79528

Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков)

Доклад

История и СИД

Шурин Фёдора Борис Годунов фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём крестьяне отменой Юрьева дня казаки репрессиями властей дворяне тяжелой службой. Годунов умер и Лжедмитрий стал царём. Земский собор избрал царём Михаила Романова.

Русский

2015-02-13

21.68 KB

0 чел.

16

1) Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков).

1)В 1598 г. умер Фёдор Иванович — последний потомок Ивана Калиты на московском троне. Его брат царевич Дмитрий погиб еще в 1591 г. в Угличе, в чём некоторые обвиняли Бориса. Династия прервалась. Шурин Фёдора Борис Годунов (фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче) организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём, крестьяне — отменой Юрьева дня, казаки — репрессиями властей, дворяне — тяжелой службой.

В 1601 г. начался голод, народ бунтовал. В 1602 г. в Польше объявился «чудом» спасшийся Дмитрий (Лжедмитрий I). В 1604 г. он вторгся в Россию при поддержке поляков и казаков. В 1605 г. Годунов умер, и Лжедмитрий стал царём. Но в 1606 г. он был убит недовольными боярами. На трон взошёл Василий Шуйский. Вскоре против боярского царя вспыхнуло восстание Болотникова. В 1607 г. оно было подавлено, но тут объявился самозванец Лжедмитрий II. Он осадил Москву. Против него Шуйский заключил союз со Швецией. Русские и шведы во главе с М. В. Скопиным-Шуйским отогнали Лже-дмитрия от Москвы, но в 1609 г. в Россию вторглись поляки. Они осадили Смоленск (пал в 1611), разбили русские войска под Клушином и подошли к Москве. Недовольные дворяне свергли Шуйского. Власть взяли бояре («семибоярщина»), которые впустили в Москву поляков и предложили трон польскому королевичу Владиславу, но с условием принятия им православия. Соглашение не состоялось. В 1611 г. было создано 1-е ополчение во главе с П. П. Ляпуновым, очистившее от поляков часть Москвы, но вскоре Ляпунов был убит казаками, с которыми он враждовал. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву Кузьмы Минина было создано 2-е ополчение, которое во главе с Д. М. Пожарским освободило в 1612 г. всю Москву. В 1613 г. Земский собор избрал царём Михаила Романова. В1617 г. был заключён Столбовский мир со Швецией, лишивший Россию выхода к Балтике, в 1618 г. — Деулинское перемирие с Польшей. Россия потеряла часть южных и западных земель. Смута ослабила Россию и затормозила ее развитие.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова пам’ять.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових з’єднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.