79431

Жизненный цикл информационной системы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Жизненный цикл информационной системы совокупность взаимосвязанных процессов создания и последующие состояния ИС от формирования исходных требований до утилизации. Процесс создания совокупность работ от формирования исходных требований до ввода в действие. Процесс создания состоит из: Анализ требований к ИС; Проектирование; Разработка; Тестирование; Другой способ деления стадий создания основан на последовательности операций операция по анализу входной информации об объекте проектирования; операция проектирования объектов данных на...

Русский

2015-02-13

46.7 KB

2 чел.

1 Жизненный цикл информационной системы. ГОСТ 51 904

Информационная система:

 1.  Совокупность содержащейся в БД информации и совокупность технологий/технических средств для ее обработки (ГОСТ);
 2.  Система обработки информации, работающая вместе с информационными ресурсами (людьми), техническими средствами и финансовыми средствами (ISO).

Жизненный цикл информационной системы - совокупность взаимосвязанных процессов создания и последующие состояния ИС от формирования исходных требований до утилизации.

Процесс создания - совокупность работ от формирования исходных требований до ввода в действие.

Жизненный цикл информационных систем состоит из следующих процессов: (по госту)

 1.  Анализ требований к ИС;
 2.  Проектирование ИС;
 3.  Разработка ИС;
 4.  Интеграция ИС; (в нее входит тестирование)
 5.  Эксплуатация ИС;
 6.  Утилизация ИС.

Процесс создания состоит из:

 1.  Анализ требований к ИС;
 2.  Проектирование;
 3.  Разработка;
 4.  Тестирование;

Другой способ деления стадий создания (основан на последовательности операций)

 1.  операция по анализу входной информации об объекте проектирования;
 2.  операция проектирования объектов данных на основе требований (проектирование информационной архитектуры);
 3.  проектирование программ экранных форм (проектирование программной архитектуры);
 4.  проектирование среды функционирования;

Документы для создания:

 1.  ТЗ (график создания ИС)
 2.  Тех. проект (основные решения по системе в целом, ее функциями и всеми видами обеспечений) (развернутое тз)
 3.  Рабочая документация
 4.  Технорабочий проект (увязывает результаты реализаций и решения в конкретном случае)
 5.  Эксплуатационная документация

ГОСТ 51 904 – «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию». ГОСТ распространяется на процессы разработки и документирования программного обеспечения (ПО) встроенных систем реального времени. (системы реального времени основаны на том, что есть гарантия того, что в нужное время или при возникновении определенного события система среагирует на него.) Стандарт распространяется на все действия, имеющие отношение к разработке программного обеспечения. Данный ГОСТ применяют полностью ко всему поставляемому программному обеспечению, включая среду разработки, если контрактом не предусмотрено использование специальных стандартов для определенных заказчиком типов ПО.

В ГОСТе описываются процессы жизненного цикла ПО, общие требования для разработки ПО, документы, создаваемые в процессах жизненного цикла ПО.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У звязку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.
31698. Становлення шлюбно-сімейних відносин 33 KB
  Для багатьох джерел національних правових систем характерним є уникнення законодавчого визначення поняття шлюбу. Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних партнерів Східна Європа в т. Дещо іншим є поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки у мусульманських державах.
31699. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості 41 KB
  Історія виникнення посади класного керівника Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до освіти й виховання молодого підростаючого покоління та тих людей які отримали тепер назву класний керівник . Достатньо чіткі функції класного керівника у радянській школі стали визначатися у 30х роках після постанов ЦК ВКП б Про початкову і середню школу 1931 та Про режим у початковій і середній школі 1932 коли була введена класноурочна система навчання систематична перевірка й оцінка знань учнів визначена роль учителя як організатора й...