79507

Психодиагностическая работа педагога-психолога

Доклад

Психология и эзотерика

Психодиагностика в системе психологической службы образования характеризуется практической направленностью и ориентирована на решение основной задачи ПС создание психологопедагогических условий для полноценного психического развития и укрепление психологического здоровья дошкольников и школьников. тесная связь с педагогической проблематикой ее результатом должен быть выбор наиболее подходящего педагогического воздействия создание оптимальных психологических условий для развития детей. Основные задачи: Изучение проявлений отдельных...

Русский

2015-02-13

31.79 KB

3 чел.

Психодиагностическая работа педагога-психолога.

Психодиагностика в системе психологической службы образования характеризуется практической направленностью и ориентирована на решение основной задачи ПС – создание психолого-педагогических условий для полноценного психического развития и укрепление психологического здоровья дошкольников и школьников.

Психодиагностика в образовательном учреждении призвана решать конкретные проблемы, выявлять причины определенного психологического явления.

41.Специфика психодиагностики в образовательном учреждении.

  1.  целостное изучение личности ребенка в ее взаимодействии с окружающей средой, а не отдельное измерение психических функций или выявление личностных характеристик.
  2.  тесная связь с педагогической проблематикой - ее результатом должен быть выбор наиболее подходящего педагогического воздействия, создание оптимальных психологических условий для развития детей.
  3.  главная задача – разработка рекомендаций по развитию способностей ребенка, преодолению школьных трудностей, нарушений в развитии и т.д.
  4.  единство диагностики и коррекции.

Основные задачи:

  1.  Изучение проявлений отдельных симптомов психического состояния ребенка и личностных свойств в целом, уровня развития психологических функций с учетом возраста и образования.
  2.  Получение данных о динамике развития, влиянии вида обучения, технологии методов, микросоциального окружения на развитие его перспективы.
  3.  Исследование характера психического развития, его темпов.
  4.  Исследование психических новообразований возраста как характеристик качества развития. ( по Овчаровой Р.В.)

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58016. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 30.5 KB
  Також з являється страшна проблема озброєння і збереження миру на Землі проблема збільшення чисельності населення на планеті проблеми з виробництвом та використанням все більших і більших обсягів енергії продуктів харчування тощо.
58017. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ 197 KB
  Алгоритм графічного способу розвязування рівнянь; вигляд і властивості функцій; означення коренів рівняння; що означає розвязати рівняння. Визначати вид функції та її графіка; будувати графіки функцій; розвязувати рівняння графічним способом; аналізувати порівнювати робити висновки щодо розвязків рівняння.
58018. Графіки - джерело інформації 81.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити роботу по формуванню вмінь будувати графіки з залежності величин за даними таблиці, робити опис деяких властивостей залежності за графіком...
58019. Графічні зображення в текстових документах Розробка урока-ділової гри 53.5 KB
  Мета ознайомити учнів з прийомами створення та обробки графічних обєктів способами вставки малюнків та обєктів з інших додатків до текстового документа; розвивати мовлення учнів вміння робити висновки вміння працювати з додатковими матеріалами аналізувати інформацію виділяти головне...
58020. Перетворення графіків. Квадратична функція 292 KB
  Мета: підготуватися до контрольної роботи. Узагальнити та систематизувати знання з даної теми, формувати вміння виконувати перетворювання графіків, будувати графіки квадратичної функції; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів, виховувати інтерес до математики, старанність, відповідальність перед товаришами.
58021. Быт и традиции древних греков 41 KB
  Обучающие: изучить быт и традиции спартиатов и афинян; охарактеризовать особенности воспитания граждан в различных полисах древней Греции; сформировать у учащихся представления о древних Олимпийских играх; познакомить учащихся с историческими источниками позволяющими получить необходимую информацию...
58022. Греко-персидские войны 76.5 KB
  Цели урока: изучить причины ход и сформулировать итоги греко-персидских войн рассмотреть ход основных битв; формировать умения: заполнения хронологических таблиц исторических событий изучения событий в логике причины ход следствие описания и анализа хода исторических событий...
58023. Загальна характеристика грибів 54.5 KB
  МЕТА: Сформувати поняття про гриби як особливе царство живих організмів пояснити відмінності і спільні риси грибів з рослинами і тваринами. УЧИТЕЛЬ: Ми з вами починаємо подорож яка буде тривати протягом 3х уроків вивчаючи царство Гриби і допоможе нам в цьому Пізнайко.
58024. Типи грошей Функції грошей колекція грошей картки з завданням гри політична карта світу мультимеді 1.06 MB
  Мета: Познайомити учнів з тим як виникли гроші розглянути їх властивості сутність та функції. Пояснення вчителя Хочу розпочати своє пояснення із відомого вислову англійського філософа матеріаліста Френсіса Бекона: Гроші дуже лихий пан але вельми хороший слуга.