79222

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Предметом преступления является автомобиль или любое другое механическое самоходное транспортное средство имеющее автомобильный двигатель с соответствующими характеристиками обозначенными в примечании к ст. Завладение предметом данного преступления выражается в удалении его с места стоянки любым способом. Объективная сторона преступления характеризуется действиями нарушающими права владения и пользования транспортными средствами по своему усмотрению собственником или иным законным владельцем. Субъектом преступления является физическое...

Русский

2015-02-10

32.09 KB

1 чел.

32 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Предметом преступления является автомобиль или любое другое механическое самоходное транспортное средство, имеющее автомобильный двигатель с соответствующими характеристиками, обозначенными в примечании к ст. 264 УК РФ. Завладение предметом данного преступления выражается в удалении его с места стоянки любым способом.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, нарушающими права владения и пользования транспортными средствами по своему усмотрению собственником или иным законным владельцем. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством означает захват и самовольное его использование, тем самым собственник или владелец лишается права владения и пользования транспортным средством, а виновный получает транспортное средство во временное пользование, обладание вопреки воле и согласию собственника или иного владельца. В данном случае речь идет об угоне транспортного средства, которое не предполагает похищения, т.е. обращение его в свою собственность.

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный осознает, что неправомерно, без законных оснований, завладевает транспортным средством, и желает этого. Возможен корыстный или иной личный мотив.

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки являются аналогичными соответствующим признакам хищения.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17895. Міжнародна економічна інтеграція 54 KB
  Лекція 3. Міжнародна економічна інтеграція 1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція це процес господарськийполітичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між націонал
17896. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX - XXI вв 82 KB
  Лекція 4. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX XXI вв. 1. Екологічна криза як глобальна проблема Екологічна проблема має багатовікову історію проте вона загострилася з другої половини XIX в. у міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено б...
17897. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства 79 KB
  Лекція 5. Природноресурсний потенціал сучасного світового господарства 1. Територія сільськогосподарські угіддя До природних ресурсів що все ширше використовуються в ході розвитку суспільства і створюють умови його існування в першу чергу відноситься земля. Зем
17898. Людські ресурси світового господарства 90 KB
  Лекція 6. Людські ресурси світового господарства 1. Чисельність і темпи зростання населення Землі Дані про чисельність населення отримують на основі регулярних загальних переписів населення що проводяться зазвичай один раз в 10 років а в проміжках між ними шляхом р...
17899. Науково-технічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 78.5 KB
  Лекція 7. Науковотехнічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 1. Загальне поняття і критерії оцінки науковотехнічного потенціалу Дія науковотехнічного прогресу на розвиток економіки і всіх сфер діяльності людського суспільства в су...
17900. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 46 KB
  Лекція 8. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 1. Загальне поняття галузевої структури Структура економіки багатопланове поняття розглядати яке можна з різних точок зору та яке показує співвідношення різних ...
17901. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 105 KB
  Лекція 9. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 1. Паливноенергетичний комплекс ПЕК його структура і тенденція розвитку Галузі ПЕК відносяться до капіталомістких галузей. У промисловості розвинених країнах де пред...
17902. Чинники, які впливають на міжнародні економічні позиції країни 58.5 KB
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Лекція 10. Чинники які впливають на міжнародні економічні позиції країни Будьяка нація є складовою частиною світу. Якби не було прагнення яке можуть проявляти окремі країни якби не було бажання переважної більшості інших країн створити у ...
17903. Економічна безпека країни 75.5 KB
  Лекція 11. Економічна безпека країни 11.1. Поняття економічної безпеки Економічна безпека це стан національної економіки що забезпечує задоволення життєво важливих потреб країни в матеріальних благах незалежно від виникнення в світовій економічній системі або усере...