79440

Процессы интеграции

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Процессы интеграции. рассмотрено по госту 51 904 Цели процесса интеграции состоят в получении интегрированной системы. Требования для этого процесса: Исполняемый объектный код должен быть генерирован на основе исходного кода и информации о редактировании связей и загрузке; ПО должно быть загружено в объектный компьютер для интеграции аппаратных средств и ПО; Для неадекватных или некорректных входных данных обнаруженных в процессе интеграции необходимо обеспечить обратную связь с процессами определения требований к ПО проектирования ПО...

Русский

2015-02-13

44.67 KB

0 чел.

  1.  

Процессы жизненного цикла информационных систем. Процессы интеграции.

(рассмотрено по госту 51 904)

Цели процесса интеграции состоят в получении интегрированной системы.

Требования для этого процесса:

  1.  Исполняемый объектный код должен быть генерирован на основе исходного кода и информации о редактировании связей и загрузке;
  2.  ПО должно быть загружено в объектный компьютер для интеграции аппаратных средств и ПО;
  3.  Для неадекватных или некорректных входных данных, обнаруженных в процессе интеграции, необходимо обеспечить обратную связь с процессами определения требований к ПО, проектирования ПО, кодирования ПО или планирования ПО для исследования или исправления. 

(точка зрения госта 12 207 - 99 - будут спрашивать отличников!)

Процесс разработки - сборка программных средств:

 Задачи:

  1.  Разработка плана сборки всех программных модулей и компонентов в один программный объект. План должен включать в себя требования к испытаниям (тестированию), процедуры тестирования, контрольные данные, обязанности исполнителя и программу испытаний. План должен быть документально оформлен.
  2.  Собирание всех модулей и их тестирование, должно быть обеспечено, чтобы каждая сборка соответствовала требованиям к программному объекту и чтобы программный объект был полностью собран в течение данной работы. Все документировать;
  3.  Опять уточнить документацию пользователя;
  4.  Оформить квалификационные требования к программным объектам - набор тестов, контрольных примеров, процедуры испытаний;
  5.  Оценить сборку с точки зрения критериев (учет требований к системе, внешнее и внутреннее соответствие к системе, тестовое покрытие, соответствие полученных результатов с ожидаемыми, выполнимость поставленных задач, возможность эксплуатации и сопровождения).

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23224. Структуралізм 58.5 KB
  Структуралізм методологія гуманітарних наук яка намагається аналізувати певну специфічну галузь наприклад міфологію як складну систему взаємопов'язаних частин. Таким чином структуралізм став не просто методом а інтелектуальним рухом який в 60х роках XXго століття прийшов на заміну екзистенціалізму. В 1970х роках структуралізм потрапив під вогонь критики. Проте чимало теоретиків структуралізму таких як Мішель Фуко йЖак Лакан продовжують впливати на європейську філософію .
23225. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу 33 KB
  Світогляд як духовнопрактичний спосіб освоєння світу Філософія має органічний звязок зі світоглядом. Що ж таке світогляд Слід підкреслити що у визначенні цього поняття немає чіткості. У сучасних філософських працях про світогляд мовиться таке: €œсвітогляд це форма суспільної відомості; €œсвітогляд це форма самоусвідомлення особистості€; €œсвітогляд це система поглядів на світ і на місце людини у цьому світі€; €œсвітогляд це система принципів діяльності людини€; €œ світогляд це погляд людини на світ як ціле€; світогляд це...
23226. Поняття суспільного виробництва та його різновиди 35.5 KB
  Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.
23227. Поняття власності та її норми 31.5 KB
  Власність означає право на дії з речами які підлягають обміну. Важливі типи власності включають нерухомістьземля особисту власністьінша фізичне майно та інтелектуальну власністьправа на артистичні творінням винаходам і т. Право на власність пов'язано з власністю яка встановлює відношення між товарами послугами та іншими людьми або групами запевняючи власника на право обійтися без власності в манері яку він або вона вважає доцільною. Громадська власність це будьяка власність якою керує держава або ціле співтовариство.
23228. НТР:сутність, закономірності та соціальні наслідки 41 KB
  НТР це поступальний рух науки і техніки еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи це об'єктивна постійнодіюча закономірність розвитку матеріального виробництва результатом якої є послідовне вдосконалення техніки технології та організації виробництва підвищення його ефективності. Виявом науковотехнічної революції є до корінна перебудова всієї технічної і технологічної основи виробництва його організації й управління які здійснюються на...
23229. Поняття політики 32.5 KB
  Отже політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин їхні елементи та взаємозвязок між ними функції. Як одна з форм соціального руху матеріїполітична система тісно повязана з особливою формою діяльності людей політикою. На відміну від інших систем суспільного життя політична система має ряд особливостей: вона бере участь у розвязанні таких загально соціальних завдань як інтеграція суспільства розподіл в ньому матеріальних і духовних цінностей. Важливим...
23230. Поняття політичної системи та її структури 39 KB
  Поняття політичної системи та її структури Політична система це цілісна інтегрована сукупність політичних суб'єктів структур і відносин що відображає інтереси всіх політичних і соціальних сил. Ознаки політичної системи: 1. Структура політичної системи: 1. Політизовані або невласне політичні організаціїучасть у здійсненні політичної влади для яких є лише одним з аспектів їх функціонування.