79535

Россия в системе международных отношений во второй половине 18 век

Доклад

История и СИД

Россия вступила в Семилетнюю войну на стороне Австрии и Франции против опасно усилившейся Пруссии. Россия вмешалась в смуту в Польше а в 1768-1774 гг. Россия вместе с Австрией вновь победила Турцию успехи А.

Русский

2015-02-13

21.47 KB

9 чел.

23

1) Россия в системе международных отношений во второй половине 18 века.

1) В период правления Елизаветы в 1756 г. Россия вступила в Семилетнюю войну на стороне Австрии и Франции против опасно усилившейся Пруссии. Русские войска захватили Восточную Пруссию, в 1759 г. одержали вместе с австрийцами победу при Кунерсдорфе над Фридрихом II, в 1760 г. взяли Берлин, но по смерти Елизаветы в 1761 г. поклонник Пруссии Пётр III вышел из войны. Успехи России подняли ее престиж.

В 1768 г. Россия вмешалась в смуту в Польше, а в 1768-1774 гг. произошла русско-турецкая война за влияние в Польше и южнорусские земли. П. А. Румянцев в 1770 г. разбил турок при Ларге и Кагуле, русский флот под командованием Г. А. Спиридонова и А. Г. Орлова в 1770 г. одержал победу при Чесме, А.В. Суворов и М.Ф. Каменский в 1774 г. — при Козлудже. К России отошли земли в Причерноморье и ряд крепостей. В 1783 г. она присоединила Крым и по просьбе Ираклия II взяла под покровительство Восточную Грузию. В 1787- 1791 гг. Россия вместе с Австрией вновь победила Турцию (успехи А. В. Суворова при Фокшанах, Рымнике, взятие Измаила, Н. В. Репнина — при Мачине, Ф. Ф. Ушакова на море — при Тендре и Калиакрии). Россия закрепила за собой Северное Причерноморье.

В 1788-1790 гг. Россия безрезультатно воевала со Швецией. В 1772, 1793, 1795 гг. вместе с Пруссией и Австрией провела разделы Польши, получив Правобережную Украину, Белоруссию и Литву. В 1780-1783 гг. Россия поддержала будущие США против Англии.

В 1793 г. Россия разорвала отношения с революционной Францией и готовилась к войне с ней. В 1798 г. она вступила во 2-ю антифранцузскую коалицию. Эскадра Ушакова совершила поход в Средиземное море и захватила Ионические о-ва. Суворов осуществил Итальянский и Швейцарский походы. Считая Австрию и Англию нечестными союзниками, Павел I вышел из войны и заключил (после прихода к власти Наполеона I) союз с Францией против Англии, готовил поход в Индию, но вскоре был убит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41019. САМОВИХОВАННЯ, САМОПІЗНАННЯ І САМОДІАГНОСТИКА - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ 74 KB
  Він має постійно вчитися вдосконалюючи свої знання і вміння розвиваючи здібності формуючи позитивні людські якості. В процесі самодіагностики вивчаються : Виховна діяльність педагога; Індивідуальний стиль педагогічного спілкування і керівництва; Поведінка в складних або конфліктних ситуаціях; Культура розумової праці і самовдосконалення; Авторитет у колег учнів батьків; Рівень володіння педагогічними вміннями; Знання педагогічної техніки технології та методики індивідуальної педагогічної взаємодії; Характер і причини...
41020. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ (ЯК СТАТИ ВЧИТЕЛЕМ) 127 KB
  Прийоми запамятовування. Але менше часу витрачається на пусті спроби щось запамятати осмислити. Історія не знає людей які рівною мірою можуть запамятовувати абсолютно все. Хтось відзначається памяттю на обличчя але важко запамятовує хронологічні дати хтось краще запамятовує числа або слова.
41021. Основи нарисної геометрії 525.5 KB
  Лінії креслення. Товщини ліній на кресленні залежать від вибраної товщини s суцільної основної лінії. Накреслення лінії Наймену вання лінії Товщина лінії відносно товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видні; лінії контуру перерізу винесеного та вхідного до складу перерізу Суцільна тонка Від S 3 до S 2 Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лініївиноски; полички лінійвиносок і підкреслювання написів; лінії для...
41022. Государственное управление (понятие, природа и сущность) 75.5 KB
  Понятие государственного управления Управление по общепризнанному вошедшему в энциклопедические словари определению является функцией сложных организованных систем любой природы технических биологических экологических социальных обеспечивающей сохранение их структуры внутренней организации поддержание режима функционирования направленного на реализацию их программных целей. По своему содержанию это постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через соответствующий механизм управления. Объектами управления могут...
41023. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ. ТЕОРЕТИКИ УРБАНІСТИКИ 1.59 MB
  Історичні вогнища стародавньої цивілізації і перші міста виникли на крупних річках Ніл Тигр і Євфрат Інд і Ганг Янцзи і Хуанхе. У центрі міста підносився острівакрополь з палацами і храмами. Катаній пропонували суміщати вітрувіанський квадратний план римського ідеального міста з бастіонами і багатокутним зовнішнім периметром стін. жителів в кожному з своїми приміськими зонами розташовувалася на відстані 3 4 км один від одного навколо центрального міста з населенням 60 тис.
41024. Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту (продовження) 158.5 KB
  Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту продовження План Формування ціни контракту та умов платежу. Ціни контрактів за узгодженням сторін фіксуються у валюті однієї з країн контрагентів або у валюті третьої країни. Для платежу тобто для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта не та у якій зафіксовані ціни.
41025. Особистість у системі соціальних зв’язків 154 KB
  Визначення соціології особистості Соціальна поведінка Поняття структури особистості Соціальні статуси та соціальні ролі особистості Соціалізація особистості як процес Девіантна поведінка особистості Соціологічні теорії особистості Соціологія особистості галузь соціології предметом вивчення якої є особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільноісторичного процесу на рівні взаємозв'язків особи і соціальних спільностей. Соціологія особистості це об'єкт наукових пошуків для багатьох західних дослідників ...
41026. Порядок роботи Верховної Ради України 39.5 KB
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України Згідно з ч. 1 статті 82 Конституції України Верховна Рада України працює сесійно. Сесія Верховної Ради України термін протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання ти приймає рішення з питань віднесених до її відання Конституцією України.
41027. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии 3.41 MB
  Это значит что они принадлежат живому субъекту. Значит психическое отражение о котором идет речь свойственно только живым существам животным и человеку. Опосредствованностъ это значит оно служит средством то есть процесс происходит через ощущения посредством восприятия. Значит не опыт вообще а опыт воспоминания внутренний опыт процесс проверяющий внутри нас.