79271

Анализ и описание работы и рабочего места

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ рабочего места представляет собой дифференцирование рабочего места с одной стороны через задачи деятельность которая на нем совершается а с другой через требования по отношению к образованию опыту и ответственности необходимым для успешного выполнения деятельности на этом месте. АРМ как правило состоит из двух частей: описание рабочего места перечисление видов деятельности задач трудовых условий средств оборудования и материалов которые используются на данном рабочем месте; спецификация рабочего места перечисление...

Русский

2015-02-10

13.44 KB

8 чел.

Анализ и описание работы и рабочего места.

Основным элементом системы управления персоналом является рабочее место. В этом понятии можно выделить две его основные составляющие: 1) технические, организационные и экономические задачи, связанные с проектированием рабочих мест, их аттестацией, разработкой технологии, организации труда, оперативным планированием производства; 2) задачи планирования трудовых ресурсов и капитальных вложений.

Анализ рабочего места представляет собой дифференцирование рабочего места, с одной стороны, через задачи (деятельность), которая на нем совершается, а с другой — через требования по отношению к образованию, опыту и ответственности, необходимым для успешного выполнения деятельности на этом месте. АРМ, как правило, состоит из двух частей:

  1.  описание рабочего места — перечисление видов деятельности (задач, трудовых условий, средств оборудования и материалов, которые используются на данном рабочем месте);
  2.  спецификация рабочего места — перечисление необходимых требований к опыту, квалификации и способности успешно выполнять задачи (справляться с работой) на данном рабочем месте.

Анализ рабочего места проводится для последующего решения многих важных организационных и кадровых проблем:

  1.  для проектирования рабочего места;
  2.  для поиска необходимых организации сотрудников;
  3.  для объективного отбора сотрудников;
  4.  для осуществления формальной оценки совершенной сотрудником деятельности (проделанной им работы);
  5.  для квалификационной подготовки и переподготовки персонала;
  6.  для организации карьеры сотрудников;
  7.  в связи с материальным и моральным стимулированием персонала;
  8.  в связи с задачей обеспечения техники безопасности труда.

Методы сбора необходимой для АРМ информации. Существует четыре метода сбора данных, необходимых для анализа рабочего места. Это — наблюдение, интервью, анкета и ведение дневника.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57910. Функції. Лінійна функція 130.5 KB
  Молодці Відповівши на ці запитання ви перейшли на наступний етап еволюції і стали людиною вмілою. Подивимось чи зможете ви перейти на наступний етап ІІ етап –конкурс Доміно.
57911. Розв’язування задач на обчислення площ многокутників 328 KB
  Проведення аукціону На дошці записаний список лотів. Вчитель зачитує питання лотів пропонуючи його купити тобто відповісти на питання чи розв’язати задачу. За кожен лот учні отримують різні бали.
57912. Квадратные неравенства 195 KB
  Урок изучения и первичное закрепление нового материала с элементами повторения и закрепления ранее изученного. Возможные варианты: Через проектор на экране появляется тема Слайд 1;3 Квадратные неравенства Один из учащихся вслух читает текст на экране Учащиеся записывают определение в тетрадь.
57913. Розв’язування вправ на тему «Додавання та віднімання звичайних дробів» 503 KB
  Обладнання: сигнальні картки роздруковані усні вправи екологічне пано з відповідями до вправ картки так ні картки з індивідуальними завданнями для учнів картки з додатковими вправами.
57914. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції 52.5 KB
  Мета: освітня: формувати поняття функціональної залежності аргументу області визначення та області значення функції; розглянути способи задання функцій; формувати уміння знаходити зв’язок з раніше вивченим переносити набуті знання в нові ситуації...
57915. Розкладання многочленів на множники 119 KB
  Обладнання: Картки з індивідуальним завданням; картки для усних і письмових робіт; таблиці: Формули скороченого множення Квадрати одноцифрових чисел Куби одноцифрових чисел Відшукай висловлення про математику.
57916. США у 1877 – 1900 роки 40 KB
  Мета: Ознайомити учнів з особливостями соціально-економічного розвитку США та основними напрямками зовнішньої політики; Розвивати навички роботи в парах уміння логічно мислити та робити висновки встановлювати причиннонаслідкові зв’язки; Формувати уміння роботи з картою...
57917. Великі вчені та їх внесок в розвиток світової науки 113 KB
  Перевіримо назви секторів показує на сектори учні називають їх англійською мовою Слайди: Трикутники М: Вирішіть тестові завдання оберіть правильну відповідь та дізнайтесь прізвище великого англійського вченого.
57918. Розв’язування задач на відсотки 126 KB
  Мета: актуалізувати знання учнів щодо визначення відсотка від числа і числа за відсотком; удосконалити уміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки різними методами. Економічна соціалізація учнів.