79440

Процессы интеграции

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Процессы интеграции. рассмотрено по госту 51 904 Цели процесса интеграции состоят в получении интегрированной системы. Требования для этого процесса: Исполняемый объектный код должен быть генерирован на основе исходного кода и информации о редактировании связей и загрузке; ПО должно быть загружено в объектный компьютер для интеграции аппаратных средств и ПО; Для неадекватных или некорректных входных данных обнаруженных в процессе интеграции необходимо обеспечить обратную связь с процессами определения требований к ПО проектирования ПО...

Русский

2015-02-13

44.67 KB

0 чел.

  1.  

Процессы жизненного цикла информационных систем. Процессы интеграции.

(рассмотрено по госту 51 904)

Цели процесса интеграции состоят в получении интегрированной системы.

Требования для этого процесса:

  1.  Исполняемый объектный код должен быть генерирован на основе исходного кода и информации о редактировании связей и загрузке;
  2.  ПО должно быть загружено в объектный компьютер для интеграции аппаратных средств и ПО;
  3.  Для неадекватных или некорректных входных данных, обнаруженных в процессе интеграции, необходимо обеспечить обратную связь с процессами определения требований к ПО, проектирования ПО, кодирования ПО или планирования ПО для исследования или исправления. 

(точка зрения госта 12 207 - 99 - будут спрашивать отличников!)

Процесс разработки - сборка программных средств:

 Задачи:

  1.  Разработка плана сборки всех программных модулей и компонентов в один программный объект. План должен включать в себя требования к испытаниям (тестированию), процедуры тестирования, контрольные данные, обязанности исполнителя и программу испытаний. План должен быть документально оформлен.
  2.  Собирание всех модулей и их тестирование, должно быть обеспечено, чтобы каждая сборка соответствовала требованиям к программному объекту и чтобы программный объект был полностью собран в течение данной работы. Все документировать;
  3.  Опять уточнить документацию пользователя;
  4.  Оформить квалификационные требования к программным объектам - набор тестов, контрольных примеров, процедуры испытаний;
  5.  Оценить сборку с точки зрения критериев (учет требований к системе, внешнее и внутреннее соответствие к системе, тестовое покрытие, соответствие полученных результатов с ожидаемыми, выполнимость поставленных задач, возможность эксплуатации и сопровождения).

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8256. Застосування технічних засобів при збиранні та перевірці доказів 252.99 KB
  Застосування спеціальних знань і технічних засобів субєктами кримінально-процесуального провадження при збиранні і перевірці доказів. Види науково-технічних засобів, які використовуються при збиранні та перевірці доказів...
8257. Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 81 KB
  Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види Найважливішими засобами боротьби зі злочинністю є кримінально-правові зас...
8258. Доказування у справах про злочини неповнолітніх 123 KB
  Доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового і судов...
8259. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 91 KB
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальний по...
8260. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 34 KB
  Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею. Все більшої актуал...
8261. Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види 56 KB
  Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види Виходячи із змісту доказування як діяльності по збиранню, дослідженню, оцінці й використанню доказів, розрізняють процесуальні (процедурні) іпізнавальні способи й засоби доказування. Д...
8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...