79528

Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков)

Доклад

История и СИД

Шурин Фёдора Борис Годунов фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём крестьяне отменой Юрьева дня казаки репрессиями властей дворяне тяжелой службой. Годунов умер и Лжедмитрий стал царём. Земский собор избрал царём Михаила Романова.

Русский

2015-02-13

21.68 KB

0 чел.

16

1) Россия в годы смуты (конец 16-начало 17 веков).

1)В 1598 г. умер Фёдор Иванович — последний потомок Ивана Калиты на московском троне. Его брат царевич Дмитрий погиб еще в 1591 г. в Угличе, в чём некоторые обвиняли Бориса. Династия прервалась. Шурин Фёдора Борис Годунов (фактически правил при недееспособном Фёдоре Ивановиче) организовал свое избрание царём на Земском соборе. Но бояре были недовольны незнатным царём, крестьяне — отменой Юрьева дня, казаки — репрессиями властей, дворяне — тяжелой службой.

В 1601 г. начался голод, народ бунтовал. В 1602 г. в Польше объявился «чудом» спасшийся Дмитрий (Лжедмитрий I). В 1604 г. он вторгся в Россию при поддержке поляков и казаков. В 1605 г. Годунов умер, и Лжедмитрий стал царём. Но в 1606 г. он был убит недовольными боярами. На трон взошёл Василий Шуйский. Вскоре против боярского царя вспыхнуло восстание Болотникова. В 1607 г. оно было подавлено, но тут объявился самозванец Лжедмитрий II. Он осадил Москву. Против него Шуйский заключил союз со Швецией. Русские и шведы во главе с М. В. Скопиным-Шуйским отогнали Лже-дмитрия от Москвы, но в 1609 г. в Россию вторглись поляки. Они осадили Смоленск (пал в 1611), разбили русские войска под Клушином и подошли к Москве. Недовольные дворяне свергли Шуйского. Власть взяли бояре («семибоярщина»), которые впустили в Москву поляков и предложили трон польскому королевичу Владиславу, но с условием принятия им православия. Соглашение не состоялось. В 1611 г. было создано 1-е ополчение во главе с П. П. Ляпуновым, очистившее от поляков часть Москвы, но вскоре Ляпунов был убит казаками, с которыми он враждовал. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву Кузьмы Минина было создано 2-е ополчение, которое во главе с Д. М. Пожарским освободило в 1612 г. всю Москву. В 1613 г. Земский собор избрал царём Михаила Романова. В1617 г. был заключён Столбовский мир со Швецией, лишивший Россию выхода к Балтике, в 1618 г. — Деулинское перемирие с Польшей. Россия потеряла часть южных и западных земель. Смута ослабила Россию и затормозила ее развитие.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість пам’ять логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною – носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген – це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.
53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розв’язувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.
53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.
53093. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» 68.5 KB
  Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі відповіді на запитання вчителя по ним. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4х варіантах. Найбільший півострів Євразії: а Індостан б Скандинавський в Аравійський 2.