79283

Нормирование труда и расчет численности персонала

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Расчет численности персонала: Необходимая численность Чн это количество работников требующихся для выполнения производственного задания в установленный период времени в заданных организационно-технических условиях. Расчет численности на основе норм времени где Т∑ совокупная трудоемкость работ в плановом...

Русский

2015-02-10

44.89 KB

15 чел.

  1.  Нормирование труда и расчет численности персонала.

Нормирование труда — это вид деятельности по управлению производством, направленный на установление необходимых затрат и результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью работников различных групп и количеством единиц оборудования. Расчет численности персонала:

Необходимая численность (Чн) — это количество работников, требующихся для выполнения производственного задания в установленный период времени в заданных организационно-технических условиях. Необходимую численность часто называют «явочной»: это количество людей, которые должны находиться на своих рабочих местах.

Однако работники периодически отсутствуют на рабочих местах — по уважительным (отпуска, болезни, уход за детьми и т. п.) и неуважительным причинам. С учетом этого, чтобы обеспечить своевременное выполнение производственных заданий, предприятию приходится нанимать дополнительных людей. Штатная численность (Чш) — это необходимая численность с учетом коэффициента невыходов (Кн).

Чш = Чн х Кн

Штатную численность часто называют списочной.

1)Расчет численности на основе норм времени

где Т— совокупная трудоемкость работ в плановом периоде
Ф — фонд рабочего времени одного работника в плановом периоде
Н1, Н2, Нi — норма времени на 1, 2 и т. д. вид работ в плановом периоде
V1, V2, Vi— объем работ 1, 2 и т. д. вида в плановом периоде
Кох — коэффициент, который отражает, какое количество работ не охвачено нормированием в плановом периоде
Квн — коэффициент выполнения норм
Кн — коэффициент невыходов.

2) Расчет численности на основе норм выработки

где Нв1, Нв2, Нвi — нормы выработки на 1-й, 2-й и т. д. виды работ соответственно.

3) Расчет численности на основе норм обслуживания и норм времени обслуживания

  1. для норм времени обслуживания:

  1. для норм обслуживания:

где Но1, Но2, Ноi — нормы обслуживания 1-го, 2-го и т. д. Вида.

4) Расчет численности на основе норм численности

Нормы численности обычно получают в результате анализа данных многих однотипных предприятий или структурных подразделений (с использованием математических и статистических методов). В пределах отдельно взятого предприятия создать нормы численности обычно не удается.

В сборниках норм нормы численности представляются в виде таблиц (они могут сопровождаться формулами, на основе которых были рассчитаны данные). Нормы численности всегда отражают необходимую численность. При их использовании коэффициент невыходов следует добавлять отдельно, учитывая особенности и статистику конкретного предприятия.

Например, для предприятия с численностью персонала от 10 до 500 человек нормативная численность работников для бухгалтерского учета может быть рассчитана по формуле:

где Чпр — общая численность персонала на предприятия, тыс. человек;
Nc.n. — число самостоятельных структурных подразделений на предприятии, штук.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.