79497

Психопрофилактическое направление в деятельности педагога-психолога

Доклад

Психология и эзотерика

Психопрофилактика специальный вид деятельности психолога направленный на сохранение укрепление и развитие психологического здоровья детей. Психопрофилактика предполагает: Ответственность за соблюдение в образовательных учреждениях психологических условий необходимых для полноценного психического развития и формирования личности на каждом возрастном этапе: Своевременное выявление таких особенностей ребенка которые могут привести к определенным сложностям отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии в поведении и отношениях;...

Русский

2015-02-13

31.23 KB

8 чел.

  1.  

Психопрофилактическое направление в деятельности педагога-психолога.

Психопрофилактика - специальный вид деятельности психолога, направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей.

Психопрофилактика предполагает:

  1. Ответственность за соблюдение в образовательных учреждениях психологических условий, необходимых для полноценного психического развития и формирования личности на каждом возрастном этапе:
  2. Своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении и отношениях;
  3. Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом на следующую возрастную ступень.

Уровни психопрофилактики.

Первичная профилактика предполагает работу с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и осуществление заботы о психическом здоровье и ресурсах практически всех учащихся.

Именно школы являются оптимальными системами для профилактики психического здоровья.

Вторичная профилактика направлена на детей «группы риска», подразумевает как раннее выявление отклонений и нарушений в развитии ребенка. Основная задача состоит в преодолении трудностей до того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Включает в себя консультирование родителей и учителей, обучение их стратегиям преодоления различного рода трудностей и т.д.

Третичная профилактика концентрирует внимание на детях с ярко выраженными учебными и поведенческими проблемами, ее основная задача – коррекция и преодоление серьезных психологических трудностей и проблем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55161. Вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесільні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесі 71 KB
  Мета: розкрити необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні і навчанні. Знати: визначення виховання освіта навчання розвиток формування теорії розвитку особистості чинники рушійні сили розвитку і виховання особистості. Періодизація розвитку особистості у педагогіці. Нерівномірність розвитку.
55162. Социальная политика. Политика доходов и занятости 23.34 KB
  Цели социальной политики: повышение качества жизни населения, обеспечение приоритета социальных критериев создания и расширения производства, укрепление трудовой мотивации, обеспечение занятости, обеспечение благосостояния и социальной справедливости, полная реализация личных свобод и прав граждан, регулирование доходов, смягчение социальной напряженности.
55163. Робота з об'єктами в ОС Windows 2.11 MB
  Мета: Формування умінь та навичок по створенню, копіюванню, перейменуванню, знищенню та відновленню обєктів в операційній системі Windows. Постановка загальної проблеми: Як створювати, копіювати, перейменовувати, знищувати та відновлювати об'єктів в операційній системі Windows?
55164. Планування як функція управління 48.5 KB
  Мета: зясувати сутність планування як функції управління виділити основні етапи процесу планування та типи планів в організації класифікувати цілі управлінського планування зясувати механізм управління за цілями та визначити його сильні та слабкі сторони...
55166. Використання фреймів в html-документах 488 KB
  Мета роботи: навчитись застосовувати фрейми при створенні html-документів. 1 Підготовка до заняття 1. Вивчити відповідні розділи теоретичної частини методички та відповідного лекційного курсу. 2. Підготувати малюнки в Pаint та зберегти їх як fon1.bmp та fon2.bmp.
55167. Використання службових програм для обслуговування операційної системи Windows 52.5 KB
  У вікні що відкриється прочитати інформацію і клацнути на кнопці Далее; У наступному вікні буде відображено список програм і утиліт для вибору і запуску. Можна скористатися кнопкою Обзор для пошуку програми якої нема у списку; В наступному вікні...
55168. Переходная экономика: понятие, основные задачи и методы их реализации 22.64 KB
  Переходная экономика — экономика, осуществляющая переход из одного состояния в другое, в процессе которого происходит радикальное преобразование всей социально-экономической системы