79476

Методика разработки сюжетно-композиционного решения театрализованных мероприятий и культурно-досуговых программ

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Конфликт в сценарнодосуговом мероприятии решается на уровне борьбы идей столкновении идеологии образов жизни преодоление препятствий борьбы с природой. Составляющими конфликта являются: Конфликтная ситуация наметилась основная расстановка сил основное противоречие. Начинает действовать конфликт.

Русский

2015-02-13

25.83 KB

4 чел.

Методика разработки сюжетно-композиционного решения театрализованных мероприятий и культурно-досуговых программ

Театрализация - это метод организации материала по законам драматургии: наличие единого хода, единый конфликт, единое образное решение.

Конфликт в сценарно-досуговом мероприятии решается на уровне борьбы идей, столкновении идеологии, образов жизни, преодоление препятствий, борьбы с природой.

Составляющими конфликта являются:

Конфликтная ситуация - наметилась основная расстановка сил, основное противоречие.

Коллизия - это не получившее достаточно полного разрешения противоречие, которое явилось следствием конкретной ситуации

Препятствия - неожиданный перелом в ходе событий

Контраст - составление противоположных явлений

Интрига - сложное противоречиво-развивающееся сочетание событий.

Каждый сценарий должен иметь композиционное решение: экспозиция, завязка, кульминация, эпилог. Это развитие связано с развитием действия.

Композиция - это основное средство художественной организации сценарного материла.

Композиция СОСТОИТ ИЗ следующих элементов.

Экспозиция, которая переходит в пролог и знакомит нас с обстоятельствами, с персонажами, с событиями, с тем, что происходило до начала развития действия.

Завязка. Начинает действовать конфликт.

Основное действие - возможное развитие конфликта.

Кульминация - момент наивысшего напряжения в развитии конфликта, после которого начинается развязка.

Эпилог - своеобразная форма финала.

Помочь в развитии действия должен сценарный ход, цементирующий действие в его логическом развитии. Сценарно-режиссерский ход должен быть придуман или найден на этапе рождения замысла.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48143. Студент і викладач вищого навчального закладу 117 KB
  Розгорнулися наукові дослідження психічного розвитку дорослої людини і можливостей її навчання. Нині проблеми розвитку навчання і виховання зрілої людини на всіх етапах її життєвого шляху досліджуються андрагогікою і педагогічною антропологією наукові основи якої закладено К. Для викладача вищої школи важливо добре знати психологічні особливості навчання і виховання студента особливості розвитку і типологію його особистості. Типи студентської молоді можна аналізувати за різними чинниками: у зв´язку з обраною професією залежно від форми...
48145. День святого Валентина. План-конспект 33 KB
  Хід позакласного заходу: I Етап Pr: Der boys nd girls you know tht tody is not usul dy tody is specil nd wonderful dy for people who love ech other Who cn tell me how we cll this dy P: учні відповідають на запитання. II Етап Pr: I hope tht it will be interesting for you to listen to the legend tht tells why this dy is clled St. Vlentines Dy Pr: The old legend tells tht in the third century the priest whos nme ws Vlentin hving broken the Emperors order tht did not llow to mrry...
48146. Литературоведение как наука. Методология литературоведения 107.5 KB
  Психоанализ в литературоведении и примеры психоаналитической интерпретации литературного произведения. Принципы анализа интерпретации и описания текста художественного произведения. Анализ литературного произведения. Художественный образ и целостность литературного произведения.
48147. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ 52 KB
  Структура власності. Еволюція форм власності Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Із цього виходить що процес відчуженняпривласнення лежить в основі відносин власності.
48148. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 81.5 KB
  Товарна форма організації суспільного виробництва 3. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства Натуральне виробництво це тип господарства в якому виробництво спрямовано безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва.
48149. Гроші. Сутність і функції грошей. Інфляція 76.5 KB
  Еволюція і типи грошей 2. Сутність і функції грошей 3. Сучасні функціональні форми грошей 4. Еволюція і типи грошей Оскільки на початковому етапі розвитку суспільства обмін мав епізодичний і нерегулярний характер а ні товари які обмінюються ні самі пропорції обміну ще не були усталеними то відповідна форма вартості х товару А = у товару Б отримала назву простої одиничної чи випадкової де одному товару що перебуває у відносній формі вартості відповідає тільки один інший товар що перебуває в еквівалентній формі вартості.
48150. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК 132 KB
  Витрати виробництва їх сутність і види 2. Витрати виробництва вартість товару і його ціна 3. Витрати виробництва їх сутність і види Існує декілька підходів до розгляду витрат виробництва. Поперше з точки зору всього суспільного виробництва витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних ланок підприємств.
48151. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ 199.5 KB
  Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках 4. Сутнісну основу цього обміну становить ціна що визначається співвідношенням попиту та пропонування. Величина попиту залежить від таких нецінових чинників: 1 грошові доходи споживачів; 2 кількість споживачів на ринку; 3 ціни на суміжні товари; 4 смаки та уподобання споживачів тощо. Зменшення дії одного або кількох названих чинників веде до зменшення попиту як показано на рис.