79538

Внутренняя политика России при Александре 1 (1801-1825 годы)

Доклад

История и СИД

Начинается реформа системы образования в т. Проведена финансовая реформа затронувшая интересы дворянства. В своих реформах Александр I помня судьбу отца боялся задеть дворянство.

Русский

2015-02-13

21.21 KB

0 чел.

26

1) Внутренняя политика России при Александре 1 (1801-1825 годы).

1) Правление Александра I ознаменовалось либерализацией самодержавия в духе просвещенного абсолютизма. «Штаб» реформ с 1801 г. — неофициальный Негласный комитет (А. А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев, П. А. Строганов, В. П. Кочубей). В 1802 г. коллегии заменяются 8 министерствами (на принципах единоначалия) и Комитет министров. В1803 г. начинается реформа системы образования (в т.ч. создано 5 университетов и Царскосельский лицей, в котором учился А. С. Пушкин). В 1803 г. издан Указ о вольных хлебопашцах, разрешавший отпускать крестьян с землёй, но за высокий выкуп. В 1804 г. ограничено крепостное право в Прибалтике.

После поражения в войне с Наполеоном в 1807 г. для успокоения общества начинается новая серия реформ, связанных с именем М. М. Сперанского. Создается высший совещательный орган — Государственный совет. В 1810-1811 гг. упорядочена система министерств. Проведена финансовая реформа, затронувшая интересы дворянства. Готовится проект конституции, предполагавший дать гражданские права крепостным, а в перспективе и освободить их. Это, как и профранцузская ориентация Сперанского, привело к его отставке.

В 1815 г. Александр I даровал конституцию Польше, дав ей автономию. Разрабатывался проект конституции России («Уставная грамота Российской империи»). В 1819 г. освобождены без земли крестьяне Прибалтики. Созданы в целях экономии военные поселения, что привело к волнениям.

В конце 1810-х гг. реформы свернуты, курс правительства и дисциплина среди чиновников и в армии ужесточились. Усилилась цензура. По имени фактического главы правительства А. А. Аракчеева этот период назван «аракчеевщиной».

В своих реформах Александр I, помня судьбу отца, боялся задеть дворянство. Проблема крепостного права осталась нерешённой. В то же время либеральная атмосфера его правления позитивно сказалась на развитии культуры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40762. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 81.08 KB
  Законодавство України передбачає єдиний порядок кримінального провадження. Це логічно витікає із принципу рівності громадян перед законом і судом передбаченому Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з існуванням особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий суб’єкт злочину та ін. процесуальний закон допускає провадження, яке відрізняється від звичайного.
40763. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ І ВИТОКИ 55.99 KB
  Теоретичні засади історичної культурології Слово культура походить з латини. Згодом семантика цього слова істотно розширилася. Нині термін культура має надзвичайно велике смислове навантаження. Важливою характерною рисою культури є те що вона являє собою за словами видатного російського культуролога Ю...
40764. Загальнофілософські методи дослідження держави і права 46.68 KB
  Узагальнивши існуючі в літературі наукові погляди стосовно класифікації методів вважаємо за можливе виокремити наступні рівні прийомів вивчення суб’єкту теорії держави та права. Загальнофілософські методи складають світоглядову основу дослідження держави і права. Вони створюють основу для розвитку теорії держави і права.
40765. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 35.09 KB
  ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА Международный бизнес: сущность развитие характерные черты Перед определением категории международный менеджмент необходимо дать понятие категории международный бизнес как одной из основных форм предпринимательства заключающейся в сотрудничестве хозяйствующих субъектов 2 или более стран с целью извлечения выгоды. Это ключевой момент как в понимании природы и специфики международного бизнеса так и в объяснении возникновения и развития международного менеджмента. Периодизация развития международного...
40766. Стилістика як мовознавча дисципліна Стилістична система української мови. Стилістична норма 670.91 KB
  Стилістика як мовознавча дисципліна Стилістична система української мови. Стилістична норма Мета: поглибити знання студентів про систему стилів ознайомити студентів із стилістичними нормами набуття ними знань щодо стилістичних особливостей сучасної української літературної мови; вивчення особливостей функціонування офіційноділового наукового публіцистичного художнього та розмовного стилів розкрити усі параметри їх характеристик їх різновиди; розвивати вміння будувати висловлювання за даним стилем; виховувати мовне чуття яке...
40767. Ординалістська теорія поведінки споживача. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення 61.08 KB
  Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Карта байдужості. Із цієї гіпотези можна зробити висновок що криві байдужості випуклі до початку координат. Крива байдужості Залежність сукупної корисності від кількості двох товарів TU крива споживчої байдужості однакової сукупної корисності.
40768. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ 138.97 KB
  Тоді формула бюджетного обмеження матиме вигляд: Гранична норма заміщення благом Х витрат споживача на інші блага виражається в грошовій формі й означає міру готовності пожертвувати можливістю витратити бюджет на інші блага задля споживання додаткової одиниці Х залишаючись на даній кривій байдужості.Побудова лінії Енгеля на основі лінії дохід ...
40769. Попит, пропозиція їх взаємовідносини 78.95 KB
  Такими є основні контури моделі в теорії попиту і пропозиції що посідає одне з найважливіших місць у поясненні поведінки ринкових суб’єктів як на мікро так і на макрорівні. Функція на якій базується модель попиту має вигляд 5.1 де QD обсяг величина попиту на товар одиниць за проміжок часу; P ціна на товар грош. Обсяг величина попиту є саме такою кількістю товару яку бажає і може придбати споживач споживачі в певний проміжок часу за деякою ціною з діапазону можливих цін за інших незмінних умов.
40770. Економічна природа лізингового кредиту 32.86 KB
  Об'єктом предметом лізингу є будьяке нерухоме і рухоме майно яке може бути віднесене до основних фондів: машини устаткування транспортні засоби обчислювальна та інша техніка будинки споруди системи телекомунікацій тощо не заборонене законодавством до вільного обігу на ринку. Суб'єктами лізингу як правило є три особи: постачальник або продавець предмету лізингу підприємство організація та інші суб'єкти господарювання які здійснюють виробництво і реалізацію машин і обладнання; лізингодавець суб'єкт господарювання який...