79435

Процессы жизненного цикла информационной системы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Процессы планирования; Процессы разработки; Интегральные процессы. Процессы планирования определяют и координируют действия процессов разработки и интегральных процессов. В ходе выполнения процессов разработки создаются программные средства для ИС. Виды процессов: Определений требований к ИС; Проектирование;...

Русский

2015-02-13

45.88 KB

1 чел.

Процессы жизненного цикла информационной системы. ГОСТ 12 207

(Будут рассмотрены процессы по ГОСТ 51 904, ибо в билетах 6-10 рассмотрены именно они, однако в ГОСТе 12 207 есть своя классификация, поэтому кратенько они тоже будут рассмотрены)

Процессы подразделяются на следующие типы:

 1.  Процессы планирования;
 2.  Процессы разработки;
 3.  Интегральные процессы.

Процессы планирования определяют и координируют действия процессов разработки и интегральных процессов.

В ходе выполнения процессов разработки создаются программные средства для ИС. Виды процессов:

 1.  Определений требований к ИС;
 2.  Проектирование;
 3.  Кодирование;
 4.  Интеграция.

Интегральные процессы обеспечивают корректную реализацию и качество выполнения процессов разработки и их выходных данных:

 1.  Процесс верификации ПО; //верификация - определение и выдача отчетов об ошибках
 2.  Процесс управления конфигурации ПО;
 3.  Процесс обеспечения качества ПО;
 4.  Процесс сертификационного сопровождения. //сертификация - подтверждение соответствия характеристик товара определенным стандартам

ГОСТ 12207 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».

Данный стандарт, используя устоявшуюся терминологию, устанавливает общую структуру процессов жизненного цикла программных средств, на которую можно ориентироваться в программной индустрии. Стандарт определяет процессы, виды деятельности и задачи, которые используются при приобретении программного продукта или услуги, а также при поставке, разработке, применении по назначению, сопровождении и прекращении применения программных продуктов.

Виды процессов по ГОСТу 12207:

 1.  Процесс заказа - определяет работы заказчика, то есть организации, которая приобретает систему, программный продукт или программную услугу:
 2.  Процесс поставки - определяет работы поставщика, то есть организации, которая поставляет систему, программный продукт или программную услугу заказчику;
 3.  Процесс разработки - определяет работы разработчика, то есть организации, которая проектирует и разрабатывает программный продукт;
 4.  Процесс эксплуатации - определяет работы оператора, то есть организации, которая обеспечивает эксплуатационное обслуживание вычислительной системы в заданных условиях в интересах пользователей;
 5.  Процесс сопровождения - определяет работы персонала сопровождения, то есть организации, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта, состоящие в контролируемом изменении программного продукта с целью сохранения его исходного состояния и функциональных возможностей. Данный процесс охватывает перенос и снятие с эксплуатации программного продукта.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...
68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.
68976. Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли 38 KB
  Виконання тіла оператора-перемикача switch починається з вибраного таким чином оператора і продовжується до кінця тіла або до тих пір, поки який-небудь оператор не передасть управління за межі тіла. Оператор, наступний за ключовим словом default, виконується, якщо жодна з...
68977. Одновимірні та багатовимірні масиви 30 KB
  Відповідно до синтаксису Сі в мові існують тільки одновимірні масиви, проте елементами одновимірного масиву, у свою чергу, можуть бути масиви. Тому двовимірний масив визначається як масив масивів. Таким чином, в прикладі визначений масив Z з 13 елементів-масивів, кожний з яких...
68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.