідомість присутня в кожному образі думці поєднує наші почуття і думки. Свідомість завжди проявляється через якийсь конкретний зміст який виражається думками знаннями образами.
22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.