7942

Освіта у XVIII - XIX ст. та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті

Лекция

Культурология и искусствоведение

Освіта у XVIII - XIX ст.та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті Нижча освіта в Україні у кін.17 -поч. 18ст. була дуже поширеною, бо майже кожне село мало свою школу. Існува...

Украинкский

2013-01-30

110.03 KB

7 чел.

Освіта у XVIIIXIX ст. та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті

Нижча освіта в Україні у кін.17поч. 18 ст. була дуже поширеною, бо майже кожне село мало свою школу. Існували ці школи при церквах і навчали в них дяки. В монастирях теж були школи, в яких навчали ченці. Відомо, що у 1740р.р. у сімох полках (Ніжинському, Люблінському, Чернігівському, Полтавському, Переяславському, Прилуцькому та Миргородському) було 866 шкіл на 1099 поселеньтобто одна школа припадала на 1000 чоловік. В 1768 році на території повітів Чернігівського, Городянського та Сосницького було 134 школи і на кожну припадало 764 чоловіка. Ці факти свідчать нам про дуже високий розвиток освіти серед простого населення, бо, для приклада, у 1875 році на цій території було тільки 52 школи і на кожну припадало 6750 чоловік. Навчалися у 17ст. в цих школах діти старшин, козаків, духовенства, селян.

Велику роль в розвитку української культури відіграла Києво-Могилянська академія. Наприкінці 17 століття було декілька спроб закрити академію (зокрема після пожежі 1666р.). Лише за царя Федора становище академії покращилося, у 1701 році Колегія була перейменована в Академію, їй дано право володіти маєтками, призначено щорічну субсидію у розмірі 1000 золотих.

Важливою була діяльність у справі відродження академії гетьмана Івана Мазепи. Мазепа був меценатом і опікуном академії: він збудував для неї новий будинок, новий Братський собор, в якому відбувалися урочисті служби, часто відвідував академію, бував на диспутах тощо.

В ці часи в академії працювали такі видатні професори, як Степан Яворський, Йоасаф Прокопович, енциклопедист Теофан Прокопович (спеціаліст у галузі теології, філософії, літератури, математики, астрономії тощо) та інші.

Навчання було побудовано за зразком єзуїтських польських колегій. Було 7класів, які поділялися на три цикли: нижчийграматичний (інфіма, граматика та синтаксис), середнійриторичний(піїтика та риторика) та вищий - філософський (діалектика, логіка та теологія). Останній клас був розрахований на 4 роки. Мова навчаннялатинська, крім того вивчали грецьку та старослов’янську. Академія мала у своєму складі одну з найбільших бібліотек, де були зібрані багато книг, рукописів, хронік.

У Академії навчалися племінники Мазепи та діти старшини: Ломиковського, Горленка, Данила Апостола, Ханенка, Лизогуба та інших. Також тут вчилися і іноземці: Б.П. Шереметєв, син Патрика Гордона.

За 150 років свого існування в Академії навчалося бл. 25000 українців. З цієї кількості вийшли тисячі освіченого духовенства та більша частина свідомої інтелігенції, яка протягом 18 століття займала урядові місця.

Література XVIII століття

На початку Козацької держави виразно позначилися в літературі України впливи релігійної полеміки початку 17 століття, а пізніше в літературі довгий час переважали духовні інтереси над світськими внаслідок того, що більша частина авторів були духовні особи. Це позначилося в духовних віршах, в яких прославляли Ісуса Христа, Богоматір, різних святих. Священик Дмитро Туптало, талановитий письменник, написав збірник пісень –“Руно орошенноеу 1680 році., фундаментальну працю полемічного характеру – “Житія святиху 12 частинах. Були пісні повчальніпро смерть, тлінність життя тощо. Але почали з’являтися багато пісень, які мали світське спрямуваннялюбовні, політичні, що прославляли героївБогдана Хмельницького, Богуна, Палія, Мазепа був автором популярної у той час пісніВсі покою щиро прагнуть, а не в єден гуж всі тянуть..., також не доведено його авторство іншої пісні :Ой біла тій чайці небозі....

Характеристичні для цієї доби були вірші емблематичні та панегіричні. Це вірші різних форму вигляді яйця, хреста, вази, вірші, які можна було читати з початку та з кінця тощо. Серед авторів перші місця належали І. Величковському, авторові емблематичних збірокМлеко,Зегарта збірки епіграм, ієромонахові Клементу Зіновієву (писав сатиричні вірші); Дмитрові Тупталові (1651 - 1709), Стефанові Яворському (1658 - 1722) та Григорію Сковороді (1722 - 1794), авторові збіркиСад божественних пісень. Епос був презентований слабше. Збереглися вірші про битву під Берестечком, Хотином, про оборону Відня. Релігійний епос виявлений у переспівах Самійла Мокрієвича (1697) –Євангелії від Матвія, Апокаліпсиса; І. Максимовича:Богородице Диво,Осьм блаженства” (відповідно 1707 та 1709 рр.).

Широко були представлені оповідання, переважно релігійного зміступро святих та їх чудеса. Чималою популярністю користувалась проповідницька література. Теорію проповіді розробив Й. Галятовський, ним же видано кілька збірок проповідей. Відомими були також проповіді Л. Барановича, А. Радивилонського, Л. Мацієвича.

Великий інтерес викликала так звана паломницька література. Найвідомішим твором цього напрямку у XVIII столітті сталоСтранствованиеВ. ГригоровичаБарського, в якому описані мандрівки автора по країнам Східної Європи та Сходу, що тривали 24 роки.

Улюбленим видом літератури кінця XVII-середини XVIII століття була драма. Зародилась вона під впливом польської літератури початку XVII століття. Спочатку дія відбувалася за сценою, а на сцені тільки розповідалося про події. На зламі XVII та XVIII століть з’являються справжні драми. На Україні розвиток драми був пов’язаний з Київською Колегією. Спочатку вистави були переважно релігійного зміступрисвячені Різдвяним та Великоднім святам. Але потім з’являються драми моралістичного змісту, в яких виступають реальні постаті –“Лазарь,блудний синтощо; з’являються драми історичні: збереглися три драми з історії України, одна з римської та одна з сербської історії.

Вчення поетики в Академії сприяло розвитку української поезії. Видатними зразками української поезії , в якій поєдналися академічні та народні традиції, стали збіркиСад божественних пісеньтаБасні харківськіГригорія Сковороди.

У другій половині 18 століття популярними були побутовоісторичні вірші. У них постали герої Визвольної війни, постаті Б. Хмельницького, Палія, Мазепи, українського козацтва. Іншим видом віршів була релігійна лірикаД. Туптало, Л. Баранович. Ц. Мокрієвич намагався викласти віршами Біблію.

У другій половині XVIII століття спостерігається збільшення впливу на українську літературу російської (А. Кантемір, О. Сумароков тощо).

Батьком української літературичасто називають Івана Котляревського. І це не випадково, бо поема КотляревськогоЕнеїда” (вперше побачила світ у неповному виданні у 1798 році) була першою поемою, написаною українською літературною мовою.Енеїда” –це пародійний твір, бурлескотравестійна поема, переробка поеми римського поета Вергілія, в якій Котляревський дав широку картину народного життя, з його додатним і від’ємними сторонами.

Архітектура України у XVIII ст.

Другу половину XVII ст.поч. XVIII ст. вважається золотим віком українського мистецтва. В Україні зароджується стиль, що постав із сполуки особливостей українських церков із західноєвропейським стилем і пізніше дістав назву українського бароко. Кульмінаційним часом розвитку цього стилюпишного, урочистогобула доба Мазепи, мецената української культури.

Для України XVIII ст. церква залишається центром культурного життя та найвизначнішою пам’яткою кожної місцевості, разом із тими скарбами, які вона має: ікони, реліквії, розписи, книги. Будівнича діяльність, насамперед церковна, пов’язана відображає значною мірою освоєння і відновлення старих і нових земельз цим пов’язане будівництво полкових і сотенних церков та канцелярій, шпиталів та шкільних будинків при них. В часи Руїни будівництво найбільш інтенсивним було на північному Лівобережжі, зокрема в Чернігові. Переломним для України був рубіж 17століть. Саме в цей час активно йде будівництво церков і церковних споруд Києва.

За часів Мазепи будують і його полковники: МиклашевськийГеоргієвський собор у Видубичах, МокієвськийФеодосійську церкву у цитаделі, полковник Герцикцеркву Воздвиження в Ближніх печерах. Міщанин Петро Гудимаоновлює Іллінську церкву на Подолі тощо.

Будував і гетьман Іван Скоропадський. Особливо значущою стала СпасоПреображенська церква у селі Сорочинці, яка була збудована гетьманом Данилом Апостолом. Будують і Розумовськізавдяки їм споруджено Миколаївську церкву, собор Різдва Богородиці, церкву Трьох Святих в Лемешах.

Значну роль в архітектурі зіграв Йоган Готфрід Шедель (1680 - 1752), який з 30х років очолив будівництво найвизначніших київських споруд: Великої дзвіниці в Лаврі, надбудови дзвіниці в Софіївському соборі тощо.

Можна виділити два типи храмових споруд XVIII ст. на Україні. Першийце архітектурні споруди, які близькі до типу, якій був поширений в католицькій Європі того часу ( Італія, Німеччина, Австрія, Польща). Типово барочні споруди будують архітектори іноземного походженняБернард Меретин у Львові уніатський собор Святого Юра (закінчений у 70х роках) і ратушу в Бучачі, Готфрід Гофманновий Успенський собор (1771р.р.), що започаткував сучасний ансамбль.

Стилю Європейської барочної архітектури відповідають також роботи Івана ГригоровичаБарського (1713рр.) та Степана Ковніра (1695р.р.). Іван ГригоровичБарський мав освіту КиєвоМогилянської академії та працював разом із Шеделем. Його споруди, зберігаючи європейську барочну стилістику, набували місцевих рис, простоти, демократичності. Йому належать такі споруди як павільйонфонтан Самсона, весь водогін у Києві на Подолі, Покровська церква, церква Миколи Набережного поблизу Дніпра старий гостинний двір тощо.

У ГригоровичаБарського і Шеделя вчився кріпак Степан Ковнір. Він залишив так званий Ковнірівський корпус та дзвіниці на Ближніх та дальніх печерах у Лаврі, за проектом архітектора Нєслова збудував Кловський палац.

Конвіру властиві риси простонародного тлумачення європейського бароко, що становлять риси так званогоукраїнського бароко.

Другий тип церков є результатом розвитку власне українських традицій будування. Це хрещаті в плані храми (тобто, в плані вона уявляє собою хрест, між кінцями якого вбудовані квадратні виступи). Ще у давньоруських соборах ми бачимо хрещаті колони. Хрещата в плані церква народжується ще з дерев’яної архітектури, де освоєно ідею перекривання рівновисоких частин храму одна одною. Перша така церква споруджена в НіжиніМиколаївський собор (1668 - 1670). Також можна навести як приклад Андріївську церкву, яка сполучає в собі принципи бароко та українського хрещатого храму.

Якщо ж порівнювати хрещаті церкви з типово барочними церквами заходу України, то можна побачити, що їх об’єднує один стиль архітектури, один настрій, церкви мають певні спільні рисивсе це створює індивідуальні особливості української архітектури -українське бароко.

Від доби бароко залишилось більше пам’яток світського будівництва, ніж від попередньої епохи. Причина цьогоматеріали, якими користувалися (цегла). Але більшість будівель загинула все ж таки не через нетривкість матеріалу, а, наприклад, підчас руйнації Батурина у 1708р.: загинуло багато будинків, у тому числі палац гетьмана на Гончарівці. Також загинули й інші будинки Мазепи в Києві та в селах Дегтярівці та Поросючці. Збереглися ж будинок військової полкової канцелярії в Чернігові, зразок українського бароко, будівля Академії Наук, перебудована за митрополита Йоасафва Кроковського тощо.

Музика та театральне мистецтво в XVIII ст.

Осередком музичного життя у XVIII столітті була КиєвоМогилянська академія. В 1737 року засновано при Харківському колегіумі музичні класи під проводом Конашевича. Складалися рукописніБогогласники, збірники кантів, які співали спудеї КиєвоМогилянської академії. На початку 18 ст. у Львові вперше надруковано нотнийІрмолой. Існувала також Січова співацька школа, яка готувала фахівців для церковних хорів.

Також важливим осередком музичного життя України був двір К. Розумовського в Глухові. Капельмейстером при дворі гетьмана був Андрій Рачинський, з Підляшшя, колишній капельмейстер єпископської капелі у Львові. З його школи вийшли видатні композитори: Артем Ведель, М. Березовський, Д. Бортянський та інші.

У ІІ половині XVIII століття поширюються романси на основі кантів (релігійних пісень) та народні пісні, які виконували під різні інструменти (гітару тощо).

XVIII століттячас розквіту вертепу. В театральній діяльності існував поділ наверхній світтанижній світ. Виставиверхнього світуналежать до трагедійнодраматичного серйозного шару дійсності (вистави писали і виконували професіонали, твори були присвячені проблемам суспільства тощо), тонижній світсприймається суспільством як розвага.

Аналогічний поділ існував і в шкільній драматургії. Поряд із серйозними драмами та трагедіями, що писалися викладачами КиєвоМогилянської академії, які присвячувалися святам, визначним подіям, також писали і твори длянижнього світу.

Популярністьнижнього поверхутеатру цієї доби пов’язана з сміховою фольклорною культурою та з використанням народної мовивсе це дає підставу розглядати цей театр як народний, український.

Вертеп крім сміхових сюжетів також ілюстрував і євангельські сюжети, але ніколи ні Христос, ні Богородиця не були дійовими особами.

Особливостями шкільного театру було те, що в ньому грали аматори з школярів, тобто найосвіченіших кіл тогочасного суспільства, глядачами здебільшого були також освічена інтелігенція, включаючи запрошених гетьмана та старшин.

Серед відомих виставверхнього світуможна відмітити виставиЦар Ірод,Цар Максиміліан,Разговор Великороссии с Малороссией”(1762р.). У другій половині 18 століття у КиєвськоМогилянській академії було заборонено театральні дійства, що призвело до зникнення в подальшому шкільного театру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78497. Сенсорное развитие детей подготовительной к школе группы в продуктивных видах деятельности (рисовании) 61.93 KB
  Предмет исследования: определение уровней сформированности восприятия цвета детьми подготовительной к школе группы в рисовании. Цель объект предмет позволили определить задачи исследования: Изучить психолого-педагогическую методическую литературу по проблеме сенсорного развития детей; Описать особенности восприятия цвета детьми дошкольного возраста; Определить уровни сформированности восприятия цвета детьми подготовительной к школе группы МДОУ № 93 г. Гипотеза исследования предполагает что целенаправленная систематическая работа по...
78498. Развитие креативности у детей младшего школьного возраста 81.32 KB
  Развитие креативности у детей младшего школьного возраста Актуальность темы исследования обусловлена современным общественным развитием стремлением психолого-педагогической науки преодолеть негативные последствия как социального так и образовательного экспериментирования. Таким образом проблема развития креативности детей младшего школьного возраста занимает большое место в современной психологии и является актуальной. Цель: исследование специфики креативности детей младшего школьного возраста. Предмет исследования: процесс развития...
78499. Развитие креативности младших школьников в условиях игровой деятельности 123.53 KB
  Развитие креативности младших школьников в условиях игровой деятельности Актуальность исследования проблемы креативности детей младшего школьного возраста обусловлена необходимостью развития творческих качеств личности созданием условий для формирования основных компонентов творческого мышления. Задача развития креативности общей способности к творчеству стоит и перед первой образовательной ступенью начальной школой. Развитие креативности имеет свои особенности в каждом возрастном периоде причем различные факторы влияющие на...
78500. Арт-техники в практике индивидуальной работы психолога с подростками 1.03 MB
  Рисунок который был сделан на первой встрече называется Мое настроение рисунок. Кате сначала было сложно включиться в работу но когда она сосредоточилась то быстро изобразила рисунок на предложенную тему. Она работала старательно и помощи ей не потребовалось в течение всего занятия она ясно поняла что и как надо сделать. Рисунок полученный в результате был очень темным и скудным по своей экспрессии и имел диагностический характер.
78501. Влияние научно – исследовательской деятельности старшеклассников на развитие креативности 43.82 KB
  Влияние научно исследовательской деятельности старшеклассников на развитие креативности Креативность является сравнительно новой психологической характеристикой появившейся в психологии в начале 50х гг. Исследования креативности за рубежом начались раньше чем в России. Активно разрабатываются и адаптируются западные диагностические методики измерения креативности на российских выборках. Исследование креативности и организации школьных научных обществ с различных точек зрения больше носит теоретико-эмпирический характер и имеет...
78502. Развитие креативности в старшем школьном возрасте 67.58 KB
  Развитие креативности в старшем школьном возрасте На современном этапе в российском обществе в социально-экономической сфере науке технике происходят глобальные изменения. Научный интерес вызывают концепции креативности Дж. Цель исследования: изучение специфики и особенностей развития креативности в старшем школьном возрасте. Предмет исследования процесс развития креативности в старшем школьном возрасте.
78503. Развитие художественного интереса учащихся старших классов на материале музееведения 382.5 KB
  Вся идеология работы с подрастающим поколением должна строиться на культуре, традициях, эстетическом воспитании и художественном развитии. Очень важно, чтобы подрастающее поколение совершенствовалось и развивалось не только в музыкальном, литературно-художественном плане
78505. Психологические факторы готовности студентов к развитию интеллектуальной сферы школьников 53.43 KB
  В современных условиях интеллектуальному развитию школьников придаётся особое значение наряду с другими развивающими целями и задачами обучения. Развитие интеллектуальной сферы школьников рассматривается многими исследователями как условие пронизывающее весь учебный процесс. В этой связи своевременным становится вопрос о специальной подготовке будущих учителей к работе по развитию интеллектуальной сферы школьников.