79419

Анализ объекта автоматизации. Инструментальные средства поддержки процессов анализа

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Бесплатная версия программы поддерживает только базовые типы диаграмм, не имеет многопользовательской поддержки, не использует базу данных

Русский

2015-02-13

44.84 KB

1 чел.

Анализ объекта автоматизации. Инструментальные средства поддержки процессов анализа.

 1.  Ramus (idef0, dfd);
 2.  visual paradigm (UML),
 3. bpwin (bpwin -> AllFusion Process Modeler -> CA ERwin Data Modeler) [idef0, dfd, idef3],
 4.  aris (eEPC, ERM, UML).

(не очень понятно, что хотят в билете =\)

На последней лекции ИРВ упоминал ARIS Express (возможно, что-то ещё, но у меня записана только она). Видимо, в билете нужно рассказать про программы, которые позволяют рисовать диаграммы.

ARIS Express – бесплатная версия программы ARIS, позволяющая создавать и редактировать модели.

Бесплатная версия программы поддерживает только базовые типы диаграмм, не имеет многопользовательской поддержки, не использует базу данных, не содержит инструментов для формирования отчётов и средств анализа модели. И самое главное: ARIS Express не поддерживает связи между создаваемыми объектами, в отличие от полноценной платной версии, то есть отсутствует контроль целостности и непротиворечивости модели. Это означает, что при редактировании одной модели программа не будет вносить соответствующие изменения в другую модель, а также не будет проверять, существуют ли должности, указываемые в качестве ответственных в процессе и т.д.

ARIS Express поддерживает следующие типы моделей:

 1.  Организационная диаграмма (Organizational chart)
 2.  Бизнес-процесс (Business process)
 3.  ИТ-инфраструктура (IT infrastructure)
 4.  Карта процессов (Process landscape)
 5.  Модель данных (Data model)
 6.  Карта систем (System landscape)
 7.  Доска (Whiteboard)
 8. BPMN диаграмма версии 2.0 (BPMN diagram)
 9.  Общие диаграммы (General diagram)

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17258. Економічний зміст, класифікація та оцінка необоротних активів 31.5 KB
  Економічний зміст класифікація та оцінка необоротних активів Основні засоби це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів надання послуг здавання в оренду або для здійснення адміністративних і...
17259. Облік основних засобів 26 KB
  Облік основних засобів. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарних об'єкт тобто закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно відокремлений предмет призначений для виконання певних самостійних функцій. Для ...
17260. Облік амортизації та зносу основних засобів 28.5 KB
  Облік амортизації та зносу основних засобів. У процесі виробництва основні засоби зношуються і вартість їх поступово переходить на собівартість продукції робіт та послуг у вигляді амортизаційних відрахувань. Амортизація це систематичний розподіл вартості яка амор
17261. Облік капітальних інвестицій 25.5 KB
  Облік капітальних інвестицій Під капітальними інвестиціями розуміють витрати підприємства на придбання або створення основних засобів інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів а також витрати на реконструкцію технічне переобладнання основн
17262. Облік нематеріальних активів 26.5 KB
  Облік нематеріальних активів Облік нематеріальних активів регулюється ПСБО 8 €œНематеріальні активи€. До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи які не мають матеріальної форми можуть бути ідентифіковані і утримуються підприємством з метою викори...
17263. Класифікація та оцінка виробничих запасів 29 KB
  Класифікація та оцінка виробничих запасів У відповідності з ПСБО 9 €œЗапаси€ під виробничими запасами розуміють активи які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу п...
17264. Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів 27 KB
  Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів Для первинного обліку запасів у місцях їх зберігання складах використовуються карточки складського обліку матеріалів ф.№ М12 які відкривають на кожен номенклатурний номер матеріалів або книг
17265. Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками 25 KB
  Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками. Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів планом рахунків передбачено рахунок 20 €œВиробничі запаси€ який має 9 субрахунків. За дебетом рахунку враховують надходження відповідних запасів та збіл
17266. Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів 27.5 KB
  Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів У відповідності з ПСБО 9 €œЗапаси€ при відпуску запасів у виробництво продажі оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів Середньозв...