79528

Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков)

Доклад

История и СИД

Шурин Фёдора Борис Годунов фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём крестьяне отменой Юрьева дня казаки репрессиями властей дворяне тяжелой службой. Годунов умер и Лжедмитрий стал царём. Земский собор избрал царём Михаила Романова.

Русский

2015-02-13

21.68 KB

0 чел.

16

1) Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков).

1)В 1598 г. умер Фёдор Иванович — последний потомок Ивана Калиты на московском троне. Его брат царевич Дмитрий погиб еще в 1591 г. в Угличе, в чём некоторые обвиняли Бориса. Династия прервалась. Шурин Фёдора Борис Годунов (фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче) организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём, крестьяне — отменой Юрьева дня, казаки — репрессиями властей, дворяне — тяжелой службой.

В 1601 г. начался голод, народ бунтовал. В 1602 г. в Польше объявился «чудом» спасшийся Дмитрий (Лжедмитрий I). В 1604 г. он вторгся в Россию при поддержке поляков и казаков. В 1605 г. Годунов умер, и Лжедмитрий стал царём. Но в 1606 г. он был убит недовольными боярами. На трон взошёл Василий Шуйский. Вскоре против боярского царя вспыхнуло восстание Болотникова. В 1607 г. оно было подавлено, но тут объявился самозванец Лжедмитрий II. Он осадил Москву. Против него Шуйский заключил союз со Швецией. Русские и шведы во главе с М. В. Скопиным-Шуйским отогнали Лже-дмитрия от Москвы, но в 1609 г. в Россию вторглись поляки. Они осадили Смоленск (пал в 1611), разбили русские войска под Клушином и подошли к Москве. Недовольные дворяне свергли Шуйского. Власть взяли бояре («семибоярщина»), которые впустили в Москву поляков и предложили трон польскому королевичу Владиславу, но с условием принятия им православия. Соглашение не состоялось. В 1611 г. было создано 1-е ополчение во главе с П. П. Ляпуновым, очистившее от поляков часть Москвы, но вскоре Ляпунов был убит казаками, с которыми он враждовал. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву Кузьмы Минина было создано 2-е ополчение, которое во главе с Д. М. Пожарским освободило в 1612 г. всю Москву. В 1613 г. Земский собор избрал царём Михаила Романова. В1617 г. был заключён Столбовский мир со Швецией, лишивший Россию выхода к Балтике, в 1618 г. — Деулинское перемирие с Польшей. Россия потеряла часть южных и западных земель. Смута ослабила Россию и затормозила ее развитие.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28519. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining 399 KB
  Структура сховища даних та оптимізація його обсягів Методи інтелектуального аналізу інформації часто розглядають як природний розвиток концепції сховищ даних. Головна відмінність сховища від бази даних полягає в тому що їх створення і експлуатація переслідують різну мету. База даних відіграє роль помічника в оперативному управлінні організацією.
28520. Основи кореляційно-регресійного аналізу 434.5 KB
  Оцінка параметрів рівняння регресії що виражає залежність середніх значень результативної ознаки від значень факторної ознаки ознак. Задача вирішується шляхом обчислення коефіцієнтів регресії. Парна регресія дозволяє описати форму звязку у вигляді рівняння парної регресії. Основні види рівнянь парної регресії показано в таб.
28521. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій 282 KB
  Інформаційні системи і технології в сучасному суспільстві В наш час відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного розвиток якого безпосередньо пов'язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів необхідністю збору обробки і передачі величезних об'ємів інформації перетворенням інформації у товар як правило значної вартості. Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції відкривають нові шляхи побудови збалансованого...
28522. Опис бізнес-процесів за допомогою блок-схем 523 KB
  Опис бізнеспроцесів за допомогою блоксхем Моделювання бізнеспроцесів це віддзеркалення суб'єктивного бачення реально існуючих в організації процесів за допомогою графічних табличних текстових способів уявлення. Розглянемо методологію опису бізнеспроцесів. Методології опису бізнеспроцесів Під методологією нотацією створення моделі описи бізнеспроцесу розуміється сукупність способів за допомогою яких об'єкти реального світу наприклад діяльність організації і зв'язки між ними представляються у вигляді схеми або графічної моделі....
28523. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML 336.5 KB
  Мова UML 1. Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання ARIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rational Unified Process фірми IBM.
28524. Основні поняття бізнес-моделювання. Системний підхід у моделюванні бізнес-процесів 147.5 KB
  Системний підхід у моделюванні бізнеспроцесів Термін моделювання бізнеспроцесів був придуманий у 1960ті роки в галузі інженерних систем. Моделювання бізнеспроцесів покращує адміністративний контроль полягала в том що методи для отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть бути використані аналогічним чином для бізнеспроцесів. Нові методики такі як реорганізація бізнеспроцесів впровадження інноваційних бізнеспроцесів управління бізнеспроцесами комплексне бізнеспланування спрямовані на вдосконалення...