79283

Нормирование труда и расчет численности персонала

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Расчет численности персонала: Необходимая численность Чн это количество работников требующихся для выполнения производственного задания в установленный период времени в заданных организационно-технических условиях. Расчет численности на основе норм времени где Т∑ совокупная трудоемкость работ в плановом...

Русский

2015-02-10

44.89 KB

15 чел.

  1.  Нормирование труда и расчет численности персонала.

Нормирование труда — это вид деятельности по управлению производством, направленный на установление необходимых затрат и результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью работников различных групп и количеством единиц оборудования. Расчет численности персонала:

Необходимая численность (Чн) — это количество работников, требующихся для выполнения производственного задания в установленный период времени в заданных организационно-технических условиях. Необходимую численность часто называют «явочной»: это количество людей, которые должны находиться на своих рабочих местах.

Однако работники периодически отсутствуют на рабочих местах — по уважительным (отпуска, болезни, уход за детьми и т. п.) и неуважительным причинам. С учетом этого, чтобы обеспечить своевременное выполнение производственных заданий, предприятию приходится нанимать дополнительных людей. Штатная численность (Чш) — это необходимая численность с учетом коэффициента невыходов (Кн).

Чш = Чн х Кн

Штатную численность часто называют списочной.

1)Расчет численности на основе норм времени

где Т— совокупная трудоемкость работ в плановом периоде
Ф — фонд рабочего времени одного работника в плановом периоде
Н1, Н2, Нi — норма времени на 1, 2 и т. д. вид работ в плановом периоде
V1, V2, Vi— объем работ 1, 2 и т. д. вида в плановом периоде
Кох — коэффициент, который отражает, какое количество работ не охвачено нормированием в плановом периоде
Квн — коэффициент выполнения норм
Кн — коэффициент невыходов.

2) Расчет численности на основе норм выработки

где Нв1, Нв2, Нвi — нормы выработки на 1-й, 2-й и т. д. виды работ соответственно.

3) Расчет численности на основе норм обслуживания и норм времени обслуживания

  1. для норм времени обслуживания:

  1. для норм обслуживания:

где Но1, Но2, Ноi — нормы обслуживания 1-го, 2-го и т. д. Вида.

4) Расчет численности на основе норм численности

Нормы численности обычно получают в результате анализа данных многих однотипных предприятий или структурных подразделений (с использованием математических и статистических методов). В пределах отдельно взятого предприятия создать нормы численности обычно не удается.

В сборниках норм нормы численности представляются в виде таблиц (они могут сопровождаться формулами, на основе которых были рассчитаны данные). Нормы численности всегда отражают необходимую численность. При их использовании коэффициент невыходов следует добавлять отдельно, учитывая особенности и статистику конкретного предприятия.

Например, для предприятия с численностью персонала от 10 до 500 человек нормативная численность работников для бухгалтерского учета может быть рассчитана по формуле:

где Чпр — общая численность персонала на предприятия, тыс. человек;
Nc.n. — число самостоятельных структурных подразделений на предприятии, штук.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52749. Формування у молодших школярів мотивації до навчання 48.5 KB
  Проблема розвитку мотивації навчання в останній час стає все більш актуальною. свідчать що основи мотивації навчання закладаються у початковій школі тому саме молодший шкільний вік має великі резерви формування мотиваційної сфери учнів. Зусилля практиків та науковців сьогодні спрямовані на дослідження певних організаційних форм та змістових компонентів навчальної діяльності за яких відбувається посилення мотивації навчання що оптимізує весь навчальновиховний процес.
52750. Організація дитчого самоврядування 119 KB
  З цією метою у школі сформована певна діюча структура органів самоврядування. Провідна ідея: всебічне виховання учнів через участь в органах самоврядування. Пріоритетні напрями діяльності: навчальна робота; виховна робота; інформаційно методична робота; розвиток учнівського самоврядування. Організація самоврядування побудована на інноваційних підходах: задоволення учнівської природної потреби у...
52751. Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання 147.5 KB
  Кривий Ріг Україна Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання У статті розкрито розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання. Як відомо у шкільній освіті існує безліч методів навчання різні типи уроків які переслідують одну єдину мету засвоєння знань учнями. Учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій використання...
52753. Розробка і виготовлення композицій за творами О.Довженка на уроках трудового навчання з теми «Художня обробка деревини» 2.71 MB
  Із творчістю одного з таких митців – письменника, художника, кінемотографіста, дуже талановитої людини - Олександра Петровича Довженка, діти продовжують знайомство на уроках праці, розробляючи і виготовляючи композиції за його творами. Батьківщина Олександра Петровича – це золотаві соняшники, жовтогарячі колоски пшениці, синє волошкове поле, мальовничі луки, Біла круча на Десні, пісня солов’я...Саме про це й говоримо на уроках. Зачитуємо епізоди з творів письменника, а потім виконуємо завдання: створити композицію за уривками
52754. ХОЧЕШЬ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? DO YOU WANT TO BE A MILLIONAIRE? 142.81 KB
  Начало викторины. Организационный момент. Игра дает шанс поиграть каждому из 7 участников по очереди. Они сидят на стульях перед сценой, спиной к зрительному залу. Ведущий задает вопросы в порядке увеличения трудности вопроса и его стоимости. У участников есть 1 подсказка - помощь друга. В случае ошибки ему выдается стоимость предыдущего вопроса (в евромонетах), а затем принимается следующий игрок. Правильные ответы приветствуются аплодисментами. В конце игры объявляются победители. Great Britain is divided into ... (10 «евро») a) three parts; b) five parts; c) four parts; d) two parts. 2. What is a Picadilly Circus? (20 «евро») a) a circus; b) a square; c) a street; d) a house. 3. What is the Tower of London now? (50 «евро») a) a prison; b) a museum; c) a house; d) a fortress.
52755. Інтегрований урок. Українська література + фізична культура. 5 клас 195.5 KB
  Завдання: прочитати речення з певними інтонаціями: Спочатку із захопленням потім з осудом Ну і богатир Із захватом із розчаруванням Оце так козак Зачудовано із зневагою Яка красуня Домашнє завдання 3хв. Перевірка домашнього завдання Що ви знаєте про речення Як ви розумієте епіграф до нашого уроку Мотивація навчання школярів 45хв. Завдання: створити словесний образ слова здоров’я або 2. Завдання: Скласти 5 речень з ключовими словами: Діти Небезпека Правила Здоров’я Оголошення теми і мети уроку 1хв.
52756. Drama Techniques for Teaching English 37 KB
  Using drama to teach English results in real communication involving ideas, emotions, feelings appropriateness and adaptability; in short an opportunity to use language in operation which is absent in a conventional language class. Such activities add to the teachers repertoire of pedagogic strategies giving them a wider option of learner-centered activities to chose from for classroom teaching, thereby augmenting their efficiency in teaching English
52757. Древнеруский языкъ. Этимология. 91 KB
  Корень ров н суффикс ая окончание потому что ровную. А что Если корень ров к примеру. Ров это понятие что это яма канава. Поэтому я вам начало положу а дальше будем уже Я не хочу чтобы вы как в школе механически всё воспринимали.